Vi stöder applikationer på följande språk:

Vi har tillgängliga snabbstarts-exempel för dessa och andra språk och ramverk som vi stöder.

Lägga till en applikation

Om du vill lägga till en applikation så klickar du på Lägg till tjänst på sidan Applikationer och väljer Lägg till applikation i rullgardinsmenyn.

Första gången som du lägger till en applikation måste du välja en Git-tjänsteleverantör och arkiv från ditt konto. Du kan välja mellan något (eller alla) av följande:

När du har anslutit ditt Git-leverantörskonto kommer du att returneras till MyKinsta för att fortsätta med resten av stegen Lägg till applikation.

Följande fält är tillgängliga i flerdelad form med de beskrivna effekterna.

Applikations-detaljer

Lägg till detaljer om applikationen.
Lägg till detaljer om applikationen.

Välj gren

Här har du möjlighet att välja från någon av Git-tjänsteleverantörerna som stöds.

 • Kodförråd: Välj Git-kodförråd som ska användas.
 • Standardgren: Ställ in grenen som ska distribueras vid ändringar och manuellt.
 • Automatisk distribuering vid utförande: Markera den här rutan för att distribuera din applikation automatiskt varje gång som ett utförande görs till grenen som har valts ovan.

Grundläggande uppgifter

 • Applikationsnamn: Det här namnet kommer att visas i MyKinsta för enkel hänvisning.
 • Plats för datacenter: Välj det datacenter som du vill använda för den här applikationen. För närvarande så stöds interna anslutningar endast mellan applikationer i samma region. Om du distribuerar en applikation och en databas så måste du välja samma region för båda.

Miljövariabler

Miljövariabler förser applikationen med information som kommer utanför applikationen. De anger vanligtvis saker som uppgifter om databasanslutningar och API-nycklar. Expandera det här avsnittet för att ange eventuella miljövariabler för din applikation och välj om variablerna ska vara tillgängliga under körning och/eller under byggprocessen.

Klicka på Fortsätt.

Miljö för uppbyggnad

Byggmiljön dikterar hur vi bygger din applikation.

Lägg till byggmiljön för applikationen.
Lägg till byggmiljön för applikationen.
 • Byggresurser: Välj den byggmaskin som behövs för att bygga programmet. Ju mer resurser som byggmaskinen har, desto snabbare går byggprocessen.

Med de två följande alternativen så kan du välja mellan att använda ett buildpack eller en Dockerfil för att skapa containern för din applikation:

 • Konfigurera containeravbildningen automatiskt: Välj det här alternativet om Kinsta ska använda ett buildpack för att skapa en container för din applikation baserat på ditt arkiv. Vi försöker att bestämma den bästa miljön för ditt projekt automatiskt och skapa en container för det. Om ingen version anges så kommer vi att använda den senaste tillgängliga versionen för det språk som din applikation är skriven på. Om du vill använda en annan språkversion för din applikation så anger du versionen i applikationens filer.
  • Byggsökväg: Sökvägen i arkivet till de filer som krävs för att bygga applikationen. De flesta applikationer är byggda från roten av kodförrådet, och Byggsökvägen är standard till detta (.). Om du har en annan byggväg, ange den här. Om din applikation exempelvis behöver byggas från en underkatalog (t.ex. app), anger du den sökvägen till underkatalogen i fältet Byggsökvägapp.
 • Använd Dockerfil för att ställa in containeravbildning: Om du vill ha mer kontroll, eller om du redan har saker och ting konfigurerade i en Dockerfil i ditt arkiv, så väljer du det här alternativet och anger Dockerfil-sökväg och Kontext. Med en Dockerfil så kan du använda nästan vilket språk som helst.
  • Sökväg för Dockerfilen: Sökvägen till din Dockerfil relativt till förvarets rot. Om din Dockerfil exempelvis finns i förvarets rot så anger du Dockerfil i det fältet. Om din Dockerfil finns i en underkatalog som heter app så blir sökvägen till Dockerfilen: app/Dockerfile.
  • Kontext: Sökvägen i arkivet som vi behöver tillgång till för att kunna bygga din applikation. De flesta applikationer byggs från förvarets rot och du kan ange detta (.) i fältet Kontext. Om din applikation måste byggas från en underkatalog (t.ex. app) så anger du sökvägen till den underkatalogen i fältet Kontext: app.

Klicka på Fortsätt.

Resurser

Här kan du ange resurser och startkommando för din process.

Lägg till applikationsresurser.
Lägg till applikationsresurser.

Ställ in dina processer

 • Processnamn: Detta namn kommer att visas i listan över applikationens processer för en enkel referens. Webbprocessen läggs till automatiskt. Om du vill byta namn på den så kan du göra detta.
 • Processtyp: För den automatiskt tillagda webbtjänsten kan detta inte ändras. Om du behöver lägga till ytterligare processer som en bakgrundsarbetare eller cron job, kan du lägga till dem här eller i din applikations Processer (Processes) sida efter implementering.
 • Startkommando: Ange startkommandot för din webbprocess. Om du lämnar det här tomt kommer vi att försöka upptäcka det under distribueringen. Startkommandot för webbprocessen kan även läggas till eller redigeras på din applikations sida Processer efter implementeringen. Startkommandot krävs för alla ytterligare processer som du lägger till.
 • Podstorlek: Välj podstorlek för din process. Detta bestämmer CPU och RAM som är dedikerade till processen.
 • Antal instanser: Antal instanser för processen, upp till maximalt 50. Varje instans representerar en pod, och alla instanser använder samma podstorlek; du kan inte definiera olika podstorlekar för varje instans.

Klicka på Fortsätt.

Betalningsmetod

Se över din applikations månatliga användningskostnader och bekräfta din betalningsmetod.

Lägg till betalningsmetod för applikationen.
Lägg till betalningsmetod för applikationen.

Klicka på Bekräfta betalningsmetod.

Lägga till en intern anslutning

Om du vill använda en databas med din applikation så kan du skapa databasen i Kinsta och använda en intern anslutning mellan dessa två. Du kan skapa den här anslutningen från sidan Inställningar för applikationen eller från sidan Info för databasen. Se Lägga till interna anslutningar för mer information.