Även om WordPress är ett pålitligt innehållshanteringssystem (CMS) så är det inte ofelbart. Särskilt inte när du gör anpassningar på hög nivå av programvaran. Det kan därför hända att du stöter på WordPress-fel. Ett av dessa är ”cURL error 28: connection timed out”

Den goda nyheten är att det finns några sätt att åtgärda cURL-fel 28 i WordPress. Dessa metoder sträcker sig från enkla lösningar, som att avaktivera dina plugins, till mer avancerade förfaranden, som att uppdatera dina SSL-inställningar.

I det här inlägget så ska vi utforska cURL-felet 28 och dess orsaker. Vi förklarar sedan hur du löser det här problemet i WordPress med hjälp av sex olika metoder. Nu sätter vi igång!

Vad är cURL-felet 28 i WordPress?

Client URL, även känd som cURL, är ett verktyg för kommandoraden. Det överför enkelt uttryckt data till och från en server genom webbadresser.

I WordPress-sammanhang så använder CMS: et cURL inom REST API:et. cURL hanterar API-begäranden, vilket gör det möjligt för din webbplats att få tillgång till och överföra data till sin server och motsvarande databas.

Så här ser den processen ut:

REST API
REST API

Den här dataöverförings-processen tar en viss tid. Om den tar för lång tid kan den dock visa meddelandet ”cURL error 28: connection timed out”.

Du kommer vanligtvis att se det här meddelandet i avsnittet Webbplatshälsa i din WordPress-instrumentpanel. Felet kommer att ha rubriken ”REST API stötte på ett fel”. Om du klickar på denna rubrik så utökas meddelandet och du kan se följande:

Error: cURL error 28: operationen fick time out efter x millisekunder med x mottagna bytes (http_request_failed)

Alternativt så kan du möta detta relaterade felmeddelande:

Detta innebär att funktioner som är beroende av dem för närvarande inte fungerar som förväntat.

Vad orsakar ”cURL Error 28: Connection Timed Out” Error?

Det finns ett par anledningar till att du kan möta cURL-felet 28. Din WordPress-brandvägg kan exempelvis tolka en viss REST API-begäran som misstänkt. Då förhindrar den att den slutförs i ett försök att skydda din webbplats mot skadlig kod eller andra säkerhetshot.

Alternativt så kan en felaktig eller dåligt konfigurerad DNS-server hindra WordPress från att ladda HTTP-begärandena korrekt. DNS-servern tar emot domännamns-begäranden och översätter dem till IP-adresser, vilket skickar användarna till rätt webbplatser. Om den här processen inte fungerar korrekt så kan den ta timeout och ge cURL-felet 28:

Hur en DNS-server fungerar
Hur en DNS-server fungerar

Dessutom så kan din hosting-leverantör ha satt en låg timeout-gräns på din server. Denna konfiguration innebär att WordPress inte har den tid som krävs för att överföra data mellan din webbplats och dess databas.

Slutligen så kan WordPress-plugins orsaka det här felmeddelandet. Programvara från tredje part kan innehålla kod eller skript som stör cURL-dataöverföringsprocessen.

Så här åtgärdar du cURL-fel 28 i WordPress (6 metoder)

I det här avsnittet så förklarar vi hur du åtgärdar cURL-felet 28 i WordPress. Vi rekommenderar att du provar varje metod i tur och ordning tills felmeddelandet försvinner.

Det är även värt att överväga att använda en iscensättningswebbplats för den här processen. Då kan du felsöka problemet utan att påverka din live-webbplats.

Med en hosting-plan på Kinsta så kan du uppgradera till premium-iscensättningsmiljöer. Då kan du använda upp till fem olika miljöer, som är lätt åtkomliga från din MyKinsta-instrumentpanel.

När du har åtgärdat problemet på din iscensättnings-webbplats så kan du omvandla ändringarna till live för att lösa problemet på din live-webbplats. Låt oss börja med att förklara hur du tillfälligt inaktiverar din brandvägg.

1. Inaktivera din WordPress-brandvägg tillfälligt

Vi har tidigare kortfattat berört idén om en WordPress-brandvägg. I huvudsak så filtrerar denna WordPress-säkerhetsmekanism misstänkt trafik och förhindrar att den når din webbplats. Ibland kan den dock även göra en felaktig blockering av en legitim REST API-begäran och orsaka ”cURL error 28: connection timed out”

För att kontrollera om brandväggen orsakar felet så bör du inaktivera den tillfälligt. Den här processen skiljer sig något beroende på vilken programvara som du har valt. Vi visar hur du gör detta med Wordfence-pluginet.

I din WordPress-instrumentpanel så går du till Wordfence > Brandvägg. Scrolla sedan ner till Status för brandvägg för webbprogram:

Inaktivera Wordfence-brandväggen i WordPress
Inaktivera Wordfence-brandväggen i WordPress

Välj Inaktivera i rullgardinsmenyn och klicka på Spara ändringar. Därefter så rekommenderar vi att du kontrollerar om din webbplats fortfarande visar cURL-felet 28.

Återaktivera därefter brandväggen efter några minuter och se om den orsakar felet igen. Om så är fallet så bör du överväga att välja ett annat brandväggsplugin eller kontakta plugin-utvecklarna för ytterligare hjälp.

2. Inaktivera dina WordPress-plugins

Något av alla WordPress-plugins på din webbplats kan orsaka felet med timeout för anslutning. Eftersom du inte vet vilket förrän du testar dem så handlar den här metoden om att prova sig fram. Du måste inaktivera alla dina plugins och installera dem igen ett efter ett.

Om du har tillgång till din WordPress-instrumentpanel så är den här processen okomplicerad. Navigera helt enkelt till Plugins > Installerade plugins och kryssa i rutan uppe till vänster för att välja alla plugins. Klicka sedan på Inaktivera i rullgardinsmenyn för Massåtgärder och tryck på Tillämpa:

Massinaktivering av WordPress-plugins
Massinaktivering av WordPress-plugins

Om cURL-felet 28 blockerar åtkomsten till din WordPress-instrumentpanel måste du även inaktivera dina WordPress-plugins manuellt. För att göra detta så ansluter du till din webbplats med en SFTP-klient som FileZilla.

Leta sedan upp mappen wp-content. Den bör ha en undermapp som heter plugins:

Inaktivera ett WordPress-plugin manuellt
Inaktivera ett WordPress-plugin manuellt

Byt namn på den här mappen till ”plugins-old”. Detta kommer att inaktivera alla plugins på din webbplats. Därefter så kan du logga in på din WordPress-instrumentpanel och återaktivera varje verktyg tills du hittar det som orsakar problemet.

När du har hittat det problematiska pluginet så kan du överväga att nedgradera WordPress tills du hittar en permanent lösning. Annars så kan du avinstallera pluginet och leta efter alternativ programvara för din webbplats.

3. Utforska dina SSL-inställningar

Ett SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) är en viktig säkerhetsfunktion. När det fungerar korrekt så ger det en krypterad anslutning mellan besökarnas webbläsare och din WordPress-webbplats.

Ett felaktigt installerat eller konfigurerat SSL-certifikat kan dock orsaka problem på din webbplats. Det kan exempelvis blockera vad som anses vara ”osäkra” begäranden. Därför så kan det utlösa cURL-fel 28 eller andra SSL-anslutningsfel som cURL-fel 7.

Du kan allra först kontrollera om ditt SSL-certifikat är korrekt installerat genom att köra en SSL-kontroll med Qualys SSL Labs-testet. Skriv bara in ditt hostnamn i rutan och klicka på Skicka. Du får sedan en rapport som belyser eventuella problem:

Qualys SSL Labs
Qualys SSL Labs

Som du kan se så är Kinsta’s hosting-planer utrustade med ett Cloudflare SSL-certifikat, och rapporten ovan visar inga problem.

Om du identifierar ett problem med ditt SSL-certifikat så kan du dock installera om och konfigurera om det. Se dock till att du gör detta på rätt sätt. För att vara säker så kan du följa dessa instruktioner om hur du installerar ett SSL-certifikat på rätt sätt. Därefter så kan du kontrollera om detta har löst felet.

4. Kontrollera dina DNS-inställningar

Som vi förklarade tidigare så kan en dåligt konfigurerad DNS-server hindra WordPress från att behandla HTTP-begäranden. Detta kan ge upphov till cURL-felet 28.

Du måste kontakta din hosting-leverantör om problemet ligger hos själva DNS-servern. Din hosting-leverantör kan ha problem som hindrar servern från att behandla begäranden innan de tar timeout.

Eftersom du inte kan styra den här processen på din sida så rekommenderar vi att du skickar ett supportärende till din host. På så sätt kan supportteamet hjälpa dig att felsöka problemet och sprida de nya DNS-inställningarna så att de träder i kraft.

Du kan även kontrollera DNS-inställningarna i din egen dator. Den här metoden är lämplig om du misstänker att problemet beror på din enhet (dvs. din dator).

Du kan justera dina DNS-inställningar i Windows genom att trycka på Windows + I. Gå sedan till Nätverk och internet och klicka på antingen Ethernet eller Wi-Fi. Vilket alternativ du väljer beror på hur din dator ansluter till internet. Välj sedan alternativet Egenskaper för din anslutning:

Öppna nätverksinställningarna i Windows
Öppna nätverksinställningarna i Windows

Öppna nu inställningarna för tilldelningen av DNS-servern:

Inställningar för DNS-servertilldelning
Inställningar för DNS-servertilldelning

Välj Manuell i rullgardinsmenyn och klicka på reglaget bredvid IPv4:

Aktivering av manuella DNS-inställningar i Windows.[/image]
Aktivering av manuella DNS-inställningar i Windows.[/image]

I rutan Preferred DNS så kan du ange någon av följande DNS-adresser:

  • Cloudflare: 1.1.1.1
  • Google Public DNS: 8.8.8.8.8.8
  • OpenDNS: 208.67.222.222

 

Lägg sedan till en av de andra i rutan Alternativt DNS. Kom ihåg att trycka på Spara när du är klar. Du kan behöva starta om datorn innan ändringarna träder i kraft.

5. Kontrollera servergränserna och cURL-versionen

Föråldrad programvara eller begränsade serverresurser kan leda till att cURL-begäranden tar tid. Föråldrad PHP, cURL-bibliotek eller OpenSSL kan exempelvis utlösa cURL-fel 28.

Om du vill kontrollera detta så går du till Verktyg > Webbplatshälsa > Info > Server i din WordPress-instrumentpanel:

Kontrollera serverinställningar i WordPress
Kontrollera serverinställningar i WordPress

 

Du kan läsa vår artikel om idealiska PHP- och serverkrav för WordPress för att se om värdena stämmer överens.

Om de inte gör detta så kan du följa vår guide om hur du uppdaterar din PHP-version. Du kan dessutom kontakta din hosting-leverantör för ytterligare hjälp eller begära att uppdatera serverkonfigurationen.

Det är även viktigt att du är medveten om din webbplats PHP-minnegräns och PHP-tidsgräns. Detta beror på att WordPress kan ta timeout vid behandling av REST API-begäranden om dessa gränser är för låga. Som ett resultat av detta kan det orsakas ett ”508 resource limit is reached” eller ett cURL-fel.

Återigen så är det vanligtvis din hosting-leverantör som fastställer maxvärdena för dessa gränser. Du måste därför kontakta dem om du vill öka gränserna.

6. Kontakta din hosting-leverantör för hjälp

Nu har du kanske provat alla felsökningsmetoder i den här handledningen, men möter  fortfarande felet ”cURL error 28: connection timed out”. Även om detta kan vara frustrerande har du ett sista alternativ: att gå direkt till din hosting-leverantör för att få hjälp.
Om du har valt en pålitlig hosting-leverantör så bör du ha tillgång till olika supportkanaler,  exempelvis livechatt eller ett biljettsystem. På Kinsta så erbjuder vi exempelvis direktmeddelanden och snabba svar:

Kinsta's Support
Kinsta’s Support

När du kontaktar din hosting-leverantör så ska du se till att ge så mycket information som möjligt om det fel du ser. Då kommer din host att vara bättre rustad för att felsöka problemet.

Sammanfattning

”cURL error 28: connection timed out” kan vara frustrerande att möta när du arbetar på din WordPress-webbplats. Det finns lyckligtvis några sätt att felsöka det här problemet.

För att åtgärda cURL-fel 28 så rekommenderar vi att du börjar med enkla lösningar som att tillfälligt inaktivera din WordPress-brandvägg och inaktivera dina plugins. Därefter så kan du gå vidare till att kontrollera dina SSL- och DNS-inställningar, tillsammans med dina serverresursgränser. Slutligen, om allt annat misslyckas, så kan det vara dags att kontakta din hosting-leverantör för att få hjälp.

Letar du efter en hosting som kan hjälpa dig med tekniska problem? Kinsta’s paket för Hanterad WordPress-hosting levereras med premiumsupport dygnet runt. Du får dessutom tillgång till vårt Kinsta APM-verktyg för att övervaka din webbplats och förbättra dess prestanda. Kolla in våra planer idag!