WP-CLI är kommandoradsgränssnittet för WordPress. Du kan uppdatera plugins, konfigurera installationer med flera webbplatser och mycket mer, utan att använda en webbläsare.

Åtkomst till WP-CLI

  1. Gå in devkinsta_fpm container:
    docker exec -u www-data -it devkinsta_fpm bash
  2. Gå till webbplatsmappen:
    cd /www/kinsta/public/siteName
  3. Kör WP-CLI-kommandot:
    wp search-replace remote-domain.com my-local-site.local