Kinsta har lagt till fler funktioner i listan över uppgifter som kan utföras med funktionen för massåtgärder. Den är tillgänglig för Kunder av hanterad WordPress-hosting. Med bara några få klick kan du nu aktivera eller inaktivera Edge Caching över flera webbplatsmiljöer.

Edge-cachelagring kan aktiveras och inaktiveras för enskilda webbplatser i MyKinsta-panelen. Det senaste tillägget till massåtgärder lägger dessutom till denna funktion till de uppdateringar över flera webbplatser som redan ingår:

  • Rensa webbplatsens cacheminnen
  • Uppdatering av plugins
  • Uppdatering av teman
  • Ändring av PHP-versioner
  • Export av webbplatsinformation till CSV
  • Ändring av MyKinsta’s webbplatsetiketter

Hur man massuppdaterar Edge Caching-status i MyKinsta

För att aktivera eller inaktivera Edge Caching för flera webbplatsmiljöer, välj WordPress-webbplatser i MyKinstas huvudmeny.  Nyttja därefter kryssrutorna på vänster sida av webbplatslistan för att välja de miljöer som du vill uppdatera.

När miljöer har valts visas en åtgärdsknapp och en räkning av antalet valda miljöer ovanför webbplatslistan:

Menyn <strong>Åtgärder </strong>är tillgänglig när miljöer har valts.
Menyn Åtgärder är tillgänglig när miljöer har valts.

Välj Ändra edge caching i menyn Åtgärder. Du får därefter frågan om du vill aktivera eller inaktivera edge-cachelagring för de valda miljöerna:

Välj om du vill Aktivera eller Inaktivera Edge-cachelagring som en massåtgärd.
Välj om du vill Aktivera eller Inaktivera Edge-cachelagring som en massåtgärd.

Klicka på knappen Ändra Edge Caching för att starta massåtgärden.

Kom ihåg att Edge Caching endast är tillgängligt för live-webbplatser och miljöer med tillägget Premium-iscensättningsmiljö. Massåtgärden Ändra edge-cachelagring kommer med andra ord inte att påverka kostnadsfria iscensättningsmiljöer.

Utför massåtgärder med Kinsta API

Du kan skapa dina egna verktyg för massåtgärder för WordPress-webbplatser med hjälp av Kinsta API. API:et tillhandahåller exempelvis en gateway för att hantera WordPress-webbplatser, samt webbapplikationer, hanterade databaser och statiska webbplatser som hostas av Kinsta.

För närvarande kan du inte aktivera eller inaktivera Edge Caching via API:et. Du kan dock använda det för att rensa innehåll från Edge Caching och Kinsta CDN, precis som du kan med funktionen för massåtgärder i MyKinsta.

Här är ett exempel på en applikation som använder Kinsta API för plugin-uppdateringar på flera webbplatser.