Det kanske inte verkar som om det tar väldigt lång tid, men varje gång du behöver flytta händerna bort från tangentbordet för att använda musen, kommer det att uppstå en kort period av bortkastad tid. Under en hel arbetsdag kan den tiden bli till en hel del! Det är där WordPress-kortkommandon kommer in i bilden. 👍 Vi använder många av dessa på en daglig basis för att påskynda vårt skrivarbetsflöde.

WordPress-kortkommandon låter dig hålla händerna på tangentbordet utan att förlora möjligheten att välja text, lägga till formatering, eller till och med moderera ditt kommentaravsnitt!

För att hjälpa dig att vara så produktiv som möjligt när du arbetar på din WordPress-webbplats, satte vi ihop en stor lista över varje WordPress-kortkommando som vi känner till.

I slutet av det här inlägget, kommer du kunna ett stort utbud av WordPress-kortkommandon för att hjälpa dig skapa innehåll och hantera kommentarer mer effektivt.

Och även om Gutenberg-redigeraren fortfarande är i beta, samlade vi ändå några Gutenberg-specifika genvägar för att göra dig redo för WordPress 5.0.

WordPress-kortkommandon för WordPress-Redigeraren

Dessa kortkommandon kan hjälpa till att spara tid när du skapar innehåll i WordPress-redigeraren.

Många av de kortkommandon som du använder i vardagen kan också komma till nytta när du arbetar med WordPress-redigeraren. Några av dessa kanske redan är bekanta för dig – men om du inte sett dem förut kommer du snabbt att börja älska dem!

Utöver de allmänna genvägarna finns det också några WordPress-specifika genvägar du kan använda.

Windows-kortkommandon för att välja Text

Dessa Windows-genvägar kan hjälpa dig att välja text i redigeraren utan att behöva lämna tangentbordet:

 • CTRL + A – markera all text
 • Skift + vänster/höger – välj en bokstav till höger/vänster
 • CTRL + Skift + höger/vänster – välj ett ord till höger/vänster
 • CTRL + Skift + upp/ner – välj en rad ovanför/under
 • Skift + Home – markera all text till början av den aktuella raden
 • Skift + End – markera all text till slutet av den aktuella raden

Mac-kortkommandon för att Välja Text

Dessa Mac genvägar kan hjälpa dig att välja text i redigeraren utan att behöva lämna tangentbordet:

 • Cmd + A – markera all text
 • Skift + vänster/höger – välj en bokstav till höger/vänster
 • Cmd + Skift + höger/vänster – välj ett ord till höger/vänster
 • Cmd + Skift + upp/ner – välj en rad ovanför/under
 • Skift + Home – markera all text till början av den aktuella raden
 • Skift + End – markera all text till slutet av den aktuella raden

Windows-kortkommandon för att Manipulera Markerad Text

När du har valt text kan du använda dessa Windows-genvägar för att manipulera den eller tillämpa formatering:

 • CTRL + C – kopiera den markerade texten
 • CTRL + X – klipp ut den markerade texten
 • CTRL + V – klistra in den markerade texten
 • CTRL + Skift + V – klistra in den markerade texten utan formatering
 • CTRL + B – Fet
 • CTRL + I – Kursiv
 • CTRL + U – Understruken text
 • CTRL + K – Infoga en länk
 • ALT + Skift + L – Vänsterjustering
 • ALT + Skift + R – Högerjustering
 • ALT + Skift + J – Marginaljustering
 • ALT + Skift + C – Mittjustering
 • ALT + Skift + D – Genomstrykning
 • ALT + Skift + A – Ett annat sätt att infoga en länk
 • ALT + Skift + O – Startar en numrerad lista
 • ALT + Skift + U – Startar en punktlista
 • ALT + Skift + S – tar bort en länk
 • ALT + Skift + Q – Skapar ett citat
 • ALT + Skift + X – Lägger till en kodtagg

Mac-kortkommandon för att manipulera markerad text

När du har valt text kan du använda dessa Mac-genvägar för att manipulera den eller tillämpa formatering:

 • Cmd + C – Kopiera den markerade texten
 • Cmd + X – Klipp ut den markerade texten
 • Cmd + V – Klistra in den markerade texten
 • Cmd + Skift + V – Klistra in den markerade texten utan formatering
 • Cmd + B – Fet
 • Cmd + I – Kursiv
 • Cmd + U – Understruken text
 • Cmd + K – Infoga en länk
 • Option + CTRL + L – Vänsterjustera
 • Option + CTRL + R – Högerjustera
 • Option + CTRL + J – Marginaljustera
 • Option + CTRL + C – Mittjustera
 • Option + CTRL + D – Genomstruken
 • Option + CTRL + A – Ett annat sätt att infoga en länk
 • Option + CTRL + O – Startar en numrerad lista
 • Option + CTRL + U – startar en punktlista
 • Option + CTRL + S – Tar bort en länk
 • Option + CTRL + Q – Skapar ett citat
 • Option + CTRL + X – Lägger till en kodtagg

Andra Kortkommandon för WordPress-redigeraren och Windows

Dessa genvägar kanske inte markerar text eller lägger till formatering, men de är fortfarande mycket praktiska!

 • CTRL + Z – Ångra
 • CTRL + Y – Gör om
 • ALT + Skift + M – öppnar skärmen Lägg till Media
 • ALT + Skift + W – Möjliggör distraheringsfritt skrivläge
 • ALT + Skift + T – Infogar en ”Mer”-tagg
 • ALT + Skift + P – Infogar en sidbrytning
 • ALT + Skift + H – Öppnar upp hjälpskärmen
 • ALT + Skift + Z – Utökar formateringsfältet för WordPress-redigeraren
 • Skift + Enter – flytta ner en rad i redigeraren utan att infoga en hel radbrytning.

Andra Kortkommandon för WordPress-redigeraren och Mac

Dessa genvägar kanske inte markerar text eller lägger till formatering, men de är fortfarande mycket praktiska!

 • Cmd + Z – Ångra
 • Cmd + Y – Gör Om
 • Option + CTRL + M – Öppnar skärmen Lägg till Media
 • Option + Skift + W – Möjliggör distraheringsfritt skrivläge
 • Option + CTRL + T – Infogar en ”mer”-tagg
 • Option + CTRL + P – Infogar en sidbrytning
 • Option + CTRL + H – Öppnar hjälpskärmen
 • Option + CTRL + Z – Utökar formateringsfältet för WordPress-redigeraren
 • Skift + Enter – flytta ner en rad i redigeraren utan att infoga en hel radbrytning.

Riktiga Exempel på Kortkommando-användning

Här är ett exempel på hur några av dessa kortkommandon kan användas Vi använder Windows. Jag kommer att:

 • Skriva lite text
 • Använda CTRL + Skift + vänster för att välja det sista ordet
 • Trycka CTRL + B för att formatera ordet i fetstil
 • Använda ALT + Skift + R för att högerjustera allt
 • Använda CTRL + Z för att ångra båda dessa åtgärder
Praktiska exempel på WordPress-kortkommandon
Praktiska exempel på WordPress-kortkommandon

WordPress formateringsgenvägar

Formateringsgenvägar är inte riktigt kortkommandon. Men slutresultatet är ungefär detsamma och de kan vara ganska praktiska som ett alternativ till några av kortkommandona ovan.

Formateringsgenvägar är en WordPress 4.3-funktion som hjälper dig att automatiskt lägga till formatering för:

 • Numrerade eller onumrerade listor
 • Rubriker
 • Blockcitat
 • Horisontella linjer

För saker som listor och rubriker är den största fördelen med formateringsgenvägar att du inte måste klicka på så många tangenter samtidigt som kortkommandona ovan.

Till skillnad från kortkommandona ovan aktiverar du formateringsgenvägar genom att faktiskt skriva något i WordPress-redigeraren. Du måste använda den Visuella fliken för att dessa genvägar ska fungera.

De aktuella formateringsgenvägarna visar vi nedan. OBS! Du måste trycka på Mellanslag eller ibland Enter efter att du har skrivit någon av genvägarna för att tillämpa formateringen:

 • * – startar en onumrerad punktlista
 • 1.  – startar en numrerad lista
 • ## – tillämpar H2-formatering
 • ### – tillämpar H3-formatering (fortsätt mönstret för att tillämpa upp till H6-formatering)
 • > – skapar ett blockcitat
 • – skapar en horisontell linje

Här är ett praktiskt exempel på formateringsgenvägar:

Ett praktiskt exempel på formateringsgenvägar
Ett praktiskt exempel på formateringsgenvägar

WordPress-kortkommandon för moderering av kommentarer

Utöver att redigera innehåll, inkluderar WordPress också inbyggda genvägar för att hjälpa dig moderera kommentarer.

Som standard är dessa genvägar inaktiverade. Men du kan aktivera dem på bara några sekunder:

 • Gå till Användare → Din profil i din WordPress-panel.
 • Markera rutan bredvid Kortkommandon för att Aktivera kortkommandon för kommentarmoderering.
 • Spara dina ändringar.
Så aktiverar du kommentargenvägar
Så aktiverar du kommentargenvägar

Sedan kan du använda dessa genvägar på fliken Kommentarer i WordPress-panelen.

Först har du en uppsättning genvägar för att välja kommentarer (kommentaren som för närvarande är vald kommer att ha en blå markering):

 • J – flyttar den aktuella markeringen nedåt (om du är längst ner på sidan, kommer den också att hoppa till nästa sida)
 • K – flyttar den aktuella markeringen uppåt
 • X – lägger till en bock (detta är till hjälp för att utföra massåtgärder)
 • Skift + X – växlar bockmarkeringen på eller av för alla kommentarer

När du har valt en eller flera kommentarer kan du utföra åtgärder med hjälp av en annan uppsättning genvägar:

 • A – godkänner kommentaren
 • S – markerar kommentaren som spam
 • D – Raderar kommentaren
 • Z – återställer kommentaren från papperskorgen
 • U – markerar kommentar som inte längre godkänd
 • R – startar ett svar på kommentaren
 • Q – öppnar skärmen snabbredigering för att redigera kommentaren
 • E – öppnar hela redigeringsskärmen

Om du har valt flera kommentarer kan du också använda Skift + de tidigare kommandona för att utföra åtgärden på flera kommentarer. Exempelvis:

 • Skift + A – godkänner alla valda kommentarer
 • Skift + S – markerar alla markerade kommentarer som spam
 • Osv.

Här är ett praktiskt exempel: I denna GIF kommer jag:

 • Ladda skärmen Kommentarer
 • Trycka på J för att välja den första kommentaren
 • Trycka på S för att markera den som spam
Ett praktiskt exempel på kommentargenvägar
Ett praktiskt exempel på kommentargenvägar

WordPress-kortkommandon för Gutenberg

Eftersom Gutenberg fortfarande är i beta, kommer det här avsnittet säkert att utvecklas i framtiden när Gutenberg blir färdigt.

Men än så länge har du här några smarta sätt på vilka att du kan påskynda skapandet av innehåll i den nya Gutenberg-redigeraren…

Obs! Det här är kortkommandon som är specifika för Gutenberg. Men många av kortkommandona från den äldre redigeraren kommer också att fungera:

 • / – om du skriver ett snedstreck, kan du snabbinfoga ett block med dess namn
 • CTRL + Skift + ALT + M – (Windows) växla till kodredigeraren (eller gå tillbaka till blockredigeraren om du redan är i kodredigeraren)
 • Cmd + Skift + ALT + M – (Mac) växla till kodredigeraren (eller gå tillbaka till blockredigeraren om du redan är i kodredigeraren)
 • Enter – skapa ett nytt block. Detta funkar bra att kombinera med /-genvägen ovan för att snabbt infoga flera block

Här är ett exempel på hur några av dessa kortkommandon kan användas:

Ett exempel på att använda Gutenberg-specifika genvägar
Ett exempel på att använda Gutenberg-specifika genvägar

Skapa egna WordPress-kortkommandon

Om alla kortkommandon ovan inte räcker för dig kan du skapa dina egna arbetsflödesspecifika kortkommandon med ett program som AutoHotkey.

Om du måste utföra repetitiva handlingar på din WordPress-webbplats som inte omfattas av genvägarna ovan, gör AutoHotkey det enkelt att ställa in skript och makron för att öka din produktivitet. Behöver du något enklare? Kolla in ShortKeeper.

Känner du till Några Andra Hjälpfulla Kortkommandon för WordPress?

Även om det kan ta lite tid att memorera alla dessa genvägar, är det verkligen ett mer produktivt sätt att arbeta när de blir en del av ditt muskelminne.

Ja – det blir lite klumpigt i början medan du kämpar med att komma ihåg vilken genväg som gör vad. Men efter en liten stund kommer det försvinna och din produktivitet kommer att ta ett skutt uppåt.

Nu över till dig – känner du till några andra hjälpfulla kortkommandon för WordPress? Låt oss veta i kommentarerna!

Brian Jackson

Brian har stor passion för WordPress och har använt det i över ett årtionde, han har till och med utvecklat ett par premium-plugins. Brian gillar att blogga, kolla filmer och hiking. Ta kontakt med Brian via Twitter.