Det finns många situationer där du kanske behöver veta vad en specifik sida eller ett inlägg har för ID i WordPress. Ett plugin kan behöva den informationen för att exempelvis utesluta den sidan från en funktion. Om du är en Utvecklare, kan du behöva skicka en sökfråga efter detta ID.

ID-nummer för sidor och inlägg är ett sätt för WordPress att identifiera varje innehåll på din webbplats. Traditionellt visar plattformen inte den informationen öppet, men den är lätt att hitta om du vet var du ska leta. Faktum är att det finns många sätt  att hitta inläggs-ID i WordPress.

I den här artikeln visar vi dig fem olika sätt att hitta inläggs-ID i WordPress, allt från det traditionella till det oortodoxa.

Låt oss köra igång!

Föredrar du att titta på videoversionen?

Varför det är användbart att veta hur man identifierar inläggs-ID och sid-ID i WordPress

WordPress känner igen specifika sidor och inlägg internt via deras ID-nummer. Den informationen är ibland nödvändig om du använder ett plugin som vill veta vilka inlägg du vill inkludera eller utesluta från dess effekter.

WordPress inläggs-ID är även i vissa fall nödvändiga för att bygga anpassade kortkoder. Om du använder en kortkod som kräver att du specificerar ett inlägg, kommer det att be dig att ange det inläggets ID som en del av dess parametrar.

Ett annat, mer avancerat exempel uppstår om du lägger till anpassad kod på din webbplats, men bara vill rikta in dig på specifika sidor. I det scenariot kan du berätta för WordPress att det ska köra den kod du vill ha, om ett inlägg eller en sida matchar de ID:t du anger:

if(is_single(POST_ID))

Oavsett vilket scenario du står inför finns det många sätt att ta reda på vad ett inläggs eller en sidas ID är i WordPress.

Låt oss prata lite om vad de är.

Hur man hittar inläggs-ID i WordPress (5 metoder)

Att hitta inläggs-ID i WordPress är anmärkningsvärt enkelt om du vet var du ska leta. Låt oss börja med det enklaste tillvägagångssättet och sedan arbeta oss neråt på listan.

1. Hitta ID i varje inläggs URL

Det enklaste sättet att hitta ett inläggs-ID i WordPress är att gå till din instrumentpanel och klicka på menyalternativet Inlägg. Du bör se en lista över alla inlägg på din webbplats, och att hitta deras ID är lika enkelt som att dra muspekaren över varje titel:

Dra muspekaren över ett inläggs titel för att se dess ID.
Dra muspekaren över ett inläggs titel för att se dess ID.

I exemplet ovan är inläggets ID 1 och det numret kommer direkt efter parametern posts=.

Om du av någon anledning inte kan upptäcka detta ID kan du öppna inlägget med WordPress-redigeraren. Då visas webbadressen i navigeringsfältet, vilket bör göra detta ID lättare att upptäcka:

Hitta ID för ett WordPress-inlägg genom att kolla in dess URL.
Hitta ID för ett WordPress-inlägg genom att kolla in dess URL.

Tänk på att de inläggsadresser som du ser på instrumentpanelen kan vara annorlunda än de som besökarna stöter på. Det beror på att många WordPress-webbplatser använder anpassade permalänkstrukturer som inte visar inläggs-ID alls.

De enda två permalänkstrukturerna som innehåller inläggs-ID i WordPress är alternativen plain och numeric.

Här är två snabba exempel på hur dessa URL-strukturer ser ut:

  1. com/?p=1
  2. com/archives/1

I båda fallen är inläggs-ID 1. Även om båda URL-strukturerna inte nödvändigtvis är dåliga, bör du i de flesta fall använda permalänkar som ger besökarna en uppfattning om vilket innehåll de kan förvänta sig av varje sida.

2. Använd anpassad kod för att visa inläggs-ID i inläggs-fliken

Om du tittar på Inläggs-fliken kommer du att märka att den innehåller mycket information om varje innehåll, inklusive dess författare, taggar, kategorier och mer:

WordPress inläggs-flik.
WordPress inläggs-flik.

Det är möjligt att redigera temats functions.php-fil för att lägga till en ny kolumn i tabellen. Den här kolumnen visar varje inläggs ID, så du behöver inte gräva i dess URL för att hitta den informationen.

Du ska använda en FTP-klient (File Transfer Protocol) för att modifiera filen. Få tillgång till din webbplats via FTP, öppna WordPress rotmapp och navigera till wp-content/themes. Hitta ditt temas mapp där i (vi hoppas att du använder ett barn-tema!) och öppna functions.php-filen i den.

FTP-klienten hämtar filen och öppnar den med standardredigeraren. Här är koden som du ska lägga till i den här filen:

function add_column( $columns ){
	$columns['post_id_clmn'] = 'ID'; // $columns['Column ID'] = 'Column Title';
	return $columns;
}
add_filter('manage_posts_columns', 'add_column', 5);

function column_content( $column, $id ){
	if( $column === 'post_id_clmn')
		echo $id;
}
add_action('manage_posts_custom_column', 'column_content', 5, 2);

Den koden innehåller en extra kolumn i Inläggs-tabellen.  Tänk på att om du använder ett plugin som lägger till extra data i samma tabell kan du behöva ändra den position som anges i ovanstående snippet. Vårt exempel lägger till den nya kolumnen i den femte positionen (därav ”5” som du ser ovan), men du kan justera koden om det krävs.

När denna snippet är på plats sparar du ändringarna i functions.php och nu ska inläggs-fliken se ut så här nu:

En kolumn som visar inläggets ID.
En kolumn som visar inläggets ID.

From this point on, you’ll be able to view post IDs right from this table.

3. Använd ett plugin för att visa inläggs-ID i WordPress

Om du inte vill ändra temats functions.php-fil kan du använda ett plugin som gör det smutsiga arbetet åt dig. Vår rekommendation är Show IDs by 99 Robots:

Plugin-programmet Show Ids from 99 Robots.
Plugin-programmet Show Ids from 99 Robots.

Detta plugin gör exakt vad vi gjorde i det senaste avsnittet, och går lite längre. Utöver att visa ID för dina inlägg inkluderas även den informationen för sidor, kategorier, taggar, mediefiler med mera.

När du har aktiverat plugin-programmet ser du en ny ID-kolumn när du kollar in hela listan över något av de element som vi nämnde ovan. Så här ser exempelvis sido-fliken ut med detta plugin:

Sido-fliken med plugin-programmet Show IDs from 99 Robots aktiverat.
Sido-fliken med plugin-programmet Show IDs from 99 Robots aktiverat.

När du behöver ett inläggs-ID går du bara till Inläggs-sidan och kopierar det.

4. Hitta inläggs-ID i WordPress databas

Som du kanske vet lagrar WordPress-databasen all information på din webbplats, inklusive ID för varje enskilt inlägg, sida och innehåll. Vissa hosting-leverantörer, inklusive oss, gör det möjligt för dig att komma åt webbplatsens databas med hjälp av ett anpassat gränssnitt.

Om du är en Kinsta-användare kan du komma åt din databas via MyKinsta-instrumentpanelen och phpMyAdmin.

För att logga in på din databas, klicka på länken Öppna phpMyAdmin:

Starta phpMyAdmin från MyKinsta.
Starta phpMyAdmin från MyKinsta.

När du väl är inne öppnar du webbplatsens databas och flyttar över till tabellen wp_posts. Du bör se varje inläggs id inuti under ID-kolumnen till vänster om post_author:

Hitta inläggs-ID i din WordPress-databas.
Hitta inläggs-ID i din WordPress-databas.

Du behöver som vanligt bara kopiera och klistra in det inläggs-ID eller sid-ID som du behöver.

5. Använd funktioner för att hämta inläggs-ID i WordPress

Om du är utvecklare kanske du inte behöver kolla upp WordPress inläggs-ID överhuvudtaget. Med dina superkrafter kan du använda funktioner för att hämta de ID:er du behöver med rätt parametrar.

Du kan exempelvis använda funktionen get_the_id() för att returnera ID:t för det inlägg där det körs:

get_the_id();

Om du vill ha lite roligare kan du även hämta inläggs-ID med deras titlar eller slugs, även om dessa två funktioner är lite mindre praktiska:

$mypost = get_page_by_title( 'Your post title goes here', '', 'post' );
$mypost->ID;
$mypost = get_page_by_path('post-slug', '', 'post');
$mypost->ID;

En annan metod som du kan använda är att hämta ett inläggs-ID från webbadressen med hjälp av följande funktion:

$mypost_id = url_to_postid( 'https://yourwebsite.com/your-post' );

Om du vill hitta inläggs-ID i en WordPress-loop kan du använda följande kod:

$id_query = new WP_Query( 'posts_per_page=6 );
 
while( $id_query-have_posts() ) : $id_query->the_post();
	$id_query->post->ID;
endwhile;

Att använda funktioner för att hämta inläggs-ID i WordPress kan vara praktiskt om du lägger till anpassade funktioner eller bygger dina egna plugins. Men om du bara behöver hitta ID för några specifika inlägg är det bättre att använda en av de andra metoderna som vi diskuterade ovan.

Sammanfattning

Även om WordPress inte visar ID på inlägg eller sidor, finns det så många sätt att hitta dem. Att känna till varje inläggs ID kan vara praktiskt för att aktivera funktioner i plugins, använda kortkoder och till och med dina egna utvecklingsprojekt.

Om du letar efter ett specifikt inläggs-ID i WordPress finns det fem sätt som du kan pröva:

  1. Hitta ID i varje inläggs URL.
  2. Använd anpassad kod för att visa inläggs-ID i inläggs-fliken.
  3. Använd ett plugin för att visa inläggs-ID i WordPress.
  4. Hitta inläggs-ID i WordPress databas.
  5. Använd funktioner för att hämta inläggs-ID i WordPress.
Matteo Duò Kinsta

Head of Content at Kinsta and Content Marketing Consultant for WordPress plugin developers. Connect with Matteo on Twitter.