Introduktionen av omni-sökning gjorde det mycket smidigare att navigera i MyKinsta. Du kan dessutom starta den från tangentbordet.

Tryck på CMD + K på macOS eller CTRL + K på Windows och Linux för att öppna den nya kommando-dialogen för omni-sök. Därefter kan du navigera till valfri sida i MyKinsta-gränssnittet, med hjälp av sökfunktioner som filtrerar tillgängliga alternativ i sammanhang med din aktuella plats i menyträdet.

I kommando-dialogen för omni-sökning kan tangentbords-junkies ta kontroll över MyKinsta. Du slipper dessutom att använda musen. De som vill kan dock även välja att kombinera dessa två tillvägagångssätt.

Kristóf Dombi, Kinsta’s chef för utvecklingsarkitektur och skaparen av den nya MyKinsta-funktionen, säger att han inte är en tangentbords-dilettant. Han inspirerades dock av ”Command Palette” med en liknande funktionalitet som introducerades av GitHub.

”Jag är vanligtvis inte en stor användare av tangentbordsnavigering. Ända sedan GitHub släppte sin egen kommandomeny har jag dock börjat använda den mer och mer”, säger Kristóf. ”Jag upptäckte nyligen hur användbart det är, och det slog mig att vi borde implementera något liknande i MyKinsta.”

”Med tanke på vårt nya varumärke kunde tidpunkten dessutom inte vara mer perfekt.”

Omni-sökning i MyKinsta i aktion

Här är en snabb videotur av den nya funktionen:

När gränssnittet för omni-sökning aktiveras visas en kommandotolk och en lista över tillgängliga alternativ i det aktuella meny-sammanhanget. Du kan använda tangentbordets piltangenter (eller musen) för att välja alternativ på den nivån eller börja skriva i kommandotolken för att initiera ett sökfilter.

En första vy av kommandodialogen för omni-sökning.
En första vy av kommandodialogen för omni-sökning.

Nedan har vi använt piltangenterna för att markera alternativet Sök WordPress-webbplatser… och tryckt på Enter för att visa de tillgängliga webbplatserna i denna MyKinsta-instans:

Navigera till WordPress-webbplatser i kommandodialogen för omni-sökning.
Navigera till WordPress-webbplatser i kommandodialogen för omni-sökning.

Efter att ha valt en webbplats med namnet Auto Shop och dess Live-miljö, visar kommandodialogen de menyalternativ som är tillämpliga för det aktuella sammanhanget:

Menyalternativ som gäller för den valda miljön för en webbplats.
Menyalternativ som gäller för den valda miljön för en webbplats.

När vi börjar skriva i kommandotolken filtreras menyalternativen i realtid:

Filtrering av alternativ baserat på inmatning i kommandotolken.
Filtrering av alternativ baserat på inmatning i kommandotolken.

Genom att trycka på tangenterna Delete (macOS) eller Backspace (Windows/Linux) i kommandotolken kan du gå tillbaka upp i menyträdet. Du kan dessutom använda denna teknik för att komma åt företags-/kontonivån via en företagspanel:

Nå företags-/kontonivån med hjälp av Delete/Backspace-tangenten.
Nå företags-/kontonivån med hjälp av Delete/Backspace-tangenten.

Kinstas Kristóf säger att den nuvarande inkarnationen av omni-sökfunktionen enbart är fokuserad på navigering, ”men det finns potential för ytterligare funktioner i framtiden.”

”Vi hoppas att den här nya funktionen visar sig vara värdefull för våra kunder”, säger han.

En instrumentpanel för hela Kinsta-plattformen

MyKinsta är din gateway till Kinsta’s tjänster för Hanterad WordPress-hosting, Hosting av Webb-applikationer, Hanterad Databas-hosting och Hosting av statiska webbplatser. Och allt körs på Google Cloud’s snabbaste virtuella maskiner, uppbackade av ett team som är dedikerat när det gäller tillförlitlighet och säkerhet.

Om du inte redan är kund, ta vår plattform på en provtur helt riskfritt.