Om du använder en lokal utvecklingsmiljö kan du stöta på problem som liknar dem på en live-server. I vissa fall kan din WordPress-webbplats inte ansluta till sin databas eftersom MySQL inte körs eller stängs av oväntat.

Beroende på vilken lokal miljö som du använder kan felsökningsprocessen för MySQL-databasen variera lite. Med XAMPP är processen anmärkningsvärt enkel eftersom du får tillgång till en kontrollpanel istället för att bara behöva förlita dig på kommandoraden.

I den här artikeln förklarar vi vad XAMPP är och vad felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly ” betyder. Vi går sedan igenom tre metoder som du kan använda för att fixa det. Nu kör vi igång!

En introduktion till XAMPP

XAMPP är en kostnadsfri PHP-utvecklingsmiljö som du kan använda för Windows, macOS eller Linux. Det är en samling av programvaror som gör att du kan hosta webbplatser lokalt genom att efterlikna funktionerna på en live-server:

XAMPP:s webbplats.
XAMPP:s webbplats.

Med XAMPP kan du installera all programvara som du behöver för att köra WordPress lokalt med ett enda paket, snarare än att ställa in varje element individuellt. Utvecklingsmiljöer skiljer sig åt beroende på vilken programvara de buntar ihop.

De komponenter som du får med XAMPP inkluderar:

  • Apache: Detta är utan tvekan den mest populära webbserverprogramvaran i världen, och den gör att du kan vara host för webbplatser.
  • MariaDB: Med den här databasprogramvaran med öppen källkod kan du hantera databaser.
  • PHP: WordPress är byggt på PHP, vilket innebär att du behöver en PHP-installation för att köra Content Management System (CMS).
  • Perl: Även om WordPress inte använder Perl-programmeringsspråket, ingår detta i XAMPP-stacken som standard.

Utöver att ställa in programvaran som du behöver för att köra WordPress ger XAMPP dig en enkel kontrollpanel:

XAMPP-kontrollpanelen.
XAMPP-kontrollpanelen.

På så sätt kan du komma åt loggar för var och en av XAMPP:s komponenter. Den innehåller en översiktslogg som visar allt som händer i bakgrunden på din miljö.

Men att använda en lokal utvecklingsdistribution betyder inte att servern är okänslig för fel. I vissa fall kan programvarukomponenterna sluta fungera, som när det gäller XAMPP-felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly”.

Vad XAMPP-felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly” innebär

Som namnet på felet antyder är detta det meddelande som du ser om MySQL-programvaran i din miljö stängs av eller oväntat upphör att fungera:

XAMPP-felet "MySQL Shutdown Unexpectedly ".
XAMPP-felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly ”.

Vi säger ”oväntat”, eftersom du kan stänga av MySQL-databasprogramvaran manuellt när som helst. Det händer även när du startar om servern.

Men när programvaran stängs av kommer din webbplats inte att kunna ansluta till sin databas. Med andra ord kommer WordPress inte att fungera.

Som du kan se i ovanstående bild får du felsöknings-råd av XAMPP för felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly” direkt i händelseloggen. I nästa avsnitt går vi in mer i detalj på de olika sätt som du kan använda för att lösa problemet.

Så här åtgärdar du XAMPP-felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly” (3 metoder)

Det är vanligtvis snabbt och enkelt att fixa XAMPP-felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly”. Nedan går vi igenom tre korrigeringar, som börjar med det enklaste.

1. Kör XAMPP med administratörsbehörighet

XAMPP skapar ofta fel när du inte kör programvaran med administratörsbehörighet. Detta beror på att dess komponenter kanske inte kan fungera eller konfigureras korrekt på lägre behörighetsnivåer.

Om du är osäker på om så är fallet med din installation rekommenderar vi att du stänger XAMPP helt och hållet och sedan startar om miljön som administratör. Du gör detta i Windows genom att leta reda på mappen där du installerade XAMPP och hitta xampp-kontrollfilen. Högerklicka sedan på filen och välj Kör som administratör:

Starta XAMPP med admin-privilegier.
Starta XAMPP med admin-privilegier.

Om du är macOS-användare kan du högerklicka på mappen och sedan välja Hämta information. I popup-fönstret som öppnas navigerar du till avsnittet Delning & Behörigheter, klickar på hänglåsikonen och anger administratörslösenordet.  Ändra  Läs och skriv-behörighetsinställningarna till Alla.

När XAMPP är uppe och var och en av dess komponenter körs bör MySQL fungera korrekt. Detta betyder att databasen kommer att vara tillgänglig.

2. Återställ säkerhetskopiering av databasen

Om problemet med databasen inte blir löst av omstart av XAMPP med administratörsbehörighet är nästa steg att återställa säkerhetskopian. XAMPP skapar automatiskt säkerhetskopior för din miljös programvara, som du kan komma åt i mappen där du installerade den.

Som standard bör dina XAMPP MySQL-säkerhetskopior finnas under Lokal disk  >  XAMPP  >  MySQL. Inuti den katalogen ser du flera mappar, varav två kallas data och säkerhetskopiering:

XAMPP:s MySQL-katalog.
XAMPP:s MySQL-katalog.

Data-mappen innehåller alla filer som databasen använder. Mappen för Säkerhetskopian innehåller en enda ny kopia av mysql.

Innan du återställer säkerhetskopiorna använder du XAMPP-kontrollpanelen för att stoppa MySQL-programvaran. Du kan göra detta genom att klicka på stopp-knappen till höger om MySQL-alternativet på huvudmenyn:

Använda XAMPP-kontrollpanelen.
Använda XAMPP-kontrollpanelen.

När du har stoppat MySQL går du tillbaka till XAMPP-mappen. Om du vill återställa MySQL-säkerhetskopian ändrar du namnet på datamappen till något annat, exempelvis data-old. Byt sedan namn på mappen för säkerhetskopian till data. Nu är du klar!

För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du behåller data-old mappen tills du ser till att allt fungerar korrekt. I det här skedet kan du återgå till XAMPP-kontrollpanelen för att starta om MySQL, som borde köras korrekt nu.

3. Ändra din MySQL-port

En av de vanligaste orsakerna till XAMPP-felet ”MySQL Shutdown Unexpectedly” är att en annan programvara använder porten som tilldelats MySQL. Som standard tenderar detta att vara 3306. För att vara säker kan du välja Netstat-modulen från XAMPP:s kontrollpanel, precis ovanför Shell-verktyget:

Använda XAMPP:s Netstat-verktyg.
Använda XAMPP:s Netstat-verktyg.

Netstat är ett kommandoradsverktyg som kan visa aktiva anslutningar i nätverket, inklusive vilka portar de använder. När du har initierat Netstat kan du se vilken port varje verktyg i stacken använder, inklusive MySQL.

Kontrollera aktiva anslutningar med Netstat.
Kontrollera aktiva anslutningar med Netstat.

Om en konflikt med den porten orsakade avstängningen gör det ingen skillnad att återställa en säkerhetskopia eller köra MySQL med administratörsbehörighet. Det enda sättet att lösa problemet är att ändra den port som MySQL använder. Tack vare Netstat kan du se vilken port detta är och vilka andra som används.

För att göra detta, ska du gå vidare och stoppa tjänsten, med samma process som vi visade dig i det senaste avsnittet. Klicka sedan på knappen Konfigurera bredvid MySQL på XAMPP:s huvudmeny och välj alternativet my.ini:

Åtkomst till MySQL:s konfigurationsfil.
Åtkomst till MySQL:s konfigurationsfil.

My.ini-filen innehåller konfigurationsinställningarna för MySQL. När du har klickat på den öppnar XAMPP filen med din standardtextredigerare. När du är inne letar du efter raden som lyder Port, som anger portnumret som MySQL använder.

Här kan du ändra portnumret till ett annat alternativ som du vet att andra program inte använder. I de flesta fall rekommenderar vi att du använder 3307, som bör vara tillgängligt. Spara ändringarna och stäng my.ini-filen.

Du kan sedan använda XAMPP-kontrollpanelen för att starta om MySQL. Nu fungerar din databas förhoppningsvis som den ska. Om XAMPP av någon anledning inte kan ansluta till databasen med den nya porten som du har angett, kommer du att meddelas via kontrollpanelens loggbok. I så fall kan du prova att använda en annan port i stället.

Sammanfattning

Om du använder XAMPP för att köra WordPress lokalt kan du stöta på enstaka fel med serverns konfiguration. Ett av de vanligaste problemen är att MySQL oväntat stängs av.

Den goda nyheten är att om detta händer finns det tre metoder som du kan använda för att felsöka problemet:

  1. Kör XAMPP med administratörsbehörighet.
  2. Återställ säkerhetskopieringen av databasen.
  3. Byt mySQL-port.

Om du gillade denna XAMPP handledning, se till även kolla in DevKinsta. DevKinsta är vårt kostnadsfria lokala utvecklingsverktyg som gör att du snabbt kan bygga WordPress-webbplatser med anpassningsbara PHP-inställningar, HTTPS-stöd, inbyggd e-post- och databashantering och mycket mer. DevKinsta har även full integrering med MyKinsta, men du behöver inte vara kinstakund för att integrera DevKinsta i ditt arbetsflöde.