Google Cloud Platform (GCP), som ligger till grund för Kinsta’s hosting-infrastruktur, introducerade en ny generation hårdvara till några av sina datacenter i slutet av 2023. Då frågade vi oss om tekniken kunde göra vår egen plattform snabbare och mer tillförlitlig.

Svaret på den frågan var ett rungande ja. Som ett resultat migrerar vi nu kunder till dessa nya C3D-maskiner där GCP har gjort dem tillgängliga.

För många kunder kommer C3D VMs att ersätta C2-maskinerna som har varit huvudnumret i Kinsta’s molnhistoria. Så låt oss ta en närmare titt på hur kunderna kommer att dra nytta av denna kostnadsfria uppgradering.

C3D VMs får ett test i verkligheten

”Att säkerställa förstklassig webbplatshastighet är vår nordstjärna, som vägleder varje beslut som vi fattar”, säger Laszlo Farkas, Kinsta’s tekniska chef. ”Det förblir dessutom vårt främsta åtagande gentemot våra kunder och formar framtiden för våra tjänster.”

Kinsta genomför omfattande laboratorietester för varje ny GCP-maskintyp. Allt för att bedöma dess prestanda och motståndskraft. Labbtesterna är dessutom metodiskt segmenterade för att noggrant jämföra olika maskintyper. Detta rigorösa tillvägagångssätt användes innan C2-maskinerna introducerades, och samma process upprepades för att utvärdera C3D-tekniken.

”Labbtesterna är centrala för vårt åtagande att leverera bästa möjliga prestanda för kundernas enheter”, säger Farkas. ”Men det är dessutom väldigt viktigt att använda maskinerna på verkliga platser och med verkliga arbetsbelastningar för kunderna.”

Kinsta’s ingenjörsteam genomförde en grundlig utvärdering under flera veckor för att mäta effektiviteten hos en C3D-baserad hosting-maskin. Den hade varit i produktion i två månader. Undersökningen visade att C3D-maskinen levererade svarstider som var 20% till 50% snabbare än äldre maskiner i denna verkliga miljö.

Farkas sa att testarna såg de mest dramatiska hastighetsförbättringarna i förfrågningar om icke-cachelagrade PHP-sidor. Kinsta’s toppmoderna edge-caching och cachelagring på servernivå säkerställer redan nästan omedelbar leverans för innehåll som kan cachelagras. Som ett resultat minimeras nätverksfördröjningen.

Men innehåll som kräver individualisering, som e-handelskorgar eller användarspecifika data, måste bearbetas direkt av WordPress-kärnan. Den nya C3D-maskintypen visade sin exceptionella kapacitet och säkerställde snabba svarstider även för det mest komplexa och dynamiska innehållet.

C3D VMs presterade dessutom bättre än de äldre maskinerna under förfrågningar om cachelagrat innehåll. Den dramatiska förbättringen med icke-cachelagrad PHP på C3D-hostade webbplatser framgår tydligt av diagrammet nedan som täcker fem dagars trafik:

Svarstider för C3D-baserade webbplatser och alla webbplatser vid förfrågningar om icke-cachelagrade PHP-sidor.
Svarstider för C3D-baserade webbplatser och alla webbplatser vid förfrågningar om icke-cachelagrade PHP-sidor.

Vad gör C3D-maskinerna annorlunda?

Den förbättrade hastigheten hos C3D-maskinerna kan främst tillskrivas en mer avancerad CPU och förbättrad I/O-prestanda.

AMD:s EPYC-processor (Genoa), som har en maximal frekvens på 3,7 GHz, driver C3D-maskinerna. De har också en separat IPU (Infrastructure Processing Unit). Som ett resultat av den avlastas CPU:n från vissa beräkningar som krävs för nätverkskoppling, säkerhet och lagring. Denna kombination ger med andra ord snabbare och mer tillförlitlig prestanda, särskilt i krävande hosting-miljöer.

Farkas säger att förbättringarna resulterar i snabbare PHP-exekvering och en effektivare hantering av databasförfrågningar. Utöver hastigheten förbättrar den dessutom I/O stabiliteten. Som ett resultat säkerställs en mer konsekvent och pålitlig hosting-upplevelse.

Insikter från C3D-labbtester

Kinsta’s automatiserade labbtester fokuserade på nyckelområden som disk I/O, databas-prestanda och serverns uthållighet vid hög trafik.

Farkas sa att testmiljön är utformad för att replikera verkliga scenarier så nära som möjligt. Detta inkluderar exempelvis körandet av samtidiga tester och underhåll av flera containrar på varje server för att simulera faktiska produktions-hostar.

Här är höjdpunkterna i resultaten:

Simulering av webb-förfrågningar

Teamet använde HTTP-verktyget för belastningstest Siege för att simulera dussintals samtidiga användare som gör så många förfrågningar som möjligt under två minuter.

Typ av maskin Transaktioner Genomsnittlig Svarstid (sek.)
C3D 93,320 0.04
C2 57,436 0.06

Test av I/O-belastning

Riktmärkes-verktyget Bonnie++ användes för att testa läsning från och skrivning till SSD-hållfasta diskar.

Typ av maskin Skriva (Mebibyte/Sek.) Läsa (Mebibyte/Sek.)
C3D 314 118
C2 227 36
Anm: En mebibyte motsvarar 1,048576 megabyte.

MySQL-stresstest

Klienten för belastnings-emulering mysqlslap simulerade dussintals samtidiga MySQL-anslutningar som dessutom utförde samtidiga förfrågningar. ”I/O wait”-hosten representerar den genomsnittliga fördröjningen innan en diskläsning eller skrivoperation som svar på en fråga.

Typ av maskin I/O-väntan (millisekunder)
C3D 0.9
C2 86

”Baserat på labbtesterna hade C3D en enastående prestanda”, säger Farkas.

Ge din webbplats kraft med C3D-teknik

GCP har ännu inte distribuerat dessa kraftfulla C3D-maskiner till alla 37 datacenter som används av våra kunder. Vi övervakar C3D-tillgängligheten och migrerar webbplatserna för våra kunder av Hanterad WordPress-hosting där det är möjligt.

Du kan dock välja ett C3D-kompatibelt datacenter när du lägger till en ny WordPress-webbplats. Datacenter med C3D-maskiner som är redo för din nästa webbplats flaggas som ”Boosted” i rullgardinsmenyn för val av datacenter.

Steve Bonisteel Kinsta

Steve Bonisteel is a Technical Editor at Kinsta who began his writing career as a print journalist, chasing ambulances and fire trucks. He has been covering Internet-related technology since the late 1990s.