Kinsta har introducerat en ny funktion för massåtgärder i MyKinsta. Som ett resultat blir det lättare för kunder av Hanterad WordPress-hosting att utföra vanliga uppgifter i flera webbplatsmiljöer samtidigt.

Mål för massåtgärder kan vara live- och iscensatta miljöer på samma webbplats. Det kan dessutom vara någon kombination av dessa miljöer över flera webbegenskaper.

I den första utrullningen av denna tidsbesparande funktion stöds följande åtgärder:

 • Rensning av webbplatsens cacheminne
 • Uppdatering av plugins
 • Även uppdatering av teman
 • Export av webbplatsinformation till CSV
 • Ändring av MyKinsta’s webbplatsetiketter

Användare kan nu utföra dessa uppgifter utan att logga in på WordPress admin-paneler. De slipper dessutom gräva djupare i MyKinsta-panelen än WordPress webbplatslista.

Hur man utför massåtgärder i MyKinsta

För att initiera en massåtgärd väljer du WordPress-webbplatser i MyKinsta’s huvudmeny. Nyttja därefter kryssrutorna på vänster sida av webbplatslistan för att välja målmiljöer.

Om du markerar eller avmarkerar kryssrutan bredvid ett webbplatsnamn kommer alla dess miljöer att väljas eller avmarkeras. Du kan dessutom markera och avmarkera miljöer individuellt:

Välja miljöer för massåtgärder.
Välja miljöer för massåtgärder.

När miljöer har valts visas en åtgärdsknapp ovanför listan med platser, tillsammans med en indikator för antalet valda miljöer.

Klicka därefter på Åtgärder för att välja en uppgift i rullgardinsmenyn:

Välja en uppgift från menyn Åtgärder.
Välja en uppgift från menyn Åtgärder.

Låt oss ta en titt på vad varje åtgärd gör.

Rensa cache

Med massåtgärden Rensa cache kan du rensa servern, CDN och Edge-cachen. När du väljer den åtgärden får du en fråga om vilken eller vilka cacheminnen som du vill rensa:

Välja cache för åtgärden Rensa cache.
Välja cache för åtgärden Rensa cache.

Uppdatera plugins

Uppdatering av plugins är en av de vanligaste uppgifterna för WordPress-webbplatsägare. Massåtgärden Uppdatera plugins visar en lista över plugins i dina valda miljöer som har uppdateringar tillgängliga.

Som ett resultat ser du namnen på de plugins som är tillgängliga för uppdatering och ett antal av de miljöer som du har valt som har pluginet installerat:

Välja plugins att uppdatera i en eller flera miljöer.
Välja plugins att uppdatera i en eller flera miljöer.

Uppdatera teman

Massåtgärden Uppdatera teman fungerar på samma sätt som Uppdatera plugins. Det är exempelvis endast teman med tillgängliga uppdateringar som visas i följande dialogruta:

Välja teman att uppdatera som en massåtgärd
Välja teman att uppdatera som en massåtgärd

Exportera till CSV

Massåtgärden Export to CSV genererar en fil som innehåller information om de valda miljöerna. Den är dessutom formaterad för visning i ett kalkylblad. Om du väljer åtgärden öppnas därefter dialogrutan för att spara filen på din dator:

Spara en CSV-fil som innehåller information om de miljöer som valts för massåtgärd.
Spara en CSV-fil som innehåller information om de miljöer som valts för massåtgärd.

Filen som skapas med åtgärden Exportera till CSV kommer att innehålla följande information för varje vald miljö:

 • Webbplatsens namn
 • Miljöns namn (t.ex. ”Live” eller ”Iscensättning”)
 • Identifierare (ett internt referensnamn för din webbplats)
 • Typ av iscensättning (”Standard” eller ”Premium”)
 • Plats (ditt datacenter)
 • Besök
 • Bandbredd
 • Diskanvändning
 • Tvinga HTTPS (status)
 • Domäner
 • Primär domän
 • IP (för webbåtkomst som vänder sig till allmänheten)
 • Belastningsutjämnare (den IP som används för SSH/SFTP-åtkomst)
 • Sökväg (till webbplatsens rot på servern)
 • Port (för SSH/SFTP-åtkomst)
 • Aktuell extern IP-adress (för utgående anslutningar)
 • PHP-version
 • Datum/tid för skapandet

Ändra etiketter

Med massåtgärden Ändra etiketter kan du redigera etiketter på flera webbplatser.

Ettikettverktyget i MyKinsta hjälper dessutom till att organisera och filtrera dina WordPress-webbplatser med hjälp av unika taggar.

Etiketter tillämpas på webbplatsnivå, även om du bara har valt en av flera webbplatsmiljöer innan du påbörjar massåtgärden:

Lägga till och ta bort webbplatsetiketter som en massåtgärd.
Lägga till och ta bort webbplatsetiketter som en massåtgärd.

Kinsta API: Ett annat sätt att utföra massåtgärder

Vi hoppas att du tycker att massåtgärder inom MyKinsta är användbara. Kom ihåg att du kan skapa dina egna verktyg för massåtgärder för WordPress-webbplatser med hjälp av Kinsta API. API: et tillhandahåller råmaterial för att hantera WordPress-webbplatser, webbapplikationer, hanterade databaser och statiska webbplatser på Kinsta.

Anrop som görs via Kinsta API för åtgärder som att exempelvis rensa cacheminnen och uppdatera teman och plugins, riktar sig vanligtvis till en WordPress-miljö åt gången. Din anpassade applikation kan dock upptäcka sin egen lista över webbplatser och webbplatsmiljöer för att starta massåtgärder.

Kolla in vår exempelapplikation som sammanför allt för plugin-uppdateringar på flera webbplatser med hjälp av Kinsta API.