Vi stöder applikationer på följande språk:

I takt med att tjänsten expanderar så kommer vi att utöka denna lista till att omfatta många fler språk.

Lägga till en applikation

Om du vill lägga till en applikation så klickar du på Lägg till tjänst på sidan Applikationer och väljer Lägg till applikation i rullgardinsmenyn. Följande fält är tillgängliga i flervalsformuläret med de beskrivna effekterna.

Information om applikationen

Lägg till detaljer om applikationen.
Lägg till detaljer om applikationen.

GitHub-arkiv

Om det här är din första applikation så måste du ansluta Kinsta till ditt GitHub-konto och auktorisera Kinsta på GitHub.

 • GitHub-arkiv: Välj det GitHub-arkiv som ska användas.
 • Standardgren: Ange den gren som ska distribueras vid ändringar och manuellt.
 • Automatisk utplacering vid utförande: Markera rutan för att se till att din applikation distribueras automatiskt varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.

Grundläggande uppgifter

 • Applikationsnamn: Det här namnet kommer att visas i MyKinsta för enkel hänvisning.
 • Plats för datacenter: Välj det datacenter som du vill använda för den här applikationen. För närvarande så stöds interna anslutningar endast mellan applikationer i samma region. Om du distribuerar en applikation och en databas så måste du välja samma region för båda.

Miljövariabler

Miljövariabler förser applikationen med information som kommer utanför applikationen. De anger vanligtvis saker som uppgifter om databasanslutningar och API-nycklar. Expandera det här avsnittet för att ange eventuella miljövariabler för din applikation och välj om variablerna ska vara tillgängliga under körning och/eller under byggprocessen.

Klicka på Fortsätt.

Miljö för uppbyggnad

Byggmiljön dikterar hur vi bygger din applikation.

Lägg till byggmiljön för applikationen.
Lägg till byggmiljön för applikationen.
 • Byggresurser: Välj den byggmaskin som behövs för att bygga programmet. Ju mer resurser som byggmaskinen har, desto snabbare går byggprocessen.

Med de två följande alternativen så kan du välja mellan att använda ett buildpack eller en Dockerfil för att skapa containern för din applikation:

 • Konfigurera containeravbildningen automatiskt: Välj det här alternativet om Kinsta ska använda ett buildpack för att skapa en container för din applikation baserat på ditt arkiv. Vi försöker att bestämma den bästa miljön för ditt projekt automatiskt och skapa en container för det. Om ingen version anges så kommer vi att använda den senaste tillgängliga versionen för det språk som din applikation är skriven på. Om du vill använda en annan språkversion för din applikation så anger du versionen i applikationens filer.
  • Bygg-sökväg: Detta är grundinställningen till rotmappen. Om du vill ange en bygg-sökväg, skriv in den här, detta är användbart om du har ett mono-arkiv.
 • Använd Dockerfil för att ställa in containeravbildning: Om du vill ha mer kontroll, eller om du redan har saker och ting konfigurerade i en Dockerfil i ditt arkiv, så väljer du det här alternativet och anger Dockerfil-sökväg och Kontext. Med en Dockerfil så kan du använda nästan vilket språk som helst.
  • Sökväg för Dockerfilen: Sökvägen till din Dockerfil relativt till förvarets rot. Om din Dockerfil exempelvis finns i förvarets rot så anger du Dockerfil i det fältet. Om din Dockerfil finns i en underkatalog som heter app så blir sökvägen till Dockerfilen: app/Dockerfile.
  • Kontext: Sökvägen i arkivet som vi behöver tillgång till för att kunna bygga din applikation. De flesta applikationer byggs från förvarets rot och du kan ange detta (.) i fältet Kontext. Om din applikation måste byggas från en underkatalog (t.ex. app) så anger du sökvägen till den underkatalogen i fältet Kontext: app.

Klicka på Fortsätt.

Resurser

Här kan du ange resurser och startkommando för din webbprocess.

Lägg till applikationsresurser.
Lägg till applikationsresurser.

Ställ in dina processer

 • Processnamn: Det här namnet kommer att visas i listan över applikationens processer för att underlätta referenserna.
 • Processtyp: Detta kan inte ändras. Om du behöver ändra eller lägga till ytterligare processer, t.ex. ett bakgrundsjobb, så kan du hantera dem på sidan Processer i applikationen efter distribueringen.
 • Startkommando: Ange startkommandot för din webbprocess. Om du lämnar detta tomt så försöker vi att upptäcka detta under distribueringen. Startkommandot kan även läggas till eller redigeras på sidan Processer i applikationen efter distribueringen.
 • Podstorlek: Välj podstorlek för din process.
 • Antal instanser: Antal instanser för processen, upp till maximalt 50. Varje instans representerar en pod, och alla instanser använder samma podstorlek; du kan inte definiera olika podstorlekar för varje instans.

Klicka på Fortsätt.

Betalningsmetod

Se över din applikations månatliga användningskostnader och bekräfta din betalningsmetod.

Lägg till betalningsmetod för applikationen.
Lägg till betalningsmetod för applikationen.

Klicka på Bekräfta betalningsmetod.

Lägga till en intern anslutning

Om du vill använda en databas med din applikation så kan du skapa databasen i Kinsta och använda en intern anslutning mellan dessa två. Du kan skapa den här anslutningen från sidan Inställningar för applikationen eller från sidan Info för databasen. Se Lägga till interna anslutningar för mer information.