I de flesta länder måste myndigheters webbplatser vara tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Men i juni 2025 kommer den europeiska tillgänglighetslagen (EAA) dessutom att börja tillämpas i EU: s medlemsländer. Detta direktiv gäller även för e-handelswebbplatser som exempelvis webb-butiker. Kanske även för din webb-butik?

Den europeiska tillgänglighetslagen i korthet

EAA är ett direktiv (direktiv 2019/882). Varje medlemsland måste omvandla detta direktiv till sin egen nationella lag som kommer att påverka produkter och tjänster. Från och med juni 2025 kommer denna lagstiftning att tillämpas i EU-länderna.

Dessa produkter och tjänster är exempelvis:

 • Webbplatser för nyhetspublicering med prenumerations-alternativ;
 • Försäljning av produkter och tjänster;
 • Plattformar för annonsering;
 • Tillhandahållande av professionella tjänster (exempelvis läkare, advokater, fastighetsmäklare);
 • Erbjudande av underhållnings- och medietjänster;
 • Försäljning av telekommunikationstjänster.

Är din webbplats en del av denna lista?

Mikroföretag behöver inte uppfylla kraven, men planera för framtiden

Att göra en befintlig webbplats tillgänglig kan vara en stor ansträngning. En ansträngning som dessutom kan vara för stor att bära för små företag. Som ett resultat behöver mikroföretag inte uppfylla kraven i EAA 2025.

Mikroföretag har definierats som: ”ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och som dessutom har en årlig omsättning eller en årlig balansräkning som inte överstiger 2 miljoner euro”.

Planera för framtiden. Kommer du fortfarande att vara ett mikroföretag om några år? Kom ihåg att oavsett vilka planer som du har så ökar en tillgänglig webbplats försäljningsintäkterna. Fler människor kan ju trots allt använda webbplatsen. Tillgänglighet är därför alltid en bra idé.

Webbtillgänglighet och WCAG-riktlinjerna

Låt oss fokusera på tjänsterna, särskilt de tjänster som erbjuds på en webbplats. Dessa webbplatser måste vara ”tillgängliga”. Det innebär exempelvis att webbplatsen måste fungera för så många människor som möjligt på så många enheter som möjligt.

Men hur mäter man webb-tillgänglighet?

En webbplats är tillgänglig när den uppfyller WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. WCAG är en uppsättning riktlinjer som var och en innehåller en uppsättning framgångskriterier. Dessa måste en webbplats därefter uppfylla.

WCAG har tre nivåer: A är grundläggande och AA är den globala standarden. Nivå AAA är för dedikerad programvara och egentligen inte för webbplatser. För WCAG AA finns det 50 framgångs-kriterier (alla på nivå A plus nivå AA tillsammans).

Det står exempelvis i riktlinje 1.2 – Tidsbaserade medier: ”Tillhandahåll alternativ för tidsbaserade medier”.

Ett av framgångskriterierna är 1.2.2 Textning (förinspelad) Nivå A: ”Textning tillhandahålls för allt förinspelat ljudinnehåll i synkroniserade medier. Detta gäller dock exempelvis inte när mediet är ett alternativ till text och är tydligt märkt som sådant.”

Kort sagt: Om den talade texten i en video textas kommer döva personer också att förstå innehållet i en video.

När den här artikeln skrivs är den senaste versionen av WCAG 2.1. Version 2.2 kommer att släppas inom kort. WCAG 2.1 AA är därför den nuvarande standarden för webbtillgänglighet.

Vanliga frågor om den europeiska tillgänglighetslagen

Allt detta krångel, är det verkligen värt besväret?

Ja, det är verkligen värt ansträngningen. Uppskattningsvis 20 % av alla människor drar nytta av webb-tillgänglighet. Det gäller inte bara besökare som är blinda, har nedsatt syn eller är döva. Webb-tillgänglighet kan dessutom gynna personer med motoriska funktionsnedsättningar, ångest eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Även besökare som är trötta eller distraherade kan dra nytta av detta. Människor som kan förvandlas till betalande kunder. Ingen är perfekt hela tiden. Med webb-tillgänglighet inkluderar du därför alla.

Hur kommer EAA att efterlevas?

Det är fortfarande en stor fråga. Kommer ditt företag exempelvis att få böter, en varning eller någon annan form av bestraffning? Varje EU-medlem kommer att bestämma detta själv. Kanske kommer tillgängligheten att hanteras på samma sätt som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Fortsättning följer.

Mitt företag är baserat utanför EU men säljer till EU-länder. Räknas det?

När du säljer produkter eller tjänster inom EU måste din webbplats vara tillgänglig. Och återigen, hur detta kommer att verkställas är fortfarande oklart.

Gäller EAA för redan existerande webbplatser eller bara för nya webbplatser?

Om du exempelvis inte uppdaterar din webbplats, inklusive innehållet, behöver du inte följa EAA-direktivet. Men för en normal webbplats verkar detta mycket osannolikt.

Jag måste följa EAA-direktivet. Vad ska jag göra nu?

Ta 4 steg:

 1. Undersök hur det står till med tillgängligheten på din webbplats.
 2. Kontrollera därefter om din nuvarande webbutvecklare vet hur man utformar och kodar för tillgänglighet. Om inte, hitta ett företag som kan det.
 3. Beroende på resultatet av steg 1: omforma/bygg dessutom om webbplatsen.
 4. Utbilda därefter ditt innehålls-team i att skapa tillgängligt innehåll.

Hur hittar jag en webb-agentur som kan tillgänglighet?

Ställ frågor som: hur välutbildat är deras team, vilka tillgängliga webbplatser har de skapat och vilka riktlinjer använder de för att bygga och utforma en webbplats? Finns det information om tillgänglighet på agenturens webbplats?

Behöver du fortfarande hjälp?

Vi ger dig 2 förslag:

 • Level Level, en WordPress-agentur i Rotterdam, Nederländerna, är en av få webb-agenturer som skapar helt skräddarsydda och helt tillgängliga webbplatser.
 • A11Y Collective är en inlärnings-plattform online för webb-tillgänglighet. För alla som är involverade i att skapa och underhålla ett webb-projekt.

Sammanfattning

I juni år 2025 kommer den europeiska tillgänglighets-lagen (EAA) att börja tillämpas i EU’s medlemsländer. Detta direktiv gäller för e-handelsplatser, inklusive online-butiker, som har minst 10 anställda och en årlig omsättning eller balansräkning på minst 2 miljoner euro.

Dessa webbplatser måste följa riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) på nivå AA, där den då aktuella versionen sannolikt är version 2.2.

Företag som är etablerade utanför EU men som säljer produkter eller tjänster inom EU-länderna måste också uppfylla dessa tillgänglighetskrav.

För att säkerställa efterlevnad bör företagen bedöma tillgängligheten på sin webbplats, se till att deras webb-team har kunskap om tillgänglighet, eventuellt omforma eller bygga om webbplatsen och dessutom utbilda innehålls-teamet i att skapa tillgängligt innehåll.

Även om det kan kräva extra arbete för att göra en webbplats tillgänglig innebär det många fördelar. Det kan exempelvis ge ökade försäljningsintäkter och göra att man når ut till en mycket bredare publik.

När du hostar din webbplats eller webb-app med Kinsta har du en snabb och säker infrastruktur. Dina projekt distribueras på en infrastruktur som är byggd på Google Cloud Platforms Premiumnivånätverk och C2-maskiner.

Välj mellan 37 datacenter och ett HTTP/3-aktiverat CDN med 260+ PoPs. Håll dig säker med isolerad containerteknik, två starka brandväggar och ett avancerat Cloudflare-drivet DDoS-skydd. Du kan dessutom integrera appar eller automatisera arbetsflöden med Kinsta API.

Rian Rietveld

Rian is a digital accessibility specialist and web developer from the Netherlands. She works for Level Level as an accessibility consultant and is a trainer for The A11Y Collective platform. She coaches the Level Level team and their clients to create accessible projects and speaks at WordCamps and conferences worldwide.