Vi har lagt till möjligheten att aktivera och inaktivera Kinsta CDN-stöd till de massåtgärder som är tillgängliga för kunder av Hanterad WordPress-hosting. Som ett resultat krävs det endast några få klick för att ändra Kinsta CDN-status över flera webbplatsmiljöer .

CDN kan dessutom aktiveras och inaktiveras för enskilda webbplatser i MyKinsta-panelen. Denna massåtgärds-funktionalitet läggs till i en lista över uppdaterare för flera webbplatser som redan inkluderar:

Hur man massuppdaterar CDN-status i MyKinsta

För att ändra Kinsta CDN-status för flera webbplatsmiljöer:

  1. Välj WordPress-webbplatser i MyKinstas huvudmeny. Använd därefter kryssrutorna på vänster sida av webbplatslistan för att välja de miljöer som du vill uppdatera.
  2. När en eller flera miljöer har valts visas en åtgärdsknapp och en räkning av de valda miljöerna ovanför webbplatslistan:
Menyn Åtgärder är tillgänglig när miljöer har valts.
Menyn Åtgärder är tillgänglig när miljöer har valts.
  1. Välj sedan Ändra CDN i menyn Åtgärder. En fråga visas därefter om du vill aktivera eller inaktivera CDN för de markerade miljöerna:
Välja om CDN ska aktiveras eller inaktiveras som en massåtgärd.

Välja om CDN ska aktiveras eller inaktiveras som en massåtgärd.
  1. Klicka därefter på knappen Ändra CDN för att starta massåtgärden.

Kinsta CDN är endast tillgängligt för live-webbplatser och miljöer med tillägget Premium-iscensättningsmiljöer. Massåtgärden Ändra CDN påverkar inte en kostnadsfri, grundläggande iscensättningsmiljö. I skärmdumpen nedan, rapporterar MyKinsta exempelvis om ett misslyckat försök att ändra CDN-statusen för en grundläggande iscensättningsmiljö:

Screenshot showing success and failure notices after performing Bulk Actions.
Statusrapporter för två miljöer som stöder CDN och en som inte gör det.

Skapa dina egna massåtgärder med hjälp av Kinsta API

Visste du att du kan använda Kinsta API för att skapa dina egna verktyg för massåtgärder för WordPress-webbplatser? API:et tillhandahåller exempelvis en gateway för att hantera WordPress-webbplatser, webbapplikationer, hanterade databaser och statiska webbplatser som hostas av Kinsta.

För närvarande kan du inte aktivera eller inaktivera CDN via API:et. Du kan däremot använda det för att rensa CDN-cachen, precis som du kan med Massåtgärder i MyKinsta.

Vi har några tips om hur du optimerar din WordPress-webbplatsmiljö med hjälp av Kinsta API.

På Kinsta är vi dedikerade till att konstruera nya sätt att förenkla WordPress-underhåll. Om du letar efter en blixtsnabb och säker hosting-leverantör, kolla in Kinstas planer för att hitta den som passar dig bäst.