Med pålitliga webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge och Firefox så är det enkelt att navigera på webben. Ingen av dessa tjänster är dock immun mot fel. Det kan exempelvis handla om det irriterande felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.

Den goda nyheten är att felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED är ganska enkelt att åtgärda. Iallafall så länge som du har tålamodet att prova några felsökningstaktiker. Det handlar exempelvis om att stänga av brandväggen eller att rensa webbläsarens cache.

I den här artikeln så ska vi titta närmare på felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED och vad som orsakar det. Vi visar dig sedan sex sätt att åtgärda det på. Nu sätter vi igång!

Vad är felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED?

När du försöker att komma åt en webbplats så kan det hända att du möter meddelandet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED. Detta kan vara frustrerande eftersom det hindrar dig från att se webbplatsen:

Felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED (Chrome)
Felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED (Chrome)

Det här felet kan uppstå i olika webbläsare, bland annat Google Chrome och Safari:

ERR_CONTENT_DECODING_FAILED-felet (Safari)
ERR_CONTENT_DECODING_FAILED-felet (Safari)

För att förstå det här felet så är det viktigt att veta att det ofta är beroende av GZIP-komprimering. Denna typ av komprimering är ett enkelt sätt att optimera din WordPress-webbplats.

I ett nötskal så kan man säga att när någon försöker komma åt din webbplats kontrollerar webbläsaren om GZIP-komprimering finns. Den gör detta genom att titta efter svars-sidhuvudet content-encoding: gzip. Om den hittar detta så hämtar den automatiskt de komprimerade filerna, dekomprimerar dem och levererar dem till användaren:

GZIP-komprimering
GZIP-komprimering

Om något går fel under denna process (och det finns många möjligheter här) så möter du felmeddelandet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.

Vad orsakar felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED?

Nu när du vet vad felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED är, så ska vi undersöka några av de vanligaste orsakerna:

  • Brandväggar. Den här säkerhetsfunktionen kan exempelvis skydda dig mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), brute force-attacker, skadlig kod med mera. Den kan dock dessutom förvirra din webbläsare och utlösa felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.
  • Korrupt cacheminne eller skadade cookies. En webbläsares cache kan vara till nytta när du vill att ditt innehåll ska levereras snabbare. Samtidigt så kan cookies vara avgörande för affiliatemarknadsföring. Om du inte rensar din cache då och då så kan dock föråldrat eller korrupt innehåll orsaka problem med din webbläsare.
  • Kodningsfel. Som vi nämnde tidigare så kan GZIP-komprimering leda till vissa problem. Du kan dessutom möta det här felet för att ditt HTTP-förfrågningshuvud visar att webbplatsens material är kodat när det egentligen inte är det.
  • Felaktig DNS-adress. Om dina DNS-adresser inte är korrekta så kan även detta leda till felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.
  • DNS-inställningar. Precis som med cachelagring så kan dina DNS-konfigurationer bli föråldrade eller korrupta.

Detta är bara några vanliga orsaker till felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED. Som du kan se är vissa ganska lätta att lösa, medan andra kräver lite mer arbete. I nästa avsnitt så visar vi dig hur du kan ta itu med dessa problem.

Hur du åtgärdar felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED (6 metoder)

Nu ska vi utforska sex sätt att lösa felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED på. Även om det kan dyka upp i flera olika webbläsare så kommer vi att arbeta uteslutande med Google Chrome. Det är nämligen den mest populära webbläsaren på marknaden.

1. Inaktivera alla aktiva brandväggar

En brandvägg kan skydda din enhet från hot på nätet. Den kan dock även orsaka felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.

Du kan kontrollera om detta är fallet genom att inaktivera brandväggen. Låt oss först se hur du gör detta på en Mac-enhet.

För att komma igång så går du till Systeminställningar > Säkerhet och sekretess. Navigera sedan till fliken Brandvägg:

Brandväggsinställningar på en Mac-enhet
Brandväggsinställningar på en Mac-enhet

Vid det här laget så kanske du ser att din brandvägg är avstängd. Men om den är aktiverad väljer du låset i fönstrets nedre vänstra hörn.

Du kommer därefter att uppmanas att ange ditt lösenord innan du kan fortsätta. Sedan så kan du ändra dina säkerhetsinställningar.

Välj Slå av brandväggen och klicka på låset igen för att spara ändringarna:

Stänga av brandväggsinställningarna
Stänga av brandväggsinställningarna

På en Windows-enhet så är processen lika enkel. Du måste gå till Kontrollpanelen > System > Integritet och säkerhet. Välj sedan Windows Säkerhet och klicka på Brandvägg & Nätverksskydd för att hantera dina brandväggar:

Hantering av brandväggar i Windows
Hantering av brandväggar i Windows

När du är klar så återgår du till webbläsaren och kontrollerar sedan om detta har löst problemet.

2. Rensa webbläsarens cacheminne och cookies

Om du fortfarande möter meddelandet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED så kan problemet bero på cachelagrad data. Cachelagring kan visserligen snabba upp leveransen av innehåll. Om du inte rensar webbläsarens cache då och då så kan detta dock skapa komplikationer.

Cookies kan också vara problematiska. Låt oss därför titta på hur du raderar dem tillsammans med cacheminnet.

Öppna Google Chrome och klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet av skärmen. Gå sedan till Fler verktyg > Rensa webbläsardata:

Inställningar för Google Chrome
Inställningar för Google Chrome

Du kommer nu att se följande popup-fönster:

Rensning av surfdata i Google Chrome
Rensning av surfdata i Google Chrome

För att vara säker så rekommenderar vi att du väljer Alltid som tidsintervall. Se sedan till att välja Cookies och andra webbplatsdata samt Cachelagrade bilder och filer.

Tryck på Rensa data och återgå till den webbsida som gav dig felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED. Om den fortfarande inte laddas så kan du gå vidare till nästa steg!

3. Inaktivera GZIP-kodning

GZIP-komprimering kan vara ett bra sätt att förbättra en webbplats prestanda. Om något går fel under komprimeringsprocessen så kan detta dock utlösa felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.

Vi ska därför visa dig hur du inaktiverar GZIP-kodning. För att göra detta så måste du använda ett Chrome-tillägg som ModHeader – Modify HTTP headers. Gå helt enkelt till tilläggssidan och välj Lägg till i Chrome:

ModHeader - Modifiera HTTP-huvuden
ModHeader – Modifiera HTTP-huvuden

Du får då en popup-varning som meddelar dig att det här tillägget kan läsa och ändra data på dina webbplatser. Klicka sedan på Lägg till tillägg för att fortsätta.

Detta kommer att öppna ModHeader-instrumentpanelen automatiskt. Du kan dock gå vidare och stänga den här skärmen. Klicka i stället på ModHeader-ikonen bredvid navigeringsfältet:

ModHeader-inställningar för begärda sidhuvuden
ModHeader-inställningar för begärda sidhuvuden

Under Begärda Sidhuvuden så hittar du det tomma fältet för Namn och anger accept-encoding. I fältet Värde så anger du sedan gzip;q=0,deflate;q=0 (enligt nedan):

Inaktivera GZIP-komprimering i Google Chrome
Inaktivera GZIP-komprimering i Google Chrome

Nu har GZIP-komprimering inaktiverats i din webbläsare. Återgå helt enkelt till den sida som orsakade felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED för att se om det fungerar. Om det fortfarande inte är åtgärdat så kan du sedan ta bort det här Chrome-tillägget och gå vidare till nästa steg.

4. Konfigurera dina DNS-serveradresser manuellt

Din DNS-konfiguration (Domain Name System) kan vara en annan möjlig orsak till att du möter felmeddelandet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED. Du kan därför ändra dina DNS-serveradresser för att se om detta löser problemet.

Det är troligt att din nuvarande enhet kör standardinställningarna som tillhandahålls av din Internetleverantör (ISP), men oroa dig inte, de är lätta att ändra. Kom i alla fall ihåg att notera din ursprungliga serveradress, ifall du vill återgå till den.

På en Mac-enhet så börjar du med att gå till Systeminställningar > Nätverk. Se till att Wi-Fi är valt och tryck på Avancerat. Navigera sedan till fliken DNS:

Standardadresser för DNS-servrar i Mac-inställningar
Standardadresser för DNS-servrar i Mac-inställningar

Nu ska vi ersätta den här serveradressen med Google’s Offentliga DNS. För att göra detta klickar du helt enkelt på +-ikonen i det nedre vänstra hörnet.

Ange sedan 8.8.8.8.8 och/eller 8.8.4.4. Detta är Googles IPv4-adresser:

Ändring av standard-DNS till Googles offentliga DNS-server på Mac
Ändring av standard-DNS till Googles offentliga DNS-server på Mac

Alternativt så kan du ange Google’s IPv6-adresser. Klicka slutligen på OK för att spara ändringarna.

På en Windows-enhet så öppnar du appen Inställningar och väljer Nätverk och Internet. Klicka sedan på Egenskaper:

Inställningar för nätverk och internet i Windows
Inställningar för nätverk och internet i Windows

På nästa sida så hittar du IP-tilldelningar och klickar på knappen Redigera:

IP-tilldelning i Windows
IP-tilldelning i Windows

Detta öppnar ett popup-fönster. Välj Manuell och aktivera sedan växelknappen för IPv4. Skriv in IP-adressen i rätt fält och tryck på Spara:

Ändra IP-adressen i Windows
Ändra IP-adressen i Windows

Om du har problem med den här processen så kan du läsa Google’s detaljerade guide om hur du ändrar dina DNS-serveradresser till dess offentliga DNS.

5. Rensa din DNS

Om omkonfigureringen av dina DNS-serveradresser inte löste problemet med webbläsaren så kan det vara dags att rensa ditt DNS helt och hållet. För att göra detta på en Mac så måste du använda Terminal.

Du kan leta efter det här programmet med hjälp av sökverktyget Spotlight Search:

Terminal på Mac
Terminal på Mac

När du har öppnat Terminal så anger du följande kommando och trycker på enter:

sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

Du måste sedan ange ditt administratörslösenord. Klicka därefter på Enter igen så bör du se en bekräftelse på att ditt DNS har rensats.

I Windows så är processen lika enkel. Du måste öppna applikationen Kommandotolken och skriva in följande:

ipconfig /flushdns

Gå sedan tillbaka till sidan i fråga för att se om den fortfarande visar felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.

6. Spola webbläsarens socketpooler

Om metoderna ovan inte har fungerat för dig så finns det ytterligare en strategi som du kanske vill prova. Det är att rensa webbläsarens socketpooler.

Öppna bara en ny flik i Chrome och skriv följande adress i sökfältet: chrome://net-internals. Då kommer du till följande sida:

Google Chrome’s net internals page
Google Chrome’s sida om nätinterna funktioner

Gå till Sockets i den vänstra menyn. Klicka sedan på knappen Flush socket pools:

Spola ut Chrome’s socketpooler
Spola ut Chrome’s socketpooler

Återgå nu till den sida som visar  meddelandet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED och se om det fungerar!

Sammanfattning

Felet ERR_CONTENT_DECODING_FAILED kan dyka upp oväntat i din webbläsare. Ibland så beror det på ett komplicerat kodnings- eller avkodningsproblem. Andra gånger så kan felet dock bero på något så enkelt som en brandvägg eller en skadad cache. Oavsett vilket så bör du lösa felet så snart som möjligt.

Du kan börja med att stänga av eventuella brandväggar och rensa webbläsarens cache och cookies. Om ingen av dessa strategier fungerar så kan du behöva inaktivera GZIP-kodning, rensa ditt DNS eller konfigurera om dina DNS-serveradresser manuellt.

Om ditt företag är beroende av din webbplats så bör du se till att den alltid är tillgänglig. Alla Kinsta’s hostingplaner levereras med en högkvalitativ support för att hjälpa dig att felsöka eventuella problem som du kan stöta på.