I september 2022, när vi introducerade Applikationshosting, medföljde två metoder för att konfigurera container-avbildningar baserat på ditt kodförråd: en med Buildpacks, som automatiserar installationen av containerbilder, och den andra via en Dockerfil, vilket ger dig friheten att arbeta med vilket programmeringsspråk som helst.

Som ett led i vår strävan att förse er med kraftfulla verktyg och tekniker för att förbättra vår Applikationshosting introducerar vi Nixpacks som ett nytt alternativ för att automatiskt skapa container-avbildningar för era applikationer baserat på ert kodförråd.

Vad är Nixpacks?

På samma sätt som Buildpacks är Nixpacks ett projekt med öppen källkod som skapar din applikations container-avbildning baserat på ditt kodförråd. Nixpacks-skript använder Nix binary för att bygga din applikation, installera beroenden och därefter konfigurera din miljö när din applikation distribueras. Det är skrivet i Rust och erbjuder som ett resultat en snabbare byggtid än Buildpacks.

Detta är ett standardiserat och förenklat sätt att paketera och bygga applikationer genom att ta källkatalogen från din Git-leverantör (BitBucket, GitHub och GitLab) och automatiskt upptäcka en applikations språk, ramverk och körtidsberoenden. Därefter skapas en körbar artefakt (exempelvis en containeravbildning) som innehåller allt som du behöver för att köra din applikation.

En stor fördel med att använda Nixpacks jämfört med Buildpacks är det inbyggda cachelagrings-systemet för builds, som cachelagrar kataloger under installations- och bygg-faserna. Som ett resultat blir efterföljande byggnationer mycket snabbare, efter att den första byggnationen är klar.

Bygg container-avbildningar på Kinsta med Nixpacks

När du lägger till en applikation i Kinsta kan du välja att använda Nixpacks för att automatiskt bestämma och skapa en container för din applikation baserat på ditt kodförråd.

Använd Nixpacks för att ställa in container-avbildning.
Använd Nixpacks för att ställa in container-avbildning.

Vi rekommenderar att du använder Nixpacks. Detta beror exempelvis på dess resurseffektiva kodkompilering, snabbare bygg- och distribueringstider och omfattande språk- och ramverksstöd.

Se dessutom till att ange bygg-sökvägen om du använder en annan katalog som din byggkälla. Den ska vara skild från roten i ditt kodförråd.

När du använder Nixpacks behöver du inte ange en leverantör att bygga för. Den upptäcker detta automatiskt baserat på filerna i källkatalogen. Om din applikation kräver ytterligare leverantörer kan du exempelvis definiera dem i Nixpacks konfigurationsfil.

Språk som stöds

Nixpacks stöder alla större programmeringsspråk. Du hittar en omfattande lista i vår dokumentation.

När du använder Nixpacks måste du ange din språkversion i applikationens kod. Om du inte anger en version i din applikations-kod använder Nixpacks med andra ord den senaste tillgängliga versionen. Ifall du vill använda en annan språkversion anger du versionen i applikationens filer.

Om du vill använda ett språk eller en språkversion som inte är ett språk eller en version som stöds av Nixpack använder du en Dockerfil. När du lägger till din applikation väljer du därefter alternativet Använd Dockerfil för att konfigurera container-avbildning.

Upplev framtiden för skapande av container-avbildningar

Vi tror att Nixpacks är en spelförändrare för våra användare. Detta erbjuder exempelvis mer effektivitet och flexibilitet för att hantera container-avbildningar för dina applikationer. När tekniken utvecklas är Kinsta fast besluten att hålla sig i framkant. Vi vill förse dig med banbrytande lösningar för att förenkla din utvecklingsprocess.

Ge Nixpacks ett försök idag och upplev framtiden för skapandet av container-avbildningar på Kinsta genom att läsa vår dokumentation för mer information.

Vi är glada över detta nya tillägg. Det kommer att ge dig möjlighet att bygga och distribuera applikationer mer effektivt än någonsin tidigare.