Vi har ett tillägg för automatisk horisontell skalning för Kinsta’s plattform för Applikationshosting. Som ett resultat är det numera lättare att leverera exakt den kraft som din app behöver för att möta förändrade krav på serverresurser.

Horisontell skalning – att lägga till eller ta bort instanser av poddar som kör din applikations webbprocess – kan nu konfigureras för att utlösas automatiskt baserat på CPU-användning. Det kan exempelvis hjälpa din applikation att hantera tunga belastningar eller minska i både kraft och kostnad när efterfrågan är lägre.

Giuseppe Silletti, Tech Lead för ett team av Kinsta’s utvecklare av Applikationshosting och Databashosting, säger att variationer i efterfrågan på serverresurser är vanligt för webb-applikationer.

”Föreställ dig en e-handelsplattform som upplever en plötslig ökning av trafiken på grund av en flash-försäljning”, förklarar Silletti. ”Det kan exempelvis vara tusentals användare som besöker webbplatsen samtidigt. De bläddrar bland produkter, lägger till varor i sina varukorgar och går därefter vidare till kassan. Den plötsliga trafiktillströmningen ökar webbserverns CPU- och minnesutnyttjande. CPU-användningen ökar till 85%, långt över de normala nivåerna. Det nuvarande antalet webbserverinstanser är otillräckligt för att hantera den ökade belastningen. Som ett resultat uppstår fördröjda svarstider och potentiella timeouts.”

”Horisontell skalning blir avgörande här”, säger han. ”Genom att övervaka mätvärden som CPU-utnyttjande startas ytterligare webbserverinstanser för att fördela den inkommande trafikbelastningen. Detta säkerställer därför att användarupplevelsen förblir sömlös och responsiv.”

Aktivera automatisk horisontell skalning

När du konfigurerar dina applikationer på Kinsta-plattformen kan du ange CPU- och minneskraven för Kubernetes-pods för webbtjänst, bakgrundsarbetare och cron-jobbprocesser. Du kan dessutom göra ett manuellt val för hur många instanser av varje pod som behövs.

När du anger resurser för en webbtjänst, kommer den nya tjänster Automatisk skalning att definiera ett lägsta och högsta antal pods (allt från 1 till 10) för processen.

Automatisk skalning: Välj lägsta och högsta antal pod-instanser.
Automatisk skalning: Välj lägsta och högsta antal pod-instanser.

”Att öka poddstorleken – vertikal skalning – innebär att man ökar CPU, minne och andra resurser som tilldelas varje befintlig podd”, säger Silletti. ”Det är ett snabbt sätt att förbättra prestandan. Begränsningen är dock de maximala resurser som finns tillgängliga på noden.”

”Att öka antalet poddar – horisontell skalning – innebär att man distribuerar ytterligare instanser av podden över klustret”, säger han. ”Det är en mer flexibel metod för att hantera ökad belastning och begränsas inte av den enskilda nodens kapacitet.”

Hur automatisk skalning fungerar på Kinsta

När automatisk skalning är aktiverad övervakas efterfrågan på webbtjänstens poddar för att se om belastningarna är under eller över 80% av kapaciteten.

”När CPU-användningen överskrider det definierade tröskelvärdet, triggar Kubernetes auto-skalning därefter skapandet av ytterligare poddar för att balansera belastningen”, säger Silletti. ”Tjänstens belastningsutjämnade identifierar automatiskt dessa nya poddar och distribuerar inkommande trafik mellan alla tillgängliga poddar.”

”När Kubernetes identifierar att resursutnyttjandet ligger under det definierade tröskelvärdet initieras därför processen för att ta bort poddar. Det säkerställer att även efter att en pod har tagits bort kan de återstående poddarna effektivt hantera trafikbelastningen och samtidigt hålla sig under tröskelvärdet.”

Även med automatisk skalning aktiverad kan användarna behöva hjälp med att avgöra vilka värden som ska väljas för de lägsta och högsta pod-instanserna. Sillettis råd?

”Börja med att fastställa en baslinje för appens resursanvändning under normala förhållanden och vid toppbelastning”, säger han. ”Använd därefter verktyg och mätvärden för att övervaka applikationens prestanda och resursutnyttjande. Omvärdera och justera konfigurationerna efter behov för att säkerställa optimal prestanda.”

Börja med automatisk skalning av din applikation idag

Har du en idé om en applikation som skulle kunna dra nytta av automatisk skalning av pod-resurser? Så här kan du snabbt komma igång med Kinsta’ s plattform för Applikationshosting:

  1. Bläddra i vårt växande bibliotek med snabbstartsexempel för att se hur du distribuerar dina favoritteknologier från Git-hostar som GitHub, GitLab och Bitbucket.
  2. Granska vår officiella dokumentation om applikationsskalning.
  3. Skapa ditt MyKinsta-konto och börja bygga riskfritt!

När du distribuerar kommer din kod och dess ihållande lagringstjänster att köras på Google Cloud Platforms’ toppnivåinfrastruktur, med stöd av plattformens C2 virtuella maskiner.

Det är ett hem för din applikation med utrymme att växa.