DNS, en förkortning av Domain Name System, är en av de vanligaste men mest missförstådda komponenterna i webb-landskapet. Enkelt uttryckt hjälper DNS till att styra trafiken på Internet genom att koppla ihop domännamn med faktiska webbservrar. I grund och botten tar den därför en människovänlig förfrågan – ett domännamn som kinsta.com – och översätter den till en datorvänlig server-IP-adress – som 216.3.128.12.

Eftersom DNS handlar om att leta upp adresser och ansluta enheter kallar många DNS för ”Internets telefonbok”. Utan DNS skulle du exempelvis behöva memorera IP-adressen till varje webbplats för att komma åt den, vilket… ja, det skulle bara inte fungera!

Hur fungerar DNS?

När en användare skriver in en webbadress i sin webbläsare börjar DNS arbeta med att koppla webbadressen till IP-adressen för den aktuella servern. Detta kallas DNS namn-resolution och innebär att en DNS-rekursor frågar olika namnservrar för att ta reda på den faktiska IP-adressen för en server.

DNS består huvudsakligen av fyra komponenter:

Låt oss prata om dessa fyra komponenter och hur de fungerar tillsammans.

Domänregistrator

En domänregistrator är den tjänsteleverantör där domännamn köps och där domän-registrering upprätthålls (exempelvis GoDaddy eller Namecheap). Kinsta erbjuder inte domänregistrering men här är vår lista över de bästa domän-registratorerna.

Registratorn är platsen där domännamns-servrarna är specificerade.

De flesta registratorer inkluderar grundläggande DNS-tjänst med kostnaden för domän-registrering. Om du inte lägger till egna namnservrar till domänen kommer domänen därför att använda registratorns standard-namnservrar. Som ett resultat hanteras DNS-poster i de allra flesta fall av registratorn som standard.

Namnservrar

Namn-servrar är ungefär som webb-servrar. De är dock konfigurerade för att lagra DNS-poster i stället för att servera webbplatser eller webb-applikationer.

När du vill ändra en DNS-post måste du därför ändra DNS-posterna på de namnservrar som har angetts av registratorn eller en tredjeparts-tjänst som Cloudflare.

Det här steget är ofta lite förvirrande, så låt oss förklara det lite närmare genom att titta på ett fiktivt exempel:

 1. Din domän (example.com) är registrerad hos GoDaddy.
 2. Du lägger till Cloudflare’s namnservrar till example.com i ditt GoDaddy-konto för att börja använda Cloudflare.
 3. Därefter ändrar du en DNS-post för example.com på GoDaddy. Den här ändringen kommer inte att göra något eftersom domänen inte använder GoDaddy’s namnservrar.
 4. Efter detta gör du samma DNS-ändring för example.com på Cloudflare. Ändringen kommer att vara effektiv eftersom domänen använder Cloudflare’s namnservrar.

Om du bara använder GoDaddy måste du därför uppdatera dina DNS-poster med GoDaddy eftersom de kontrollerar dina namnservrar. Ifall du använder Cloudflare måste du uppdatera dina DNS-poster med Cloudflare eftersom de kontrollerar dina namnservrar. Detsamma gäller för dem som använder Kinsta’s DNS.

Du kan inte besöka en webbplats utan att först komma åt en domännamns-server. Under processen kan du mötas av ett meddelande som ”DNS-servern svarar inte”, vilket i princip innebär att det decentraliserade namnsystemet som ansvarar för att förvandla host-namn till IP-adresser inte svarade.

DNS-poster

DNS-poster associerar en domän med en webbaserad tjänst.

Det finns flera olika typer av DNS-poster, men i de flesta fall används endast 4 eller 5 typer:

 • A-poster: Dessa poster används för att rikta en domän eller en underdomän mot en IPv4-adress. Det här är den regel som används för att rikta en domän som example.com till den webbserver där webbplatsen example.com finns. (Observera: Om en webbserver använder en IPv6-adress i stället för en IPv4-adress används en AAAA-post i stället för en A-post).
 • CNAME-poster: Används för att associera en underdomän till den primära eller kanoniska domänen. Denna typ av regel används exempelvis för att associera en www-subdomän med den primära domänen, som www.example.com med example.com.
 • MX-poster: Dessa nyttjas för att associera en domän med en e-posttjänst. Den här typen av regel används om du vill att e-post till example.com ska levereras till en specifik e-posttjänst, exempelvis Gmail.
 • TXT-poster: Används för att associera godtycklig text till en domän. Vanligtvis används TXT-poster för att associera SPF-poster med en domän för att förbättra e-postleveransen. De skapar dessutom ett skydd mot spammare som missbrukar domännamnet när de skickar ut skräppost. Läs vårt djupgående blogginlägg om e-postautentisering och varför det är viktigt.
Lägga till en A-post i Kinsta's DNS.
Lägga till en A-post i Kinsta’s DNS.

Webbtjänster

I vårt fall är webbtjänsten hosting-leverantör. En A-post (eller AAAA-post) måste läggas till i en domäns namnservrar för att associera den domänen med de webbservrar som hostar webbplatsen.

Det finns många andra typer av webbtjänster som associeras med en domän via DNS-poster: e-post, SFTP, kontrollpaneler för hosting-tjänster, webbmail-program och phpMyAdmin, för att bara nämna några.

DNS-spridning

När du gör en ändring i DNS för en viss domän – exempelvis uppdaterar en DNS-post eller byter namnservrar – tar det lite tid innan ändringarna träder i kraft. Denna tid kallas för spridning.

Spridningen varierar avsevärt från en situation till en annan.

När det gäller DNS-poster har varje post ett associerat TTL-värde (Time to Live). Det här värdet avgör hur snabbt ändringar av DNS-poster träder i kraft.

I de flesta fall är TTL för DNS-poster inställt på 1 eller 4 timmar som standard. Som ett resultat tar det för det mesta upp till 4 timmar innan DNS-ändringar börjar gälla. Det är dessutom möjligt med högre TTL-värden och de gör att det tar längre tid innan ändringarna får full effekt, när en DNS-post uppdateras. I vissa extrema fall kan TTL-värden vara så höga som en vecka.

När det gäller namnservrar bestämmer registratorn TTL-värdet och det kan i allmänhet inte ändras. När du byter till nya namnservrar kan det därför ta från några minuter upp till en dag eller längre för dessa ändringar att träda i kraft.

Hosting-leverantören (Kinsta) kan inte påskynda DNS-spridning. Vad du kan göra är att minska TTL i god tid innan du gör några ändringar i DNS-poster så att ändringarna sprids så snabbt som möjligt. Du kan exempelvis använda ett onlineverktyg som whatsmydns.net för att testa om dina DNS-ändringar har slutförts.

DNS-konfiguration – Så här konfigurerar du din domän

Det finns två vanliga sätt att ställa in ditt DNS. Kinsta stöder båda metoderna, och du kan välja vilken metod som du föredrar.

En metod är att helt enkelt rikta din domäns namnservrar till din hosts namnservrar via din domännamns-registrator. Dessa är ett minimum av två separata domäner som ser ut ungefär så här (du kan ha fler än två namnservrar, bara inte färre):

 • ns1.dinhost.com
 • ns2.dinhost.com

På Kinsta samarbetade vi med Amazon Route 53 för att erbjuda premium-namnservrar till våra kunder utan extra kostnad. Dessa är fyra separata namnservrar som ser ut ungefär så här:

 • ns-xxx.awsdns-60.net
 • ns-xxxx.awsdns-27.org
Kinsta's Amazon Route 53-namnservrar i MyKinsta.
Kinsta’s Amazon Route 53-namnservrar i MyKinsta.

Oavsett om du använder Kinsta’s kostnadsfria premium-DNS eller en tredje parts, måste du konfigurera de poster som riktas mot din primära domän och eventuella ytterligare domäner på din webbplats.

Om din webbplats är hostad hos oss bör du läsa vår guide för att lägga till en domän till en webbplats på Kinsta, som dessutom täcker olika permutationer av vår plattforms integrering med Cloudflare.

För mer detaljerad information om uppdatering av DNS hos några populära registratorer och DNS-hanterare, kolla in dessa artiklar:

Kostnadsfritt DNS vs Premium DNS

Du kan hitta både kostnadsfria DNS och premium-DNS. Alla Kinsta-kunder får tillgång till premium-DNS via Amazon Route 53. Vi tror generellt att premium-DNS är en nödvändighet i dagens värld.

En stor anledning till att välja premium DNS är hastighet och tillförlitlighet. Att leta upp DNS-poster och dirigera trafik tar tid, även om det bara handlar om millisekunder.

Den kostnadsfria DNS som du får från din domännamns-registrator är vanligtvis jämförelsevis långsamt, medan premium-DNS ofta erbjuder en bättre prestanda.

Premium-DNS kan dessutom erbjuda bättre säkerhet och tillgänglighet, särskilt när du utsätts för en DDoS-attack.

Cloudflare DNS är ett bra mellanting mellan ett kostnadsfritt DNS från din domänregistrator och premium-DNS. Det är dessutom en kostnadsfri tjänst som fortfarande erbjuder många av fördelarna med premium-DNS. Tänk bara på att om du använder Cloudflare DNS kommer du inte att kunna använda det inkluderade premium-DNS: et från Amazon Route 53.

Sammanfattning

Nu förstår du förhoppningsvis lite mer om hur DNS fungerar. Sammanfattningsvis används DNS för att associera webbaserade tjänster, exempelvis hosting-leverantörer och e-post, med ett domännamn. Detta innebär fyra steg:

 1. Domänen måste registreras hos en domänregistrator.
 2. Namnservrarna måste därefter anges av domänregistratorn.
 3. DNS-poster måste läggas till på de namnservrar som anges av domänregistratorn eller en tredjepartstjänst som Cloudflare.
 4. DNS-posterna måste dessutom vara fullständigt spridda för att domänen ska kunna associeras med varje relevant webbtjänst.