Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Java-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta beroenden som definierats i din pom.xml-fil automatiskt. Du måste se till att din huvudklass definieras i pom.xml-filen.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Java
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World Java-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på din applikations webbadress.

Java Hello World-sidan efter framgångsrik installation.
Java Hello World-sidan efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt.  Du behöver inte definiera den eller programmera den i applikationen. Använd System.getenv("PORT") i din kod när du hänvisar till serverporten.

Start-kommando

När du distribuerar en applikation så skapar Kinsta automatiskt processer baserat på Procfile i roten av arkivet. Detta arkiv innehåller följande kommando för att köra servern:
web: java -jar target/kinsta-java-hello-world-1.0-SNAPSHOT.jar