WordPress har fullt stöd för JavaScript och jQuery-biblioteket. WordPress sätt att implementera jQuery kan dock leda till fel när du försöker utföra funktioner. Ett av de vanligaste problemen är exempelvis felet ”Uncaught TypeError: $ is not a function”.

Att felsöka detta fel är relativt enkelt om du förstår vad som orsakar det. Aliaset ”$” är kärnan i problemet. jQuery och WordPress erbjuder dessutom flera sätt att kringgå det så att du kan köra de funktioner som du behöver.

I den här artikeln så förklarar vi vad felet ”Uncaught TypeError: $ is not a function” är och vad som orsakar det. Vi visar dig dessutom hur du kan felsöka det. Nu sätter vi igång!

Vad är felet ”Uncaught TypeError: $ Is Not a Function” i WordPress?

Felet ”Uncaught TypeError: $ is not a function” är ett vanligt JavaScript-fel. Det uppstår när jQuery-biblioteket inte laddas korrekt eller när det finns en konflikt med andra skript som använder symbolen ”$”.

I WordPress så har det här felet mer att göra med hur Content Management System (CMS) implementerar jQuery och mindre med laddningsproblem.

jQuery är ett populärt JavaScript-bibliotek. Det används exempelvis ofta i WordPress-teman och plugins för att hantera olika dynamiska element, animationer och AJAX-operationer:

jQuery-bibliotek
jQuery-bibliotek

I jQuery så är symbolen ”$” ett alias för jQuery-objektet. Det är det primära objektet som du interagerar med när du arbetar med biblioteket. Det gör koden kortare, mer lättläst och enklare att skriva.

”Uncaught TypeError: $ is not a function” är lite svårt att felsöka eftersom du inte får se ett tydligt felmeddelande. Till skillnad från andra WordPress-fel så kan det här problemet utlösas av felkonfigurerade element på din webbplats eller till och med en 404-felsida:

404-felet "Sidan har inte hittats"
404-felet ”Sidan har inte hittats”

Det mest effektiva sättet att diagnostisera problemet på är att ta en titt i utvecklarkonsolen eller använda WordPress felsökningsloggar.

Vilka är de viktigaste orsakerna till felet ”Uncaught TypeError: $ Is Not a Function”?

Felet ”Uncaught TypeError: $ is not a function” har allt att göra med jQuery. Du stöter på det här problemet när en funktion som innehåller symbolen ”$” körs medan webbplatsen laddas.

Här är några möjliga orsaker bakom felet:

  1. JQuery-biblioteket har inte laddats korrekt. Om jQuery-biblioteket inte är korrekt laddat eller inkopplat så kommer ”$”-symbolen inte att kännas igen som en giltig funktion. Som ett resultat så kommer det att uppstå ett fel. Detta är vanligtvis inget problem i WordPress eftersom Content Management System (CMS) laddar biblioteket automatiskt.
  2. Du använder jQuery i noConflict-läget. Som standard så kör WordPress jQuery i noConflict-läge. Den känner därför inte igen symbolen ”$” som ett funktionsnamn. För att kunna använda den så måste du sätta in en lösning för att komma till rätta med problemet.
  3. Plugin- eller temakonflikter. Vissa plugins eller teman kan ha felaktigt kodad JavaScript som stör jQuerys korrekta funktion eller använder symbolen ”$”. Det kan ske på ett sätt som orsakar problem med andra skript.

Sammanfattningsvis så är WordPress inte konfigurerat för att känna igen symbolen ”$”. Det betyder dock inte att du inte kan köra jQuery-kod inom CMS: et. Biblioteket är trots allt en del av WordPress. Vad du måste göra är att använda en lösning för att undvika problem med ”$”-symbolen.

Så här åtgärdar du felet ”Uncaught TypeError: $ Is Not a Function” (2 sätt)

Innan vi börjar arbeta så är det viktigt att notera att jQuery redan är en del av WordPress. Vissa handledningar kommer att instruera dig att ställa jQuery i kö. Biblioteket har dock varit en del av Content Management System (CMS) ett tag.

WordPress kör dessuom jQuery i ”noConflict”-läge från början. Som ett resultat så släpper den ”$”-symbolen så att andra bibliotek kan använda den. Istället för att inaktivera ”noConflict”-läget så kan du ta dig an problemet på följande sätt.

1. Använd ”jQuery” i stället för ”$”

Om du stöter på problem när du använder symbolen ”$” i funktioner så kan du exempelvis använda ”jQuery” istället. För att ge dig ett exempel så kan en grundläggande jQuery-funktion som använder ”$” se ut så här:

$(function() {
  // Your code here will run once the DOM is ready
});

I det här fallet så kan du snabbt åtgärda problemet genom att ersätta ”$”-symbolen med jQuery. Koden skulle då se ut så här:

jQuery(function() {
  // This code will not trigger the error
});

Alternativt så kan du istället ”svepa in” koden i ett omedelbart anropat funktionsuttryck som innehåller jQuery-symbolen. Följande exempel skulle inte utlösa felet ”Uncaught TypeError: $ is not a function” eftersom det använder jQuery-symbolen som omslag:

jQuery(function ($) {
    // You can use $ inside the wrapper
    console.log($('.primary-menu'));
});

När du har gjort dessa ändringar i koden så kan du använda webbläsarens utvecklarkonsol eller WordPress felsökningslogg för att se om felet kvarstår. Om det gör det så kan du behöva mappa ”jQuery” till en annan symbol för att undvika fler fel.

2. Använd ett anpassat alias i jQuery

”$” är standard-aliaset för jQuery-objektet. Men eftersom WordPress kör jQuery i noConflict-läget så kan du behöva mappa ett alternativt alias. Allt för att undvika konflikter med andra bibliotek.

Den här processen är relativt enkel, eftersom du kan mappa aliaset till en ny symbol med en enda kodrad:

vvar $j = jQuery;

Den koden ersätter standard-aliaset med ”$j”, men det kan vara exakt vad du vill. Vissa utvecklare föredrar detta tillvägagångssätt framför att behöva skriva in hela ”jQuery”-objektet, vilket vi visade i den föregående metoden.

Om du inte är säker på var du ska lägga till den här koden så kan du läsa vår handledning om hur du lägger till kod i sidhuvudet och sidfoten i WordPress. Tänk på att även om du registrerar ett nytt alias så kan du fortfarande använda ”jQuery” i stället för den symbolen.

Sammanfattning

WordPress gör det möjligt för dig att använda jQuery på din webbplats. Men om du vill undvika fel som ”Uncaught TypeError: $ is not a function” så måste du förstå hur CMS: et implementerar biblioteket. WordPress använder exempelvis jQuerys ”noConflict”-läge, vilket innebär att det inte känner igen symbolen ”$”.

Felet ”Uncaught TypeError: $ is not a function” visas när du försöker använda en funktion som anropar jQuery med hjälp av ”$”. För att kringgå det här problemet så kan du skriva in hela jQuery-objektet i stället eller mappa aliaset till en annan symbol för att undvika konflikter.

Om du använder Kinsta så kan du aktivera WordPress felsökningsläge i instrumentpanelen MyKinsta för att diagnostisera problem. Dessutom så erbjuder alla våra planer support av högsta kvalitet för att hjälpa dig att felsöka eventuella problem som du kan stöta på. Kolla in våra planer!