Medan vi arbetar på att införa automatisk skalning i Kinsta’s applikationshosting och databashosting så finns det ett sätt att skala manuellt. Man kan antingen ändra en pods storlek (vertikal skalning) eller öka antalet pods som samtidigt kör din applikation (horisontell skalning).

  • Vertikal skalning ger pods mer kraft för att utföra resurskrävande uppgifter.

  • Horisontell skalning förbättrar motståndskraften och belastningsutjämningen för applikationer som bearbetar många förfrågningar. Om du exempelvis kör tre versioner av samma pod, så dirigerar den underliggande tekniken förfrågningar till en av de tre poddarna, vilket fördelar belastningen mellan dem effektivt . Om en pod blir instabil så dirigeras förfrågningar till de andra två tills den tredje podden är frisk igen.

Så här ställer du in detta.

För att ändra en podstorlek på en process så går du till MyKinsta > Applikationer > ditt applikationsnamn > Processer. Klicka på pennikonen för att öppna Redigera process.Redigera ansökningsprocessen

Uppdatera Podstorlek för att öka de resurser som finns tillgängliga för en enskild pod, eller uppdatera antalet Instanser för att lägga till pods och förbättra belastningsutjämningen. Det finns högst 50 instanser. Varje instans representerar en pod och alla instanser använder samma podstorlek.

Obs: Om du väljer en Hobby-podstorlek för din webbprocess så kommer du inte att kunna lägga till en anpassad domän till din applikation. Om du behöver en anpassad domän för din applikation så kan du uppgradera denna när som helst.

redigera ansökningsprocessen i MyKinsta

När du har gjort dina ändringar så klickar du på Redigera process för att avsluta installationen.