Vi stöter på många olika fel här på Kinsta, och ERR_TOO_MANY_REDIRECTS (även känt som omdirigeringsloop) är ett som vi ser regelbundet. Vanligtvis sker detta efter en ändring på din WordPress-webbplats, en felkonfiguration av omdirigeringar på din server eller felaktiga inställningar med tjänster från tredje part. Men oroa dig inte, det här felet är ganska enkelt att fixa. Kolla in rekommendationerna nedan om hur du åtgärdar det här felet och får din webbplats i drift igen.

Vad är ERR_TOO_MANY_REDIRECTS-felet?

Anledningen till ERR_TOO_MANY_REDIRECTS är helt enkelt vad det låter som; något gör att din webbplats går in i en oändlig omkopplingsloop. I huvudsak stannar sajten (till exempel pekar URL 1 till URL 2 och URL 2 pekar tillbaka till URL 1, eller domänen har omdirigerat dig för många gånger) och i motsats till flera andra fel, löser de sällan sig själva och kommer troligen att kräva att du vidtar åtgärder för att fixa det.

Det finns ett par olika variationer av detta fel beroende på vilken webbläsare du kör.

Google Chrome

I Google Chrome visas detta fel som ERR_TOO_MANY_REDIRECTS (se nedan) eller Den här webbsidan har ett omdirigeringsproblem.

Den här sidan fungerar inte. domain.com omdirigerade dig för många gånger.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Google Chrome
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Google Chrome

Mozilla Firefox

I Mozilla Firefox visas det som Sidan omdirigeras inte korrekt (se nedan).

Ett fel uppstod under en anslutning till domain.com. Detta problem kan ibland orsakas av att inaktivera eller vägra att acceptera cookies.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Firefox
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Mozilla Firefox

Microsoft Edge

I Microsoft Edge kommer det att visas som Den här sidan fungerar inte just nu (se nedan).

Domain.com omdirigerade dig för många gånger.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Microsoft-Edge
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Microsoft-Edge

Safari

I Safari kommer det att visas som Safari kan inte öppna sidan (som framgår nedan).

Alltför många omdirigeringar inträffade när vi försökte öppna ”domain.com.” Detta kan inträffa om du öppnar en sida som omdirigeras för att öppna en annan sida, som sedan omdirigeras för att öppna originalsidan.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Safari
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS i Safari

Här är några rekommendationer och saker att kontrollera för att åtgärda felet (sorterat i ordning med de vanligaste orsakerna vi sett):

Ta bort cookies på den specifika webbplatsen

Google och Mozilla rekommenderar faktiskt precis under felet att ”försök rensa dina cookies.” Cookies kan ibland innehålla felaktiga data som kan orsaka ERR_TOO_MANY_REDIRECTS-felet. Det här är en rekommendation du kan prova även om du stöter på felet på en webbplats du inte äger.

På grund av det faktum att cookies behåller din ”inloggade” status på webbplatser och andra inställningar rekommenderar vi att du helt enkelt raderar cookien på webbplatsen som har problemet. På så vis påverkar du inte någon av dina andra sessioner eller webbplatser som du ofta besöker.

Följ stegen nedan för att ta bort en cookie på en viss webbplats i Google Chrome.

Steg 1

I Google Chrome klickar du på de tre små prickarna i övre högra hörnet. Klicka sedan på ”Inställningar”.

Chrome-inställningar
Chrome-inställningar

Steg 2

Bläddra ner och klicka på ”Avancerat”.

Chrome avancerade inställningar
Chrome avancerade inställningar

Steg 3

Klicka sedan på ”Innehållsinställningar”.

Chrome innehållsinställningar
Chrome innehållsinställningar

Steg 4

Klicka på ”Cookies”.

Chrome cookies
Chrome cookies

Steg 5

Klicka sedan på ”Visa alla cookies och webbplatsuppgifter.”

Chrome Visa alla cookies
Chrome Visa alla cookies

Steg 6

Sök efter webbplatsen (domänen) där du stöter på ERR_TOO_MANY_REDIRECTS-felet. Du kan sedan radera cookien som för närvarande är lagrad på din dator för den domänen. Försök sedan besöka webbplatsen igen.

Ta bort cookie i Chrome
Ta bort cookie i Chrome

Rensa server, proxy och webbläsarens cache

På grund av det faktum att omdirigeringsloopar är svar som kan cachas, rekommenderas det alltid att försöka rensa cacheminnet på din WordPress-webbplats, servern, proxy-tjänster från tredje part och till och med webbläsaren om det behövs.

Rensa WordPress webbplatscache

Beroende på vilken typ av omdirigeringsloop det gäller, kan du fortfarande få åtkomst till din WordPress adminpanel. I det här fallet kan du enkelt rensa cacheminnet i inställningarna för ditt cacheplugin. Här är några snabba länkar om hur du rensar WordPress-cacheminnet med populära plugins:

Om du är en Kinsta-kund kan du enkelt rensa din cache från WordPress-verktygsfältet.

Rensa Kinsta cache från WordPress-admin
Rensa Kinsta cache från WordPress-admin

Rensa server-cache

Om du inte har tillgång till din administratörspanel har många WordPress-värdar egna kontrollpanelsverktyg för att rensa cacheminnet på din WordPress-webbplats.

Om du är en Kinsta-klient kan du manuellt rensa WordPress-cacheminne från MyKinsta-instrumentpanelen. Klicka bara på din webbplats, klicka på verktyg och klicka på ”Rensa cache” -knappen. Kontrollera sedan din webbplats för att se om omdirigeringsloopen fortfarande finns.

Rensa WordPress-cache
Rensa WordPress-cache

Rensa proxy-cache

Om du använder en tredjeparts reverse-proxy-tjänst som Cloudflare eller Sucuri, kan det också vara fördelaktigt att rensa cacheminnet på deras sida.

Cloudflare

För att rensa Cloudflare-cachen, logga in på deras instrumentpanel, klicka på ”Caching” och klicka på ”Rensa allt”.

Sucuri

För att rensa Sucuri-cachen, logga in på deras instrumentpanel, gå till ”Prestanda” och klicka på ”Rensa Cache.”

Rensa Sucuri-cache
Rensa Sucuri-cache

Rensa webbläsarcache

Om du vill kolla och se om det kan vara din webbläsares cache utan att rensa cacheminnet, kan du alltid öppna webbläsaren i inkognitoläge. Eller testa en annan webbläsare och se om du fortfarande ser felet ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.

Öppna Chrome i inkognitoläge
Öppna Chrome i inkognitoläge

Om du bestämmer att den orsakas av din webbläsarcache, kan du sedan rensa den. Nedan finns instruktioner för hur man gör det i olika webbläsare:

Bestäm karaktären hos omdirigeringsloopen

Om det inte gick att rensa cacheminnet, behöver du se om du kan bestämma omdirigeringsloopens art. Det kostnadsfria verktyget Redirect Checker kan hjälpa till att ge ytterligare analys över vad som kan pågå. Detta kan också göras via cURL.

På sidan nedan har den till exempel en 301 omdirigeringsloop tillbaka till sig själv, vilket orsakar en stor kedja av felaktiga omdirigeringar. Du kan följa alla omdirigeringar och avgöra huruvida den loopar tillbaka till sig själv eller inte, eller kanske en HTTP till HTTPS-loop som vi diskuterar hur du kan lösa längre ner.

För många omdirigeringar
För många omdirigeringar

Redirect Path-tillägget för Chrome kan också vara mycket användbart och ger insikter i alla omdirigeringar som sker på din webbplats (specifik URL eller sida).

Redirect Path-tillägget
Redirect Path-tillägget

Kontrollera dina HTTPS-inställningar

En annan sak att kontrollera är dina HTTPS-inställningar. Många gånger har vi sett att ERR_TOO_MANY_REDIRECTS inträffar när någon nyss har migrerat sin WordPress-webbplats till HTTPS och antingen inte slutfört eller ställt in något felaktigt.

1. Tvinga inte HTTPS utan ett SSL-certifikat

Det här är den vanligaste orsaken som vi ser regelbundet. Om du tvingar din WordPress-webbplats att ladda över HTTPS utan att först installera ett SSL-certifikat, kastar du omedelbart din webbplats in i en omdirigeringsloop. För att åtgärda detta, installera bara ett SSL-certifikat på din WordPress-webbplats.

Det rekommenderas också att köra en SSL-kontroll. SSL/TLS-certifikat kräver inte bara ditt huvudcertifikat utan också vad de kallar mellancertifikat (kedja) att också installeras. Dessa måste installeras ordentligt.

Vi rekommenderar att du använder det kostnadsfria SSL-kontrollverktyget från Qualys SSL Labs. Det är mycket tillförlitligt och vi använder det för alla Kinsta-klienter när vi verifierar certifikat. Gå helt enkelt till deras SSL-kontrollverktyg, skriv in din domän i fältet Värdnamn och klicka på ”Skicka”. Du kan också välja alternativet att dölja offentliga resultat om du föredrar det. Det kan ta en minut eller två att skanna webbplatsens SSL/TLS-konfiguration på din webbserver.

SSL-test
SSL-test

2. Använd inte ett SSL-plugin, uppdatera dina hårdkodade länkar

Det finns några gratis SSL WordPress-plugin, till exempel Really Simple SSL-pluginet som hjälper dig att automatiskt omdirigera till HTTPS. Vi rekommenderar emellertid inte den här metoden som en permanent lösning eftersom plugin från tredje part alltid kan introducera ett annat problem och kompatibilitetsproblem. Det är en bra tillfällig lösning, men du borde verkligen uppdatera dina hårdkodade HTTP-länkar.

Vi har en bra handledning med fyra enkla sätt att göra en sök-och-ersätt i WordPress. Om du är en Kinsta-kund kan du alltid nå ut till vårt supportteam för att göra det åt dig.

3. Kontrollera HTTP till HTTPS-omdirigeringar på servern

Det kan mycket väl vara så att HTTPS-omdirigeringsreglerna på din server var felkonfigurerade.

Omdirigera HTTP till HTTPS i Nginx

Om din webbserver kör Nginx kan du enkelt omdirigera all din HTTP-trafik till HTTPS genom att lägga till följande kod i din Nginx config-fil. Det här är den rekommenderade metoden för omdirigering av WordPress som körs på Nginx.

server { listen 80; server_name domain.com www.domain.com; return 301 https://domain.com$request_uri; }

Vi använder Nginx för alla här på Kinsta. Den goda nyheten är att du inte behöver oroa dig för det här. Om du behöver lägga till en omdirigering, öppna bara en snabb supportbiljett och meddela vilken domän du behöver omdirigera. Vi lägger sedan till Nginx-konfigurationen för dig.

Omdirigera HTTP till HTTPS i Apache

Om din webbserver kör Apache kan du enkelt omdirigera all din HTTP-trafik till HTTPS genom att lägga till följande kod i din .htaccess-fil. Det här är den rekommenderade metoden för omdirigering av WordPress som körs på Apache.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

4. Kontrollera antalet HTTPS-omdirigeringar

Kanske har du helt enkelt för många HTTPS-omdirigeringar. Du kan enkelt kolla din webbplats för att se hur många omdirigeringar den använder med Patrick Sextons redirect mapper-verktyg. Här är ett exempel på omdirigeringar som inte är rätt inställda, vilket enkelt kan upptäckas med hjälp av omdirigeringsmapparen. Du kan se att det finns dubbla HTTPS-omdirigeringar som sker på både www- och icke-www-versionerna.

=omdirigeringar
=omdirigeringar

Kontrollera tjänster från tredje part

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS är också ofta orsakad av reverse-proxy-tjänster som Cloudflare. Detta händer vanligtvis när deras Flexibel SSL-alternativ är aktiverat och du redan har ett SSL-certifikat installerat med din WordPress-värd. Varför? Eftersom när flexibel är vald, skickas alla förfrågningar till din hosting-server över HTTP. Din värdserver har sannolikt redan en omdirigering på plats från HTTP till HTTPS, och därför uppstår en omdirigeringsloop.

För att åtgärda detta måste du ändra inställningarna för Cloudflare Crypto från Flexibel till Full eller Full (strikt). Om du är en Kinsta-kund, se till att du även kollar in våra steg för hur du installerar ett SSL-certifikat när du använder Cloudflare.

Cloudflare full
Ställ in Cloudflare-Crypto-nivå på full

Du kan använda deras Använd alltid HTTPS-sidregel för att omdirigera alla användare till HTTPS utan att skapa en loop. En annan sak att se upp med Cloudflare är deras vidarebefordran av URL-omdirigeringsregler. Var försiktig så att du inte skapar en omdirigering där domänen pekar på sig själv som en destination. Detta kan orsaka ett oändligt omdirigeringsfel, och de berörda webbadresserna kommer inte att kunna lösas.

Om du använder StackPath, har de ett alternativ som heter ”Origin Pull Protocol” som bara behöver ställas in
till HTTPS.

Endast använda Cloudflares DNS

Om du bara vill använda Cloudflares DNS, och inte deras proxy/WAF-tjänst, bör du se till att dina DNS-poster är inställda på ”endast DNS.” Molnen kommer att visas som ”grå” i stället för ”orange.” Du konfigurerar detta under fliken ”DNS ” i CloudFlare-panelen.

Kämpar du med driftstopp och WordPress-problem? Kinsta är hosting-lösningen som är utformad för att spara tid! Kolla in våra funktioner
 Endast Cloudflares DNS
Endast Cloudflares DNS

Kontrollera dina WordPress-webbplatsinställningar

En annan sak att kontrollera är dina WordPress-webbplatsinställningar. Det finns två olika fält du behöver se till är inställda korrekt och inte pekar på en fel domän eller är felmatchade. Ett annat vanligt misstag är att du inte använder rätt prefix för att matcha resten av din webbplats, www eller icke-www. Ibland migrerar människor värdar eller byter domäner och dessa kan ändras utan att du inser det.

Båda borde matcha såvida du inte ger WordPress dess egen katalog.

WordPress-adress
WordPress-adress

Mest troligt kommer du kan inte kunna komma åt din WordPress-panel. Så vad du kan göra är att åsidosätta inställningarna ovan genom att mata in värdena i din wp-config.php-fil.

Wp-config.php-filen ligger vanligtvis i roten till din WordPress-webbplats och kan nås via FTP, SSH eller WP-CLI. För att hårdkoda WP_HOME och WP_SITEURL, skriv in följande kod längst upp i filen och ändra värdena för att reflektera din domän.

define('WP_HOME','https://yourdomain.com');
define('WP_SITEURL','https://yourdomain.com');

Nedan är ett exempel på hur din wp-config.php-fil kan se ut efteråt.

Ändra WordPress-URL i wp-config.php-filen
Ändra WordPress-URL i wp-config.php-filen

Eller om du föredrar det, här är ytterligare två sätt att du kan ändra dina WordPress-webbadresser utan åtkomst till din admin-instrumentpanel:

När du har ställt in den manuellt kan du bläddra till din webbplats för att verifiera huruvida den fixar omdirigeringsloopen eller ej.

Multisite

Om du ändrar domäner på en multisite, se till att även kontrollera wp_blogs-tabellen. Vi har sett människor göra sök och ersätt på fel sätt och orsaka en oändlig omdirigeringsslinga. Detta beror på att nätverksplatsen inte matchar underwebbplatserna.

wp_#_options: Varje underwebbplats kommer att ha uppsättningar tabeller som motsvarar blog_id i wp_blogs-tabellen. Gå till wp_#_options-tabellen, där # motsvarar blog_id och uppdatera inställningarna för ”SITEURL” och ”HOME” i den tabellen.

Avaktivera WordPress-plugin tillfälligt

När det gäller WordPress kan det vara ett snabbt sätt att hitta problem, att tillfälligt inaktivera alla dina WordPress-plugin. Till exempel kan en plugin som Redirection eller Yoast SEO Premium låta dig genomföra omdirigeringar. Ibland kan inställningar eller uppdateringar för dessa plugins vara i konflikt med omdirigeringar som redan kan ställas in på din server och orsakar en omdirigeringsloop.

Kom ihåg att du inte kommer att förlora några data om du helt enkelt inaktiverar en plugin. Högst sannolikt kan du inte komma åt WordPress-panelen, så du måste logga in via SFTP på din server och byta namn på din plugin-mapp till något som plugins_old. Kontrollera sedan din webbplats igen.

SFTP byt namn på pluginmappen
SFTP byt namn på pluginmappen

Om det fungerar måste du testa varje plugin en efter en. Byt namn på din pluginmapp tillbaka till ”plugins” och byt sedan namn på varje pluginmapp inuti den, en efter en, tills du hittar den. Du kan också försöka replikera detta på en staging-webbplats först.

Byt namn på en pluginmapp
Byt namn på en pluginmapp

Kontrollera omdirigeringar på din server

Förutom HTTP till HTTPS-omdirigeringar på din server kan det vara bra att kontrollera och se till att det inte finns några ytterligare omdirigeringar som är felaktiga. Till exempel kan en dålig 301-omdirigering tillbaka till sig själv totalt orsaka driftstopp på din webbplats. Vanligtvis finns dessa i din servers konfigurationsfiler.

Apache .htaccess fil

Kinsta använder bara Nginx, men om du använder en WordPress-värd som kör Apache kan det mycket väl vara så att din .htaccess-fil har en felaktig regel i den. Följ stegen nedan för att återskapa en ny från början.

Först, logga in på din webbplats via FTP eller SSH, och byt namn på din .htaccess-fil till .htaccess_old. Detta garanterar att du har en säkerhetskopia.

Byt namn på .htaccess-filen
Byt namn på .htaccess-filen

Normalt för att återskapa den här filen kan du enkelt spara om dina permalinks igen i WordPress. Om du har ett ERR_TOO_MANY_REDIRECTS-fel kan du dock inte få tillgång till din WordPress-adminpanel, så det här är inte ett alternativ. Därför kan du skapa en ny .htaccess-fil och ange följande innehåll. Ladda sedan upp den till din server. Följande använder standardinställningarna.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Se WordPress Codex för fler exempel, till exempel en standard .htaccess–fil för multisite.

Nginx Config

Om din värd använder Nginx kan den här filen vara lite svårare eftersom konfigurationsfilen kan variera lite beroende på webbhotell. Vi rekommenderar att du når ut till din värd och ber dem att kontrollera din config-fil för allt som kan orsaka en omdirigeringsloop eller för många omdirigeringar.

Om du är en Kinsta-kund, kan du först kontrollera att du inte ställde in en omdirigering fel i vårt omdirigeringsverktyg. Nedan är ett enkelt exempel på en omdirigering från https://domain.com/tillbaka till sig själv som skulle orsaka en omdirigeringsloop.

Dålig 301 omdirigering
Dålig 301 omdirigering

Detta händer också ofta när webbadressen ingår i både ”Omdirigera från” och ”Omdirigera till”.

Till exempel skulle följande leda till en omdirigeringsloop:

Omdirigera från: ^/blog/about Omdirigera till: https://domain.com/blog/about-me

Varför? För att när processen en gång nått ^/blog/about, skulle den återstående delen -me inte spela någon roll, och det skulle orsaka en oändlig loop. Du måste ange slutet av strängen och startpunkten. Här är vad du kan göra för att åtgärda det:

Omdirigera från: ^/blog/about$ Omdirigera till: https://domain.com/blog/about-me

$-tecknet kommer att berätta för Nginx att stoppa och matcha begäran endast om strängen är exakt men ingenting efter det.

Och självklart kan du alltid öppna en supportbiljett så kontrollerar vi detta åt dig.

Felkonfigurerad omvänd proxy

En annan vanlig orsak till ERR_TOO_MANY_REDIRECTS problem är om du använder omvänd proxy. Omvända proxies kan vara ganska så komplicerade och det kan samtidigt vara väldigt enkelt att skicka din WordPress-hemsida in i en omdirigerande loop om den är felkonfigurerad. Men återigen, är du kund hos Kinsta kommer vårt supportteam att hjälpa till med just detta.

Har din hemsida fastnat i en oändlig loop av omdirigeringar? 🛣 Kolla in de här rekommendationerna om hur du snabbt löser problemet och är tillbaka på banan!Click to Tweet

 

Sammanfattning

Omdirigeringsloopar kan ibland vara knepiga att spåra. Men förhoppningsvis hjälper några av felsökningsstegen ovan att lösa ditt ERR_TOO_MANY_REDIRECTS-fel. Om vi ​​missade något kan du låt oss veta nedan i kommentarerna.


Spara tid, kostnad och maximera webbplatsens prestanda med:

  • Omedelbar hjälp från WordPress -hostingexperter, 24/7.
  • Cloudflare Enterprise-integration.
  • Global publik räckvidd med 29 datacenter över hela världen.
  • Optimering med vår inbyggda Application Performance Monitoring.

Allt detta och mer, i en plan utan långsiktiga kontrakt, assisterad migration och en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Kolla in våra paket, eller prata med säljteamet för att hitta den plan som fungerar för dig.