Felet ERR_FILE_NOT_FOUND är relativt vanligt när du använder den populära webbläsaren Google Chrome. Det kan inträffa när du arbetar med att utveckla ett nytt tillägg för webbläsaren eller helt enkelt när du använder den för att navigera på webben. I båda fallen så innebär felmeddelandet att du stöter på en resurs som webbläsaren inte kan komma åt.

I många fall så betyder det dock inte att resursen eller filen inte finns där. Om du vet hur du ska felsöka felmeddelandet ERR_FILE_NOT_FOUND så kan du komma åt filen och fortsätta att arbeta med ditt utvecklingsprojekt. Då kan du helt enkelt surfa på webben som vanligt.

I den här artikeln så ska vi prata mer om vad felet ERR_FILE_NOT_FOUND innebär och vad som orsakar det. Vi kommer även att visa dig hur du kan felsöka det och diskutera liknande problem som du kan stöta på när du använder andra webbläsare.

Vad betyder ERR_FILE_NOT_FOUND?

ERR_FILE_NOT_FOUND är ett HTTP-felmeddelande som du kan stöta på när du surfar på webben. Kortfattat så innebär felet att webbläsaren inte kan komma åt en viss fil eller resurs, och så här ser det ut:

Felet ERR_FILE_NOT_FOUND
Felet ERR_FILE_NOT_FOUND

Som alltid så bör din första åtgärd när du stöter på ett HTTP-fel vara att läsa den beskrivning som webbläsaren ger (och kontrollera att webbadressen är korrekt).

I det här fallet så säger Chrome att den inte kan hitta en fil som kan ha tagits bort eller flyttats. Det vill säga att du försöker få tillgång till en otillgänglig resurs.

Du kan naturligtbvis stöta på samma problem med en annan webbläsare än Chrome. Den specifika formuleringen av det här felet är dock unik för webbläsaren Google Chrome.

Dessutom så kan vissa element i Chrome utlösa det här felet även om det inte finns något problem med filen eller katalogen som du försöker komma åt. Vi tittar närmare på detta i nästa avsnitt.

Vad orsakar felet ERR_FILE_NOT_FOUND?

Felet ERR_FILE_NOT_FOUND är något unikt eftersom det vanligtvis orsakas av problem med Chrome och inte av din webbplats server. Även om meddelandet säger nåt annat.

Felmeddelandet visar att webbläsaren inte kan hitta en viss fil eftersom den inte längre finns där. Enligt vår erfarenhet så är dock de vanligaste orsakerna bakom problemet ERR_FILE_NOT_FOUND Chrome-tillägg.

Ibland så kan tillägg orsaka fel på de webbplatser som du försöker besöka. Ibland så interagerar tilläggen oväntat med specifika webbplatser, vilket leder till att Chrome visar fel.

Tillägg kan precis som alla andra programvaror ha fel. Som ett resultat av flera tillägg tillsammans så kan det ibland uppstå kompatibilitetsproblem. På samma sätt så kan icke uppdaterade tillägg leda till fel som ERR_FILE_NOT_FOUND.

3 sätt att åtgärda felet ERR_FILE_NOT_FOUND

Eftersom tillägg är de främsta bovarna bakom felet ERR_FILE_NOT_FOUND i Chrome så måste du arbeta med dem för att åtgärda problemet. Låt oss tala om hur den processen går till.

1. Inaktivera Chrome-tillägg

För det här steget i processen så rekommenderar vi att du inaktiverar Chrome-tillägg ett efter ett. På så sätt kan du identifiera exakt vilket tillägg som ligger bakom felet ERR_FILE_NOT_FOUND.

För att komma igång så öppnar du inställningsmenyn i Chrome genom att klicka på ikonen med tre prickar i det högra hörnet av huvudnavigeringsmenyn. Gå till Fler verktyg > Tillägg. Chrome kommer att visa dig alla tillägg som finns tillgängliga för din profil, inklusive både aktiva och inaktiva alternativ:

Google Chrome-tillägg
Google Chrome-tillägg

Om du vill inaktivera ett tillägg så klickar du på växelikonen i det nedre högra hörnet under dess beskrivning. Du måste upprepa den här processen för varje aktivt tillägg. I den här skärmbilden så är tillägget inaktiverat, därav den grå växelikonen:

Inaktivera ett tillägg i Google Chrome
Inaktivera ett tillägg i Google Chrome

Gå igenom de aktiva tilläggen ett efter ett. När du har inaktiverat varje tillägg så försöker du komma åt den sida som returnerar felet ERR_FILE_NOT_FOUND genom att tvinga fram en omladdning. Du kan göra detta genom att hålla sidan öppen och använda tangentkombinationen Control + F5 i Windows.

Att tvinga fram en omstart av sidan gör att Chrome laddar om den helt utan att använda en cachelagrad version. Om felet kvarstår så betyder detta att tillägget som du inaktiverade inte var boven i dramat.

Fortsätt att inaktivera tillägg tills du hittar ett som får felet att försvinna. I det här skedet så rekommenderar vi att du behåller tillägget inaktiverat tillfälligt och sedan kontrollerar om meddelandet kvarstår. Om en uppdatering av tillägget finns tillgänglig så bör du även installera den innan du försöker igen.

2. Ta bort kvarvarande tillägg från användardatamappen

Om du tar bort ett visst Chrome-tillägg, men felet fortsätter att dyka upp, så måste du kontrollera om det lämnade kvar några filer. Det är relativt vanligt att programvara lagrar filer på din dator även efter att du har avinstallerat den, så det är en praxis som du bör vänja dig vid.

Chrome lagrar tilläggsfiler i katalogen Chrome > Användardata > Standard > Tillägg i Windows, under din lokala användares mapp AppData.

Det kan vara besvärligt att komma åt den katalogen eftersom den ibland är dold. Den enklaste metoden är att öppna Windows fönster Kör genom att trycka på Windows + R-tangenterna . När fönstret öppnas så klistrar du in följande adress i det:

%LOCALAPPDATA%GoogleChromeUser DataDefaultExtensions

Så här ska fönstret se ut när du har skrivit in adressen:

Kör-kommandot i Windows
Kör-kommandot i Windows

Tryck på OK-knappen så öppnas mappen med Chrome-tillägg. Så här ska den se ut:

Google Chrome-tilläggsmappen i Windows
Google Chrome-tilläggsmappen i Windows

Det är viktigt att notera att du inte kommer att kunna identifiera tillägg med hjälp av namn. Varje mapp motsvarar ett tillägg, och det är relativt enkelt att hitta ett genom att öppna varje mapp och leta efter ikonfilerna för tillägget eller filen manifest.json .

Öppna filen manifest.json i varje mapp och kontrollera namnet på det tillägg som den motsvarar högst upp i filen:

Redigera manifest.json-filen för ett Chrome-tillägg
Redigera manifest.json-filen för ett Chrome-tillägg

Du måste identifiera om det finns en mapp som motsvarar tillägg som du tidigare har tagit bort. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå in i katalogen för tillägg direkt efter avinstallation av programvaran och sortera mapparna efter ändringsdatum.

Den sista mappen som ändras bör motsvara det tillägg som du nyligen avinstallerade. Om den inte gör det och du inte kan hitta några motsvarande mappar så betyder detta att tillägget inte lämnade några filer efter sig. Som ett resultat så kan du behöva återställa Chrome.

3. Återställ Chrome

Om det inte går att åtgärda problemet genom att inaktivera tillägg så kan du använda återställningsalternativet i Chrome för att återställa webbläsaren till standardinställningarna. Den här processen inaktiverar alla tillägg och raderar alla tillfälliga data, till exempel cookies och cachelagrade filer.

För att göra detta så går du till menyn Inställningar i Chrome och väljer alternativet Återställ och rensa. Klicka nu på Återställ inställningar till sina ursprungliga standardinställningar, så kommer Chrome att be dig bekräfta ditt beslut:

Återställ Google Chrome
Återställ Google Chrome

Observera att återställning av Chrome inte påverkar dina bokmärken och sparade lösenord. Det här är bara ett verktyg för felsökning och i de flesta fall så bör felet ERR_FILE_NOT_FOUND försvinna efter en fullständig återställning av Chrome.

Var annars kan felet ERR_FILE_NOT_FOUND dyka upp?

Eftersom Chrome vanligtvis visar ERR_FILE_NOT_FOUND när det uppstår problem med tillägg så finns det ingen motsvarighet till det i de flesta andra webbläsare. Detta beror på att andra webbläsare kanske inte förlitar sig lika mycket på anpassade tillägg som Chrome gör.

Du kan se det här felmeddelandet på vissa platser, t.ex:

  • ERR_FILE_NOT_FOUND Android: Google Chrome kan inte komma åt resursen på din mobila enhet, så det är värt att byta till en annan webbläsare.
  • Outlook ERR_FILE_NOT_FOUND: Vanligtvis så visas det här felet om webbläsaren inte kan komma åt en PDF-resurs i Outlook-gränssnittet. Vi rekommenderar att du felsöker dina Chrome-tillägg.
  • ERR_FILE_NOT_FOUND Windows 10: Google Chrome kan inte returnera en resurs i Windows 10, vilket innebär att du måste följa stegen för felsökning av tillägg.
  • PDF-förhandsgranskning ERR_FILE_NOT_FOUND: Du kan inte visa en PDF-bilaga, så håll utkik efter PDF-relaterade tillägg.
  • ERR_FILE_NOT_FOUND JavaScript: Din webbläsare kan inte ladda en sökfråga när du testar en HTML-webbplats. Kontrollera att du har angett sökvägen för frågan på rätt sätt.

Även om meddelandet ERR_FILE_NOT_FOUND är unikt för Google Chrome så kan den här typen av fel dyka upp i alla webbläsare (t.ex. Microsoft Edge). Den närmaste motsvarigheten till ERR_FILE_NOT_FOUND i andra webbläsare är en 404 HTTP-kod.

Om du stöter på problem när du använder en annan webbläsare så har vi en fullständig guide om hur du felsöker 404-felet, liksom de andra vanligaste HTTP-felen. Den här informationen kommer att visa sig vara ovärderlig om du spenderar mycket tid på nätet.

Kan du förhindra den här typen av fel med en bra värd?

ERR_FILE_NOT_FOUND är inte ett fel på serversidan. I de flesta fall så orsakas det av problem med din Chrome-installation, exempelvis problem med de tillägg som du använder.

Detta innebär att ett byte av hosting-leverantör  inte bör ha någon inverkan på om du stöter på felet ERR_FILE_NOT_FOUND eller inte. Trots detta så kan en hanterad hosting-leverantör för WordPress som Kinsta förebygga vanliga HTTP-fel och andra problem som är specifika för WordPress.

Utöver att använda en bra hosting-leverantör så rekommenderar vi att du bekantar dig med grunderna för felsökning av WordPress. På så sätt är du väl rustad för att hantera ett fel om du stöter på ett sådant på din webbplats.

Sammanfattning

ERR_FILE_NOT_FOUND liknar fel 404, men är unikt för Google Chrome. Vanligtvis så orsakas felet av problem med Chrome-tillägg. Detta innebär att du måste felsöka din Chrome-installation för att åtgärda det.

För att felsöka felet ERR_FILE_NOT_FOUND så rekommenderar vi att du börjar med att inaktivera dina Chrome-tillägg. Därefter så är det värt att ta bort all data som har lämnats kvar av dessa tillägg. Slutligen, om allt annat misslyckas, är det dags att helt återställa Chrome till standardinställningarna.

Att samarbeta med en högkvalitativ hosting-leverantör innebär att du har tillgång till kundsupport och felsökning när du behöver detta. Kolla in våra Kinsta-planer för att lära dig mer om fördelarna med hanterad WordPress-hosting!