Kinsta’s kunder av Applikationshosting har ytterligare ett alternativ för beständig datalagring. Nu kan de nämligen lägga till virtuellt diskutrymme till sina projekt.

Denna beständiga lagring kompletterar därför möjligheten att ansluta applikationer till beständigt innehåll i databaser och fil-butiker från tredje part. Som namnet antyder lever data som sparats till beständig lagring vidare över byggnationer och distribueringar av själva applikationerna.

Denna typ av lagring kan exempelvis vara avgörande för applikationer som ackumulerar disklagrade data när de körs.

Evelin Szabados är Tech Chef för teamet av utvecklare bakom Kinsta’s plattform för Applikationshosting. Hon säger så här: ”Föreställ dig en funktion för beräkning av försäljningsskatt som skapar data som underhålls och delas inom en applikation. Det kan dessutom handla om en maskininlärningsapplikation med stora dataset som behöver lagras och nås av flera processer samtidigt.”

Beständig lagring och container-baserade applikationer

Szabados säger att en efemär existens för både kod och data är standard-beteendet för applikationer i en containeriserad miljö. Exempelvis för den som används på Kinsta.

”En av de viktigaste egenskaperna hos containeriserade applikations-distribueringar är att de containrar som skapas under distribueringarna förstörs och återskapas vid varje efterföljande distribuering”, säger hon. ”Som ett resultat förstörs även data som genereras av applikationen.”

Szabados säger att Kinsta använder container-arrangeringsplattformen Kubernetes. Den erbjuder exempelvis beständiga volymer (PV) som ett alternativ till efemär lagring.

”PV: er kan kopplas till applikationens pods – de minsta distribueringsbara enheterna i Kubernetes”, säger hon. ”Pods är i princip lika med de processer som definieras av kunderna av Applikationshosting.”

Beständig lagring kan associeras med två av de tre process-typer som är tillgängliga för applikationer på Kinsta: webbtjänsten och bakgrunds-bearbetaren.

Som Szabados förklarar: ”Varje process representerar en pod, och var och en kan ha sin egen beständiga lagring.”

Lägga till beständig lagring till din applikation

Kunder av Applikationshosting hanterar beständig lagring via samma MyKinsta-panel som används för att skapa, redigera och övervaka applikationer.

När du skapar en ny applikation i MyKinsta innehåller fliken Resurser nu dessutom ett Disk-alternativ för webbtjänst- och bakgrunds-bearbetarprocesser. (Diskar är inte tillgängliga för processtypen cron jobs.)

En applikation har bara en webbtjänst-process, men du kan skapa flera bakgrunds-bearbetarprocesser och därefter valfritt lägga till diskutrymme till någon av dem.

Varje ”disk” representerar en Kubernetes beständig volym.

Klicka på Disk på fliken Resurser för att expandera dialogrutan:

Leta reda på dialogrutan Diskar för beständig lagring när du lägger till en applikation.
Leta reda på dialogrutan Diskar för beständig lagring när du lägger till en applikation.

I dialogrutan Disk kan du därefter ange en monterings-sökväg för den nya disken:

Ange en monterings-sökväg när du lägger till en disk för beständig lagring.
Ange en monterings-sökväg när du lägger till en disk för beständig lagring.

Du kan välja en monterings-sökväg som passar applikationens konfiguration, med undantag för följande:

 • /etc/
 • /var/
 • /lib/
 • /usr/lokal/
 • /mnt/
 • /app/
 • /arbetsyta/
 • /layers/
 • /root/
 • /

När du har angett monterings-sökvägen väljer du därefter det lagringsutrymme som din app kräver:

Välj från diskstorleksalternativ när du lägger till beständig lagring.
Välj från diskstorleksalternativ när du lägger till beständig lagring.

Observera: Du kan när som helst öka storleken på en disk, men du kan inte minska dess storlek. (Om du vill distribuera samma projekt med mindre diskutrymme skapar du en ny applikation med önskade specifikationer)

Redigera applikationens diskinställningar

För att ändra lagrings-inställningar, navigera till Applikationer för att hitta din applikation i MyKinsta. Klicka därefter på Diskar i menyn till vänster. Sedan klickar du på pennikonen under Åtgärder:

Välj en process för att redigera dess inställningar för beständig lagring.
Välj en process för att redigera dess inställningar för beständig lagring.

Nedan ändrar vi diskens monterings-sökväg (tidigare /var/lib/data) till /var/lib/content:

Ett exempel på ändring av monterings-sökvägen för befintlig beständig lagring.
Ett exempel på ändring av monterings-sökvägen för befintlig beständig lagring.

Efter att ha klickat på knappen Slutför redigering kan vi därefter använda Kinsta’s Webbterminal för att bekräfta att ändringen av monterings-sökvägen sker omedelbart:

Använd webbterminalen för att komma åt och visa den monterade beständiga lagringsvolymen.
Använd webbterminalen för att komma åt och visa den monterade beständiga lagringsvolymen.

Vi håller dina beständiga data säkra

Kinsta genererar dagliga säkerhetskopior för beständiga data och behåller varje säkerhetskopia i 7 dagar. Vårt support-team kan dessutom återställa en säkerhetskopia på begäran.

Kom ihåg att återställning av en säkerhetskopia kommer att skriva över innehåll som för närvarande finns i beständig lagring. Radering av själva applikationen kommer att eliminera alla dess säkerhetskopior.

Distribuera din applikation med beständig lagring idag

Har du en idé om en applikation som skulle kunna använda beständig lagring? Så här kan du snabbt komma igång med Kinsta’s plattform för Applikationshosting:

 1. Bläddra i vårt växande bibliotek med snabbstarts-exempel för att se hur du distribuerar dina favorittekniker från Git-hostar som GitHub, GitLab och Bitbucket.
 2. Granska vår officiella dokumentation om beständig lagring.
 3. Skapa ditt MyKinsta-konto och börja därefter bygga riskfritt!

När du distribuerar kommer din kod och dess beständiga lagringstjänster att köras på Google Cloud Platform’s toppnivåinfrastruktur, med stöd av plattformens C2 virtuella maskiner.

Det är ett kraftfullt hem för din applikation och dess data.