Ibland kan det vara bekvämare att arbeta med WordPress på din lokala dator. Men du är kanske osäker på hur man installerar WordPress lokalt? Du kanske rent av undrar om det är något du kan hantera på egen hand.

Den goda nyheten är att installationen av WordPress lokalt kan göras i några enkla steg. Oavsett om du vill testa nya funktioner, experimentera med utvecklingsprojekt, eller bygga en WordPress-webbplats innan du omvandlar den till live, kan du bli hjälpt av en lokal WordPress-installation

I det här inlägget kommer vi att beskriva hur du kan installera WordPress lokalt på Windows, Mac och Ubuntu/Linux med DevKinsta, DesktopServer, XAMPP, WAMP, eller MAMP.

Låt oss komma igång!

En introduktion till att installera WordPress lokalt

Här på Kinsta har vi en iscensättnings-miljö som möjliggör enkel utveckling och testning. Men det finns även vissa fördelar med att installera WordPress lokalt. Du kanske exempelvis reser utan tillgång till Wi-Fi. Om så är fallet kan du ordna en lokal installation för att kunna fortsätta arbeta.

När det gäller att manipulera filer och lokal redigering, kan en lokal installation dessutom vara snabbare ibland. Det är oftast mindre inställningar inblandade.

När du installerar WordPress lokalt måste du få en lokal AMP-stack inställd på din dator. När det gäller WordPress står AMP för Apache, MySQL, PHP. Dessa är de program som behövs för att efterlikna vad en hanterad WordPress-host skulle köra för dig på sin webbserver.

Det finns en mängd olika metoder som du kan använda för att göra detta. De vanligaste alternativen är WAMP, XAMPP och MAMP. Detta är bra verktyg och vi kommer att gå igenom samtliga.

De är dock utformade för att fungera med en mängd andra program och verktyg och det kan krävas en viss inlärningskurva. Därför kommer vi börja med att introducera dig till DesktopServer, som faktiskt utformades och optimerades speciellt för WordPress som en lokal AMP-stack.

Hur man installerar WordPress lokalt med DevKinsta

DevKinsta är Kinstas alldeles egna lokala utvecklingsverktyg för WordPress. DevKinsta låter dig skapa lokala WordPress-webbplatser med ett enda klick, och inkluderar avancerade verktyg för databas och e-posthantering. Det har även en fullständig integrering med  MyKinsta.

Det som är bäst av allt är att DevKinsta är helt kostnadsfritt!

DevKinsta is a free suite of local development tools to build, test, and deploy WordPress sites

Innan vi djupdyker i hur man installerar DevKinsta, vill jag nämna några viktiga funktioner:

 • Skapande av WordPress-webbplatser med ett klick med stöd för multisidor och WP-CLI.
 • En modern stack som drivs av Nginx, MySQL, och de senaste versionerna av PHP.
 • MyKinsta-integrering – importera Kinsta-hostade webbplatser, och förflytta ändringar till kinsta.
 • Databashantering med Adminer.
 • SMTP-server och verktyg för att inspektera utgående e-post.

DevKinsta finns som en kostnadsfri nedladdning för macOS och Windows. Linux-stöd kommer i framtiden.

Låt oss gå igenom hur du får DevKinsta installerat på din dator.

Steg 2: Hur man laddar ner och installerar DevKinsta

För att komma igång, kan du ladda ner den senaste versionen av DevKinsta här.

 • Om du vill installera DevKinsta på macOS öppnar du DMG-filen och drar in Appen DevKinsta i din ”Applications”-mapp. Dubbelklicka på DevKinsta i din ”Applications”-mapp.
 • För att installera DevKinsta på Windows, dubbelklicka på DevKinstas exe-fil och ta dig igenom installationsguiden.
 • För att installera DevKinsta på Ubuntu laddar du ner .deb-paketet och installerar det. Detta kan göras på kommandoraden eller med det paketinstallationsprogram som du föredrar.

När du startar DevKinsta för första gången kommer Docker Desktop att installeras. DevKinsta använder Docker Desktop för att skapa container-baserade WordPress-miljöer.

Under DevKinstas installationsprocess kan det hända att du ser ett popup-meddelande där det står: ”Docker Desktop behöver privilegierad åtkomst”. Om du ser det här meddelandet ska du klicka på ”Okej” och skriva in lösenordet för ditt användarkonto så att Docker Desktop kan installeras korrekt.

När du har skrivit in lösenordet för installationen installerar DevKinsta Docker Desktop tillsammans med vissa Docker-avbildningar. Installationen kan ta lite tid beroende på hastigheten på din internet-anslutning, så lämna gärna datorn en stund.

Hur man skapar en lokal WordPress-webbplats med DevKinsta

DevKinsta stöder tre metoder för att skapa lokala WordPress-webbplatser.

 1. Ny WordPress-webbplats låter dig skapa en lokal webbplats med en standardmässig hosting-stack bestående av Nginx, MySQL, PHP 7.4, och den senaste versionen av WordPress.
 2. Importera från Kinsta låter dig klona en webbplats som finns på Kinsta till din lokala dator med endast några klick. När du är klar med ditt arbete kan du till och med flytta tillbaka ändringarna till en iscensättningsmiljö i Kinsta!
 3. Anpassad webbplats låter dig skapa en lokal webbplats med en anpassad hosting-stack. Med det här alternativet kan du välja vilken PHP-version du vill ha, ange ditt databasnamn och aktivera WordPress-multisidor.
DevKinsta har tre metoder för att skapa lokala WordPress-webbplatser.
DevKinsta har tre metoder för att skapa lokala WordPress-webbplatser.

Låt oss ta en närmare titt på varje metod för att skapa webbplatser.

Ny WordPress-webbplats

För att komma igång väljer du alternativet ”Ny WordPress-webbplats”. Den här metoden för webbplats-skapande kräver bara att du anger ett webbplatsnamn, WordPress-administratörsanvändarnamn och WordPress-administratörslösenord. När du har fyllt i de här tre fälten klickar du på ”Skapa webbplats”.

Skapa en ny WordPress-webbplats i DevKinsta.
Skapa en ny WordPress-webbplats i DevKinsta.

Importera från Kinsta

Det andra alternativet är att importera en webbplatsmiljö som redan finns på Kinsta. För att göra detta, ska du klicka på ”Importera från Kinsta” och uppge dina inloggningsuppgifter för MyKinsta.

När du har loggat in väljer du den Kinsta-miljö som du vill klona till den lokala datorn. DevKinsta stöder både live- och iscensättningsmiljöer på Kinsta, så se till att välja rätt miljö.

När du har klickat på en miljö anger du om webbplatsen är en multisides-installation och klickar på ”Importera webbplats” för att börja klona din webbplats.

Klona din live-webbplats med funktionen "Importera från Kinsta".
Klona din live-webbplats med funktionen ”Importera från Kinsta”.

Anpassad webbplats

Det tredje och sista alternativet, ”Anpassad webbplats”, låter dig konfigurera specifika inställningar för din lokala WordPress-installation.

Här är de inställningar som du kan justera med denna metod för att skapa webbplatsen:

 • Webbplatsens namn
 • PHP Version (PHP 7.2, 7.3, 7.4, och 8.0)
 • Namn på databas
 • Aktivera HTTPS
 • Namn på WordPress-webbplats
 • E-post för WordPress Admin
 • Användarnamn för WordPress Admin
 • Lösenord för WordPress Admin
 • Multisides-läge i WordPress
Anpassa en lokal WordPress-installation med DevKinsta.
Anpassa en lokal WordPress-installation med DevKinsta.

När du har konfigurerat dina önskade inställningar ska du klicka på ”Skapa webbplats” för att starta processen för att skapa webbplatsen.

Navigering på DevKinsta’s skärm ”webbplatsinfo”

När du har skapat en webbplats visas skärmen ”Webbplatsinfo”. Varje webbplats som skapas i DevKinsta har sin egen ”webbplatsinfo”-sida, och den här skärmen fungerar som instrumentpanelen för en lokal WordPress-webbplats.

På den här skärmen kan du hitta användbar information som exempelvis webbplatsens identitetsdetaljer, PHP-version, WordPress-version, SSL-läge, databasreferenser och host-namn för webbplatsen.

Skärmen ”Webbplatsinfo” har även praktiska knappar för att öppna din lokala webbplats i en webbläsare, flytta en webbplats till en iscensättningsmiljö på Kinsta, öppna Adminer för databashantering och få tillgång till din lokala WordPress-installations admin instrumentpanel.

Låt oss gå igenom de viktigaste aspekterna av varje sektion av ”Webbplatsinfo”-skärmen.

Skärmen "Webbplatsinfo" i DevKinsta.
Skärmen ”Webbplatsinfo” i DevKinsta.

The top of the “Site Info” screen has general information about your WordPress site. For developers, the “Site Path” and “Site Host” are especially useful. The “Site Path” refers to the location of the WordPress install on the local filesystem, and you can click on the folder icon to go straight to the folder and start editing themes, plugins, and more. The “Site Host” is a custom .local domain name (e.g. https://kinstalife.local) that you can use to access a local WordPress site in a web browser.

Överst på ”Webbplatsinfo”-skärmen finns allmän information om din WordPress-webbplats. För utvecklare är ”Webbplatssökväg” och ”webbplats-host” särskilt användbara. ”Webbplatssökväg” hänvisar till platsen för WordPress-installationen i det lokala filsystemet. Du kan klicka på mappikonen för att gå direkt till mappen och börja redigera teman, plugins, och mycket mer. ”Webbplats-host” är ett anpassat .local-domännamn (t.ex. https://kinstalife.local) som du kan använda för att få tillgång till en lokal WordPress-webbplats i en webbläsare.

Sektionen ”SSL och HTTPS” innehåller en HTTPS-växling, som automatiskt genererar ett SSL-certifikat för din lokala WordPress-webbplats, och gör att du kan komma åt webbplatsen via HTTPS.

Sektionen ”Databas” visar databasinställningarna för din lokala WordPress-webbplats. Du kan välja om du vill få tillgång till din WordPress-databas via kommandoradsverktyget MySQL eller ett databashanteringsverktyg från tredje part.

Slutligen visar sektionen ”WordPress” din kärn-version av WordPress, multisides-lägesstatus, och det finns till och med en växlingsknapp för att aktivera WP_DEBUG-läge och felsöka din WordPress-webbplats.

Hantera flera webbplatser i DevKinsta

DevKinsta tillåter agenturer och utvecklare som arbetar med flera projekt att distribuera och hantera flera lokala WordPress-webbplatser! Varje lokal WordPress-webbplats som hanteras av DevKinsta körs i sin egen container-miljö. Detta innebär att varje webbplats har sin egen anpassningsbara PHP-version, WordPress-version, e-postinkorg, och mycket mer.

För att se din webbplatslista i DevKinsta, kan du klicka på webbplatsens ikon i vänster sidofält.

Distribuera flera lokala miljöer på WordPress med DevKinsta.
Distribuera flera lokala miljöer på WordPress med DevKinsta.

På den här skärmen kan du se en lista över alla dina lokala WordPress-webbplatser. För att lägga till en annan webbplats, kan du klicka på ”Lägg till webbplats”-knappen.

Hantera flera lokala WordPress-webbplatser med DevKinsta.
Hantera flera lokala WordPress-webbplatser med DevKinsta.

MyKinsta-integrering i DevKinsta

Användare som har WordPress-webbplatser på Kinsta kan på ett enkelt sätt flytta ändringar på nätet till en iscensättningsmiljö för Kinsta. Om du vill flytta en lokal webbplats till Kinsta klickar du bara på knappen ”Flytta till iscensättning” på din ”Webbplatsinfo”-sida.

Flytta din lokala WordPress-webbplats till en iscensättningsmiljö hos Kinsta.
Flytta din lokala WordPress-webbplats till en iscensättningsmiljö hos Kinsta.

Om det krävs uppmanas du att ange dina MyKinsta-autentiseringsuppgifter.

Du kommer då att behöva välja en målplats att flytta till. Tänk på att den här processen kommer att skriva över innehållet i den aktuella iscensättningsmiljön om det finns en sådan.

Välj en iscensättningsmiljö som du kan flytta ändringar till.
Välj en iscensättningsmiljö som du kan flytta ändringar till.

Klicka slutligen på ”Flytta till iscensättning” för att bekräfta åtgärden.

Bekräfta åtgärden "Flytta till iscensättning".
Bekräfta åtgärden ”Flytta till iscensättning”.

Efter att ha flyttat din lokala WordPress-webbplats till Kinsta kan du se webbplatsen via iscensättningsmiljöns URL. Om det behövs kan du sedan omvandla iscensättning till live i MyKinsta.

Hur du använder Adminer att hantera din databas

DevKinsta inkluderar ett enkelt verktyg för databashantering som kallas Adminer. Precis som  phpMyAdmin som vi använder för webbplatser som finns på Kinsta, erbjuder Adminer ett webbgränssnitt för att redigera databastabeller, köra databasfrågor, importera och exportera säkerhetskopior, med mera.

För att starta Adminer, ska du klicka på ”Databashanterar-knappen längst upp på sidan ”Webbplatsinfo”. Då öppnas Adminer i din standardwebbläsare.

Klicka på "Databashanteraren" för att komma åt Adminer i DevKinsta.
Klicka på ”Databashanteraren” för att komma åt Adminer i DevKinsta.

Efter att du har öppnat Adminer ser du tabellerna för din WordPress-databas. Skärmbilden nedan visar databasen för vår test-webbplats ”kinstalife”. Under ”Tabell”-kolumnen, kan du se standardmässiga WordPress-tabeller som wp_comments, wp_posts, osv.

WordPress-databas i Adminer.
WordPress-databas i Adminer.

För att redigera en databaspost, ska du klicka på önskad tabell. Om vi exempelvis vill redigera hem-URL:en för vår WordPress-webbplats, kan vi klicka på wp_options-tabellen.

Klicka på "Välj data" för att redigera dina WordPress-databastabeller.
Klicka på ”Välj data” för att redigera dina WordPress-databastabeller.

På den här sidan kan vi redigera option_value för siteurl för att uppdatera webbplatsens URL för vår WordPress-webbplats, och detsamma kan göras för vår hem-URL.

Redigera en WordPress-databas "option_value" med Adminer.
Redigera en WordPress-databas ”option_value” med Adminer.

Adminer stöder även databas-import och export. Detta är användbart för att arbeta med filer för databasens säkerhetskopiering som de vi inkluderar i våra nedladdningsbara säkerhetskopior.

Om du vill importera en databasfil klickar du på ”Importera” i det övre vänstra hörnet av Adminer. Klicka på ”Välj filer” för att välja en databas-säkerhetskopia, och klicka på ”Verkställ” för att starta importprocessen. Adminer stöder både .sql-filer samt komprimerade  .sql.gz-filerOm du vill importera en databasfil klickar du på ”Importera” i det övre vänstra hörnet av Adminer. Klicka på ”Välj filer” för att välja en databas-säkerhetskopia, och klicka på ”Verkställ” för att starta importprocessen. Adminer stöder både .sql-filer samt komprimerade .sql.gzfiler.

Importera en databassäkerhetskopiering med Adminer.
Importera en databassäkerhetskopiering med Adminer.

Om du vill exportera en fullständig säkerhetskopiering av databasen klickar du på ”Exportera” i det övre vänstra hörnet av Adminer. Välj ”gzip” för utdataformatet, ”SQL” för databasformatet och lämna de andra inställningarna som de är. Klicka på ”Exportera” för att starta säkerhetskopieringsprocessen.

Adminer kommer då att exportera din WordPress-databas till en komprimerad .sql.gz-fil.

Exportera en säkerhetskopia av en databas från Adminer.
Exportera en säkerhetskopia av en databas från Adminer.

Adminer stöder även SQL-kommandokörning, vilket innebär att du kan köra databasfrågor på din WordPress-databas. Om du exempelvis försöker hitta mängden data som laddas automatiskt i databasen kan du köra ett SQL-kommando i Adminer.

SELECT SUM(LENGTH(option_value)) as autoload_size FROM wp_options WHERE autoload='yes';

Om du vill köra en databasfråga klickar du på ”SQL Command” i Adminers övre vänstra hörn. Ange en databasfråga och klicka på ”Utför” för att köra kommandot.

Fråga databas med ett SQL-kommando i Adminer.
Fråga databas med ett SQL-kommando i Adminer.

Med DevKinstas Adminer-integrering har du avancerad kontroll över din WordPress-databas.

Oavsett om du behöver redigera databastabeller, importera eller exportera säkerhetskopior, eller köra komplexa SQL-kommandon, kan DevKinsta hjälpa dig!

Hur du kan inspektera utgående e-post från WordPress

DevKinsta har en inbyggd SMTP-server och ett verktyg för att fånga e-post. Detta gör att dina lokala WordPress-webbplatser kan skicka utgående e-postmeddelanden precis som en liveproduktions-webbplats. De e-postmeddelanden som skickas kommer dock att fångas och lagras i DevKinstas e-postinkorg.

Detta ger dig det bästa av två världar – du kan använda DevKinsta för att testa utgående e-postfunktionalitet för automatiserade arbetsflöden för marknadsföring,  WooCommerce´s  orderbekräftelser, och mer utan att spamma e-postinkorgarna för dina besökare och kunder.

För att komma åt DevKinstas inkorg ska du klicka på postikonen i vänster sidofält.

DevKinsta inkluderar en inbyggd SMTP-server och ett verktyg för att fånga e-post
DevKinsta inkluderar en inbyggd SMTP-server och ett verktyg för att fånga e-post

I inkorgen visas en lista över utgående e-postmeddelanden som har fångats in. I skärmdumpen nedan kan du se ett utgående mail från vår testwebbplats ”kinstalife”.

Ett utgående e-postmeddelande i DevKinstas e-postinkorg.
Ett utgående e-postmeddelande i DevKinstas e-postinkorg.

För att inspektera ett utgående e-postmeddelande, behöver du bara klicka på det. DevKinsta låter dig inspektera ”från-adressen”, ”till-adressen”, innehåll, tid för leverans och mycket mer för varje e-postmeddelande.

DevKinsta´s visningslägen för e-postinkorgen.
DevKinsta´s visningslägen för e-postinkorgen.

Du kan även välja att visa e-postmeddelandet i HTML- eller oformaterad text eller rå-läge. HTML-läget är användbart för att testa e-postmallar i HTML, medan rå-läget låter dig inspektera e-postrubriker som MIME-Version och X-Mailer.

Om du vill veta mer om DevKinsta, ska du se till att ansluta dig till det officiella communityforumet och läsa DevKinsta-dokumentationen.

Så här installerar du WordPress lokalt i Windows med WAMP

Om du vill installera WordPress lokalt på en Windows-dator kan du även göra detta med en WampServer, även känd som WAMP. WAMP är en programvara som buntar Apache webbserver, PHP och MySQL speciellt för Windows-enheter. Låt oss ta en titt på hur man använder detta för att installera WordPress lokalt.

Steg 1: Ladda ner och installera WAMP på din dator

Det första steget är att ladda ner och installera WAMP-programvaran på din dator. Du kan göra detta genom att besöka WampServer´s webbplats och välja börja använda WampServer:

WampServer´s webbplats
WampServer´s webbplats

Detta kommer automatiskt att ta dig till nedladdnings-delen av webbplatsen, där du kommer att ha två versioner att välja mellan: WampServer 32 bitars och WampServer 64 bitars. Välj den som rekommenderas för operativsystemet.

Om du är osäker på om operativsystemet är 32 bitars eller 64 bitars kan du identifiera den här informationen genom att navigera till Inställningar > Om:

Sidan enhetsspecifikationer i Windows
Sidan enhetsspecifikationer i Windows

Under avsnittet Enhetsspecifikationer kan du ta reda på din OS-typ.

Steg 2: Kör filen Wampserver.exe för att starta installationen

När du har hämtat programvaran klickar du på filen wampserver.exe för att köra installationsprogrammet. Detta kan ta en minut eller två.

Anteckna också var filen hämtas till, eftersom du måste gå tillbaka till den senare:

Installationsfönstret för Wamp
Installationsfönstret för Wamp

Du uppmanas att göra en serie instruktioner på skärmen för att slutföra installationsprocessen.

Under den här processen blir du ombedd att definiera en webbläsare. Du kan alltid ändra det här alternativet till en webbläsare som du föredrar genom att navigera till datorns programfiler.

Steg 3: Skapa en ny MySQL-databas

Nästa steg är att skapa en tom MySQL-databas. När du har startat WAMP kommer det att finnas en grön ikon i det nedre högra hörnet av skärmen.

Klicka på ikonen, följt av phpMyAdmin. Detta kommer automatiskt att ta dig till inloggningsskärmen i din webbläsare:

Inloggningssidan för phpMyAdmin
Inloggningssidan för phpMyAdmin

I användarnamnsfältet ska du mata in ”root”, lämna lösenordsfältet tomt och sedan välja knappen Kör. Klicka sedan på Databaser:

Databassidan för phpMyAdmin
Databassidan för phpMyAdmin

Under avsnittet Skapa databaser måste du namnge den nya databasen. Klicka sedan på Skapa. Nu är det klart. Du har konfigurerat databasen.

Steg 4: Installera WordPress och extrahera filerna

När du är klar med skapandet av din databas, är nästa steg att installera WordPress lokalt. För att göra detta, besök WordPress.org och klicka på skaffa WordPress, följt av ladda ner WordPress:

Nedladdningssidan på WordPress.org
Nedladdningssidan på WordPress.org

Detta hämtar en ZIP-fil till datorn. Nästa steg är att extrahera filerna. Klicka på mappen och välj Extrahera alla.

När det är klart högerklickar du på mappen och väljer Kopiera. Navigera tillbaka till mappen på din dator där du hämtade WAMP och klistra in ”wordpress”- mappen i den katalogen.

Här kan du även byta namn på ”wordpress”-mappen om du vill. Namnet på mappen kommer att vara webbadressen till din lokala WordPress-installation. I den här guiden byter vi namn på vår till ”mytestsite”.

Steg 5: Besök din lokala WordPress-webbplats i din webbläsare

Öppna din webbläsare och skriv in http://localhost/mytestsite/ i sökfältet. Du ska naturligtvis ersätta ”mytestsite” med namnet på din egen ”wordpress”-mapp.

Programvaran kommer då att ge dig en rad uppmaningar så att du kan ställa in dinc WordPress-installation. Du väljer ett språk och granskar databasinformationen (samma steg som vi diskuterade i föregående avsnitt). När du är klar, klicka på Nu kör vi!

Databasens detalj-sida för en ny WordPress installation
Databasens detalj-sida för en ny WordPress installation

På nästa skärm anger du databasinformationen. Namnet kommer att vara vad du kallade din databas, användarnamnet är ”root”, och du kan lämna lösenordsfältet tomt.

Klicka sedan på knappen Kör i installationsknappen. Sedan kan du namnge din webbplats och skapa ett användarnamn och lösenord. När du är klar väljer du Installera WordPress. När programvaran är klar för installation, kommer du att se ett framgångs-meddelande.

Därefter kan du klicka på Logga in. Detta kommer att ta dig till admin´s inloggningssida för din WordPress-webbplats.

Nu är det klart! Du har nu installerat en lokal testmiljö.

Hur man installerar WordPress lokalt på Mac med MAMP

Om du letar efter lokal serverprogramvara som ska användas för en Mac-dator kan du överväga MAMP. MAMP är en förkortning för Macintosh, Apache, MySQL och PHP. Det är otroligt användarvänligt och lätt att använda.

Steg 1: Ladda ner och installera MAMP på din dator

Som i de två föregående avsnitten är det första steget att hämta och installera MAMP på din dator. Du kan göra detta från den officiella MAMP hemsidan:

MAMP´s nedladdningsskärm
MAMP´s nedladdningsskärm

Observera att även om du kan ladda ner och använda MAMP kostnadsfritt, finns det även premium-planer tillgängliga.

Steg 2: Starta MAMP och starta dina servrar

När nedladdningen är klar, ska du klicka på mamp.pkg-filen. Ett installationsfönster kommer att dyka upp. Välj knappen Fortsätt:

Installationsfönstret för MAMP
Installationsfönstret för MAMP

Navigera sedan till Kör > Program på datorn och klicka på MAMP-mappen:

Mamp´s programmapp
Mamp´s programmapp

Inuti den mappen, ska du klicka på MAMP´s elefant-ikon:

Programikonen FÖR MAMP
Programikonen FÖR MAMP

Då öppnas ett nytt fönster. Tryck på Start-servrar:

Alternativet MAMP´s startservrar
Alternativet MAMP´s startservrar

När Apache- och MySQL-servrarna har startat öppnas sidan WebStart automatiskt i webbläsaren.

Steg 3: Skapa databasen och uppdatera din användarinformation

Nu är det dags att skapa en ny databas. På webbsidan väljer du Verktyg > phpMyAdmin:

Öppna phpMyAdmin via MAMP´s sida
Öppna phpMyAdmin via MAMP´s sida

När phpMyAdmin öppnas, ska du klicka på fliken Databaser. Namnge din databas, och välj sedan Skapa:

Skapa en ny databas för din lokala MAMP-webbplats
Skapa en ny databas för din lokala MAMP-webbplats

Därefter måste du uppdatera användaruppgifterna för MySQL´s databas för standardkontot som MAMP skapar för dig, eftersom du behöver dem för att slutföra WordPress-installationsprocessen. Navigera tillbaka till phpMyAdmin´s startskärm, och klicka på fliken Användarkonton.

Klicka sedan på Redigera privilegier för kontot med användarnamnet mamp:

Redigera standard phpMyAdmin-användarkonto i MAMP
Redigera standard phpMyAdmin-användarkonto i MAMP

Välj fliken Ändra lösenord, ange önskat lösenord och tryck på Kör:

 Ändra standard-lösenord för phpMyAdmin-konto
Ändra standard-lösenord för phpMyAdmin-konto

Du kan sedan stänga phpMyAdmin.

Steg 4: Installera WordPress och besök din webbplats från Localhost

Nu ska du besöka WordPress.org´s hemsida och ladda ner den senaste versionen av WordPress. Packa sedan upp ”wordpress”-mappen, högerklicka på mappen och välj Kopiera.

Navigera tillbaka till Kör > Program > MAMP på datorn och öppna htdocs-mappen:

 Htdocs-mappen i MAMP-programmet
Htdocs-mappen i MAMP-programmet

Inuti den mappen, ska du klistra in den WordPress-mapp som du just har kopierat. Vi föreslår att du byter namn på den till ”mytestsite” eller något liknande:

Byta namn på MAMP:s lokala WordPress-installation
Byta namn på MAMP:s lokala WordPress-installation

Bläddra sedan till ”http://localhost/8888/mytestsite” i en ny flik. Där kommer du uppmanas att mata in dina databasuppgifter, samt namnge din webbplats:

Guiden Slutföra installationsguiden för WordPress
Guiden Slutföra installationsguiden för WordPress

När du har slutfört WordPress installationsanvisningar, är du klar! Om du behöver fler instruktioner om det här steget kan du läsa föregående avsnitt i det här inlägget.

Hur man installerar WordPress lokalt med XAMPP

XAMPP är en annan populär PHP-utvecklingsmiljö som du kan använda för att installera WordPress lokalt. Du kan använda den för Windows, macOS eller Linux. Här kommer vi att gå igenom hur du gör det för Windows, även om processen är i stort sett densamma för Mac-användare.

Steg 1: Ladda ner och installera XAMPP på din dator

Besök Apache Friend´s webbplats, och välj XAMPP för Windows bredvid den gröna knappen Hämta (eller vilket operativsystem du nu använder):

Apache Friend´s webbplats
Apache Friend´s webbplats

Programvaran laddas automatiskt ner till din dator. När den är klar klickar du på EXE-filen för att starta installationsprogrammet.

Observera att för macOS, kommer detta att vara en .dmg fil. När du öppnar den klickar du på XAMPP-ikonen och drar den till mappen Program

Steg 2: Välj de komponenter du vill installera

När du har kört installationsprogrammet blir du ombedd att välja vilka komponenter som ska installeras. De viktigaste att välja är Apache, MySQL, PHP och phpMyAdmin:

XAMPP´s skärm för inställning av komponenter
XAMPP´s skärm för inställning av komponenter

Du kan avmarkera de andra komponenterna eftersom de inte är nödvändiga. När du är klar klickar du på knappen Nästa och väljer vilken mapp du vill installera XAMPP i.

Klicka på knappen Nästa igen, ignorera Bitnami-prompten och välj Nästa igen.

Steg 3: Starta XAMPP´s kontrollpanel och testa servern

På den sista skärmen väljer du att starta XAMPP´s kontrollpanel. Där kan du klicka på Startknapparna bredvid både Apache och MySQL:

XAMPP´s kontrollpanelen
XAMPP´s kontrollpanelen

När du har startat dem ska statusen bli grön. Nu är det dags att testa din server. Du kan göra detta genom att ange ”http://localhost/” i din webbläsare. Om det fungerar har du lagt till XAMPP på datorn.

Steg 4: Ladda ner WordPress och skapa en databas

Nästa steg är att installera WordPress på din dator. Du kan göra detta genom att gå till WordPress.org och klicka på Skaffa WordPress.

När paketet har hämtats ska filerna extraheras och mappen kopieras. Navigera sedan till XAMPP-mappen på datorn och leta reda på och öppna htdocs-mappen.

Skapa sedan en ny mapp i htdocs-mappen. Du kan namnge den något i stil med ”mytestsite”. I den mappen klistrar du in WordPress-filerna.

Nu är det dags att skapa databasen.

Navigera tillbaka till xampp´s kontrollpanel och välj Admin bredvid MySQL. Detta kommer att öppna phpMyAdmin.

Klicka på Databaser och namnge sedan databasen och välj Skapa (du kan läsa tidigare avsnitt om du behöver mer vägledning).

Du kan namnge databasen till vad du vill. Men vi föreslår att du håller det enkelt och minnesvärt, såsom ”test_db”.

Steg 5: Installera WordPress lokalt genom att besöka din webbplats i din webbläsare

För att slutföra processen kan du besöka ”http://localhost/mytestsite” i din webbläsare. Kom ihåg att ersätta ”mytestsite” med namnet på din WordPress- mapp.

Du uppmanas att välja ett språk, namnge webbplatsen och att fylla i databasinformationen. Sen kan du logga in på din WordPress-webbplats och börja använda din lokala miljö!

Hur man installerar WordPress lokalt med DesktopServer

DesktopServer är en fantastisk WordPress-produkt från ServerPress, som gör det väldigt enkelt att installera WordPress lokalt.

DesktopServer-skärmen
DesktopServer-skärmen

Du kan starta en ny utvecklingsinstallation på några sekunder med ett enkelt klick på en knapp. Det här verktyget stöder även multisite och WP-CLI fullt ut och fungerar på både Windows och Mac.

ServerPress har både en kostnadsfri version och en premiumversion, den senare kostar $ 99,95 per år. Premiumversionen innehåller några avancerade funktioner, exempelvis:

 • Stöd för flera enheter
 • Importering och exportering av säkerhetskopiering från tredje part
 • Distribuering direkt till din live-webbplats
 • Du kan kringgå alla inloggnings-plugins

Du kan välja vilken version som passar dig bäst beroende på dina behov. Om du bara behöver göra några snabba tester, fungerar den kostnadsfria versionen bra.

Steg 1: Ladda ner DesktopServer till din dator

För att installera WordPress lokalt måste du först ladda ner DesktopServer från dess webbplats.

Det finns både en Windows-version och en Mac-version. I det här exemplet använder vi Windows-versionen.

Steg 2: Starta Installationsprogrammet för DesktopServer

När filen är klar för nedladdning, är nästa steg att starta DesktopServer´s installationsprogram. Innan du gör detta, ska du packa upp filen du just har hämtat. Detta kan ta några minuter.

När det är klart, klicka på Installera DSL:

DesktopServer´s Installations-program
DesktopServer´s Installations-program

När du startar programmet för första gången uppmanas du att starta om med administratörsbehörighet. Välj Fortsätt. Du uppmanas då att acceptera villkoren för tjänster och välja ett alternativ för din installation:

Installationsfönstret för DesktopServer
Installationsfönstret för DesktopServer

Markera ny skrivbordsinstallation och klicka sedan på Fortsätt. Installationsprocessen börjar, vilket kan ta lite tid.

När den är klar, kommer du att se en popup. Den talar även om var i din datorkatalog som du kan hitta programmet. När du är klar klickar du på Slutför.

Steg 3: Aktivera plugins och starta Apache och MySQL-tjänster

När installationen är klar kan du aktivera en mängd olika utvecklar-plugins:

Skärmen för utvecklar-plugins för DesktopServer
Skärmen för utvecklar-plugins för DesktopServer

Här är en snabb genomgång av de utvecklar-plugins som du kan använda när du installerar WordPress lokalt. Vi rekommenderar starkt bypass inloggning och DS-CLI plugins.

 • Flygplansläge: Styr inläsning av externa filer när du utvecklar lokalt.
 • Bypass-inloggning: Tillåter utvecklar-bypass av inloggningsuppgifter, via snabbt urval av någon av de första 100 användarnamnen i en combo-box.
 • Rensa import: Återställer .htaccess, rensar cache från tredjeparts-hostar
 • Felsökning och spårning: Tvingar WP_DEBUG = TRUE och möjliggör plattformsoberoende/språkspårningssatser i PHP och JavaScript.
 • Dreamweaver Support: Möjliggör automatiskt skapande av Dreamweaver- projektfil, samt ett WYSIWYG-läge när du arbetar med mallfiler och style.css.
 • DS-CLI: Detta är ett förbättrat kommandoradsgränssnitt över flera plattformar för professionella utvecklare. Det låter dig enkelt använda CLI, Composer, Git och PHPUnit. NodeJS och NPM ingår för att tillåta installation av GRUNT-, Gulp- och andra nodberoenden.
 • DS-Deploy: Används för att flytta en webbplats från en lokal DesktopServer-installation till en liveserver.
 • Autokonvertera för InnoDB: Konvertera en webbplats tabeller till InnoDB vid åtgärder för att skapa, kopiera, flytta och importera.
 • Lokalt administratörs-färgfält: Ändrar färgen på administratörsfältet.
 • Mailbox Viewer: Ger snabb offline-visning av e-postleveranstjänster.

Tänk på att vissa av dessa alternativ endast är tillgängliga med premiumversionen. När du är klar väljer du Nästa. Du kommer då att bli tillfrågad om du vill starta webb- och databastjänster, så tryck på Nästa igen.

Steg 4: Skapa en ny utvecklings-webbplats

När du är klar med aktiveringen av plugins och start av webb- och databastjänster blir nästa uppmaning att välja Skapa en ny utvecklingswebbplats:

Alternativet att skapa en ny utvecklingswebbplats i DesktopServer
Alternativet att skapa en ny utvecklingswebbplats i DesktopServer

Det är här programmet kommer att installera WordPress för dig. Du måste välja ett namn på webbplatsen, som även kommer att vara dess lokala adress. Vi kallar vår ”testsite”, så vår utvecklings-URL kommer att vara ”testsite.dev” på vår lokala maskin:

Skärmen för att skapa ett webbplatsnamn i DesktopServer
Skärmen för att skapa ett webbplatsnamn i DesktopServer

I DesktopServer kan du faktiskt skapa olika ritningar, vilket nästan gör att det funkar som en färdig mall. I vårt fall vill vi dock helt enkelt ha en ny installation.

DesktopServer har alltid den senaste versionen av WordPress som standardritning. Det innebär att du inte behöver oroa dig för att manuellt hämta den från databasen och packa upp den.

Som standard finns webbplatsens rot i mappen Mina dokument. Om du är nöjd med detta, kan du lämna det som det är. Men för att ha bättre koll, ändrade vi vår till en mapp som kallas ”WordPress”, som vi skapade i roten av vår C: enhet.

När du är klar klickar du på Skapa. Du kommer då att se webbadressen till din lokala WordPress-installation. Klicka på den för att slutföra installationen.

Steg 5: Installera och konfigurera din WordPress-webbplats

När du klickar på länken vi just nämnde, kommer din lokala WordPress-webbplats att öppnas i en webbläsar-flik:

En ny inställningssida för Installation av WordPress
En ny inställningssida för Installation av WordPress

När du väljer ditt språk, är nästa steg att ge din webbplats en titel och att välja ett användarnamn (om du planerar att omvandla webbplatsen till live senare, använd inte ”admin” som ett användarnamn, som du kan läsa mer om i vår WordPress säkerhetsguide), ett starkt lösenord, och din e-postadress:

Välkomstsidan för en ny WordPress-webbplats
Välkomstsidan för en ny WordPress-webbplats

När du är klar väljer du Installera WordPress. Nu är det klart! Du har precis installerat WordPress lokalt och din webbplats är igång. Du kan nu bläddra till din lokala installation och testa den.

I vårt fall kommer vi att gå till ”testsite.dev” i vår webbläsares adressfält. Eftersom vi valt bypassinloggnings-plugin under installationen, finns det en rullgardinsmeny där vi kan välja vår admin och loggas in automatiskt. Du kommer naturligtvis inte att kunna använda detta i en produktions-miljö, men det är väldigt praktiskt för en dev-miljö.

Ytterligare tips för att använda DesktopServer för att installera WordPress lokalt

På grund av hur Windows hanterar sina filbehörigheter kan det hända att du ser ett meddelande när du loggar in om Att WordPress inte uppdaterar:

Ett meddelande om att WordPress-uppdateringen misslyckades
Ett meddelande om att WordPress-uppdateringen misslyckades

För att åtgärda detta kan du helt enkelt öppna kommandotolken som administratör och köra följande kommando i din WordPress-katalogmapp:

attrib -s *.*
LAMP-behörigheter för WordPress
LAMP-behörigheter för WordPress

Om du behöver mer vägledning eller instruktioner om hur du gör detta kan du läsa mer om detaljerna hos ServerPress.

Om du vill skapa ytterligare WordPress-webbplatser eller redigera dem startar du filen DesktopServer.exe igen. Du kan stoppa och starta om tjänster, skapa nya webbplatser, redigera dem, exportera och importera dem, osv. För att komma åt phpMyAdmin kan du klicka på knappen Webbplatser längst ner till vänster:

Knappen "webbPlatser" i DesktopServer-programmet
Knappen ”webbPlatser” i DesktopServer-programmet

Alternativt kan du skriva in ”localhost” i webbläsarens adressfält. Detta kommer att lägga administratörsgränssnittet på localhost:

Administratörsgränssnittet för DesktopServer-localhost
Administratörsgränssnittet för DesktopServer-localhost

Där kan du få länkar till alla dina WordPress webbplatser, samt länkar till instrumentpanelen och phpMyAdmin.

En annan fantastisk funktion är möjligheten att starta WP-CLI (eller DS-CLI) med ett enda klick. Om du valde DS-CLI-alternativet under installationen ovan kommer det att finnas en länk för detta i instrumentpanelen. Klicka bara på den, så kan du börja skriva WP-CLI kommandon.

DesktopServer innehåller även en exportfunktion, som låter dig exportera din WordPress-webbplats direkt till en live-webbplats eller.zip-fil. Observera att du behöver premiumversionen för detta.

Sammanfattning

Genom att skapa en lokal WordPress-miljö, kan du testa nya funktioner och utveckla dina WordPress-webbplatser helt innan du omvandlar dem till live. Det finns en mängd olika metoder som du kan använda för att installera WordPress lokalt på din dator.

I den här artikeln förklarade vi hur du kan göra detta på både Mac och Windows via en lokal servermiljö-programvara som DevKinsta, DesktopServer, WAMP, MAMP eller XAMPP). Även om de specifika instruktionerna varierar beroende på vilket verktyg du använder, kan processen sammanfattas i fem huvudsteg:

 1. Ladda ned och installera programvara för lokal miljö på datorn.
 2. Öppna filen .exe/.dmg och kör installationsprogrammet.
 3. Skapa en tom MySQL-databas.
 4. Ladda ner den senaste versionen av WordPress.
 5. Besök din testwebbplats i din webbläsare för att slutföra installationsprocessen för localhost.
Brian Li

Brian has been a WordPress user for over 10 years, and enjoys sharing his knowledge with the community. In his free time, Brian enjoys playing the piano and exploring Tokyo with his camera. Connect with Brian on his website at brianli.com.