Här är bara ett litet urval av de språk som vi stöder och har testat:

Vi har snabbstartsexempel tillgängliga för dessa språk samt för andra språk och ramverk som vi stöder.

Lägga till en applikation

Så här börjar du med att lägga till en applikation:

 1. Logga in på MyKinsta.
 2. Gå därefter till sidan Applikationer.
 3. Klicka på Lägg till applikation.

Första gången som du lägger till en applikation måste du välja en Git-tjänsteleverantör och ett kodförråd från ditt konto. Du kan välja mellan något (eller alla) av följande:

När du har anslutit ditt Git leverantörs-konto kommer du tillbaka till MyKinsta för att fortsätta med resten av stegen för att Lägga till en applikation.

Följande fält är tillgängliga i multipart-formuläret med de beskrivna effekterna.

Detaljer om applikation

Lägg till detaljer om applikation.
Lägg till detaljer om applikation.

Välj filial

Här har du möjlighet att välja någon av de Git-tjänsteleverantörer som stöds.

 • Kodförråd: Välj det Git-kodförråd som ska användas.
 • Standardgren: Ange därefter vilken gren som ska distribueras vid ändringar och manuellt.
 • Automatisk distribuering vid utförande: Markera den här rutan för att automatiskt distribuera din applikation varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.

Grundläggande information

 • Applikationsnamn: Detta namn kommer att visas i MyKinsta för enkel referens.
 • Plats för datacenter: Välj det datacenter som du vill använda för den här applikationen.

Miljövariabler

Miljövariabler matar din applikations-information från utanför körningen av applikationen. De ställer vanligtvis in saker som exempelvis databasanslutningsdetaljer och API-nycklar. Expandera detta avsnitt för att ange eventuella miljövariabler för din applikation och välj därefter om variablerna ska vara tillgängliga under körning och/eller byggprocessen.

Klicka på Fortsätt.

Byggmiljö

Byggmiljön avgör hur vi bygger din applikation.

Konfigurera din applikations byggmiljö.
Konfigurera din applikations byggmiljö.

Bygga resurser

Välj den byggmaskin som behövs för att bygga din applikation. Ju fler resurser som byggmaskinen har, desto snabbare går byggprocessen.

Container-avbildning

Med de tre följande alternativen kan du välja mellan att använda Nixpacks, Buildpacks eller en Docker-fil för att skapa containern för din applikation:

 • Använd Nixpacks för att ställa in container-avbildning: Välj det här alternativet för att låta Kinsta använda Nixpacks för att skapa en container för din applikation baserat på ditt kodförråd. Vi kommer därefter att försöka att bestämma den bästa miljön för ditt projekt automatiskt och skapa en container för det. Om ingen version anges kommer vi att använda den senaste tillgängliga versionen för det språk som din applikation är skriven på. Ifall du vill använda en annan språkversion för din applikation anger du versionen i applikationens filer.
  • Sökväg för byggande: Sökvägen i konförrådet till de filer som krävs för att bygga applikationen. De flesta applikationer byggs från kodförrådets rot, och standard-sökvägen för Build är denna (.). Om du har en annan bygg-sökväg anger du den här. Ifall din applikation exempelvis måste byggas från en underkatalog (t.ex. app) anger du sökvägen till underkatalogen i fältet Bygg-sökväg: app.
 • Använd Buildpacks för att ställa in container-avbildning: Välj det här alternativet för att låta Kinsta använda ett buildpack för att skapa en container för din applikation baserat på ditt kodförråd. Vi kommer därefter att försöka att bestämma den bästa miljön för ditt projekt automatiskt och skapa en container för det. Om ingen version anges kommer vi att använda den senaste tillgängliga versionen för det språk som din applikation är skriven på. Ifall du vill använda en annan språkversion för din applikation anger du versionen i applikationens filer.
  • Sökväg för byggande: Sökvägen i kodförrådet till de filer som krävs för att bygga applikationen. De flesta applikationer byggs från kodförrådets rot, och standard-sökvägen för Build är denna (.). Om du har en annan byggsökväg ska du därför ange denna här. Ifall din applikation exempelvis måste byggas från en underkatalog (t.ex. app) anger du sökvägen till underkatalogen i fältet Bygg-sökväg: app.
 • Använd Dockerfil för att konfigurera container-avbildningen: Om du vill ha mer kontroll eller redan har konfigurerat saker i en Dockerfil i ditt kodförråd väljer du det här alternativet och anger därefter sökvägen till Dockerfilen och Context. Med en Dockerfil kan du använda nästan vilket språk som helst.
  • Dockerfilens sökväg: Sökvägen till din Dockerfil i förhållande till kodförrådets rot. Om din Dockerfil exempelvis finns i kodförrådets rot anger du Dockerfil i det fältet. Ifall din Dockerfil finns i en underkatalog med namnet app anger du sökvägen till Dockerfil: app/Dockerfile.
  • Context: Den sökväg i kodförrådet som vi behöver ha tillgång till för att kunna bygga din applikation. De flesta applikationer byggs från kodförrådets rot, och du kan ange denna rot (.) i fältet Context. Om din applikation måste byggas från en underkatalog (exempelvis app) anger du sökvägen till underkatalogen i fältet Context: app.

Klicka på Fortsätt.

Resurser

Här kan du ange resurser och startkommando för dina processer. Du har dessutom möjlighet att lägga till beständig lagring till webbprocessen eller bakgrunds-processer. Det går inte att lägga till beständig lagring till ett cron job.

Ställ in applikationens resurser.
Ställ in applikationens resurser.

Ställ in dina processer

 • Process-namn: Detta namn kommer att visas i listan över applikationens processer för enkel referens. Webb-processen läggs till automatiskt. Om du exempelvis vill byta namn på den kan du göra detta.
 • Typ av process: Detta kan inte ändras för den automatiskt tillagda webbtjänsten. Om du exempelvis behöver lägga till ytterligare processer som en bakgrunds-bearbetare eller ett cron job kan du lägga till dem här eller på sidan Processer i din applikation efter distribueringen.
 • Startkommando: Ange startkommandot för din webb-process. Om du lämnar detta tomt kommer vi att försöka upptäcka den under distribueringen. Start-kommandot för en process kan dessutom redigeras på applikationens sida Processer efter distribueringen. Detta kommando krävs för alla ytterligare processer som du lägger till därefter.
 • Automatisk skalning: Om din applikation är tillståndslös (ingen beständig lagring) kan du aktivera automatisk horisontell skalning för webb-processen. Då kan du exempelvis ange ett lägsta och högsta antal instanser (upp till 10) som processen kan skalas mellan efter behov.
 • Podstorlek: Välj podstorlek för din process. Detta avgör exempelvis hur mycket CPU och RAM som är dedikerat till processen.
 • Antal instanser: Antalet instanser för processen, upp till maximalt 50. Varje instans representerar en pod och alla instanser använder samma podstorlek; du kan därför inte definiera olika podstorlekar för varje instans. Observera: Om du lägger till beständig lagring till en webb- eller bakgrunds-process är dessa processer begränsade till en instans vardera.
 • Disk: Om du vill lägga till beständig lagring i en webb- eller bakgrunds-process klickar du på Disk för att expandera det här avsnittet och slutför därefter följande:
  • Monteringssökväg: Ange platsen för de filer som ska läggas till i den beständiga lagringen (exempelvis /var/lib/data). Detta kan exempelvis inte vara rot-katalogen eller katalogen för några konfigurations-filer. Se dokumentationen om beständig lagring för en fullständig lista över ogiltiga monterings-sökvägar.
  • Storlek: Välj diskstorlek för volymen för beständig lagring. Du kan när som helst öka diskstorleken (på sidan Diskar i applikationen), men du kan inte nedgradera diskstorleken efter att den har skapats.

Klicka därefter på Fortsätt.

Sammanfattning

Granska din applikations månatliga användningskostnader och bekräfta därefter din betalningsmetod. Lägg därefter till ett nytt kort för betalningsmetoden om det behövs.

Granska och bekräfta din applikations månatliga användnings-kostnader och betalningsmetod.
Granska och bekräfta din applikations månatliga användnings-kostnader och betalningsmetod.

Klicka på Skapa applikation.

Relaterad dokumentation