Ett 502-fel visas vanligtvis om en enskild PHP-process körs längre än den max_execution_time  eller max_input_time  som anges i PHP-konfigurationen. Då inträffar en PHP-timeout.

Du måste först avgöra vad som orsakar 502-felet för att kunna hitta en lösning. Du kan behöva öka resurserna, justera inställningarna eller i vissa fall hitta ett alternativt arbetsflöde.

Om felet exempelvis uppstår när du försöker importera är ett rekommenderat alternativ att köra importen direkt på containern med WP-CLI eller ett lokalt PHP- eller Bash-skript.

Hitta och lösa ett 502 Bad Gateway-fel

Det kan finnas ett antal platser som man bör kontrollera och ett antal lösningar att prova när man jagar källan till ett 502 Bad Gateway-fel.

CDN från tredje part

Om din webbplats använder ett CDN från tredje part utöver Kinsta’s Cloudflare-integrering, ska du inaktivera eller tillfälligt kringgå det CDN:et. Om problemet är löst måste du justera inställningarna eller kontrollera med CDN-leverantörens support för att se om en brandvägg eller annan funktion stör din webbplats.

Fellogg

Kontrollera error.log för din webbplats i MyKinsta (eller ladda ner den via SFTP) för att begränsa källan till felet. Om inget uppenbart sticker ut kan det vara till hjälp att aktivera WP-DEBUG.

MyKinsta Analytics

Visa uppdelningsrapporten för 500-fel i MyKinsta Analytics för att se det totala antalet 502-fel och när de inträffar.

Plugins och teman

Inaktivera alla plugins och byt till ett standardtema. Om problemet är löst återaktiverar du dina plugins ett efter ett och återaktiverar ditt tema tills problemet återkommer. När du vet vilket plugin eller tema som är källan, kan du skicka en kopia av felet till plugin- eller temautvecklaren så att de kan hjälpa dig att lösa problemet.

Begär ökning av PHP Timeout

Här på Kinsta är värdena för max_execution_time  eller max_input_time inställda på 300 sekunder (5 minuter) som standard. De maximala tillgängliga PHP-timeoutvärdena baseras på din nuvarande hosting-plan. Om du behöver öka dessa, starta en ny chatt med vårt supportteam.

Öka antalet PHP-bearbetare

I vissa fall kan det krävas fler PHP-bearbetare. Om du inte är säker kan vårt supportteam hjälpa dig att avgöra om det krävs fler PHP-bearbetare på din webbplats.