Kinsta MU-pluginet installeras som standard på varje webbplats som hostas av Kinsta och krävs för att din webbplats ska fungera smidigt i vår miljö.

Kolla in vår dokumentation om hur du hanterar dess inställningar eller uppdaterar det.

Nedan hittar du alla anmärkningsvärda ändringar i detta projekt.

3.0.0 (8 december 2022)

Tillagd

 • Administratörsinställning för att inaktivera auto-rensning
 • Rensning av objektcache rensar även PHP OPCache

Ändrad

 • Omgjord styling så att den är enklare och matchar den nya stilen på
  MyKinsta
 • Bättre upptäckt av sidor som ska rensas vid spara
 • Fil- och mapporganisering
 • Bortrensning av oanvänd kod

Fixat

 • Korrupta inställningar kommer inte längre att skada webbplatsen
 • Kommentarsredigeringar rensar cacheminnet

2.4.8 (11 juli 2022)

Tillagd

 • Lade till KINSTAMU_CACHE_PURGE_TIMEOUT för att åsidosätta
  standard 5 sekunders timeout

Ändrad

 • Bytt cache-rensningsanrop för att använda curl istället för
  wp_remote_post

Fixat

 • Förbjudna plugins-bannern är inte längre trasig för en raderad plugin som inte är korrekt
  avaktiverad
 • Term- och menyredigeringar rensar inte längre cachen
  om KINSTAMU_DISABLE_AUTOPURGE är satt till true

2.4.7

Tillagt

 • Lade till WordPress-Docs till PHPCS-standarder.

Ändrat

 • Cacheklasser omstrukturerar för att modernisera koden.

2.4.6

Tillagt

 • Ny åtgärdskrok efter att rensning av helsida/objektcache är klar.
 • Ny filterkrok för att blockera rensning av cache från WP Admin.
 • Bättre möjlighet till upptäckt för WordPress mobilläge via wp_is_mobile-filtret.

Ändrat

 • Inläggstyper som inte kan visas rensas inte längre från cache.

2.4.5

Fixat

 • Cache-rensningen bör fungera igen för kommentarer som läggs till i ett inlägg via formuläret för frontend-kommentarer.

2.4.4

Tillagt

 • Cacherensning sker nu automatiskt för uppdatering och borttagning av termer.

2.4.3

Fixat

 • Make Admin Bar cache rensar länkbegäranden på plugin-sidan så att hänvisaren fungerar korrekt.
 • Åtgärda PHP-varningar.

2.4.2

Fixat

 • Har fixat PHP så att det kan testas med PHPCS mot kodningsstandarder i WordPress-kärnan.

Ändrat

 • Ta bort WP-Optimize från varningslistan.

2.4.1

Fixat

 • Åtgärda hänvisnings-webbadress för rensning av länkar av Admin Bar-cache som duplicerar Sökvägen till webbplatsen i multisides-nätverk.

2.4.0

Tillagt

 • Lägg till Duplicator Pro i varningslistan.

2.3.9

Fixat

 • Rensa Cache-länkarna i Admin-verktygsfältet kommer nu att försöka omdirigera till den hänvisande webbadressen istället för att omdirigeras till admin-ajax.php-webbadressen som visar 0.
 • Åtgärda tillgänglighetsproblemet i undermenyn Rensa cache när Objektcache är inaktiverat.

2.3.8

Tillagt

 • Pluginet har nu en lokal utvecklingsmiljö för att utvecklingen ska få en bättre process för de som bidrar.

2.3.7

Fixat

 • Odefinierat index i cache clear-funktionen.
 • Föråldrad kod för PHP 8.0.

2.3.4

Ändrat

 • UpdraftPlus är borttaget från listan över förbjudna plugins.
 • EWWW Image Optimizer är borttaget från listan över förbjudna plugins.

2.3.3

Ändrat

 • Uppdatering av listor över förbjudna plugins.
 • Plugin-webbadressen riktas mot Kinsta KB-sidan.
 • Bättre hantering av cacherensningskrok vid ändring av inläggsstatus.

Fixat

 • I vissa fall en odefinierad get_current_screen- funktion.

2.3.2

Fixat

 • KINSTA_CDN_USERDIRS-relaterad buggfix.

2.3.1

Tillagt

 • Inaktivera Swift Performance plugin-cache.

Ändrat

 • Förbättringar av integrering för Wordfence-pluginet.

2.3.0

Tillagt

 • Hantering av CDN-resursomskrivningar i REST API-begäranden.

2.2.4

Ändrat

 • Snabbkorrigering: utöka kontrollen av funktionsresultatet.

2.2.3

Ändrat

 • Snabbkorrigering: en saknad variabel.

2.2.2

Ändrat

 • Snabbkorrigering: Fel för omskrivning av bildkälla om resurser börjar med ”//” eller läses in från en källa från tredje part.

2.2.1

Ändrat

 • Snabbkorrigering: Odefinierat index: exkluderar.

2.2.0

Ändrat

 • Åtgärdade mindre problem med instrumentpanelen.
 • Förbättrad säkerhet.
 • Växlade från absolut filsökväg till den relativa filsökvägen.
 • Förhindra CDN-omskrivning av admin-ajax.php.
 • Skriv om webbadresser för bifogade filer i WP-API underresurser.

Tillagt

 • Lägg till ett alternativ för att utesluta filtyper från CDN-webbadresser.

2.1.2

Ändrat

 • Snabbkorrigering: tog bort onödiga spann-taggar från pluginets instrumentpanel ”Lägg till en anpassad webbadress” när webbplatsen har en väldigt lång domän.

2.1.1

Ändrat

 • Snabbkorrigering för ett udda WP-beteende som inkluderade functions.php i compat-mappen.

2.1.0

Ändrat

 • PushEngage-pluginet har tagits bort från varningslistan över plugins.
 • WordFence-plugin har tagits bort från varningslistan över plugins.
 • Övergivna API-slutpunkter för plugins har tagits bort.

Tillagt

 • Ställ in WORDFENCE_DISABLE_LIVE_TRAFFIC på true och visa felmeddelande om det redan är inställt på false.

2.0.21

Ändrat

 • Fixade saknade  wp_json_encode-funktionen före WP 4.1.
 • Åtgärdade mindre CSS-problem.

2.0.20

Ändrat

 • Mindre buggfixar.
 • Lägg till UTM-källa i Kinsta.com-länken.

Tillagt

 • The KINSTAMU_ROLE-konstanten.
 • The KINSTA_CDN_USERURL-konstanten.
 • WP CLI-kommandot wp kinsta plugin list.

2.0.19

Ändrat

 • Uppdaterade alternativen för vitmärkning av meddelanden om förbjudna plugins.

2.0.18

Tillagt

 • PDF-filen läggs till i den CDN-omskrivningsbara listan.
 • Från och med nu inaktiveras förbjudna plugins.
 • Otillåtna plugins upptäcks och ett meddelande visas för lämpliga administratörsanvändare.
 • Från och med nu kan dessa plugins inte installeras via online-installationsprogrammet för plugins.

2.0.17

Ändrat

 • Uppdaterade en init krok-prioritet.

2.0.16

Tillagt

 • En variabel har lagts till för att förhindra upprepad cacherensning på en sida under samma åtgärd.
 • En variabel har lagts till för att förhindra upprepad fullständig cacherensning under samma initiering.
 • HTML-escape har lagts till på JS-nivå.

Ändrat

 • Uppdatera cacherensningsklassens inledda ordning.
 • Korrigerade ett mindre problem som var vitmärknings-relaterat.

2.0.15

Fixat

 • Bakåtkompatibelt problem med WP Rocket-pluginet version 3.0.1.

2.0 – 2.0.14

Tillagt

 • Integrerat CDN.
 • En PHP-konstant för att definiera anpassad sökväg för mu-pluginets tillgångar, t.ex.
  define( 'KINSTAMU_CUSTOM_MUPLUGIN_URL', 'http://yourdomain.com/custom-wp-content/mu-plugins');.
 • En PHP-konstant för växling av cachens automatiska rensning på servernivå till lägg till/uppdatera/ta bort inlägg, osv.
  define('KINSTAMU_DISABLE_AUTOPURGE', true);.
 • WP CLI-varning.
 • Webbplatskarta till rensningslistan.
 • Rensa listfilter/krokar.
 • KINSTA_CACHE_DEBUG-konstanten.
 • Möjligheten att lägga till ytterligare kataloger i CDN-utbytbara sökvägar.
 • Det har lagts till standardrensning av AMP-sidor.

Ändrat

 • Ny Kinsta UI-design.

Fixat

 • Flera multisides-problem när det gäller rensning.
 • Webbadressen og:images. Det verkar som att OG-bilder inte gillar inledningen”//”.
 • RegEx möjliggjorde att vissa länkar som anropades direkt från ”/” ersattes.
 • Ibland gjorde skriptet onödiga ersättningar. Nu gör det endast detta när tillgången tillhör följande tillägg:
  ogg|ogv|svg|svgz|eot|otf|woff|woff2|mp4|mp3|ttf|css|js|jpg|jpeg|gif|png|ico|webp|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|ppt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf.
 • Symlink-problem med Bedrock-installationer. Från och med nu nyttjas WPMU_PLUGIN_URL-konstanten.
 • HTTP – HTTPS-resursproblem när webbplatsens webbadress är HTTP men webbplatsen anropas via HTTPS.
 • Dålig webbadress-sökväg vid lång webbadress.
 • Textuppdatering som är relaterad till Object Cache.
 • Några sällsynta varningsproblem.
 • Flödes-webbadresser rensas omedelbart efter uppdateringar.

1.5

Tillagt

 • Timeouts till interna curl-anrop.

Ändrat

 • HTTP-identifiering.
 • Har ersatt site_url() med home_url() för att vara mer tillförlitlig.

Borttaget

 • Onödiga återstående testfiler.