Alla har en favoritwebbläsare som de använder dagligen. Men även om nästan alla webbläsare erbjuder liknande funktioner är det viktigt att tänka på att vissa webbläsare erbjuder bättre säkerhet och integritet än andra. Det är med andra ord viktigt att välja den säkraste webbläsaren för din dagliga användning så att du är skyddad när du navigerar på webben.

En säker webbläsare hjälper dig även att hålla dina data säkra och se till att andra inte kan ha koll på din aktivitet. Även om många populära webbläsare erbjuder liknande säkerhets- och integritetsfunktioner, är alla inte så enkla att använda.

I den här artikeln hjälper vi dig att ta reda på vad som är den säkraste webbläsaren för dina behov. Vi går igenom sex av de mest populära webbläsarna, allt från Chrome till Tor.

Nu kör vi igång!

Vad gör en webbläsare säker?

Det är viktigt att förstå att de flesta webbläsarna inte erbjuder största möjliga säkerhet eller integritetsskydd direkt vid installationen. Som användare är det upp till dig att bestämma hur du ska konfigurera de sekretess- och säkerhetsalternativ som din webbläsare gör tillgängliga för dig.

Som standard kommer de flesta webbläsarna att hålla reda på vilka webbplatser som du besöker, lagra cookies och till och med be dig att spara dina lösenord. Webbplatser kan även få tillgång till väldigt utlämnande information, inklusive din plats. De kan även visa popup-fönster, köra skript och mycket mer.

Konfigurera Chromes sekretessinställningar
Konfigurera Chromes sekretessinställningar

En säker webbläsare erbjuder dig en mängd alternativ för att skydda din information och säkra din anonymitet. Men i många fall innebär en mer privat webbläsar-upplevelse mindre bekvämlighet, vilket vi kommer att diskutera i nästa avsnitt.

Grunderna i webbläsarsäkerhet

Webbläsarsäkerhet handlar om att tillämpa bästa praxis när det gäller datasekretess och säker surfning. Dessa funktioner hos en webbläsare innebär hög säkerhet när du navigerar på webben:

 • Varningar om webbplatser och nedladdningar som de anser vara ”osäkra”
 • Kontroll över vilka behörigheter som du vill ge webbplatser
 • Inaktivering av cookies (om du vill)
 • Standardmässig inaktivering av popup-fönster för de flesta webbplatser
 • Standardmässig inaktivering av omdirigeringar för de flesta webbplatser
 • Aktivering av skript globalt eller för specifika webbplatser
 • Kontroll över din webbhistorik och cache
 • Regelbundna uppdateringar av webbläsaren

Vissa webbläsare har mer aggressiva integritets- och säkerhetsfunktioner direkt vid installationen. Vi rekommenderar dock alltid att du konfigurerar inställningarna manuellt när du konfigurerar en ny webbläsare. Detta gäller oavsett vilken programvara som du använder.

Surfning på webben år 2024 är sammantaget en mycket säkrare upplevelse. Många funktioner skyddar dig från ”farliga” webbplatser som kan försöka utnyttja dina data eller tvinga dig att ladda ner osäkra filer. Med lite sunt förnuft bör dina data vara säkra om du använder en modern webbläsare.

De säkraste webbläsarna år 2024 (6 alternativ)

Låt oss ta en närmare titt på sex av de mest populära och säkra webbläsarna som du kan använda.

Notera att den här listan inte rankas baserat på säkerhets- och sekretessfunktioner. Efter att ha gått igenom dem alla kan du bestämma vilken som passar bäst för dina behov.

1. Chrome

Google Chromes hemsida
Google Chromes hemsida

Chrome är den obestridda ledaren bland webbläsare när det gäller marknadsandelar. Den erbjuder även många funktioner för att skydda dina data och öka anonymiteten när du surfar.

Med Chrome kan du:

 • Begära att webbplatser inte spårar din surfning
 • Blockera popup-fönster och skript
 • Blockera cookies delvis eller globalt
 • Aktivera varningar om du besöker en ”farlig” webbplats eller laddar ner en osäker fil
 • Få aviseringar om dina lagrade lösenord exponeras
 • Styra vilka behörigheter som webbplatser får tillgång till
 • Blockera specifika webbplatser

Chrome ger dig även tillgång till ett inkognito-navigeringsläge som gör att du kan surfa på webben utan att spara historik eller cookies för varje session. Webbläsaren har även regelbundna uppdateringar, och en del av koden är öppen källkod.

Men även om Chrome kan vara väldigt säkert beroende på dina inställningar är det inte den bästa webbläsaren när det gäller integritet. Du måste logga in på ditt Google-konto för att använda Chrome, och företaget spårar en hel del väldigt personlig information om dig. Detta är en nackdel, även om denna informationen inte delas med andra webbplatser.

OBS: Google är för närvarande mitt i en rättegång för att de påstås spåra sina användare även när inkognitoläget används.

2. Safari

Safaris hemsida
Safaris hemsida

Om du använder en Apple-enhet förlitar du dig förmodligen på Safari under större delen av din surfning. Safari ligger på en andraplats efter Chrome när det gäller marknadsandelar, och dess del av kakan fortsätter att växa.

När det gäller säkerhet innehåller Safari många funktioner som gör att du kan skydda dina data, inklusive:

 • Förhindrande av att farliga webbplatser laddas
 • ITP-funktion (Intelligent Tracking Prevention), som begränsar annonsörers möjlighet att spåra din surfning
 • Blockering av alla cookies
 • Blockering av webbplatser från att standardmässigt utnyttja webbläsarcache
 • möjligheten att blockera popup-fönster
 • Kontroll av webbplatsbehörigheter
 • Tillgång till en sekretessrapport som berättar vilka spårare som du möter på webben

Det är även värt att notera att Apple som företag gör betydande framsteg när det gäller att skydda användarnas integritet. År 2021, lanserade de exempelvis en uppdatering som gör att du kan stoppa appar från att spåra dig, vilket är utmärkta nyheter om du använder en av deras enheter.

Under 2020 avslöjade Google-forskare flera säkerhetsbrister i Safari. En av dem hävdade att ITP-funktionen läckte användardata, men Apple hävdar i sin tur att de har åtgärdat problemet. Men eftersom Safari inte är öppen källkod är det svårt att veta vad som händer med dina data.

Det är viktigt att notera att även om Safari skyddar din integritet från tredje part är webbläsaren en stängd källa och delar din information med Apple. Detta är ett vanligt problem med att använda en webbläsare som är intimt knuten till ett ekosystem av appar och plattformar (precis som med Chrome).

3. Firefox

Firefox hemsida
Firefox hemsida

Mozilla Firefox är en av de mest populära webbläsarna globalt. Men under det senaste decenniet har den minskat i popularitet jämfört med konkurrenterna Chrome och Safari. År 2010 hade Firefox cirka 31% av den globala marknadsandelen för webbläsare. Elva år senare är den nere på 11,4%.

Firefox nedgång i popularitet har fått webbläsaren att återuppfinna sig själv. Men Firefox har ändå varit en av de säkraste webbläsarna som du kan använda, med funktioner som:

 • Erbjuder spårar-skydd över hela webben (med olika säkerhetsnivåer)
 • Tillhandahåller rapporter om vilka webbplatser som försöker spåra dig (indelat i kategorier)
 • Ger dig möjlighet att anmäla dig till varningar om dataintrång
 • Låter dig välja bort Datainsamling i Firefox
 • Erbjuder kontroll över webbplatsbehörigheter
 • Blockerar popup-fönster som standard
 • Blockerar farliga nedladdningar
 • Tvingar alla anslutningar att läsas in via HTTPS

Det är även värt att notera att Firefox har öppen källkod, vilket innebär att vem som helst (med rätt färdighet) kan analysera sin kodbas och se till att webbläsaren inte samlar in data som den inte borde. Firefox uppdateras även regelbundet.

Firefox erbjuder en fantastisk kombination av bra säkerhetsalternativ och sekretesspraxis. Företaget lägger dessutom ett stort fokus på integritet. Som ett resultat av detta är Firefox en av de största konkurrenterna till Chrome, Safari och Edge.

4. Edge

Microsoft Edge hemsida
Microsoft Edge hemsida

Microsoft Edge är efterföljaren till Internet Explorer. Men till skillnad från föregångaren har denna många konkurrenter på marknaden. I januari 2020 bytte Edge till Chromium, vilket innebär att den delvis består av öppen källkod. Edge får även många säkerhetsuppdateringar, och konkurrerar med Chrome när det gäller hastigheten på release-schemat.

När det gäller marknadsandelar ligger Edge något före Firefox, men bakom både Chrome och Safari. När det gäller funktioner erbjuder Edge en liknande uppsättning av säkerhetsrelaterade alternativ, inklusive:

 • Flera nivåer av spårningsskyddsalternativ
 • Rapporter om spårarna som den blockerar på webben
 • Alternativ för att konfigurera vilken nivå av spårningsskydd som ska användas i webbläsarens privata läge
 • Blockering av webbplatsers förmåga att se om du har sparat betalningsinställningar
 • Automatiskt skydd mot skadliga webbplatser och filnedladdningar
 • Alternativet att välja bort spårning från Microsoft

Även Edge samlar in data från sina användare om integritet, liknande Chrome och Safari. Viss forskning pekar på att Edge erbjuder sämre integritet än andra webbläsare eftersom den delar hårdvaruidentifierare med tredje part.

Edge erbjuder visserligen en bättre användarupplevelse jämfört med Microsofts tidigare webbläsare, men är inte det bästa alternativet för användarintegritet. Webbläsaren gör dock betydande framsteg när det gäller funktioner och vinner marknadsandelar, vilket innebär att den är värd att hålla ett öga på.

5. Brave

Braves hemsida
Braves hemsida

Brave är en nykomling i webbläsarvärlden. Den lanserades år 2019, och registrerar fortfarande knappt några marknadsandelar jämfört med de mer populära alternativen. Om du kollar in statistiken för webbläsar-marknadsandel år 2021 ligger Brave i botten med  0,05% av användningen:

Marknadsandelen för toppwebbläsare
Marknadsandelen för toppwebbläsare

Trots sin ynkliga marknadsandel är Brave den mest spännande webbläsaren som har lanserats under de senaste åren. Den erbjuder många spännande funktioner som andra webbläsare inte erbjuder, inklusive dess nära länkade annonsplattform och kryptovaluta.

När det gäller säkerhet är Brave mycket mer aggressiv än andra webbläsare. Här är några av funktionerna som ingår:

 • Standardmässig blockering av annonser från tredje part
 • Standardmässig blockering av spårning
 • En inbyggd lösenordshanterare
 • Möjligheten att blockera cookies och skript
 • Privat surfning som fungerar på samma sätt som Tor-webbläsaren (som vi kommer att prata om härnäst)
 • Alla anslutningar tvingas via HTTPS

Det är viktigt att notera att Brave är baserad på Chrome. Detta innebär att trots webbläsarens utbud av sekretessinställningar finns det vissa farhågor om att data delas med Googles servrar.

Om även om Brave inaktiverar annonser som standard, visar det fortfarande sina egna annonser, vilket innebär att du blir spårad. Du kan inaktivera Brave-annonser och belöningar, men hela programmet strider mot Braves angivna sekretessstandarder.

6. Tor

Tor-projektets hemsida
Tor-projektets hemsida

Det går inte att prata om privata webbläsare utan att prata om Tor-projektet (eller Tor). Under huven är det en Firefox-webbläsare som är speciellt designad för att användas med Tor-nätverket.

Allt detta gör Tor till den överlägset säkraste webbläsaren som du kan använda. Den gör även stora ansträngningar för att skydda din integritet. Men detta betyder dessvärre att Tor inte är den mest användarvänliga webbläsaren (och den är inte heller utformad för att vara det).

För att ge dig en uppfattning om hur mycket Tor skyddar din integritet, ska vi gå igenom några av dess viktigaste funktioner:

 • Den gör det mycket svårt att spåra dig genom att studsa förfrågningar mellan frivilliga reläservrar
 • Den inaktiverar spårning som standard
 • Den inaktiverar skript som standard på alla webbplatser
 • Den spårar inte din webbhistorik
 • Den tvingar HTTPS-användning för alla webbplatser
 • Den tar standardmässigt bort alla cookies efter varje session

Dessa funktioner innebär även att Tor inte är det bästa alternativet för den dagliga användningen. Vissa webbplatser blockerar exempelvis Tor-utgångsreläer, vilket innebär att du inte kan logga in på dina konton. Och eftersom webbläsaren blockerar skript som standard, kommer den inte att återge så många webbplatser korrekt.

Tor kan även vara ganska långsamt, även om du har en snabb internetanslutning. Det är en bieffekt av att dirigera din anslutning genom flera reläer. Den processen erbjuder en ökad säkerhet, men saktar ner navigeringen.

Men om du vill ha den säkraste och mest privata webbläsaren, rekommenderar vi att du använder Tor. Det är inte konstigt att de flesta visselblåsarprogram, som exempelvis Freedom of the Press Foundations SecureDrop, rekommenderar att du använder Tor.

Vilken är den säkraste webbläsaren?

När det gäller absolut säkerhet kan du inte vinna över Tor. Tor erbjuder den överlägset mest privata webbläsarupplevelsen, och gör stora ansträngningar för att skydda dina data. Tor utformades dock inte för daglig användning, och webbläsaren är inte särskilt användarvänlig.

Både Firefox och Brave erbjuder en bättre balans mellan solida säkerhetsfunktioner, sekretesspraxis och användarvänlighet. Båda webbläsarna är ett fantastiskt alternativ om du är integritetsmedveten. För ökad säkerhet rekommenderar vi dock att du tittar på integritetshöjande tillägg för båda webbläsarna.

Några vanliga typer av tillägg som du kan använda är:

 • En lösenordshanterare: Brave erbjuder detta direkt vid installationen, men det kan vara säkrare att använda ett tredjepartsalternativ.
 • Skriptblockerare: Både Firefox och Brave erbjuder skriptblockeringsfunktioner. Vissa tillägg gör det dock möjligt för dig att blockera specifika skript på varje sida i stället för webbplats till webbplats.
 • En annonsblockerare: inaktivering av annonser ger en mycket bättre webbupplevelse. Brave inaktiverar standardmässigt annonser, men försöker även få dig att välja sitt annonsnätverk.

Firefox har ett omfattande bibliotek med tillägg, medan Brave accepterar Chrome-tillägg eftersom det är baserat på Chrome. Så länge du håller dina valda tillägg och din webbläsare uppdaterade och kontrollerar dina sekretessinställningar bör du vara säker när du surfar på webben. Båda webbläsarna är dessutom tillgängliga på alla större operativsystem.

Sammanfattning

Det är relativt enkelt att välja den säkraste webbläsaren år 2021. Om du använder en webbläsare som är knuten till ett ekosystem som Chrome, Edge eller Safari kan du vara säker på att dina data inte är 100 % privata. Detta betyder inte att de är dåliga webbläsare, men de lägger inte störst fokus på användarintegritet.

Om du är intresserad av säkerhet och integritet är dina bästa alternativ Tor, Firefox och Brave. Tor är dock inte särskilt användarvänligt för daglig användning. Då är det bättre att välja Brave eller Firefox. Ditt val beror på om du vill använda en Chromium-baserad webbläsare eller ett alternativ. Oavsett vad du väljer kan du inte hamna fel.

Har du några frågor om vilken webbläsare som du ska använda? Låt oss prata om dem nedan i kommentarssektionen!

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.