SSH är ett protokoll för säker fjärrinloggning och andra säkra nätverkstjänster via ett osäkert nätverk. Kinsta ger SSH-tillgång i alla våra Hanterade hosting-planer på WordPress. Denna åtkomst gör att du kan logga in på en kommandotolk, utföra vanliga sysadmin-uppgifter och köra kommandon precis som om du satt på själva servern. Du kan köra ytterligare verktyg som Git, Composer, WP-CLI, etc. Om du använder ett Enterprise-abonnemang kan du även använda verktyg som npm. Följ anvisningarna nedan om hur du ansluter till SSH på din WordPress-webbplats.

SSH bör endast användas av avancerade användare. Att köra felaktiga kommandon via SSH kan lätt skada din webbplats. Om du inte är bekväm med att göra detta, vänligen kontrollera först med en utvecklare eller vår support.

Inloggningsinformation för SSH Access

För att ansluta till SSH behöver du följande information:

  • host-/serveradress (IP-adress)
  • användarnamn (SFTP Användarnamn, inte din e-postadress)
  • Lösenord
  • Port (vi tar säkerheten på allvar här på Kinsta, använder principen ”varje plats en annan hamn”)

Du hittar den här informationen i sektionen SFTP/SSH i MyKinsta under infofliken på varje webbplats.

SFTP/SSH-detaljer i MyKinsta.
SFTP/SSH-detaljer i MyKinsta.

Så här ansluter du till SSH med ett användarnamn och ett lösenord

Den enklaste metoden för att ansluta via SSH är att använda ett användarnamn och ett lösenord. Stegen för att göra detta varierar beroende på ditt operativsystem. Här nedanför har vi beskrivit processen för vart och ett.

Ansluta till SSH med ett användarnamn och ett lösenord i Windows

Ni som kör Windows behöver en terminalklient för att ansluta till SSH.

Steg 1

Vi rekommenderar att du laddar ner den kostnadsfria PuTTY-klienten. Nyttja .msi-installeraren eftersom denna även inkluderar PuTTYgen. Om du vill använda SSH nycklar , kommer detta krävas.

Steg 2

Starta PuTTY och ange din host’s IP-adress och det unika portnumret (båda detaljerna finns i MyKinsta > webbplatser > webbplatsnamn > Info > SFTP/SSH > Host). Klicka sedan på Öppna.

SSH PuTTY-klient för Windows.
SSH PuTTY-klient för Windows.

Steg 3

Om detta är första gången du ansluter kommer du sannolikt att se en rsa2 nyckel-prompt. Gå vidare och klicka på Ja så kommer hösten att litas på i framtiden.

PuTTY-säkerhetsvarning om rsa2-nyckeln.
PuTTY-säkerhetsvarning om rsa2-nyckeln.

Steg 4

Du måste ange ditt Användarnamn på Kinsta och trycka på Enter/retur.

Ange ditt Kinsta-användarnamn i PuTTY och tryck på Enter/retur.
Ange ditt Kinsta-användarnamn i PuTTY och tryck på Enter/retur.

Steg 5

Du uppmanas då att ange ditt lösenord. Tryck sedan på Enter/retur igen.

Ange ditt SSH-lösenord i PuTTY.
Ange ditt SSH-lösenord i PuTTY.

Du är nu ansluten via SSH till din WordPress-webbplats.

PuTTY framgångsrik inloggning
PuTTY framgångsrik inloggning

Du kan sedan köra kommandon som ls eller cd för att lista objekt och navigera i hela webbplatsens katalog. WP-CLI installeras också som standard på alla platser.

Kör SSH-kommandon i PuTTY.
Kör SSH-kommandon i PuTTY.

Ansluta till SSH med ett användarnamn och ett lösenord på Mac/Linux

Det är mycket enklare att ansluta till SSH på Mac eller Linux eftersom operativsystemet (OS) redan har en inbyggd terminal.

Steg 1

Öppna terminalen genom att gå till Applikationer > Verktyg och dubbelklicka på Terminal.

Steg 2

Ange sedan kommandot på följande sätt (Du kan kopiera/klistra in det här direkt från MyKinsta):

ssh username@hostip -p portnumber

SSH-terminalkommando i MyKinsta.
SSH-terminalkommando i MyKinsta.

Så här skapar du SSH-nyckelpar i Windows

Du kan ansluta till SSH med ditt användarnamn och lösenord, eller så kan du skapa ett SSH-nyckelpar. SSH-nycklar skapar ett säkrare sätt för att logga in på en server och eliminerar behovet av ett lösenord. Även om du kan skydda din inloggning ytterligare genom att lägga till ett lösenord.

Generera SSH-nyckelpar i Windows

Steg 1

Starta PuTTYgen. Om du inte har laddat ner det ännu kan du få tag i detta här.

Steg 2

Standardparametrarna bör funka fint i de flesta konfigurationer. Klicka på Generera.

Generera nyckel PuTTY
Generera nyckel PuTTY

Steg 3

Du kommer att behöva flytta runt musen för att generera lite slumpmässighet.

Flytta runt musen för att skapa en slumpmässighet i PuTTY’s nyckelgenerator.
Flytta runt musen för att skapa en slumpmässighet i PuTTY’s nyckelgenerator.

Steg 4

Spara både din offentliga (.txt) och privata nyckel (.ppk). Viktigt: Håll din privata nyckel säker och dela den inte med någon.

Spara offentliga och privata nycklar
Spara offentliga och privata nycklar

Steg 5

mna PuTTY-fönstret öppet och hoppa ner till där du lägger till din offentliga nyckel till MyKinsta.

Så här skapar du SSH-nyckelpar på MAC/Linux

Steg 1

Starta terminalen från Applications > Utilities > Terminal.

Steg 2

Använd följande kommando för att starta nyckelgenereringen.

ssh-keygen -t rsa

Steg 3

Du uppmanas att välja en plats för att spara din privata nyckel. Om du lämnar det tomt kommer detta sparas:

/home/youruser/.ssh/id_rsa

Den offentliga nyckeln (. PUB) kommer att skapas på samma plats.

/home/youruser/.ssh/id_rsa.pub

Steg 4

Du uppmanas då att välja ett lösenord. Du kan lämna den rutan tom om du inte vill använda ett lösenord.

Så här lägger du till SSH-nycklar i MyKinsta

Nu när du har dina SSH-nycklar kan du ladda upp din offentliga nyckel på MyKinsta.

Steg 1

Klicka i din användarprofil i det övre högra hörnet och klicka på Användarinställningar.

MyKinsta användarinställningar
MyKinsta användarinställningar

Steg 2

Klicka på knappen Lägg till SSH-nyckel i fliken Mitt konto.

Lägg till SSH-nyckel i MyKinsta.
Lägg till SSH-nyckel i MyKinsta.

Steg 3

Välj en etikett och klistra in din offentliga nyckel.

  • Om du kör Windows ska du kopiera och klistra in den offentliga nyckeln direkt från PuTTYgen.
  • Om du kör på Mac/Linux kan du kopiera din offentliga nyckel till urklippet först med hjälp av följande kommando: pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

När du har klistrat in den offentliga nyckeln bör du se en grön bekräftelse som säger ”giltig RSA-nyckel”. Klicka sedan på OK.

Giltig RSA-nyckel
Giltig RSA-nyckel

Ansluta till SSH i Windows med SSH-nycklar

Steg 1

Starta PuTTY och ange din host’s IP-adress och det unika portnumret (båda detaljerna finns i MyKinsta > webbplatser > webbplatsnamn > Info > SFTP/SSH > Host).

Hostens IP- och portnummer i PuTTY-klienten
Hostens IP- och portnummer i PuTTY-klienten

Steg 2

Under Anslutning > Data anger du ditt Användarnamn på Kinsta i fältet Användarnamn för automatisk inloggning.

SSH-användarnamn för automatisk inloggning
SSH-användarnamn för automatisk inloggning

Steg 3

Under Anslutning > SSH > Autentisering > Inloggningsuppgifter, klicka på knappen Bläddra och välj din privata nyckelfil för autentisering.

Lägg till din privata SSH-nyckelfil i PuTTY.
Lägg till din privata SSH-nyckelfil i PuTTY.

Steg 4

Under Session väljer du ett nytt Sparad session-namn och klickar på Spara. Klicka sedan på Öppna.

Namnge och spara din SSH-session i PuTTY.
Namnge och spara din SSH-session i PuTTY.

Du kommer troligen att se en säkerhetsavisering om en ändring av nycklar. Klicka på Ja.

Klicka på Ja i PuTTY’s säkerhetsavisering för en ändring av nycklar.
Klicka på Ja i PuTTY’s säkerhetsavisering för en ändring av nycklar.

Om du ställt in ett lösenord måste du ange detta.

Ange lösenfras för nyckel, om tillämpligt.
Ange lösenfras för nyckel, om tillämpligt.

Annars loggas du in direkt.

Inloggad på webbplatsen med en SSH-nyckel.
Inloggad på webbplatsen med en SSH-nyckel.

Hur man ansluter till SSH på MAC / Linux med SSH Nycklar

Steg 1

Starta terminalen från Applikationer > Verktyg > Terminal.

Steg 2

Nu måste du läsa in den sparade privata nyckeln till din SSH-agent. Använd följande kommando:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Steg 3

Du uppmanas då att ange lösenordet om du har ett sådant.

Steg 4

Ange sedan kommandot i följande formulär (Du kan kopiera/klistra in det här direkt från MyKinsta):

ssh username@hostip -p portnumber

SSH-terminalkommando i MyKinsta.
SSH-terminalkommando i MyKinsta.

Ytterligare anmärkningar

Om du har problem med att ansluta kan du behöva återställa SSH-lösenordet eller ta bort poster från din known_hosts-fil.