När din WordPress-webbplats inte kan ansluta till webbplatsens databas visas det här felet:

Fel vid upprättande av en databasanslutning

Orsaker till fel vid upprättande av en databasanslutning

Det finns några scenarier som kan leda till det här felet:

  • Databasuppgifterna i wp-config.php är felaktiga. Detta är ganska vanligt när du migrerar eller installerar en WordPress-webbplats manuellt.
  • Webbplatsens databas är skadad. Även om detta inte är så vanligt kan det ske, och om dina databasautentiseringsuppgifter är korrekta är detta nästa sak att undersöka.
  • Det kan finnas skadade filer i din WordPress-installation. En annan situation som inte är så vanlig men som kan ske, ibland på grund av ett hack eller ett problem när du kopierar eller laddar upp filerna.

Hur man åtgärdar fel vid upprättande av en databasanslutning

Gå till fliken Säkerhetskopior för din webbplats i MyKinsta och klicka på Säkerhetskopiera nu för att göra en säkerhetskopia av din webbplats.

Kontrollera dina databasautentiseringsuppgifter

För att kontrollera webbplatsens databasuppgifter, gå till webbplatsens info-flik i MyKinsta. Under avsnittet Databasåtkomst hittar du ditt databasnamn, användarnamn och lösenord. Visa sedan webbplatsens wp-config.php-fil med antingen SFTP eller SSH och jämför databasinformationen:

Databasens namn

// ** MySQL settings ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'xxxxxx');

Användarnamn för MySQL-databas

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'xxxxxx');

MySQL-databasens lösenord

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'xxxxxx');

MySQL-hostnamn (server)

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Om någon av dessa detaljer inte matchar, uppdatera din wp-config.php med rätt information och spara dina ändringar. Om du visar och redigerar filen på din lokala maskin efter att ha laddat ner den med SFTP, se till att ladda upp den uppdaterade filen till servern och skriva över den gamla wp-config.php-filen.

Om all information matchar men felet kvarstår fortsätter du till nästa avsnitt.

Reparera en korrupt databas

Som vi tidigare har nämnt är detta inte lika vanligt men kan hända över tid eftersom databastabeller läggs till, tas bort eller ändras av plugins och teman. Om du försöker att logga in på din WordPress-instrumentpanel och möter följande fel är detta en indikation på att databasen är skadad och måste repareras:

En eller flera databastabeller är inte tillgängliga. Databasen kan behöva repareras.

Reparationen av din databas kan ske på några olika sätt, som vi förklarar nedan: med WordPress, i phpMyAdmin eller med WP-CLI.

Reparera en databas med WordPress

WordPress har lyckligtvis ett databasreparationsläge som du kan initiera genom att lägga till följande kodavsnitt längst ner i din wp-config.php-fil.

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

När du har sparat ändringen går du till https://yourdomain.com/wp-admin/maint/repair.php i webbläsaren för att öppna gränssnittet för att reparera webbplatsens databas:

Reparera databas i WordPress
Reparera databas i WordPress

 

Alternativet Reparera databas är snabbare än alternativet Reparera och optimera databas. Om det här är en live-webbplats som du vill få igång igen rekommenderar vi att du kör på alternativet Reparera databas.

Reparera en databas med phpMyAdmin

Logga in på phpMyAdmin, klicka på din databas och välj alla tabeller. Välj Reparera tabell på rullgardinsmenyn längst ned på sidan. Detta gör samma sak som att köra MySQL-instruktionen REPAIR TABLE.

Reparera databastabeller i phpMyAdmin.
Reparera databastabeller i phpMyAdmin.

Reparera en databas med WP-CLI

Om du vill reparera databasen med WP-CLI kör du följande kommando:

wp db repair

När det är klart visas följande meddelande om att det lyckades:

Success: Database repaired.

Åtgärda korrupta filer

En annan mindre vanlig orsak till ett databasanslutningsfel är skadade WordPress-kärnfiler. För att testa och åtgärda detta måste du ersätta dina WordPress-kärnfiler via SFTP eller WP-CLI.

Installera om WordPress Kärna med SFTP

Börja med att ladda ner en ny kopia av WordPress från WordPress.org. Se till att ladda ner samma version som du kör på din webbplats.

Packa upp den nedladdade filen på din lokala dator och ta sedan bort wp-content och wp-config-sample.php-filen.

Anslut till din webbplats med SFTP och ladda upp de återstående WordPress-filerna till din webbplats och skriv över de befintliga filerna.

När uppladdningen är klar tömmer du webbplatsens cache och testar webbplatsen för att se om felet har åtgärdats.

Installera om WordPress Kärna med WP-CLI

För att installera om WordPress utan att skriva över wp-content (där ditt tema, dina plugins och din media lagras), kan du köra följande kommando:

wp core download --skip-content --force

När ominstallationen är klar tömmer du webbplatsens cache och testar webbplatsen för att se om felet har åtgärdats.

Återställ din senaste fungerande säkerhetskopia

Om allt annat misslyckas kan du försöka att använda din senaste fungerande säkerhetskopia. Det här kanske inte är din senaste säkerhetskopia om felet har pågått under en längre tid.

I MyKinsta går du till webbplatsens flik för Säkerhetskopior och väljer den säkerhetskopia som du vill återställa. Om du vill testa säkerhetskopian i iscensättning innan du återställer den till din aktiva webbplats klicka på knappen Återställ till. Du kan sedan välja den iscensättningsmiljö som du vill återställa säkerhetskopian till i rullgardinsmenyn.

Återställ en säkerhetskopia till Staging
Återställ en säkerhetskopia till Staging

När du är säker på att du vill återställa säkerhetskopian till din aktiva webbplats klickar du på knappen Återställ till bredvid säkerhetskopian och väljer sedan Live från rullgardinsmenyn.

Kontakta supporten

Om du har följt felsökningsstegen ovan men det här felet kvarstår är vårt kunniga supportteam här för att hjälpa dig dygnet runt.