Kinsta erbjuder enkla en-klicks installationer av WordPress, men det kan även finnas tillfällen när du behöver installera WordPress manuellt. Ett vanligt scenario är att du redan har skapat en ny WordPress-installation på Kinsta, men med valet att inte installera WordPress. Detta lämnar dig med en tom sida. Följ stegen nedan för att manuellt installera WordPress. Det är lättare än du tror!

Obs: Om du har en tom webbplats på Kinsta och inte behöver något från den (konfiguration), är det bäst att helt enkelt ta bort webbplatsen och återskapa den med hjälp av det enkla installations-alternativet för wordpress i MyKinsta. Annars kan du fortsätta med stegen nedan.

Hur du installerar WordPress manuellt

För den här självstudien antar vi att du redan har en tom webbplats som skapats i MyKinsta’s instrumentpanel.

Steg 1

Det första du behöver göra är att ladda ner den senaste versionen av WordPress på WordPress.org. Detta inkluderar alla installationsfiler.

Ladda ner WordPress
Ladda ner WordPress

Steg 2

När nedladdningen är klar extraherar du hela innehållet i zip-filen till datorn.

WordPress filer
WordPress filer

Steg 3

Byt namn på wp-config-sample.php-filen till wp-config.php och öppna filen för att redigera MySQL-inställningarna.

Uppdatera värdena DB_NAME, DB_USER och DB_PASSWORD. Du kan hämta dessa från webbplatsens infoskärm i MyKinsta’s instrumentpanel. På Kinsta kan DB_HOST-värdet förbli som localhost.

MySQL inställningar i wp-config.php
MySQL inställningar i wp-config.php

Steg 4

För säkerhets skull rekommenderar vi att du skapar unika WordPress säkerhetsnycklar. Dessa säkerhetsnycklar är en uppsättning slumpmässiga variabler som förbättrar kryptering av information som lagras i användarens cookies. Du kan generera dessa på WordPress.org med hjälp av verktyget WordPress.org secret-key tool.

WordPress autentiserings-nycklar
WordPress autentiserings-nycklar

Steg 5

Nu när din wp-config.php-fil uppdateras, är det dags att ladda upp dina WordPress installationsfiler till servern. Så du måste ansluta via SFTP till din tomma Kinsta-webbplats.

Ladda sedan upp innehållet i ”wordpress”-mappen på din lokala dator till /www/sitename/public mappen. Du kan ta bort filen readme.html i mappens rot eftersom den inte behövs. Beroende på hastigheten på din anslutning tar överföringen av filer några minutrar.

SFTP allmän webb-mapp
SFTP allmän webb-mapp

Steg 6

Nu kan du bläddra till din tomma webbplats för att installera WordPress. I det här fallet kommer vi att använda Kinsta temporära URL (https://yoursite.kinsta.cloud).

Kinsta temporär URL
Kinsta temporär URL

Använder du redan en anpassad domän?

Om du använde alternativet anpassad domän när du skapade en ny webbsida kan du använda din anpassade domän. Se bara till att du har lagt till din domän.

Om du inte har riktat din DNS ännu kan du göra det först. Annars kan du installera WordPress utan att rikta din DNS genom att redigera din host-fil.

Annars kan du fortsätta med den tillfälliga webbadressen för tillfället och ändra till en anpassad domän senare.

Steg 7

När du först besöker din webbplats kommer du att se WordPress installationsprogram. Där kommer du att behöva välja det språk du vill ha för din instrumentpanel på wordpress. Klicka sedan på ”Fortsätt”.

WordPress installerings-språk
WordPress installerings-språk

Steg 8

Välj ditt webbplatsnamn, användarnamn och kopiera ned ditt lösenord till en säker plats. Mata in din e-post och klicka på ”Installera WordPress.” Om du inte vill att sökmotorer ska genomsöka din webbplats ännu kan du även aktivera alternativet: Avskräck sökmotorer från att indexera den här webbplatsen. Du kan alltid göra detta senare.

Installera WordPress manuellt – Information krävs
Installera WordPress manuellt – Information krävs

Du kommer att se en framgångsbekräftelse och få ett e-postmeddelande som innehåller din inloggningsadress och användarnamn.

Manuell installation av WordPress framgång
Manuell installation av WordPress framgång

Du kan sedan logga in på din WordPress-webbplats. Om du använder en tillfällig webbadress kan du följa de ytterligare instruktionerna nedan om hur du ändrar den till din anpassade domän.

WordPress installation – Instrumentpanel
WordPress installation – Instrumentpanel

Steg 9

Det sista steget är mycket viktigt. Eftersom du manuellt installerat WordPress, måste du begära hjälp från vårt support-team för att få Kinsta MU plugin installerat. Detta plugin styr hela sidans cache, CDN, och andra funktioner på din WordPress-webbplats. Hör bara av dig så kan vårt team hjälpa dig att få detta installerat.

Ersätt tillfällig URL med anpassad domän

Om du har installerat WordPress på den tillfälliga webbadressen kinsta kommer du att vilja uppdatera den med din anpassade domän i framtiden.

Steg 1

Lägg till din domän på webbplatsen i MyKinsta, gör den primär och rikta din DNS till Kinsta.

Steg 2

Om du använder HTTPS installerar du ett SSL certifikat från MyKinsta’s instrumentpanel under ”Verktyg”.

Installera kostnadsfritt SSL certifikat
Installera kostnadsfritt SSL certifikat

Steg 3

Logga in på din admin instrumentpanel på wordpress och gå till Inställningar → Allmänt. Uppdatera sedan webbadressen till WordPress-adressen och webbadressen till din anpassade domän.

WordPress adress och site-adress
WordPress adress och site-adress

Steg 4

Om du använder HTTPS kommer du även vilja omdirigera all HTTP-trafik till HTTPS. Du kan använda Force HTTPS tool för att aktivera det här alternativet på mykinsta’s instrumentpanel.

Force HTTPS
Force HTTPS

Och det var allt! Du har manuellt installerat WordPress och din webbplats är igång över HTTPS med en anpassad domän.