Ett av de största problemen med SSL-fel (Secure Sockets Layer) är att de kan hindra användare från att komma åt din webbplats. Många webbläsare är försiktiga och varnar eller blockerar besökare från att nå din webbplats om de upptäcker ett problem med ditt SSL-certifikat. Som ett resultat så kan ingen se ditt innehåll om du möter felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT.

Det här felet visas vanligtvis när det finns konfigurations-problem med SSL-certifikatet. Den goda nyheten är att detta SSL-fel är ganska enkelt att felsöka. Faktum är att vissa hosting-leverantörer till och med gör detta åt dig.

I den här artikeln kommer vi att tala om felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT och dess orsaker. Vi visar dig sedan flera sätt att åtgärda det. Nu sätter vi igång!

Vad är felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT?

Som webbplatsägare vet du förmodligen redan hur viktigt det är att ha ett SSL-certifikat. Protokollet Secure Sockets Layer krypterar data på din webbplats. Som ett resultat så skyddas dina användares information från illvilliga aktörer. Denna säkerhetsåtgärd är särskilt viktig om du samlar in användardata via formulär eller betalnings-uppgifter i din webbutik.

Felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT visas när webbläsaren inte känner igen ett SSL-certifikat. Till skillnad från vissa andra SSL-relaterade fel visar det här meddelandet att din webbplats är ”otillgänglig” i stället för att varna användarna för den:

ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT
ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT

Så länge det här felet kvarstår kan användarna inte komma åt din webbplats. Dessutom så är detta en indikation på ett underliggande problem med webbplatsens SSL-certifikat.

Det är viktigt att åtgärda SSL-konfigurationen för din webbplats av säkerhetsskäl. Det kan göra dina besökare lugna genom att hålla deras data säkra. Ett fungerande SSL-certifikat visar även att din webbplats är verklig och inte ett försök till nätfiske.

Det finns numera ingen ursäkt för att inte ha ett fungerande SSL-certifikat på din webbplats. Det är nämligen ganska enkelt att ställa in (vissa hosting-leverantörer gör det till och med åt dig!). Att ha ett SSL-certifikat är dessutom en av de rankningssignaler som sökmotorerna tar hänsyn till. Det kan därför öka din synlighet på nätet och locka fler besökare till din webbplats.

Vanliga orsaker till felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT

Det finns en viss grad av tvetydighet när det gäller ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT. I de allra flesta fall visas felet under något av följande förhållanden:

  1. Du använder ett ogiltigt SSL-certifikat.
  2. Det finns ett problem med konfigurationen av ditt certifikat.
  3. Din webbplats är inte konfigurerad för att laddas över HTTPS.

Det finns många andra, mer specifika SSL-fel, bland annat SSL Handshake Failed, ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR och NET::ERR_CERT_DATE_INVALID. Dessa felmeddelanden pekar också på problem med ett SSL-certifikat.

Ibland kan dessa SSL-fel orsakas av enkla cachelagrings-problem, och du kan lösa dem genom att rensa webbläsarens cache. Andra vanliga bovar är webbläsartillägg. Att inaktivera tillägg kan därför ofta hjälpa dig att felsöka problemet.

Samtidigt kan felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT ha flera möjliga orsaker. Tyvärr så är ingen av dem lika lätt att åtgärda som att rensa cacheminnet eller inaktivera tillägg. Som ett resultat så handlar felsökning av felet främst om att utesluta varje möjlig orsak.

Så här åtgärdar du felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT (4 metoder)

Felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT visas när det finns ett giltighets- eller konfigurationsproblem med certifikatet för din webbplats. Det första steget bör därför vara att kontrollera att du använder ett giltigt certifikat. Låt oss ta en titt på hur du gör detta!

1. Kontrollera att du har ett giltigt SSL-certifikat

För att ett SSL-certifikat ska fungera måste det komma från en giltig myndighet. Vem som helst kan signera ett certifikat själv och installera det på en webbplats. Men om ditt certifikat inte kommer från en betrodd tredje part kommer du att möta felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT.

Certifikat-myndigheterna är få och många. Processen för att bli en ackrediterad myndighet innebär strikta säkerhets- och verksamhets-krav. Organisationer måste genomgå stränga valideringsförfaranden, inklusive säkerhets-granskningar och bakgrunds-kontroller.

All denna säkerhet är nödvändig eftersom SSL-certifikat bygger på förtroende och branschen är hårt reglerad. Några av de mest populära certifikat-myndigheterna på marknaden är Comodo, DigiCert, GlobalSign, GoDaddy, Let’s Encrypt och Cloudflare.

Kinsta använder exempelvis Cloudflare SSL-certifikat:

Cloudflare erbjuder SSL-certifikat
Cloudflare erbjuder SSL-certifikat

Om du använde en betrodd certifikatutfärdare för ditt SSL-certifikat eller fick ett via ditt hosting-leverantör kan du hoppa till följande felsökningsmetod. Ifall du är osäker på om du använder ett giltigt certifikat är det dock värt att utfärda och installera ett nytt certifikat från en betrodd myndighet.

I vissa fall så är du kanske osäker på om din webbplats använder ett giltigt certifikat. I nästa avsnitt visas hur du kan avgöra detta.

2. Kontrollera om din SSL-konfiguration är felaktig

Det finns många verktyg som du kan använda för att kontrollera om ditt SSL-certifikat och din konfiguration är felaktiga. Ett av våra favoriter är Qualys SSL Server Test. Med det här verktyget kan du ange ett domännamn, se om det har ett SSL-certifikat och få en fullständig rapport om dess konfiguration:

Qualys SSL Server Test
Qualys SSL Server Test

Rapporten innehåller dessutom information om eventuella fel som SSL Server Test hittar på vägen. Om certifikatet exempelvis kommer från en giltig myndighet visas detta i rapporten:

Rapport från Qualys SSL Server Test
Rapport från Qualys SSL Server Test

Du kan dessutom se vem som har utfärdat certifikatet genom att navigera till rapportens del Utfärdare. Om utfärdaren inte är en giltig myndighet får du inget ”A” och rapporten meddelar att du måste installera ett nytt certifikat.

Rapporten innehåller även information om certifikatets giltighetsdatum, om det har återkallats och om det är betrott av de viktigaste webbläsarna och operativsystemen (OS). Alla giltiga SSL-certifikat bör få en fullständig positiv rapport från SSL-servertestet.

3. Konfigurera din webbplats så att den laddas via HTTPS

När du har installerat ett SSL-certifikat måste du konfigurera din webbplats så att den laddas över HTTPS. Annars kommer du att stöta på SSL-fel som ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT.

Om du använder Kinsta är den här processen enkel. På instrumentpanelen MyKinsta kan du tvinga fram HTTPS för specifika webbplatser genom att gå in på fliken Verktyg . Här hittar du ett alternativ som heter Tvinga HTTPS. Om du klickar på Aktivera börjar du automatiskt att omdirigera alla anslutningar via HTTPS:

MyKinsta-instrumentpanelen
MyKinsta-instrumentpanelen

Om du inte använder Kinsta är processen lite mer komplicerad för att lösa ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME på Nginx-servrar. Du kan konfigurera din Nginx-server för att omdirigera HTTP till HTTPS genom att ändra Nginx-konfigurationsfilen och lägga till följande kod:

server {

listen 80;

server_name domain.com www.domain.com;

return 301 https://domain.com$request_uri;

}

Tänk på att du måste ersätta domänplatshållarna med webbplatsens webbadress. För Apache är processen liknande, men du måste redigera .htaccess-filen i stället. Lägg helt enkelt till den här koden:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Om du använder WordPress har du tillgång till vissa plugins som gör att du kan tvinga din webbplats att laddas över HTTPS. Dessa plugins kan dock orsaka problem med din server-konfiguration. Om din hosting-leverantör inte erbjuder något alternativ för att tvinga din webbplats att laddas över HTTPS är det bästa sättet att ändra serverns konfiguration direkt.

4. Kontakta din hosting-leverantör för att få hjälp

Om du använder ett giltigt certifikat utan konfigurations-fel och din webbplats är konfigurerad för att laddas över HTTPS bör det inte finnas några problem. Men om du fortfarande stöter på felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT är det dags att kontakta ditt hosting-leverantör.

Denne bör kunna avgöra om det finns ett underliggande problem med ditt certifikat och installera om det om det krävs. Beroende på vilken host som du har kan de utfärda certifikat automatiskt från betrodda myndigheter. Som ett resultat minimeras risken för SSL-relaterade fel.

När du kontaktar din hosting-leverantör ska du se till att berätta om de tidigare åtgärder som du har vidtagit för att lösa problemet. Detta bör göra det lättare för dem att begränsa orsaken till SSL-felet.

Sammanfattning

SSL-fel kan vara mycket problematiska eftersom de ofta blockerar åtkomsten till din webbplats helt och hållet. Vissa webbläsare gör det möjligt att kringgå SSL-fel, medan andra meddelar att webbplatsen är otillgänglig. Felet ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT tillhör den senare kategorin.

Om du stöter på det här felet finns det ett problem med konfigurationen eller giltigheten av ditt SSL-certifikat. Du måste först se till att du har ett giltigt SSL-certifikat och kontrollera att konfigurationen är korrekt. Därefter rekommenderar vi att du ser till att din webbplats är konfigurerad för att laddas över HTTPS. Om du fortfarande möter felet är det dags att kontakta din hosting-leverantör för att få hjälp.

Alla Kinsta-planer levereras med automatiska SSL-certifikat. Vi konfigurerar Cloudflare-certifikat åt dig så att du inte behöver oroa dig för SSL-fel. Om du dessutom stöter på SSL-problem på din webbplats kan du när som helst kontakta våra WordPress-specialister. Kolla in våra planer idag!