Behöver du ångra nån ändring i WordPress? Gjorde du ett misstag och vill spola tillbaka bandet och korrigera?

I den här artikeln visar vi hur du ångrar ändringar i WordPress med hjälp av en kärnfunktion som kallas revidering och tillhörande funktion, autospara.

Revideringar och autospar-funktionen är i grunden en ögonblicksbild av ditt inlägg, din sida eller annat typ av inlägg som gör det enkelt att återställa ändringar när det behövs.

I den här artikeln börjar vi med att visa dig hur du ångrar i WordPress med hjälp av revideringar. Sedan, när vi har täckt instruktionsdelen, kommer vi att förklara lite mer om revideringar och att autospara arbete, samt ge några tips för att använda detta effektivt. Och om du har gjort ett stort misstag, finns det alltid ögonblicksbilder.

Hur ångrar man saker i WordPress med hjälp av revideringar?

Vi börjar med en ”hur du gör”-del eftersom vi förstår att du kan vara i en stressig situation och vill ha ditt arbete tillbaka så snart som möjligt. Men när du har fixat det som behövs, uppmuntrar vi dig att läsa igenom hela inlägget eftersom det finns några viktiga prestanda-överväganden för att använda revideringar i wordpress.

Steg 1: öppna gränssnitt för revideringar

För att komma åt funktionen revidering, leta efter reviderings- länken i sidofältet.

Här finner du den i den nya redigeraren(Gutenberg):

Så här öppnar du revideringar i block-redigeraren
Så här öppnar du revideringar i block-redigeraren

Och här hittar du den i den  klassiska redigeraren:

Så här öppnar du revideringar i den klassiska redigeraren
Så här öppnar du revideringar i den klassiska redigeraren

Oavsett hur du öppnar revideringsgränssnittet, kommer det att se likadant ut.

Steg 2: Välj revidering för att återställa

Så här ser revideringsgränssnittet ut:

WordPress revideringsgränssnitt
WordPress revideringsgränssnitt

Det finns några saker som du kan göra här. Först kan du använda skjutreglaget högst upp för att välja olika revideringar.

Då kommer WordPress att jämföra den revidering som du har valt med den revidering som omedelbart föregår den som du har valt:

Använd skjutreglaget för att ändra vilken revidering du tittar på.
Använd skjutreglaget för att ändra vilken revidering du tittar på.

En röd bakgrund indikerar att något har tagits bort, medan en grön bakgrund indikerar att något nytt har lagts till:

Färgerna hjälper dig att se vad som har lagts till eller tagits bort i revideringarna
Färgerna hjälper dig att se vad som har lagts till eller tagits bort i revideringarna

Om du inte vill jämföra en revidering med revideringen omedelbart innan, kan du även markera rutan Jämför två revideringar för att jämföra två revideringar mot varandra med hjälp av skjutreglagen:

Hur man jämför olika revideringar med varandra
Hur man jämför olika revideringar med varandra

Steg 3: Återställ revideringar

Det finns två olika sätt att ångra en sak i WordPress och återställa med en revidering:

  • Fullständig återställning
  • Återställ bara en del manuellt med hjälp av att kopiera och klistra in.

Först kan du använda knappen Återställ den här revideringen för att återställa den valda revideringen (det kan också stå Återställ via autospar-funktionen, beroende på om du tittar på en revidering eller en autospar-funktion).

Det är viktigt att notera att den här knappen ändrar allt eller inget. WordPress kommer alltså att helt ersätta det aktuella innehållet med innehållet i revideringen:

Hur man återställer en revidering
Hur man återställer en revidering

Om du inte vill göra detta kan du använda den mer lågteknologiska och manuella kopierings- och inklistringsmetoden. Detta är användbart om du bara, tagit bort ett enda stycke som du vill ha tillbaka, men inte vill skriva över allt annat innehåll som du har lagt till sedan dess.

Med lågteknologisk menar vi att vi bara går in och kopierar det innehåll du vill återställa. Sedan kan du klistra in detta i redigeraren:

Du kan kopiera och klistra in de delar som du vill
Du kan kopiera och klistra in de delar som du vill

Och det är så man ångrar förändringar i WordPress!

Kan du ”ångra en revidering”?

Om du ändrar dig efter att ha återställt en äldre version av ditt innehåll – oroa dig inte. Du kan alltid gå tillbaka till samma revideringsgränssnitt och återställa igen.

När du använder knappen Återställ den här revideringen tar WordPress inte bort de andra ändringarna. I stället skapas bara en helt ny version med innehållet som du har återställt.

Mer om WordPress Revideringar och Autospar-funktionen

Nu när vi har visat dig hur du får ditt innehåll tillbaka, låt oss berätta vad som faktiskt händer under processen.

Det finns två sätt för WordPress att ”spara” dina ändringar:

  • Revideringar – WordPress lagrar en ögonblicksbild av ditt innehåll varje gång du klickar på Spara utkast, publicera eller Uppdatera i redigeraren. Som standard kommer WordPress lagra obegränsade revideringar, men vi rekommenderar dig att begränsa detta.
  • Autospar-funktionen – även om du inte klickar på Spara utkast, publicera eller uppdatera, kommer wordpress fortfarande automatiskt spara en ögonblicksbild var 60:e sekund medan du arbetar i den klassiska redigeraren eller var 10:e sekund om du arbetar i den nya block-redigeraren (Gutenberg). WordPress kommer bara att lagra en autosparning i taget, så vid varje intervall ersätter den tidigare autosparning.

Med reviderings-gränssnittet som vi visade dig ovan kan du komma åt både revideringar och autospar-funktionen, och du kan återställa på detta sätt.

Du kan till exempel se hur en autosparning ser nästan identisk ut med en revidering. Den enda skillnaden är att WordPress kommer att använda röd text för att låta dig veta att du tittar på en autosparning:

Hur en autosparning ser ut
Hur en autosparning ser ut

Varför vi rekommenderar dig att begränsa revideringar i WordPress

WordPress-revideringar är visserligen en bra funktion när det gäller att ångra förändringar i WordPress. Men det faktum att WordPress lagrar obegränsade revideringar (som standard) innebär att revideringar kan börja svälla din databas eftersom varje revidering är en ny rad i din wordpress-databas. Vi har sett många äldre webbplatser med 100.000 + rader bara från revideringar.

Nu betyder det inte att du måste göra dig av med reviderings-funktionen helt, men vi rekommenderar att du ställer in ett tak för antalet revideringar som WordPress kommer att lagra för varje bit av innehåll, snarare än att låta den lagra obegränsad revideringar.

För att göra detta, läs vår guide om att optimera WordPress- revideringar för några olika metoder som du kan använda för att begränsa hur många revideringar WordPress lagrar.

Vi rekommenderar att du ställer in så du har högst tre till fyra revideringar. Detta kommer fortfarande att ge dig en chans att återställa ditt arbete om du gör ett misstag, men kommer inte svälla upp i din databas.

Med denna gräns kommer WordPress bara lagra de senaste tre till fyra revideringarna för varje enskild bit av ditt innehåll. Det vill säga, WordPress tar automatiskt bort äldre revideringar när du passerar gränsen du angett.

Du kan även begränsa autospar-funktionen

Som vi nämnde ovan skapar WordPress en ny autosparning var 60:e sekund när du arbetar i den klassiska redigeraren(även om det bara lagras en autosparning per inlägg).

Om du vill ändra detta kan du använda filen wp-config.php för att ställa in ett anpassat autosparnings-intervall i wordpress.

Den nya blockredigeraren (Gutenberg) sparar oftare – var 10:e sekund som standard. Om du vill kan du använda plugin-programmet Inaktivera Gutenberg autosparning för att ändra autosparnings-intervallet direkt från blockredigerarens gränssnitt.

Sista utväg – Återställa en ögonblicksbild (Backup)

Om du är en kund hos Kinsta och har gjort ett stort misstag som revideringar eller autosparningar inte kan fixa, kan du alltid återställa din webbplats på wordpress från en ögonblicksbild (backup). Som standard säkerhetskopieras webbplatsen automatiskt var 24:e timme. Dessa ögonblicksbilder lagras i 14 dagar (och 20 till 30 dagar på mer omfattande planer).

I mykinstas instrumentpanel klickar du på din webbplats och sedan på fliken ”Säkerhetskopior”. Välj en ögonblicksbild (säkerhetskopia) som du vill återställa webbplatsen från.

Återställ webbplats på wordpress från en ögonblicksbild (säkerhetskopiering)
Återställ webbplats på wordpress från en ögonblicksbild (säkerhetskopiering)

Viktigt: Kinsta har garantier för restaurering. När du återställer en säkerhetskopia genereras en ny säkerhetskopia som återspeglar webbplatsens tillstånd precis innan du återställde den. För att vara säker. 😉

Om du inte är en kund hos Kinsta, kan du använda ett backup-plugin på WordPress. Vi rekommenderar alltid att du använder en som har inkrementella säkerhetskopior för bästa prestanda.

Sammanfattning

WordPress revideringar hjälper dig ångra ändringar i WordPress och återställa en tidigare version av ditt innehåll (eller bara visa en tidigare version så att du kan kopiera och klistra in något).

Du kan komma åt alla inlägg eller sidans revideringar genom att klicka på länken Revideringar i WordPress-redigeraren.

Men även om revideringar är bra, rekommenderar vi inte att du lagrar obegränsat med sådana. I stället rekommenderar vi att du följer dessa instruktioner för att begränsa WordPress till att lagra endast de senaste tre till fyra revideringarna för varje del av innehållet

Och om du har gjort ett stort misstag, finns alltid WordPress ögonblicksbilder (säkerhetskopior).