Du kan skala en applikations resurser genom att ändra en pods storlek (vertikal skalning) eller öka antalet pods som kör applikationen samtidigt (horisontell skalning).

  • Vertikal skalning ger poddar mer kraft för att slutföra resurskrävande uppgifter.
  • Horisontell skalning förbättrar motståndskraften och belastningsutjämningen för applikationer som hanterar många förfrågningar. Om du exempelvis kör tre versioner av samma pod dirigerar den underliggande tekniken förfrågningar till en av de tre poddarna och fördelar därefter belastningen mellan dem. Om en pod blir instabil dirigeras förfrågningarna till de andra två tills den tredje podden är stabil igen.

Manuell skalning

För att ändra en podstorlek på en process, gå till MyKinsta > Applikationer > ditt applikationsnamn > Processer. Klicka på pennikonen för att öppna Redigera process.

Redigera en applikationsprocess i MyKinsta.
Redigera en applikationsprocess i MyKinsta.

Uppdatera podstorleken för att öka de resurser som är tillgängliga för en enskild pod (vertikal skalning), eller uppdatera antalet instanser för att lägga till poddar och förbättra belastningsutjämningen (horisontell skalning). Det finns maximalt 50 instanser. Varje instans representerar en pod, och alla instanser använder samma podstorlek.

Om du väljer en Hobby-podstorlek för din webbprocess kommer du inte att kunna lägga till en anpassad domän i din applikation. Om du behöver en anpassad domän för din applikation kan du när som helst uppgradera din webbprocess till en större podstorlek.

Ändra podstorlek, antal instanser och automatisk skalning för en process.
Ändra podstorlek, antal instanser och automatisk skalning för en process.

När du har gjort ändringarna klickar du därefter på Fortsätt, granskar sammanfattningen och betalningsmetoden och klickar sedan på Bekräfta. Som ett resultat slutför du uppdateringen av processen och triggar en ny distribuering av applikationen.

Automatisk horisontell skalning

Automatisk skalning kan aktiveras för en tillståndslös webb-process, antingen under skapandet av applikationen eller senare i Processer (MyKinsta > Applikationer > ditt applikationsnamn > Processer). När du aktiverar automatisk skalning definierar du ett lägsta och högsta antal instanser som du vill att webbprocessen ska kunna använda. Observera: Det maximala antalet instanser får inte överstiga 10.

Ha koll på när automatisk skalning är aktiverad och CPU-användningen i den aktuella podden når 80 % av tillgängliga CPU-resurser. Då kommer webbprocessen nämligen att ökas automatiskt med en, upp till det maximala antal som du har angett.

Om CPU-användningen minskar och det aktuella antalet poddar inte längre behövs, kommer antalet poddar att minskas till vad som krävs. Instansantalet kommer inte att bli lägre än det lägsta antal som du har angett för automatisk skalning.

Även om det för närvarande inte finns något sätt att se hur många instanser som används i MyKinsta, kommer endast det antal poddar som behövs att användas bakom kulisserna. Du kommer endast att faktureras för det antal instanser som din applikation faktiskt använder. Det kan exempelvis hända att den minsta instansen är inställd på en och att den maximala är inställd på fem. Applikationen kanske bara använder en instans under faktureringsperioden. Som ett resultat kommer du bara att debiteras för den ena instansen. Om applikationen använder fler poddar under en del av faktureringsperioden debiteras du endast för de ytterligare poddar som faktiskt används.

Relaterad dokumentation