När man tänker på webbutveckling, kommer PHP-språket oundvikligt upp i tanken, utöver HTML, CSS, och JavaScript.

Tvärtemot vad många tror, är PHP inte dött. Det används fortfarande frekvent av webbplatser, inklusive stora namn som Facebook och Wikipedia.

Enligt W3Techs, används PHP av drygt 79% av alla webbplatser. Det är åtta gånger mer populärt än ASP.NET, dess närmaste rival när det gäller server-side programmeringsspråk.

PHP: s användningsandel har varit konsekvent under det senaste året.

Historisk användning av PHP
Historisk användning av PHP

 

PHP-programmerare kommer ofta att vända sig till en PHP-ram för att komponera sin kod. Låt oss ta reda på vad PHP-ramverk är, varför de används, och undersöka några av de mest populära ramverken.

Vad är ett PHP-ramverk?

Ett PHP-ramverk är en plattform för att skapa PHP-webbapplikationer. PHP-ramverken erbjuder kodbibliotek för vanligt förekommande funktioner, och skär ner på den mängd originalkod som du behöver skriva.

Varför används ett PHP-ramverk?

Det finns många goda skäl för att använda PHP-ramar i motsats till kodning från grunden.

1. Snabbare utveckling

Eftersom PHP-ramverken har inbyggda bibliotek och verktyg, krävs det mindre tid för utvecklingen.

CakePHP-ramverket har exempelvis verktyget för Bake-kommandoraden som snabbt kan skapa varje skelettkod som du behöver i ditt program.

Ett flertal populära PHP-ramverk har PHPUnit-biblioteket integrerat för enkel testning.

2. Mindre kod att skriva

Att använda funktioner som är inbyggda i ramverket innebär att du inte behöver skriva så mycket originalkod.

3. Bibliotek för gemensamma uppgifter

Många uppgifter som utvecklare kommer att behöva göra i webbappar är vanligt förekommande. Exempel på detta är formulärverifiering, datasanering och CRUD-åtgärder (Skapa, Läsa, Uppdatera och Ta bort). Istället för att skriva egna funktioner för dessa uppgifter kan du helt enkelt använda de som ingår i ramverket.

4. Följ God Kodningspraxis

PHP-ramverken följer vanligtvis god kodningspraxis. De delar exempelvis upp koden prydligt i ett antal kataloger sorterat efter funktion.

Symfony standard-katalogstruktur (Image source: Symfony)
Symfony standard-katalogstruktur

De tvingar dig att organisera koden på ett renare, snyggare och mer underhållbart sätt.

Ramverken har även egna namngivningskonventioner för entiteter som du bör följa.

5. Säkrare än att skriva egna appar

Det finns många säkerhetshot när det gäller PHP inklusive cross-site scripting, SQL- injection attacks, och förfalskningar av cross-site begäranden. Om du inte säkrar din kod, kommer dina PHP-webbappar att vara sårbara.

Användningen av en PHP-ram är inte ett substitut för att skriva säker kod, men det minimerar risken för exponering för hackers. Bra ramar har inbyggd datasanering och försvar mot de vanliga hoten som nämns ovan.

6. Bättre teamwork

Projekt med flera utvecklare kan gå fel om det inte finns klarhet om:

Med hjälp av ett ramverk kan du sätta tydliga grundregler för ditt projekt. Även om en annan utvecklare inte är bekant med ramverket, bör de snabbt kunna komma in i projektet och samarbeta effektivt.

7. Lättare att underhålla

PHP-ramverken uppmuntrar omstrukturering av kod och främjar DRY-utveckling (Don’t Repeat Yourself). Detta resulterar i en smalare kodbas som behöver mindre underhåll.

Du behöver inte heller bry dig om att underhålla kärnramen, eftersom detta tas om hand av utvecklarna.

Vad du behöver veta innan du använder ett PHP-ramverk

Innan du använder en PHP-ram är måste du först behärska PHP! Om du inte har bra koll på språket, kommer du få kämpa för att ta dig an detta. De flesta ramverken körs med PHP-versionen 7.2 eller senare.

Om du behöver öka på din kunskap om PHP, kan du läsa dessa artiklar:

Därefter bör du ha byggt några egna PHP-applikationer, så att du har en bra förståelse för vad som krävs på frontend och backend.

Att känna till objektorienterad PHP är också ett måste, eftersom de flesta moderna PHP-ramarna är objektorienterade. Se till att du förstår begrepp som klasser, objekt, arv, metoder, egenskaper och åtkomstmodifierare.

Eftersom många webbappar ansluter till en databas bör du känna till databaser och SQL-syntax. Varje PHP-ramverk har sin egen lista över stödda databaser.

Att förstå en ORM-mappning (Object-Relational Mapping) är användbart. ORM är en metod för att få tillgång till databasdata med hjälp av objektorienterad syntax i stället för att använda SQL. Detta innebär att du kan skriva dina sökfrågor i databasen i PHP. Det kan dock finnas tillfällen när du bör använda SQL.

Många PHP-ramverk har sin egen inbyggda ORM. Laravel använder exempelvis Eloquent ORM. Andra använder en ORM med öppen källkod som Doctrine.

Det är även till stor hjälp att veta hur webbservrar som Apache och Nginx fungerar. Du kan behöva konfigurera filer på servern för att din app ska fungera optimalt.

Du kommer förmodligen göra mycket av din utveckling lokalt, så du behöver även ha koll på localhost. Ett annat alternativ är att skapa och testa appen i en virtuell miljö med hjälp av Vagrant och VirtualBox.

Arkitektur för Model View Controller

PHP-ramverken följer vanligtvis designmönstret för MVC (Model View controller). Detta begrepp separerar manipulering av data från dess presentation.

Model View Controller-process - PHP-ramverken
Model View Controller-process (Bildkälla: Wikimedia Commons)

I Modellen lagras affärslogiken och programdatan. Den skickar data till presentationslagret Visa. Användaren interagerar med presentationslagret och kan mata in instruktioner via Kontrolleraren. Kontrolleraren ger dessa kommandon till Modellen, och cykeln fortsätter.

Modellen tar hand om datan, presentationslagret tar hand om utseendet och kontrolleraren tar hand om beteendet.

En analogi med MVC-mönstret är som att beställa en cocktail på en bar.

Användaren är beskyddaren som anländer till baren (presentationslagret) i behov av förfriskning. Användaren ger sin drinkbeställning till bartendern (kontrolleraren).

Kontrolleraren skapar beställningen från Modellen – receptet, ingredienserna, och utrustningen. Beroende på cocktail, kan de använda något av följande objekt, eller andra:

 • Alkohol
 • Fruktjuice
 • Is
 • Citron
 • Glas
 • Cocktail-skakare
 • Oliver
 • Omrörare

Den färdiga cocktailen placeras på baren för så att användaren kan njuta av den. Skulle användarna vilja ha en drink till måste de prata med kontrolleraren. De har inte tillåtelse att få tillgång till modellen och blanda sin egen dryck.

Men PHP-applikationens termer, kan MVC motsvara följande:

 • Model: en databas
 • View: en HTML-sida eller sidor
 • Controller: funktioner för att få tillgång till och uppdatera databasen

Att vara bekväm med att använda ett kommandoradsgränssnitt (CLI) är till stor hjälp när du använder ett PHP-ramverk. Laravel har sin egen CLI, Artisan Console. Med hjälp av kommandot make i Artisan kan du snabbt bygga modeller, styrenheter och andra komponenter för ditt projekt.

Förtrogenhet med kommandoraden är också nyckeln till att använda pakethanteraren Composer-php. Yii-ramverket är ett av flera som använder Composer för att installera och hantera dependencies, dvs paket som krävs för ett program som ska köras.

Packagist är huvudförvaret av paket som du kan installera med Composer. Några av de mest populära Composer-paketen kan köras med Symfony-ramen.

Packagist populära paket
Packagist populära paket

Vad ska du leta efter i ett PHP-ramverk?

Här är några faktorer som du behöver tänka på när du väljer det bästa PHP-ramverket för ditt projekt.

Om du är ny på en PHP-ram, bör inlärningskurvan inte vara alltför brant. Du bör inte investera dyrbar tid på att lära dig ett ramverk om det är för knepigt att förstå sig på. PHP är lyckligtvis ett av de bästa programmeringsspråken att lära sig.

Därefter bör du införskaffa ett ramverk som är enkelt att använda och sparar tid.

En PHP-ram bör uppfylla dina tekniska krav för ett projekt. De flesta ramverken kommer att ha en PHP-version och vissa PHP-tillägg som de arbetar med. Kontrollera att ditt ramverk stöder din databas(er), och att du kan använda ramverket med webbservern som du vill distribuera till.

Välj ett ramverk med rätt balans av funktioner. En funktionsrik ram kan vara en välsignelse för vissa projekt. Om du å andra sidan inte behöver så många funktioner, kan du välja ett ramverk som är avskalat och minimalt.

Några önskvärda funktioner är:

Om du behöver bygga ett program som är skalbart ska du välja ett ramverk som stöder detta.

Slutligen, är det viktigt med bra dokumentation och support så att du kan göra det mesta möjliga av din PHP-ram. En ram med ett stort och levande community är även mer benäget att ha en kvalitet över tiden och kan hjälpa dig när du stöter på svårigheter.

Förslag på läsning: Hur man kan förbättra minnesgränsen för PHP i WordPress.

Vilka är de bästa PHP-ramverken år 2024?

Det är svårt att få en slutgiltig lista över PHP-ramverk. Wikipedia listar 40 PHP-ramverk, men några av dem är snarare Content management system, och det finns utan tvekan många fler.

Tidiga PHP-ramverk inkluderar PHPlib, Horde, och Pear. De flesta av de stora namnen som finns idag lanserades 2005 eller senare.

Här är några av de bästa PHP-ramverken som används idag.

Laravel

Laravel
Laravel

Laravel kallas ” PHP-ramverket för Webb-hantverkare.” Det utvecklades av Taylor Otwell, som ville ha ett ramverk med element som inte inkluderades hos CodeIgniter, exempelvis användarautentisering.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserades: juni 2011

Nuvarande version: 8, släpptes den 8 september 2020.

Tekniska krav:

 • PHP >= 7.2.5 (eller använd Laravel Homestead)
 • Installerad composer
 • Databasstöd för MySQL 5.6+, PostgreSQL 9.4+, SQLite 3.8.8+, SQL Server 2017+.

Fördelar för Laravel

Det är enkelt att komma igång med Laravel Homestead, en virtuell utvecklingsmiljö som är anpassad och klar.

Laravel Homestead är en officiell, färdigförpackad Vagrant-låda som ger dig en underbar utvecklingsmiljö. Detta görs utan krav på att du installerar PHP, en webbserver, och annan serverprogramvara på din lokala maskin. Ingen mer oro över att skapa oreda i ditt operativsystem!

Om du är en Mac-användare kan du även välja att använda Laravel Valet som utvecklingsmiljö. För övrigt stöder Laravel Valet Symfony, CakePHP 3, Slim, och Zend, samt WordPress.

Laravel använder en templating-motor som kallas Blade. En fördel med denna templating-motor är att du kan använda PHP inom Blade, som du inte kan göra med de andra.

Packalyst, en samling av Laravel-paket, har fler än 15 000 paket som du kan använda i dina projekt.

Laravel tillhandahåller en rad säkerhetsfunktioner och metoder, som inkluderar följande:

 • Autentisering
 • Tillstånd
 • E-postverifiering
 • Kryptering
 • Hashing
 • Återställning av lösenord

Laravels Eloquent ORM och Fluent Query Builder skyddar mot SQL-injektionsattacker eftersom de använder PDO-parameterbindning. CSRF-skyddet (Cross-Site Request Forgery), som använder en dold CSRF-formulärtoken, är också aktiverat som standard.

Kommandorad-verktyget Artisan Console som Laravel inkluderar snabbar upp utvecklingen genom att låta utvecklare automatisera repetitiva uppgifter och generera skelettkod snabbt.

När vi gjorde PHP-testning, var Laravel snabbast av de PHP-ramar vi prövade.

Laravel´s ekosystem har flera användbara verktyg som exempelvis Mix för sammanställning av CSS- och JS-tillgångar, och Socialite för OAuth-autentisering.

Laravel drar nytta av ett stort community av utvecklare (som WordPress). Du hittar dem på:

 1. Laracasts: en läroportal med kurser, bloggar, podcasts och forum.
 2. Laravel.io: en communityportal med över 45 000 användare.
 3. Laravel subreddit: hem för ca 50.000 Laravel-hantverkare.

Vem använder Laravel?

Symfony

Symfony
Symfony

Symfony är både ett PHP-ramverk och en samling PHP-komponenter för att bygga webbplatser.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: oktober 2005

Nuvarande version: 5.1.4

Tekniska krav:

 • PHP >= 7.2.5
 • En installerad composer

Fördelar med Symfony

Symfony är ett utmärkt val för webbplatser och appar som måste vara skalbara. Dess modulära komponentsystem är mycket flexibelt och låter dig välja de komponenter som du behöver för ditt projekt.

Symfony stöder de flesta databaserna hos de populära PHP-ramverken:

 • Drizzle
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • SAP Sybase SQL Anywhere
 • SQLite
 • SQLServer

Det bästa sättet att interagera med dina databaser är via Doctrine ORM. Symfony använder datamappare för att mappa objekt till databasen. Detta håller din objektmodell och databasschemat åtskilda, vilket innebär att om du ändrar en databaskolumn behöver du inte göra så många ändringar i din kodbas.

Att felsöka i Symfony projekt är okomplicerat med det inbyggda verktygsfältet.

Symfony använder Twig templating-motorn, som är enkel att lära sig, samt snabb och säker.

Packagist listar över 4 000 Symfony-paket som finns tillgängliga för nedladdning och användning.

Symfony har kommersiellt stöd från Sensio Labs. Detta innebär att det finns professionellt stöd tillgängligt, till skillnad från de flesta andra PHP-ramverk. Det har även långsiktiga support-utgåvor som har 3 hela år av support.

Symfony-utvecklare kan träna och få hjälp via flera kanaler:

Dessutom är Symfony´s community enormt med över 600.000 involverade aktiva utvecklare.

Vem använder Symfony?

Även andra stora namn använder Symfony´s komponenter inom sina projekt, inklusive Drupal, Joomla, och Magento.

CodeIgniter

CodeIgniter
CodeIgniter

CodeIgniter´s ramverk hjälper dig att bygga webbappar snabbt, eftersom det har en minimal konfiguration.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: februari 2006

Nuvarande version: 4.0.3

Tekniska krav:

 • PHP >= 7,2
 • Databasstöd för MySQL, PostgreSQL, SQLite3

Fördelar med CodeIgniter

CodeIgniter är känd för sin hastighet. Det var det näst snabbaste av de fyra PHP-ramverken som vi provade i våra PHP-tester.

Ramverkets lätta fotavtryck (det är en 1.2MB nedladdning) innebär att det inte finns någon risk för att det blir klumpigt. Du kan lägga till exakt de komponenter som du behöver.

CodeIgniter är flexibelt: det uppmuntrar utveckling med MVC-arkitektur, men du kan även koda applikationer som inte har MVC.

Ramverket omfattar försvar mot CSRF- och XSS-attacker, plus kontextkänslig escaping och en Säkerhetspolicy för innehåll.

CodeIgniter stöder flera metoder för cachelagring, som gör dina appar snabbare.

Som vi tidigare nämnt, har CodeIgniter en lätt inlärningskurva jämfört med andra ramverk och är ganska flexibelt.

CodeIgniters community består av ett forum och Slack-grupp.

Vem använder CodeIgniter?

Zend-ramverket / Laminas-projektet

Zend-ramverket
Zend-ramverket

Zend-ramverket är en sedan länge etablerad PHP-ram som nu övergår till Laminas-projektet. Det rekommenderas starkt att man migrerar till Laminas, eftersom Zend inte längre uppdateras.

Laminasprojektet består av 3 delar:

 1. Laminas Komponenter och MVC
 2. Mezzio
 3. Laminas API-verktyg

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: Mars 2006

Nuvarande version: 3.0.0 (Zend) eller 1.3.0 (Laminas)

Tekniska krav:

 • PHP >= 5.6 (Zend) eller >=7.3 (Laminas)
 • Installerad composer
 • Databasstöd för MariaDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite och Informix Dynamic Server.

Fördelar med Zend/Laminas

Zend-ramverket har haft mer än 570 miljoner installationer. Det är även det mest använda PHP-ramverket bland företag.

Zend följer PHP Framework Interop Group´s (PHP-FIG) standarder, vilket innebär att dess kod kan flyttas över till andra ramverk utan svårighet.

Precis som med Symfony, kan du använda just de komponenter du behöver.

Du kan använda Zend för att bygga RESTful API: er.

Laminas community har ett forum och en Slack-grupp för samarbete och support.

Vem använder Zend / Laminas?

Enligt Zend´s hemsida har ramverket använts av stora företag inklusive

Yii (Ram)

Yii-ramverket
Yii-ramverket

Yii, betyder ”enkel och evolutionär” på kinesiska. Det står även för ”Ja, det är det!”

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: December 2008

Nuvarande version: 2.0.35

Tekniska krav:

 • PHP >= 5.4.0, 7+ rekommenderas
 • Installerad composer
 • Databasstöd för databaser för SQLite, MySQL, PostgreSQL, MSSQL eller Oracle

Fördelar med Yii

Du kan komma igång med Yii på några minuter. Dokumentationen är välskriven och enkel att följa.

Yii-ramverket har flera säkerhetsåtgärder som bcrypt lösenords-hashing, kryptering, autentisering och auktorisering. Dokumentationen erbjuder metodtips för att förhindra SQL-injektion, XSS och CSRF-attacker.

Gii-kodgeneratorn kan snabbt bygga skelettkod åt dig, vilket sparar tid.

Gii kodgenerator
Gii kodgenerator

Yii stöder fyra typer av cachelagring för att snabba upp webbappar: cachelagring av data, cachelagring av fragment, cachelagring av sidor och HTTP-cachelagring.

Du kan köra kod från tredje part i Yii-projekt.

Yii´s community erbjuder levande support via Slack eller IRC. Det finns även ett diskussionsforum och sociala mediekanaler. Detta community belönar sina aktiva medlemmar med märken och inlägg i en Hall of Fame.

Vem använder Yii?

CakePHP

CakePHP - PHP frameworks
CakePHP

CakePHP erbjuder en snabb och ren PHP-utveckling.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: April 2005

Nuvarande version: 4.1.1

Tekniska krav:

 • PHP 7.2 (minimum), 7.4 rekommenderas
 • HTTP-server med mod rewrite föredras
 • Databasstöd för MySQL 5.6+, MariaDB 5.6+, PostgreSQL 9.4+, SQLite 3.8, SQL Server 2012+.

Fördelar med CakePHP

Konfigurationen är minimal. Du behöver inte mixtra med XML- eller YAML-filer. När du har ställt in din databas kan du börja din kodning.

CakePHP har sin egen inbyggda ORM, som är snabb och enkel att använda.

Säkerhetsfunktionerna omfattar metoder för kryptering, lösenords-hashing, skydd av formulärdata och CSRF-skydd.

CakePHP’s Components and Helpers förenklar utvecklingen och minskar antalet uppgifter för dig.

Github hostar en hjälpsam lista över CakePHP-resurser och plugins.

Du kan lära dig CakePHP genom kokboken (dokumentation), online-utbildning och CakeFest-konferenser.

Du kan hitta vänliga CakePHP-bagare i deras forum, Stack Overflow, IRC, och Slack. Det finns även en pro-support från Cake DC, som drivs av CakePHP´s grundare Larry Masters.

Vem använder CakePHP?

Slim

Slim-ramverket
Slim-ramverket

Slim är ett avskalat och smidigt mikro PHP-ramverk, skapad av Josh Lockhart. Det fokuserar på att ta emot en HTTP-begäran, åberopa ett motringning, och returnera ett HTTP-svar.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserades: September 2010

Nuvarande version: 4.5.0

Tekniska krav:

 • PHP 7,2 +
 • Webbserver med URL-omskrivning

Fördelar med Slim

Slims kodbas är mager eftersom den inte har några tredjepartsberoenden. Resultatet blir att detta ramverk är mycket snabbt.

Slim är särskilt lämpat för att bygga små appar och API:er. Om du behöver mer från ramverket, kan Slim integreras både med komponenter från första part och tredje part.

Slim är enkelt att lära sig och förstå. Du kan ha en ”Hello World”-app igång på några minuter.

Slim är klassat som det bästa PHP-ramverket av utvecklare på Slant´s jämförelse- webbplats.

Vilka är de bästa PHP-ramverken?
Vilka är de bästa PHP-ramverken?

 

Professionell support för Slim finns tillgängligt från Tidelift.

Vem använder Slim?

Phalcon

Phalcon
Phalcon

Phalcon är ett PHP-ramverk som är byggt för hastighet. Det levereras som en webbserver-utökning som är skriven i Zephir och C. Ingen kunskap om C är nödvändig. Utvecklare arbetar med de PHP-klasser och de namespaces som ramverket genererar.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: November 2012

Nuvarande version: v5

Tekniska krav:

 • UTÖKNING AV PSR
 • PHP 7,4 + (senaste versionen rekommenderas)

Fördelar med Phalcon

Phalcon är utformat för att köras fort, eftersom det inkluderar följande funktioner:

 • Arkitektur på låg nivå.
 • Engångsladdning av Zephir, C-tillägg och PHP.
 • Koden kompileras snarare än tolkas, så det går snabbare.
 • Bofast minne, vilket innebär att det kan kallas på när det behövs.
 • Inget användande av filläsningar och filstatistik, till skillnad från de flesta andra PHP-ramverk, vilket resulterar i förbättrad prestanda.

Eftersom Phalcon är löst kopplat, kan du skapa din egen katalog-struktur. Phalcons kod bor inte i projektkatalogen, vilket gör koden till en lättviktare.

Phalcons säkerhetskomponent hjälper till med lösenords-hashing och CSRF-skydd.

Phalcons templating-motor, Volt, är extremt snabb och inkluderar hjälpklasser för att enkelt skapa vyer.

Du kan söka stöd för Phalcon via deras dokumentation, forum, Discord chat, stack overflow, och flera sociala medieplattformar.

Vem använder Phalcon?

Enligt Phalcon BuiltWith används Phalcon av:

FuelPHP

FuelPHP
FuelPHP

FuelPHP är ett community-drivet PHP-ramverk med över 300 byggare under sin livstid.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: juni 2011

Nuvarande version: 1.8.2

Tekniska krav:

 • PHP 5,4+
 • Vilken webbserver som helst

Fördelar med FuelPHP

FuelPHP använder MVC men stöder även HMVC (Hierarchical Model View controller). Detta lägger till ytterligare ett lager mellan kontrolleraren och Visaren. Fördelarna med HMVC-designmönstret är:

 • Bättre kodorganisation
 • Större modularitet
 • Mer uttänjbart
 • Uppmuntrar till återanvändning av kod

Du kan välja den fil- och mappstruktur som du vill ha för projektet eftersom det finns få begränsningar. FuelPHP tar säkerheten på allvar, och inkluderar följande funktioner:

 • Utmatningskodning
 • CSRF-skydd
 • Inmatnings-, URI- och XSS-filtrering
 • Escaping användarinmatningar som skickas till SQL-satser

FuelPHP har ett eget kommandorads-hjälpmedel, oil, som du kan använda för att köra uppgifter, felsöka kod, och generera gemensamma komponenter.

FuelPHP ORM är potent och ändå en lättviktare.

Du kan gå med i FuelPHP´s community i deras forum samt på facebook och Twitter.

Vem använder FuelPHP?

 • Wan Wizard – Harro Verton, en av FuelPHP:s utvecklare
 • Front Desk – fastighetsförvaltningssystem

Fat-Free Ramverk

Fat-Free Ramverk
Fat-Free Ramverk

Liksom Slim, är Fat-Free Framework (F3) ett mikro-ramverk. Det syftar till att hitta en balans mellan användbara funktioner, enkelhet, användarvänlighet, och snabbhet.

Snabbtitt på specifikationer

Lanserad: 2009

Nuvarande version: 3.7.2

Tekniska krav:

Fördelar med Fat-Free ramverket

Kodbasen är runt 65Kb, så det är snabbt. Trots detta har F3 all funktionalitet som du kan önska dig. Du kan utöka efter egna önskemål med valfria plugins.

Det är väldigt enkelt att att lära sig Fat-Free ramverket. Det finns ingen anledning att använda Composer, curl eller en dependency injector för att komma igång. Du kan skapa en Hello World-app på några minuter.

Nästan hela ramverket är modulärt, så du kan helt enkelt använda de delar som du behöver för att bygga din webbappar. F3 har som standard att inte lägga till överflödig kod, allt för att hålla dina appar minimala.

Dokumentationen är tydlig och enkel att följa, med massor av exempel. Fat-Free ramverket erbjuder ett urval av mallmotorer: du kan använda PHP, F3:s egen mallmotor, eller andra som Smarty eller Twig.

F3-utvecklare umgås på Slack och Fat-Free Framework Google Group.

Vem använder Fat-Free Framework?

Vilket är det bästa PHP-ramverket för nybörjare?

De bästa ramarna för nybörjare är de som är enkla och slimmade. När du har bemästrat ett av dessa, är du redo att pröva ett som är mer funktionsspäckat, om behovet finns.

Yii skulle vara min rekommendation när det gäller ett PHP-ramverk för nybörjare. Yiis dokumentation visar hur du gör en app för att visa länder, lär dig om MVC-mönstret och hur du arbetar med databaser.

Yii Länder webbapp
Yii Länder webbapp

Om du gör ett misstag, blir felen tydliga, hjälper dig att felsöka och fortsätta snabbt igen.

Yii-fel för odefinierad variabel
Yii-fel för odefinierad variabel

Slim´s ramverk är snabbt och enkelt att installera. Slim har en handledning för att göra en första applikation för version 3 av ramverket. Tyvärr har detta inte uppdaterats till version 4, den nuvarande versionen.

Installera Slim 4 via Composer
Installera Slim 4 via Composer

För Fat-Free Ramverket, kan du antingeen installera via Composer eller helt enkelt ladda ner och packa upp en zip-fil. Ramverket ställs in med ett enkelt ”Hello, world”-program.

Användarhandboken tar dig steg för steg genom de saker du behöver veta, från routning till enhetstestning. Det finns även ett CMS-demo så att du kan se hur alla delar passar ihop.

CodeIgniter har också en ganska enkel inställning med bra dokumentation. Deras handledning för en första applikation bygger ett enkelt CMS med CRUD-funktioner som innefattar nyheter.

CodeIgniter nyhetsarkivsida
CodeIgniter nyhetsarkivsida

Sammanfattning

Om du vill minska den tid som spenderas på att utveckla dina PHP- webbapplikationer, kan det vara smart att ta hjälp av ett ramverk.

För att få ut det mesta av ett PHP-ramverk, och undvika frustration, ska du se till att du har en anständig kunskap om PHP och förstår de underliggande begreppen bakom ramarna: MVC-arkitektur, objektorienterad syntax, databaser och ORMs, och kommandoraden.

Vilket ramverk du väljer beror på vilken typ av app du bygger. Det finns PHP-ramar för alla smaker, allt från ultra-minimala till väldigt avancerade. Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig att räkna ut vad som är det perfekta PHP-ramverket för dig.

Nu tillbaka till dig: vilket är ditt föredragna PHP-ramverk och varför? Låt oss veta i kommentarerna nedan!

Claire Brotherton

Claire Brotherton is a WordPress web developer, blog writer and accessibility advocate based in Edinburgh, Scotland. She works with businesses, nonprofits and entrepreneurs who are passionate about access and inclusion, and blogs regularly on her website, A Bright Clear Web. Tweet her at @abrightclearweb.