I det moderna utvecklingsekosystemet så finns det många fantastiska programmeringsspråk att lära sig. Bland dagens mest populära allmänna språk så finns exempelvis Java och Python. Båda är otroligt mångsidiga och används ofta för webb- och mobilapplikationer, spel, multimedia och företagsverktyg.

I den här artikeln så jämför vi Python och Java och undersöker deras likheter och skillnader. Vi kommer dessutom att djupdyka i hur man använder dessa språk för att interagera med WordPress-webbplatser. Denna jämförelse kan kanske hjälpa dig att bestämma vilket som är rätt för dig.

En snabb titt på Java

Java är ett klassbaserat, objektorienterat programmeringsspråk (OOP). Detta innebär att språket följer ett programmeringsparadigm som bygger på begreppet objekt. Ett objekt kan innehålla data och kod. Data finns i egenskaper och påverkas av kod som finns i metoder.

Java används ofta för att utveckla mobilappar och webbserverappar, affärslösningar och inbyggda system.

Detta är ett plattformsoberoende språk, vilket innebär att du kan skriva din kod en gång och sedan köra den i stort sett var som helst. Detta inkluderar exempelvis Kinsta’s plattform för applikationshosting.

En snabb titt på Python

Python är ett populärt, allmänt programmeringsspråk på hög nivå med en lättläst och kompakt syntax. Det hjälper dig att få mer gjort med färre rader kod. Python är även objektorienterat till sin utformning.

Detta språk fungerar på flera olika plattformar, bland annat Windows, macOS och Linux. Det används ofta för webbutveckling på serversidan, matematik och beräkning, skript, datavetenskap, maskininlärning och andra tillämpningar för artificiell intelligens (AI).

Utvecklare arbetar främst med Pythonversionerna 2.x och 3.x. Den senare stöder den nyare, renare Python-syntaxen och har bättre stöd för moduler från tredje part än Python 2.

Precis som Java så kan Python-applikationer köras på stationära enheter eller fjärrservrar som nås via Internet. Kinsta’s kunder kan snabbt distribuera Python-applikationer på vår plattform för applikationshosting, inklusive Python-baserade ramverk som Django och Flask.

Python vs Java: Viktiga skillnader

Python och Java liknar varandra på många sätt, även om de har några viktiga skillnader. Låt oss jämföra dessa två.

Python vs Java: Användarvänlighet

Python är enkelt att använda: du behöver bara ladda ner och installera Python på din lokala maskin. När detta är gjort så kan du köra Python-skript (filer med tillägget .py) från en terminal var som helst i ditt system. Python innehåller även pip, en pakethanterare för att installera kod från tredje part.

Java har en brantare inlärningskurva än Python. Det är svårare att installera och ställa in, eftersom du måste installera ett Java Development Kit (JDK). Du måste även installera den medföljande Java Runtime Environment (JRE) för att kunna kompilera och köra koden lokalt.

Prestanda för Python och Java

När du jämför Python med Java så kan du förvänta dig att den senare är snabbare. Detta beror på att Java använder statisk bindning till skillnad från Pythons dynamiska bindning.

Ta exempelvis anropandet av en funktion. När Python anropar en funktion så tar det dess namn i strängformat och söker i ordlistan för att hitta den faktiska anropsbara kroppen. Detta görs varje gång som en funktion anropas.

Java däremot går helt enkelt igenom sin tabell över virtuella metoder för att hitta den nionde sloten. Som ett resultat så är Javas process snabbare eftersom den har mindre abstraktion än Pythons.

Syntax för Python och Java

Python är utan tvekan ett av de enklaste programmeringsspråken att lära sig. Dess syntax är mycket enkel och koncis och liknar på många sätt det engelska språket.

För att jämföra dessa syntaxer så kan du ta en titt på följande kodutdrag. Det visar hur man deklarerar några data och skriver ut dem på konsolen.

I Python så kräver detta bara några få rader kod:

phone_no = {"person_1": "040200110"} // declare some data in a dictionary
print(phone_no) // print data

Javas syntax är mer komplex. Den kräver kunskap om klasser och OOP, inklusive nyckelord som public, main, protected och så vidare. Dessutom är Java starkt typat. Detta innebär att variabler måste ha en motsvarande typdeklaration.

Java-applikationerna tar även upp fler rader kod än många andra språk. Här är motsvarigheten till samma Pythonprogram i Java:

import java.util.HashMap;
public main Code {
  public static void main(String[] args) {
    // declare a HashMap
    HashMap<String, String> data = new HashMap<>(); 
    // add data to HashMap
    data.put("person_1", "040200110") 
    // print HashMap with data
    System.out.println(data)
  }
}

Eftersom Java är klassbaserat så måste du skapa en ny klass som inkluderar dina data och metoder. Som ett resultat av detta så kan det krävas mer kod även för en enkel applikation. Ovan så krävdes det två rader för att deklarera variabeln och tilldela dess data. I Python så är det bara en kodrad som klarar av båda delarna.

Vi importerade dessutom HashMap-klassen i Javakoden ovan för att skapa vår datastruktur. I Java så måste inbyggda bibliotek importeras för att de ska kunna användas.

Python- och Javabibliotek

Python är ett av de viktigaste språken för datavetare och ingenjörer. Några av de populära biblioteken/ramverken för Python är följande:

 • Tensorflow (för maskininlärning)
 • Scikit-learn (för arbete med komplexa data)
 • Django (för att bygga webbserverapplikationer)
 • Requests (för att göra HTTP-förfrågningar)
 • PyTorch (för maskininlärning)
 • Apache Spark (för datateknik och datavetenskap)
 • Selenium (för automatisering av webbläsare och webbskrapning)
 • Graph-tool (för hantering och statistisk analys av grafer)
 • Flask (för att bygga webbserver-API: er)
 • Theano (för numeriska beräkningar)

Java används ofta för att utveckla skrivbordsapplikationer. Det finns dock bibliotek för en mängd andra ändamål. Många av dess bibliotek är inriktade på webb- och mobilutveckling. Här är några av de populära Javabiblioteken:

Användning av Python eller Java med WordPress-applikationer

WordPress använder fyra primära markup- eller programmeringsspråk: HTML, CSS, JavaScript och PHP. HTML och CSS används för att utforma webbplatsens frontend. JavaScript används för programmering på frontend och PHP används på backend för skript på serversidan och interaktion med databasen. Det kan handla om MySQL, MariaDB eller något annat.

Förutom PHP så kan du använda serverbaserade programmeringsspråk som Java och Python för att interagera med WordPress-webbplatser – även om de inte är kompatibla från början – via WordPress REST API.

Användning av WordPress API

WordPress REST API tillhandahåller en uppsättning slutpunkter som applikationer kan anropa för att interagera och utbyta data med en WordPress-webbplats. Dessa data lagras vanligtvis i JSON-objektformat. Detta innebär att du kan bygga en applikation på serversidan med hjälp av Python eller Java för att fråga WordPress REST API på begäran.

Du kan skapa, läsa, uppdatera och ta bort information på WordPress-webbplatsen genom att anropa respektive slutpunkt i din app. Här är exempelvis ett exempel på en cURL-förfrågan för att skapa ett nytt inlägg i WordPress:

curl -X POST --user username:password http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts/PostID -d '{"title": "New Blog Post", "content": "In this post, I'll...", // other post fields }' 

Du kan göra förfrågningar till WordPress API från Java-backends. Det går antingen att hämta information från en WordPress-webbplats, skapa en ny webbplats eller uppdatera en befintlig webbplats. Du behöver endast göra en förfrågan till motsvarande API-slutpunkt. Följande Javakod skulle hämta alla inlägg från en WordPress-webbplats.

URL url = new URL("https:/my-domain/wp-json/v2/posts");
HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
con.setRequestMethod("GET");

Du kan använda Python för att få tillgång till WordPress med hjälp av WordPress REST API. Följande kod hämtar och skriver ut alla inlägg från en WordPress-webbplats på skärmen (som inte kräver en lösenordsskyddad inloggning).

import requests

response = requests.get('https://kinsta.com/wp-json/wp/v2/posts')
print(response.json())

Du kan även köra Python-skript från din WordPress-webbplats, men detta är endast möjligt om en Python-kompilator är installerad på servern.

Samma sak gäller för Java. För att köra Java i WordPress så behöver du ha JDK installerat på din lokala maskin. Du kan sedan köra ett javac- och java-kommando (Windows shell) från en PHP-applikation som functions.php.

Både Python och JavaScript använder API för att uppdatera WordPress-webbplatser från sina inhemska backends. Python har dock en liten fördel tack vare att det är lätt att använda skript.

Sammanfattning

Python och Java är båda allmänna språk med en stor samling bibliotek för olika ändamål. Pythons enkla syntax är lättare att lära sig och använda, medan Java kräver lite mer övning.

Samtidigt så är Python idealiskt för datavetenskap och maskininlärning, medan Java är mer populärt bland utvecklare av mobilappar och inbyggda system. Varken Python eller Java är lämpliga för kärnutveckling av WordPress, även om båda kan användas för att bygga appar som interagerar med WordPress API.

Detta innebär att rätt val beror på din bekvämlighetsnivå och specifika detaljer i ditt projekt.

När du har valt det bästa språket för ditt nästa projekt så finns det en god chans att det bästa sättet att dela ditt arbete med världen är på Kinsta’s utvecklarvänliga plattform för applikationshosting.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.