När du hostar din applikation eller statiska webbplats med Kinsta, måste du lägga till och rikta din domän mot oss för att leverera din applikation eller statiska webbplats till besökarna.

Cloudflare vs. icke Cloudflare-domäner

Det krävs en annan inställning för användare med egna aktiva Cloudflare-konton än för de som inte har ett aktivt Cloudflare-konto. Detta krävs för att upprätthålla kompatibilitet mellan de två Cloudflare-zonerna (deras Cloudflare-konto och vår kostnadsfria Cloudflare-integrering).

  • Om din domän redan är ansluten till Cloudflare via ditt eget aktiva Cloudflare-konto så anses den vara en ”Cloudflare-domän”
  • Om din domän inte har någon anslutning till Cloudflare (proxy eller DNS) så betraktas den som en ”icke Cloudflare-domän”

Om din applikation eller statiska webbplats inte använder en Cloudflare-domän så kan du fortsätta att läsa här för instruktioner om hur du lägger till och riktar din domän mot Kinsta. Om du redan använder Cloudflare, se vår guide Hur man lägger till en Cloudflare-domän för instruktioner om hur du lägger till och riktar din icke Cloudflare-domän till Kinsta.

Lägg till och verifiera din domän i MyKinsta

Lägg till domän

Gå till sidan Domäner i MyKinsta:

  • För en applikation: Applikationerappnamn Domäner
  • För en statisk webbplats: Statiska webbplatserwebbplatsnamn Domäner

Klicka på Lägg till domän, ange ditt domännamn och klicka på Lägg till domän.

Lägg till din anpassade domän till din applikation eller statiska webbplats i MyKinsta.
Lägg till din anpassade domän till din applikation eller statiska webbplats i MyKinsta.

Verifiera domän

Du måste verifiera äganderätten till din domän för att kunna använda Kinsta’s kostnadsfria Cloudflare-integrering. För att verifiera en ny domän så måste du lägga till två TXT-poster i din domäns DNS. Din DNS-leverantör är den som domänens namnservrar riktas mot. Det kan vara din domänregistrator, men det kan även vara en annan DNS-leverantör.

Om du använder Kinsta’s DNS så går du till DNS i MyKinsta och lägger till de nya TXT-posterna.

Om du använder en annan DNS-leverantör så loggar du in på din DNS-leverantörs hanteringspanel och lägger till de nya TXT-posterna.

Kontrollera din applikations- eller statiska webbplatsdomän.
Kontrollera din applikations- eller statiska webbplatsdomän.

När du har lagt till TXT-posterna hos din DNS-leverantör så klickar du på OK, jag har gjort det i MyKinsta.

Beroende på din DNS-leverantör så kan det ta upp till 24 timmar innan TXT-posterna sprids.

Rikta domän

När din domän har verifierats så kan du rikta domänen. Detta visar IP-adressen för webbplatsen för din domäns A-post.

För mer detaljerad information om uppdatering av DNS hos några populära registrarer och DNS-hanterare, kolla in dessa artiklar:

Rikta din applikations- eller statiska webbplatsdomän.
Rikta din applikations- eller statiska webbplatsdomän.

Rikta rotdomän

Hos din DNS-leverantör så tar du bort alla befintliga A, AAAA eller CNAME-poster och lägger till en ny A-post som riktas mot IP-adressen till din webbplats. Om du vill rikta din rotdomän så lämnar du fältet Hostnamn tomt. Om du vill rikta en underdomän så anger du din underdomän i fältet Hostnamn.

När du har lagt till A-posten hos din DNS-leverantör i MyKinsta så klickar du på OK.

Rikta WWW-domän

Förutom A-posten för din rotdomän så rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän mot Kinsta (om du inte redan har gjort detta). Du måste lägga till www-versionen av domänen i MyKinsta och upprepa stegen för att verifiera och rikta www-underdomänen.

Felsökning av åtgärda domänfel

Om knappen Åtgärda Domänfel visas bredvid domänen under domänverifieringsprocessen, betyder detta att en CAA-postkonflikt uppstår.

En CAA-post är en valfri DNS-post som låter dig ange vilka certifikatutfärdare (CA) som får utfärda SSL-certifikat för din domän. Om en domän inte har några CAA-poster kan vilken CA som helst generera ett SSL-certifikat för den på begäran. Om en domän har en CAA-post så kan endast CA(n) som anges i CA-posten generera ett SSL-certifikat för domänen.

För att lösa det här felet klickar du på knappen Fix domänfel och uppdaterar CAA-posten enligt anvisningarna i modal/popup-fönstret. Alternativt, om du inte behöver en CAA-post på din domän, kan du ta bort CAA-posten.

Relaterad dokumentation