Ett uppgraderat Selectiv Push-verktyg i MyKinsta-panelen ger Kunder av Hanterad WordPress-hosting mycket mer kraft när de publicerar från iscensatta miljöer.

Ny selektiv push -funktionalitet innebär att kunder nu kan distribuera allt från hela webbplatser till enskilda filer eller databastabeller från iscensättning. Som ett resultat kan MyKinsta stödja fler utvecklingsarbetsflöden.

Hur man använder Selective Push i MyKinsta

Oavsett om du har en kostnadsfri miljö eller ett premium-iscensättningsmiljötillägg, är Selective Push-alternativet tillgängligt varje gång som en iscensatt webbplats väljs från WordPress-webbplatslistan. Den kan dessutom väljas från MyKinsta’s dialogruta Hoppa till eller sök, som öppnas genom att trycka på CTRL + / (och även CMD + / på macOS):

Välja en live- eller iscensättningsmiljö i MyKinsta's dialogruta Hoppa till/Sök.
Välja en live- eller iscensättningsmiljö i MyKinsta’s dialogruta Hoppa till/Sök.

Webbplatsen på bilden ovan har en Live-miljö och två iscensatta miljöer – namngivna Iscensättning och Utveckling.

I bilden nedan har den iscensatta miljön som heter Utveckling valts. Knappen nappen Omvandla Miljö som finns ovanför webbplatsinformationen visar att vi har möjlighet att, i det här fallet, omvandla till Live eller den andra iscensatta miljön:

Välja ett mål för Omvandla-miljöåtgärden.
Välja ett mål för Omvandla-miljöåtgärden.

Välj vad du vill flytta

När du har valt en målmiljö kan du därefter välja vilka fil- och databastillgångar som du vill flytta.

Filer:

  • Alla filer och mappar
  • Specifika filer och mappar
  • (Inga filer eller mappar)

Databaser:

  • Alla databastabeller
  • Specifika databastabeller
  • (Inga databastabeller)
Välja fil- och databastillgångar som ska omvandlas från iscensättning.
Välja fil- och databastillgångar som ska omvandlas från iscensättning.

Ovan har vi valt att till Live endast omvandla den mapp som innehåller vårt acme-tema. Alternativet att omvandla allt databasinnehåll har avmarkerats.

För att aktivera överföringen anges webbplatsens namn i bekräftelsefältet.

Nedan kommer en selectiv push av databasen att endast skicka tabellerna wp_postmeta och wp_posts till målmiljön:

Välja enskilda databastabeller som ska omvandlas från iscensättning.
Välja enskilda databastabeller som ska omvandlas från iscensättning.

När du flyttar databastabeller kan du dessutom aktivera en automatisk sök- och ersättningsfunktion. Den byter ut alla referenser till domänen i den iscensatta miljön mot domänen i målmiljön.

Slutligen, nedan, kommer en selectiv push av filer och mappar att endast distribuera en enda CSS-stilmall och mappen med namnet assets från vår acme-temamapp:

Ange enskilda filer eller mappar som ska omvandlas från iscensättning.
Ange enskilda filer eller mappar som ska omvandlas från iscensättning.

Oavsett vilka val du gör när du flyttar från en miljö till en annan, gör vi en automatisk säkerhetskopia av målmiljön innan vi påbörjar åtgärden.

WordPress gjort enkelt (och snabbt)

Som en branschledande hanterad WordPress-host är Kinsta dedikerad till att konstruera nya sätt att göra WordPress-migrering och underhållsprocesser enklare än någonsin tidigare.

Om du letar efter en blixtsnabb och säker hosting-leverantör, se till att kolla in Kinsta’s planer för att hitta den som passar dig bäst.