PHP-ramverk är alltid ett populärt val när det gäller webbutveckling.

Det finns många PHP-ramverk, men Symfony och Laravel är kända som två av de bästa. Båda ramverken är exempelvis snabba, säkra och bekväma verktyg för att snabbt skapa webbapplikationer.

Om du överväger något av dessa ramverk för ditt nästa projekt så bör du dock känna till fördelarna och nackdelarna med både Symfony och Laravel. Som ett resultat så har du mera koll när du tar ditt slutgiltiga beslut.

I den här artikeln så kommer vi att presentera en rättvis jämförelse av två av de mest robusta PHP-ramverken som finns: Symfony vs Laravel.

Vad är Symfony?

Symfony-logotypen.
Symfony-logotypen.

Symfony-ramverket består av en samling PHP-komponenter som fungerar tillsammans: ett ramverk för webbapplikationer, ett koncept och ett community.

Med sina återanvändbara PHP-komponenter och sitt beroende av MVC-arkitekturen så lämpar sig Symfony för utmanande företagsinitiativ. Detta beror exempelvis på att det är en etablerad och tillförlitlig plattform. Den hjälper utvecklare att spara tid samtidigt som den minskar antalet kodfel.

Innehållshanteringssystem, mikrotjänster, bloggar, rapporter, botar, e-handelsplattformar och redovisningssystem är de mest typiska användningsområdena för Symfony-ramverket. Det primära målet med detta ramverk är att göra det enkelt för användarna att bygga programvara som passar för deras behov. Ramverkets komponenter är fullt tillgängliga för avancerade installationer.

Huvudfunktioner i Symfony

Symfony tillhandahåller några iögonfallande funktioner som är ganska värdefulla för att få igång en affärsapplikation. Nedan så följer några av de viktigaste funktionerna i Symfony.

MVC-designmönster

Symfony använder sig av MVC-arkitekturen (Model-view-controller), som är idealisk för skalbara och organiserade projekt för utveckling av webbplatser. Denna arkitektur säkerställer exempelvis att projekten utvecklas med ett organiserat filsystem. Den snabbar upp och förenklar utvecklingsprocessen genom att upprätthålla separationen mellan affärs- och presentationslagren. Som ett resultat av detta så kan användarna lägga till nya funktioner och egenskaper utan extra tid och ansträngning.

Flexibel URI-routning

Symfony Routing Component är verkligen en populär routingkomponent som anpassas av många ramverk. Den hjälper dig att bygga upp router i din PHP-applikation och erbjuder stor mångsidighet. Det är exempelvis värt att prova denna routing-komponent om du har konstruerat en skräddarsydd PHP-applikation och söker ett funktionsrikt routing-bibliotek. Du kan sedan använda det här verktyget för att definiera router för din applikation i YAML.

Twig Template Engine

Att använda mallar är det bästa sättet att hantera och återge HTML i din applikation. Särskilt om du behöver generera HTML från en kontrollant eller skapa ett e-postinnehåll. Symfony använder Twig, en mångsidig, snabb och säker mallmotor, för att konstruera mallar. Med Twig-mallspråket så kan du skriva tydliga, läsbara mallar som är mer användarvänliga för webbdesigners och på vissa sätt mer potenta än PHP-mallar.

Några av anledningarna till att twig är användarvänlig är följande:

 • Twig’s syntax är otroligt kortfattad. Som ett resultat så förbättras läsbarheten av mallar.
 • Twig erbjuder genvägar för frekventa mönster, exempelvis att visa en standardtext när man itererar över en tom matris.
 • Syntaxen är enkel att förstå och har förbättrats så att webbdesigners kan slutföra sitt arbete snabbt utan att stöta på några hinder.
 • Syntaxen är helt enhetstestad och dokumenterad.

Sessionshantering

Det finns ett robust och anpassningsbart sessions-undersystem inbyggt i Symfony HttpFoundation-komponenten. Syftet är exempelvis att möjliggöra sessionshantering genom ett enkelt objektorienterat gränssnitt med hjälp av en rad drivrutiner för sessionslagring. Cookies tillhandahåller datalagring på klientsidan, även om de kan hantera mycket lite data. En cookie är vanligtvis 2KB per domän och varierar beroende på webbläsare. Den datalagring på serversidan som erbjuds av sessioner stöder stora mängder data.

Felloggning

Symfony använder Monolog, en tredjepartsram för PHP-loggning. Den kan användas för att skriva och lagra loggar på olika sätt och nyttjas för att hantera loggning i Symfony. Symfony-loggar sparas ofta i underkatalogerna var/log/dev.log och var/log/prod.log i projektkatalogen beroende på miljön. Du kan däremot ändra dessa inställningar i konfigurationsfilen för Monolog-paketet, som finns på config/packages/monolog.php.

Användningsområden för Symphony

Nedan så följer några tillämpningar som har utvecklats med Symphony.

 • Trivago
 • Drupal
 • Wikimedia
 • phpMyAdmin
 • Dailymotion
 • Spotify
 • NatGeo
 • OpenSky
 • Doctrine
 • BlablaCar
 • Vogue Frankrike
 • Doc planner

Dessa är de vanligaste populära programmen som byggs med Symphony. Du kan dock använda Symfony för att bygga nästan vilken applikation som helst. Det går exempelvis att använda det för att bygga system för inlärningshantering. Finansiella wen-applikationer. SaaS-tillämpningar osv.

Vad är Laravel?

Laravel-logotypen.
Laravel-logotypen.

Laravel är ett ramverk för PHP webb-applikationer med öppen källkod och en kreativ och elegant syntax. Den följer MVC-arkitekturen. Laravel är exempelvis känt för sin enkla och snabba skrivstil och kräver minst konfigurering. Den utnyttjar de senaste elementen från många ramverk för att bygga en webb-applikation. Detta är ett ramverk som är lätt att lära sig om du är bekant med PHP.

Tack vare enkelheten hos detta ramverk så minskar utvecklingstiden. Det innehåller en Laravel-beroendehanterare och en modulär paketeringsmekanism. Laravel är lämpligt för alla typer av organisationer tack vare sina framträdande funktioner, sin pålitliga prestanda, sina verifieringssessioner och sin anpassningsförmåga. SaaS-baserade applikationer, flerspråkiga CMS-plattformar, på begäran online-streamingappar och självhostade övervakningsapplikationer är några framträdande användningsområden för Laravel.

Huvudsakliga funktioner i Laravel

Laravel erbjuder fantastiska funktioner som exempelvis lokalisering, vyer, sessionshantering, begäran om dirigering till en specifik kontrollant och inbyggt stöd för autentisering. Några av dess funktioner förklaras nedan.

MVC-designmönster

MVC-arkitekturdiagram.
MVC-arkitekturdiagram.

Laravel stöder designmönstret MVC (model-view-controller), som säkerställer en separation av presentations- och affärslogiklagren. MVC-designen i Laravel inkluderar dessutom massor av inbyggda funktioner, förbättrar appens prestanda och ökar säkerheten och skalbarheten.

Inbyggd autentisering

Auth- och Session-fasaderna används vanligtvis för att få tillgång till de integrerade autentiserings- och sessionstjänsterna i Laravel. Dessa funktioner hjälper till att autentisera webbläsarbaserade begäranden med hjälp av cookies. De erbjuder dessutom tekniker som gör att du kan verifiera en användare och kontrollera deras autentiseringsuppgifter. Utöver detta så serverar dessa tjänster omedelbart användarens sessionscookies och lagrar autentiseringsinformationen i sessionen.

Blade Template Engine

Laravel-ramverket inkluderar en potent mallmotor som heter Blade. Den förenklar skrivsyntaxen och gör det enkelt att använda mallmotorn. Villkorliga uttalanden och sekvenser är några av de strukturer som Blade-mallmotorn erbjuder. Det är bara att skapa en ny visningsfil och spara den med tillägget .blade.php i stället för .php för att generera en Blade-mall. Underkatalogen ”/resources/view” inkluderar blade-mallarna. Möjligheten att bygga en huvudmall, som kan utökas med ytterligare filer, är den grundläggande fördelen med att använda dessa mallar.

Artisans inbyggda kommandoradsverktyg

Kommandoradsverktyget Artisan som ingår i Laravel-ramverket hjälper till att automatisera arbetsamma och återkommande programmeringsprocesser. Du kan dessutom bygga databasstrukturen och skelettkoden med hjälp av artisan-verktyget. Det är även användbart för att hantera migreringsuppgifter. Som ett resultat så blir det möjligt att enkelt hantera olika databassystem.

Dessutom så kan detta CLI-verktyg interagera med dessa resurser och deras konfigurationer genom att skapa ursprungliga MVC-filer via kommandoraden. Artisan hjälper även utvecklare att skapa och använda kommandon. Man kan skriva anpassade koder för att göra programmen mer effektiva. Artisans effektivitet slutar dock inte där. Utvecklare kan dessutom skapa migreringar, publicera pakettillgångar och göra en mängd andra relaterade operationer. Artisan levereras med ett ton av inbyggda kommandon vilket är utvecklarens dröm. Många föredrar de inbyggda kommandona, även om de ibland måste arbeta med anpassade kommandon.

Unikt stöd för enhetstestning

Laravel är det mest använda PHP-ramverket för att skapa applikationer. Det är även känt för att vara ett utmärkt testläge tack vare sina innovativa testfunktioner. Det finns två sätt att testa ditt projekt i Laravel: funktionstestning och enhetstestning. Medan funktionstestning låter dig testa din kodbas, så gör enhetstestning att du kan skapa dina klasser, kontrollanter, modeller osv.

Användningsområden för Laravel

Laravel har en vacker och uttrycksfull syntax och processen att bygga webb-appar är enkel och tillfredsställande. Man kan därför hitta många användningsområden som är baserade på Laravel tack vare dess enkelhet. Låt oss nu utforska de applikationer som byggs med Laravel.

 • Pfizer
 • BBC
 • About you
 • Relationship
 • TourRadar
 • Crowdcube
 • 9GAG
 • Fingent
 • invoice Ninja
 • Cheesecake Labs
 • Belitsoft
 • Innowise Group

Symfony vs Laravel: Jämförelse huvud mot huvud

Det kan vara svårt att välja mellan dessa två; var och en av dem har för- och nackdelar som du bör känna till innan du väljer Laravel eller Symfony för ditt projekt. För att hjälpa dig att bestämma vilket av dessa ramverk som kommer att fungera bäst för dig så har vi förberett en kort jämförelse mellan dessa två.

Likheter

Eftersom båda dessa ramverk är baserade på PHP så är det ingen överraskning att de har likheter. Nedan följer några likheter mellan Symfony och Laravel.

 • Båda använder PHP som programmeringsspråk
 • Dessa ramverk är plattformsoberoende.
 • De är fleranvändare och stöder innehåll på flera språk.
 • Båda erbjuder ramverket för applikationen, mönster för gränssnittsdesign och stöd för textsökning.
 • Det inkluderas ett stöd för MVC-design och objektrelationell mappning
 • Du får tillgång till CLI-verktyg för vanliga uppgifter och testverktyg är lätt tillgängliga.
 • De inkluderar hela stacken och körs på flera plattformar
 • Ramverken har egenskaper som är inbyggda för internationalisering och som kan utvidgas
 • De har utvecklar-support från ett enormt community

Popularitet och arbetsmarknad

Enligt statistik så använder 11 654 webbplatser Symfony, medan 135 974 webbplatser använder Laravel. När man jämför marknadsandelarna för dessa ramverk så ligger Laravel i topp bland webbplatser med 10k, 100k och 1 miljon besökare. När det gäller GitHub-statistik så har Symfony 25,4k stjärnor, medan Laravel har 65,8k stjärnor. Antalet bidragsgivare till ramverkens respektive communities är ett annat viktigt faktum att ta hänsyn till: Symfony har 2394 bidragsgivare, medan Laravel har 2576. Dessa siffror visar tydligt att arbetsmarknaden för Laravel är högre än för Symfony.

Inlärningskurva

Symfony är mer utmanande att lära sig än Laravel. Dokumentationen är visserligen ganska hjälpsam, men du får inte lika många handledningar och hjälp från communityt som hos Laravel. Det senare ramverket har en mycket lätt inlärningskurva. Utvecklare kan lära sig allt om detta ramverk från dess handledningar, videor och dokumentation.

Prestanda

Laravel överträffade Symfony i tidigare iterationer. Fördelarna med Laravel har dock nästan helt försvunnit tack vare framstegen i Symfony 4+. De prestandaförbättringar som Laravel ursprungligen skröt om kanske inte längre existerar. Prestandan i stort sett samma så länge som du använder den senaste iterationen av varje PHP-ramverk.

Modularitet och skalbarhet

Vad är skalbarhet?
Vad är skalbarhet?

Återanvändbara komponenter i Symfony skapar en större modularitet. Större och mer komplicerade projekt drar stor nytta av den enklare kod-organiseringen. Som ett resultat så föredrar många erfarna PHP-utvecklare Symfony framför Laravel.

Laravel används enbart i MVC-baserade appar. Detta ramverk kan därför inte hjälpa dig om du börjar att avvika från MVC-paradigmet.

Det är dock mycket enkelt att komma igång och utveckla och köra din applikation tack vare de förbyggda beroendena i Laravel. Du bör dock välja dina beroenden och plugins noggrant när du utvecklar storskaliga applikationer. Anledningen till detta är att det blir svårt att skala din applikation när du använder många plugins. De måste ju skalas i enlighet med tillväxten av din applikation.

Säkerhet

Symfony har ett robust säkerhetssystem, men det kan vara svårt att sätta upp. Det stöder dessutom en mängd olika autentiseringsmetoder och ett ganska detaljerat behörighetsschema. Även om Laravel har en mer okomplicerad inställning till säkerhet så är de grundläggande funktionerna vanligtvis mer än tillräckliga.

ORM

Symfony använder ORM (object-relational mapping) för att få tillgång till data via Doctrine. Följande databaser stöds exempelvis av Symfony: SQLite, SQLServer, SAP Sybase SQL Anywhere, MySQL, Oracle och PostgreSQL. Eloquent används av Laravel för att hämta data med hjälp av objektrelationell mappning (ORM). Laravel stöder databaserna MySQL, SQLite, PostgreSQL och SQLServer.

Migrering av databaser

Symphony automatiserar databasmigreringar. Fälten i modellen kräver endast enkla definitioner. Detta kan se ut som en snabb seger eftersom databasmigreringarna i Laravel är manuella. De kräver dock inga fältdefinitioner. Här har båda ramverken sina egna fördelar.

Support och community

Även om Symfony har en utmärkt dokumentation är det komplicerat. Laravel har däremot massor av utbildning, kurser och online supportresurser tack vare sin popularitet. Det erbjuder dessutom utbildning och information genom diskussionsforumet Laracasts, Treehouse, Codebright och Sitepoint. Det är svårare att lära sig Symfony än Laravel. Även om det finns dokumentation så finns det inte lika många handledningar eller lika mycket community-hjälp som hos Laravel.

Symfony vs Laravel: Vilket ska du välja?

Laravel vs Symfony: Vilket ska du välja?
Laravel vs Symfony: Vilket ska du välja?

Det finns ingen tydlig vinnare mellan Laravel och Symfony, eftersom allt beror på ditt slutgiltiga mål.

Symfony är det bästa valet om:

 • Du utvecklar en komplicerad företagsapplikation eftersom det är välstrukturerat, utbyggbart och underhållet.
 • Eftersom Symfony har tydliga lanseringsdatum för de kommande sex åren så är det mycket mindre troligt att det skulle bli några överraskningar som utformar konverteringen av ett betydande långsiktigt projekt.

Laravel är ett föredraget val om:

 • Du vill ha ett ramverk som är enkelt att lära sig och som erbjuder överlägsna inlärningsresurser med en förenklad syntax.
 • Din utveckling handlar om en nystartad produkt och du testar din teori eftersom Laravel-utvecklare är enkla att hitta. Det är dessutom fantastiskt för snabb applikationsutveckling.

Oavsett vilket du väljer så kommer du dock att behöva någonstans att hysa ditt ramverk. Kinsta’s lösningar för applikationshosting och databashosting är perfekta för projekt i alla former och storlekar. Det kan gälla allt ifrån små proof-of-concept-appar till massiva interaktiva applikationer med flera integrerade databaser.

Kinsta’s plattform för applikationshosting är utformad så att du kan fokusera på din kod medan vårt team av erfarna experter sköter det tunga arbetet på serversidan. Din app kommer att köras på Google’s förstklassiga Premiumnivånätverk av C2-maskiner, och vår Cloudflare-integrering ger dig ännu högre hastighet och en förbättrad säkerhet. Det finns ingen begränsning för byggnationer; du kan dessutom utlösa samtidiga byggnationer om du vill. Dessutom så kan du sömlöst ansluta alla dina Kinsta-hostade databaser till dina appar.

Apputnyttjande på Kinsta är så enkelt som det kan bli. Allt som du behöver göra är att ansluta till ditt GitHub-arkiv, svara på några frågor om dina önskade inställningar och voilá: Din app är igång! Om du dessutom registrerar dig för någon plan nu får du till och med 20 dollar i rabatt på din första månad.

Sammanfattning

Symfony vs Laravel är en värdig debatt om dessa två funktionsrika ramverk.

Men vilken ska du välja? Allt beror på vilka problem som du försöker lösa och vilken teknik som gör det bäst.

Symfony lämpar sig bäst för komplexa webbapplikationer eller långsiktiga utvecklingsprojekt som kräver nya utvecklingstekniker. Vi föreslår dock Laravel om du vill skapa en enkel webbapplikation med små kostnader på kortare tid.

Vilket kommer ditt val att vara för ditt nästa PHP-projekt? Dela dina tankar i kommentarsfältet nedan.

Shanika Wickramasinghe

Shanika Wickramasinghe is a software engineer by profession and a graduate in Information Technology. Her specialties are Web and Mobile Development. Shanika considers writing the best medium to learn and share her knowledge. She is passionate about everything she does, loves to travel, and enjoys nature whenever she takes a break from her busy work schedule. You can connect with her on LinkedIn.