Alla älskar att besöka en snabb webbplats! Att ha en snabb webbplats hjälper även till att förbättra din sökmotorrankning, genomsökningsbarhet, konverteringsfrekvensen och besökarnas tid på sidan. Det minskar dessutom din avvisningsfrekvens.

Kinsta är besatta av hastighet! Det är inte speciellt överraskande att många webbplatsägare och webbagenturer uppgraderar sina webbplatser genom att migrera till Kinsta.

Om du fortfarande tvekar kanske du undrar om det uppstår betydande förbättringar för webbplatsens hastighet efter migreringen till Kinsta. Vi bestämde oss för att testa just detta i det här omfattande migreringsdataprojektet.

Detta projekt omfattar 32 000+ datapunkter från 3 200+ webbplatser som vi migrerade till Kinsta från mer än 23 hostar – vi gjorde testerna under tre månader.

Vi körde ett webbplatshastighetstest för varje domän som migrerades – före och efter migreringen. Efter detta gick vi igenom siffrorna. Det här inlägget kommer att gå igenom all testmetodik och alla resultat i detalj.

Visst är det spännande? Låt oss köra igång!

Testmetodik för webbplatshastighet

Innan vi börjar med resultaten måste vi gå igenom vår testmetod för webbplatshastighet. Vi kommer att beskriva denna nedan:

Plattformen för testning av webbplatshastighet

För våra tester använde vi WebPageTest, ett projekt med öppen källkod som gör att vi kan köra ett kostnadsfritt webbplatstest från flera globala platser med riktiga webbläsare.

WebPageTest-verktyget för testning av webbplatshastighet.
WebPageTest-verktyget för testning av webbplatshastighet.

Även om WebPageTest är lika enkelt att använda som alla andra verktyg för testning av webbplatshastighet, är dess funktioner för avancerade användare förstklassiga. Detta gör att du kan få många djupgående mätvärden och jämföra dem över flera tester.

WebPageTests avancerade testalternativ.
WebPageTests avancerade testalternativ.

Du kan exempelvis ställa in antalet tester i testinställningarna. Om du aktiverar det här alternativet upprepas testerna från grunden med samma parametrar.

WebPageTest’s standardantal för utförda tester är tre, men du kan ha så många som nio intensivt upprepade tester. Vi ställer in denna siffra på tre för att få tillförlitliga resultat och låter WebPageTest välja medianresultatet.

Jämförelse av WebPageTests första visnings-resultat och upprepad visnings-resultat.
Jämförelse av WebPageTests första visnings-resultat och upprepad visnings-resultat.

WebPageTest låter dig även logga mätvärdena för Första visning och Upprepad visning separat. Om du aktiverar alternativet Upprepad visning läser varje test in sidan utan webbläsarcache (första visning) och läser sedan in den igen med den lagrade cachen (Upprepad visning).

Ett hastighetstests mätvärden för första visningen och den upprepade visningen ger dig en bättre bild av hur sidan laddas för nya och återkommande användare.

Slutligen kan vi nämna att WebPageTest ger API-åtkomst för automatisering av tester och har ett inbyggt testjämförelseverktyg. Båda dessa funktioner är helt perfekta för vårt användningsområde.

Hur vi körde testerna

När vi väl har ställt in en standardtestprocedur – plats, webbläsare, anslutning, antal tester, Upprepad Visning – är det enkelt att köra testerna med WebPageTest’s automatiseringsverktyg.

Allt som vi behöver nu är faktiska webbplatser att migrera och testa.

Vi har som tur är en konstant tillströmning av kunder som migrerar till Kinsta från olika hosting-leverantörer – från billiga delade hosting-planer till dyra självhanterade molnservrar.

Vårt förstklassiga migreringsteam arbetade nära webbplatsens hastighetstestteam för att få resultaten utan krångel.

Vi utförde ett test precis innan vi migrerade webbplatsen och nästa test direkt efter att migreringen hade avslutats. Som vi beskrev tidigare ställer vi in antalet tester till 3 för att komma fram till tillförlitliga mätvärden genom att låta WebPageTest välja medianresultatet.

Vi migrerade och testade sammantaget 3 200+ webbplatser under tre månader. Det är 2+ migreringar som genomförs varje timme i varje arbetsdag!

Relevanta hastighetstestmätvärden

WebPageTest loggar flera mätvärden för varje test. För att jämföra en migrerande webbplats relativa prestanda ansåg vi att dessa fyra mätvärden var de mest relevanta:

1. Tid Till Första Byte (TTFB)

Det här mätvärdet mäter tiden mellan det första begärandet och den första byten i svaret. TTFB föregår alla andra mätvärden och dikteras främst av serverns svarstid.

TTFB är ett kritiskt mätvärde för att mäta serverns lyhördhet.
TTFB är ett kritiskt mätvärde för att mäta serverns lyhördhet.

För att minimera TTFB ska man börja med att välja en snabb hosting-leverantör med hög drifttid och lyhördhet. Det kan förbättras ytterligare om man även kombinerar detta med ett CDN.

2. Största Innehållsrika Färg (LCP)

Det här mätvärdet mäter tiden som det tar att läsa in den största bilden eller det största textblocket i webbläsarens visningsområde (ovanför vecket). Dessa objekt kommer vanligtvis att vara en hjältebild, en banner, en rubrik eller stort textblock.

Största Innehållsrika Färg (LCP) är en av Google’s Core Web Vitals-mätvärden.
Största Innehållsrika Färg (LCP) är en av Google’s Core Web Vitals-mätvärden.

En lägre LCP-poäng indikerar en bättre användarupplevelse. Det är även ett av Google’s Core Web Vitals-mätvärden. Alla sidor med bra LCP-poäng kan få en bättre rankning i sökresultaten. Om dessa sidor uppfyller rätt kriterier kan de även visas i Google’s andra tjänster (t.ex. Google Nyheter).

När du jämför testresultat rekommenderar vi att du lägger stor vikt vid LCP-mätvärdet.

3. Total blockeringstid (TBT)

Vi kan inte spåra en sidas First Input Delay (FID) – ett annat Core Web Vitals-mätvärde – genom hastighetstestverktyg som WebPageTest. Detta beror på att FID endast kan utvärderas i fältet – det kräver helt enkelt att en riktig användare interagerar med sidan.

TBT är ett labb-mätbart alternativ till att mäta FID.
TBT är ett labb-mätbart alternativ till att mäta FID.

Vi kan dock mäta en sidas TBT genom hastighetstestverktyg som WebPageTest. Enligt Google korrelerar TBT bra med FID i fältet. Det fångar även upp interaktivitetsproblem.

Att förbättra TBT innebär främst att man optimerar webbplatskoden – tredjepartskod, JavaScript-körningstid, huvudsakligt thread work, antal HTTP-begäranden och överföringsstorlekar. Dessa uppgifter är utvecklingsorienterade och faller inte inom ramen för en hosting-leverantörs primära tjänster.

Sidhastighetsoptimeringar som förbättrar TBT för vanligtvis även förbättra FID för dina användare.

4. Fullt laddad tid (FLT)

Detta mätvärde mäter tiden för att ladda alla sidans tillgångar – text, bilder, videor,CSS-formatmallar, JS-skript resurser från tredje part, inbäddningar osv.

WebPageTest’s detaljerade mätvärdes-vy visar Fullt Laddad Tid.
WebPageTest’s detaljerade mätvärdes-vy visar Fullt Laddad Tid.

Vi klarar oss bättre med LCP-mätvärdet ur användarupplevelsesynpunkt. Men eftersom den migrerade webbplatsen förblir praktiskt taget identisk mellan testerna, indikerar en mätning av FLT hur bra den nya hosting-servern presterar jämfört med den gamla.

Du bör notera att en server inte bara är dess hårdvara. Den innehåller även olika optimeringar – cachelagring på servernivå, plattformsspecifika optimeringar, databasoptimeringar, inbyggda säkerhetsfunktioner, CDN-integreringar osv.

Jämförelse av testresultaten

Vårt mål för detta projekt var att se hur Kinsta fungerar jämfört med andra hosting-leverantörer – det fungerar som en datastödd jämförelse-artikel för våra potentiella kunder, samt nya och gamla kunder.

Vi ville även förstå hur stor skillnad vi gör – positiv eller negativ. Om skillnaden som vi gör är positiv är det bra. Om den är negativ vet vi var vi kan förbättra oss ytterligare.

Några av de hostar som vi migrerade webbplatser ifrån hade endast en handfull domäner som deltog – några hade till och med endast en migrerad domän. Dessa hostar hade inte så många datapunkter för att härleda tillförlitliga mätvärden. Vi uteslöt därför alla hostar med färre än tio analyserade domäner – det är mer än ett dussin hosting-leverantörer. Vi kan överväga att lägga till dessa hostar i framtiden när fler de har webbplatser som migrerar till Kinsta.

Nu ska vi gå vidare till testresultaten.

Kinsta vs Alternativen: Testresultaten

Hur står sig Kinsta mot konkurrenterna? Det är dags att ta reda på det.

Om inget annat anges visas alla mätvärden i sekunder (sek). Eftersom dessa mätvärden mäter webbplatsens hastighet och interaktivitet är långsammare tider bättre. Du kommer därför att se en negativ symbol som föregår skillnadsbeloppet (Δ) om det finns någon förbättring.

Detta betyder kolumnerna:

 • Original = Testresultat före migrering
 • Kinsta = Testresultat efter migrering
 • Δ = Skillnad mellan original-mätvärdena och Kinsta-mätvärdena
 • = Procentuell skillnad mellan original-mätvärdena och Kinsta-mätvärdena

Vi lyfter fram mätvärdes-förbättringar efter migrering i Kinsta’s lila färg för att göra det enkelt för dig att upptäcka skillnaderna.

Du kommer att märka att de flesta mätvärden är målade lila, det är med andra ord en stor fördel att migrera din webbplats till Kinsta.

Kinsta vs BlueHost

Kinsta vs Bluehost
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 2.75 0.55 -2.19 -79.82% 1.24 0.34 -0.90 -72.88%
LCP (sek) 4.17 2.20 -1.97 -47.20% 1.88 1.15 -0.73 -38.68%
TBT (sek) 0.18 0.29 0.11 60.66% 0.11 0.13 0.02 22.48%
FLT (sek) 6.15 3.22 -2.93 -47.67% 3.47 1.27 -2.20 -63.40%

Kinsta vs Dreamhost

Kinsta vs DreamHost
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 0.92 0.73 -0.18 -19.94% 0.30 0.30 -0.01 -2.21%
LCP (sek) 2.52 2.35 -0.17 -6.57% 1.43 1.28 -0.16 -11.01%
TBT (sek) 0.29 0.15 -0.14 -48.82% 0.20 0.07 -0.13 -65.60%
FLT (sek) 6.65 4.90 -1.75 -26.36% 3.89 3.35 -0.55 -14.00%

Kinsta vs HostGator

Kinsta vs HostGator
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 2.02 0.55 -1.47 -72.94% 1.08 0.24 -0.84 -77.56%
LCP (sek) 3.70 2.42 -1.28 -34.51% 2.04 1.44 -0.60 -29.35%
TBT (sek) 0.22 0.26 0.03 14.64% 0.11 0.12 0.01 6.02%
FLT (sek) 5.07 3.29 -1.78 -35.15% 2.57 1.50 -1.08 -41.86%

Kinsta vs Liquid Web

Kinsta vs Liquid Web
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 1.13 0.55 -0.58 -51.28% 0.92 0.39 -0.53 -57.65%
LCP (sek) 2.80 2.16 -0.64 -22.83% 1.75 1.19 -0.57 -32.24%
TBT (sek) 0.26 0.27 0.01 3.46% 0.19 0.22 0.04 20.14%
FLT (sek) 4.45 3.66 -0.79 -17.71% 2.83 1.83 -1.00 -35.21%

Kinsta vs Amazon AWS

Kinsta vs Amazon AWS
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 1.22 0.96 -0.27 -21.88% 1.16 0.51 -0.64 -55.69%
LCP (sek) 3.05 3.29 0.24 7.71% 2.09 1.55 -0.54 -25.75%
TBT (sek) 0.30 0.33 0.03 10.05% 0.24 0.17 -0.07 -28.73%
FLT (sek) 4.17 4.46 0.29 7.00% 2.82 1.91 -0.90 -32.08%

Kinsta vs Cloudways

Kinsta vs Cloudways
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 0.71 0.63 -0.08 -11.47% 0.44 0.38 -0.07 -15.12%
LCP (sek) 2.43 2.47 0.04 1.71% 1.26 1.23 -0.03 -2.26%
TBT (sek) 0.44 0.50 0.05 11.93% 0.27 0.22 -0.05 -18.52%
FLT (sek) 4.79 5.15 0.35 7.36% 1.37 1.64 0.27 19.68%

Kinsta vs Digital Ocean

Kinsta vs Digital Ocean
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 0.93 0.54 -0.39 -42.45% 0.75 0.19 -0.56 -74.84%
LCP (sek) 3.26 4.21 0.95 29.25% 2.37 1.75 -0.62 -26.15%
TBT (sek) 0.39 0.40 0.01 3.33% 0.42 0.39 -0.03 -7.03%
FLT (sek) 5.12 5.38 0.26 5.12% 4.37 1.94 -2.42 -55.46%

Kinsta vs SiteGround

Kinsta vs SiteGround
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 0.62 0.88 0.27 43.41% 0.62 0.40 -0.23 -36.46%
LCP (sek) 2.21 2.75 0.53 24.01% 1.44 1.25 -0.19 -13.09%
TBT (sek) 0.19 0.26 0.07 36.74% 0.11 0.13 0.02 17.46%
FLT (sek) 3.16 3.49 0.33 10.56% 1.89 1.70 -0.19 -10.11%

Kinsta vs Other

The ”Other” hosting provider category includes niche hosts that aren’t our significant competitors.

Kinsta vs Other
Metrisk Första visningen Upprepad visning
Original Kinsta Δ Original Kinsta Δ
TTFB (sek) 1.40 0.91 -0.49 -35.05% 1.03 0.46 -0.57 -55.75%
LCP (sek) 3.33 3.16 -0.17 -5.15% 1.94 1.45 -0.49 -25.11%
TBT (sek) 0.31 0.36 0.05 15.80% 0.21 0.21 0.00 0.86%
FLT (sek) 4.99 4.75 -0.23 -4.71% 2.89 2.33 -0.56 -19.34%

Viktiga insikter från resultaten

Du kommer att märka att vi vacklade i några av Första Visnings-resultatens mätvärden, men vi presterade väldigt bra i resultaten för Upprepad Visning. Detta säger mycket om vår cachelösning på servernivå och vår CDN-integrering.

Våra TTFB-resultat är helt perfekta – det enda undantaget är Första Visnings-resultaten vs SiteGround. Vi har dock en betydande fördel mot dem i Upprepad Visning-resultaten.

LCP är det mest relevanta användarcentrerade mätvärdet för att förbättra en webbplats upplevda prestanda. Vi presterar återigen utmärkt här i de flesta resultaten – särskilt Upprepad Visning-resultat. Enligt LCP-statistik upplever klientwebbplatser i genomsnitt 20% snabbare laddningstider genom att migrera till Kinsta.

Vi kommer inte att diskutera TBT-resultaten i detalj eftersom de beror mer på webbplatskoden än hosting-leverantören. Att ta en titt på TBT-poäng kan dock ge webbplatsoptimeringsmöjligheter för våra nyligen migrerade kunder så att de kan snabba upp sina webbplatser ytterligare.

Slutligen har vi FLT-mätvärdet. Vi toppade sammantaget FLT-mätvärdets Upprepad Visning-resultat med stor marginal, och i dess Första Visnings-resultat slog vi eller matchade våra konkurrenter – det enda undantaget var Cloudways.

Så här snabbt kan din webbplats köras (och så här långsamma är konkurrenterna):

 • Från BlueHost till Kinsta: +39% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från Amazon AWS till Kinsta: +26% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från Digital Ocean till Kinsta: +26% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från Liquid Web till Kinsta: +32% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från Cloudways till Kinsta: +2% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från HostGator till Kinsta: +29% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från Dreamhost till Kinsta: +11% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från SiteGround till Kinsta: +13% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)
 • Från övriga till Kinsta: +25% förbättrade sidladdningstider (genomsnitt)

Hur är detta möjligt? Det beror på att alla Kinsta’s kunder får njuta av:

Vi är nöjda med resultatet här. Men vi vet att vi fortfarande har utrymme för förbättringar!

Vår besatthet av webbplatshastighet tvingar oss att arbeta outtröttligt för att regelbundet lansera nya funktioner. Besök vår sida med funktionsuppdateringar för en uppdaterad lista över alla våra senaste verktyg och uppgraderingar.

Sammanfattning

Det finns många bra WordPress-hostar, men vi har bestämt oss för att göra Kinsta’s hanterade hosting-lösning till det bästa alternativet för din webbplats. Många av världens största varumärken och webb-agenturer förlitar sig på Kinsta när det gäller turboladdning av sina webbplatser.

Med hjälp av rigorösa tester under tre månader har vi visat varför migrering till Kinsta kan ge din webbplats en kostnadsfri prestandaökning.

Men även om förbättrad webbplatshastighet är det viktigaste kriteriet att överväga när du migrerar till en ny host, bör du även överväga andra viktiga faktorer. Vi erbjuder många fler värdefulla funktioner till alla våra kunder:

Kinsta erbjuder ett kostnadsfritt antal obegränsade migreringar i alla sina planer. Registrera dig bara för en av våra planer för att komma igång. Testa tjänsten och hastigheten riskfritt, vi erbjuder en 30-dagars pengarna tillbaka-garanti. Du förlorar bara om du inte ger oss ett försök!

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.