En lokal utvecklings- och testserver är ett av de viktigaste verktygen i varje WordPress-utvecklares arsenal. Dessa beprövade lösningar gör att du snabbt och enkelt kan bygga en webbplats, utan risk för att krascha en live webbserver. Det kan dock uppstå problem även med det här.

MAMP är ett populärt lokalt webbutvecklingsverktyg för att bygga WordPress-webbplatser, men kan ibland falla offer för lokala hosting-problem. Lyckligtvis finns det flera sätt att lösa problemet, om du stöter på det vanliga meddelandet ”localhost refused to connect”.

I den här artikeln kommer vi att utforska vad MAMP´s localhost-fel är och vad som orsakar problemet. Vi går sedan igenom sju sätt som du kan lösa det här anslutningsproblemet på. Nu börjar vi!

En introduktion till MAMP (och felet ”Localhost refused to connect” )

MAMP är en lösningsstack bestående av öppen källkod och proprietär programvara. Namnet MAMP härleds från dess komponenter: macOS, Apache, PHP,  MySQL eller MariaDB, och Perl eller Python. MAMP är dock inte begränsat till dessa element. Du kan exempelvis välja att använda Nginx i stället för Apache.

MAMP installerar en lokal servermiljö på din Windows- eller macOS-dator och används ofta för att utveckla dynamiska webbplatser. MAMP används även ofta av utvecklare som arbetar med Content Management Systems (CMS) som WordPress:

Du kan använda MAMP för att utveckla webbplatser utan en live webbserver.
Du kan använda MAMP för att utveckla webbplatser utan en live webbserver.

Med MAMP kan du konfigurera en lokal utvecklingsmiljö på datorn. Detta eliminerar den tid, kostnad och komplexitet som ofta är förknippad med att konfigurera en fristående webbserver. Det är med andra ord idealiskt för att snabbt testa projekt eller för att utveckla webbplatser utan risk för att krascha en live-server.

Du kan dock fortfarande stöta på problem när du använder MAMP. När du försöker komma åt din localhost är det möjligt att du möter detta felmeddelande: ”localhost refused to connect”.

Detta inträffar vanligtvis när det uppstår ett problem med portkonfigurationen. En annan tjänst kan exempelvis blockera porten som MAMP försöker använda, eller så försöker du komma åt fel port. Du kan även stöta på det här felet när MAMP misslyckas med att starta servern.

Så här löser du MAMP´s ”Localhost Refused to Connect” -fel (7 metoder)

MAMP är en populär lösning för att utveckla och testa projekt i en lokal miljö. Men om du inte kan ansluta till localhost, kommer du inte att få så mycket nytta av det här verktyget. Om du stöter på felet ”localhost refused to connect” kommer här sju korrigeringar som bör hjälpa dig att ansluta igen så att du kan fortsätta jobba.

1. Prova en annan webbläsare

Det är möjligt att dina anslutningsproblem kan vara webbläsarspecifika. Varje webbläsare har en unik inställning och ett unikt beteende.

Vissa webbläsare omdirigerar automatiskt till HTTPS-motsvarigheten (Hypertext Transfer Protocol Secure) till en HTTP-webbadress. Om du inte har SSL(Secure Sockets Layer) aktiverat för ditt webbprojekt kan den här omdirigeringen utlösa ett localhost-fel.

Innan du går vidare till mer komplexa korrigeringar kanske du bör prova att komma åt din localhost via en alternativ webbläsare. Detta kan hjälpa dig att se om problemet ligger hos MAMP eller den webbläsare som du använder.

Om du inte stöter på localhost-felet i en alternativ webbläsare tyder detta på att problemet är webbläsarspecifikt. I det här scenariot rekommenderar vi att du kontrollerar webbläsarens inställningar för alla konfigurationer som kan orsaka problem med MAMP. Du kanske exempelvis upptäcker att webbläsaren omdirigerar HTTP-begäranden till HTTPS som standard.

Stegen för att lösa det här omdirigeringsproblemet varierar beroende på vad du använder. Chrome-användare kan exempelvis inaktivera den här omdirigeringen genom att ta sig till chrome://net-internals/#hsts:

Kontrollera om det finns automatiska HTTPS-omdirigeringar i webbläsaren.
Kontrollera om det finns automatiska HTTPS-omdirigeringar i webbläsaren.

Bläddra sedan till följande sektion, Ta bort domänsäkerhetsprinciper, och skriv in din localhost-domän. Du kan sedan välja Radera, vilket bör inaktivera Chromes omdirigering för din localhost.

2. Tillåt inkommande anslutningar

Om du inte kan komma åt webbservern via localhost finns det en risk att brandväggen blockerar anslutningen. Du kan ofta lösa det här problemet genom att ändra brandväggsinställningarna så att inkommande anslutningar tillåts för den port som MAMP försöker komma åt. Alternativt kan du tillåta anslutningar för hela MAMP-applikationen.

Om du är macOS-användare kan du redigera brandväggsinställningarna genom att navigera till Apple > systeminställningar … > Säkerhet & Sekretess. Du kan sedan välja fliken Brandvägg:

inställningar för macOS-brandväggen.
inställningar för macOS-brandväggen.

Om du vill aktivera inkommande anslutningar för hela MAMP-programmet väljer du Brandväggsalternativ. Du kan sedan klicka på +-ikonen, välja  MAMP och välja Lägg till. MAMP läggs sedan till i listan över tillåtna program.

Tillåt alla inkommande anslutningar för MAMP.
Tillåt alla inkommande anslutningar för MAMP.

Kontrollera nu att MAMP-programmet är konfigurerat för att tillåta inkommande anslutningar och klicka sedan på OK. Brandväggen tillåter nu alla inkommande anslutningar för MAMP.

Om du använder Windows Defender bör du ha fått ett brandväggsmeddelande när du installerade MAMP. Du kan dock när som helst ändra windows-brandväggens behörigheter genom att navigera till Start > Inställningar > Uppdateringar & Säkerhet > Windows Säkerhet. Du kan sedan välja Brandvägg & Nätverksskydd för att göra nödvändiga ändringar i brandväggsinställningarna.

3. Kontrollera MAMP´s dokumentrot

När du öppnar din localhost visar MAMP innehållet i dokumentroten. Som standard finns detta på /Applications/MAMP/htdocs, och innehåller antingen en index.html eller index.php-fil.

Om du flyttar eller tar bort den här indexfilen har MAMP inget att läsa in. MAMP kan även ha svårt att visa något innehåll om du redigerar indexfilen felaktigt. Detta kan orsaka en rad fel, inklusive meddelandet ”localhost refused to connect”.

Du kan avgöra om du oavsiktligt har ändrat eller flyttat den här viktiga mappen genom att gå till /Applications/MAMP/htdocs/. Om den inte innehåller en index.html eller index.php-fil, är detta sannolikt orsaken till dina localhost-fel.

Det är även värt att kontrollera om MAMP laddar innehåll från rätt mapp. Om du använder den kostnadsfria versionen av MAMP kan du kontrollera platsen för rotdokumentet i huvudfönstret för MAMP:

Kontrollera MAMP-dokumentroten.
Kontrollera MAMP-dokumentroten.

Om du använder MAMP Pro är den här processen något annorlunda. Du kan verifiera rotens plats genom att välja Värdar > Allmänt. På den här skärmen visas sökvägen till dokumentroten:

Kontrollera dokumentroten i MAMP-inställningarna.
Kontrollera dokumentroten i MAMP-inställningarna.

Om du misstänker att det kan vara problem med dokumentroten kan du helt enkelt välja Öppna med följt av din favoritfilhanterare. Detta tar dig direkt till dokumentroten, där du kan inspektera mappens innehåll och göra nödvändiga ändringar.

4. Ändra portinställningarna

Serverprogram som MAMP kräver exklusiv åtkomst till en viss nätverksport. Detta gör att flera program kan köras på samma dator.

Varje server har en standardport. Apache-webbservern använder vanligtvis port 80, medan MySQL-databasservern använder port 3306. Som standard använder MAMP portarna 8888, 8889 och 7888. Det kan dock hända att dessa portar redan används av något annat program eller programvara.

Om så är fallet kan du konfigurera MAMP så att det använder en alternativ port. Om du använder den kostnadsfria versionen kan du kontrollera portinställningarna genom att navigera till MAMP > Inställningar. Välj sedan fliken  Portar:

Kontrollera inställningarna för MAMP-porten.
Kontrollera inställningarna för MAMP-porten.

Om du använder MAMP Pro hittar du dessa alternativ under fliken Portar & Användare. Du kan sedan se de exakta portarna som MAMP använder:

Kontrollera inställningarna för MAMP Pro-porten.
Kontrollera inställningarna för MAMP Pro-porten.

Om MAMP redan använder en alternativ port kan du försöka återställa standardinställningarna genom att välja MAMP-standard. Om du är Pro-användare kan du klicka på knappen Ange standard MAMP-portar. Detta återställer portarna för Apache, Nginx och MySQL till 8888, 7888 och 8889.

Alternativt har MAMP en 80 & 3306-knapp, vilket ställer in portarna på de vanligaste värdena. När du har ändrat portinställningarna kan du få positiva resultat genom att skriva det nya portnumret direkt i webbläsarens adressfält, som i http://<lokalhost>:8888/.

Om du fortfarande stöter på localhost-felet kan du försöka konfigurera MAMP för att använda ett helt slumpmässigt portnummer, exempelvis 8814. Du kan sedan skriva den här adressen direkt i din webbläsare (http://localhost:8814/) för att se om detta löser ditt localhost-problem.

5. Kontrollera att Apache´s webbserver körs

Apache är en av de mest använda webbservrarna. Både MAMP och MAMP Pro tillhandahåller det här alternativet. Om Apache-servern inte körs kommer du dock att få problem med att ansluta till din localhost.

Du kan se om Apache-servern körs genom att titta på stopp/start-knappen i det övre högra hörnet av MAMP-appen. Om Apache-webbservern är aktiv blir den här knappen grön. Om du är MAMP Pro-användare kan du utföra verifiering genom att välja ”Apache” i menyn till vänster:

Kontrollera installationen av Apache´s webbserver.
Kontrollera installationen av Apache´s webbserver.

MAMP Pro-användare kan även visa mer information om sina Apache-servrar genom att antingen välja Info eller Status. Om servern körs startar båda dessa knappar en flik som innehåller mer information om Apache-konfigurationen.

Apache-serverstatus
Apache-serverstatus

Om apache-webbservern inte körs kan det hända att en annan MySQL-tjänst använder samma port. Om du misstänker att så är fallet är en lösning att avsluta alla httpd-processer på din dator. De exakta stegen för att avsluta httpd-processer varierar beroende på operativsystemet.

Mac-användare kan identifiera och avsluta httpd-processer med Aktivitetsövervakaren. I verktygsfältet Aktivitetsövervakaren väljer du Visa > alla processer:

Visa alla processer i Aktivitetsövervakaren
Visa alla processer i Aktivitetsövervakaren

Skriv ”httpd” i sök-fältet. Markera varje resultat i listan och klicka sedan på Stopp-ikonen i Aktivitetsövervakarens övre vänstra hörn:

Avsluta httpd-processer i macOS
Avsluta httpd-processer i macOS

När du har avslutat varje httpd-process startar du om MAMP och försöker starta om Apache-webbservern.

Om detta inte löser problemet finns det en risk att filen httpd.conf.temp kan vara skadad. Vissa MAMP Pro-användare har rapporterat positiva resultat efter att ha bytt namn på den här filen.

Navigera till ~/Library/Application Support/appsolute/MAMP PRO/templates på din lokala dator. Du kan sedan byta namn på httpd.conf.temp till http.conf.temp.bak. Starta om MAMP och kontrollera om Apache-servern körs.

6. Starta om Apache´s webbserver

Du kan även lösa felet ”localhost refused to connect” genom att starta om Apache´s webbserver. Om du vill stoppa servern startar du din Mac´s terminal genom att navigera till program > Verktyg > Terminal.

Starta Terminal i macOS.
Starta Terminal i macOS.

Alternativt kan Windows-användare starta Kommandotolken. Kör sedan följande kommando: ”sudo apachectl stop”. I fönstret för Terminal eller Kommandotolken bör följande meddelande visas: Pågående åtgärd.

Om du har ändrat MAMP:s portinställningar är det en bra idé att återställa dem till sina standardvärden (80/3306). Du kan antingen navigera till MAMP > Inställningar… > portar (MAMP) eller Portar & Användare  (MAMP Pro). I det resulterande fönstret väljer du MAMP Standard.

Växla sedan tillbaka till Terminal eller Kommandotolken och kör följande kommando: ”sudo apachectl restart”. Du kan sedan starta om Apache-webbservern genom att välja ikonen Start/stopp i MAMP´s övre högra hörn.

7. Installera om MAMP

Slutligen kanske du kan lösa problemet genom att avinstallera och installera om MAMP. Tänk bara på att avinstallation av programmet tar bort alla databaser som finns i din db-mapp.

Om du använder MAMP Pro finns den mappen i /Library/Application Support/appsolute/MAMP PRO/db. Om du vill behålla den här informationen kan du flytta filerna till en säker plats innan du avinstallerar MAMP.

Vi rekommenderar även att du antecknar dina Apache-, MySQL- och DynDNS-portnummer, eftersom vissa innehållshanteringssystem (CMS)  är portberoende. Du hittar den här informationen genom att välja Hosts i MAMP:s vänstra meny och sedan öppna fliken Allmänt.

Om du vill avinstallera MAMP Pro väljer du MAMP PRO > Avinstallera MAMP Pro. Om du blir ombedd, anger du administratörens användarnamn och lösenord:

Avinstallera MAMP Pro.
Avinstallera MAMP Pro.

När du har avinstallerat MAMP visas följande meddelande: MAMP Pro har avinstallerats. Du kan nu gå över till datorns  /Applikationer-mapp  och ta bort  MAMP-mappen.

Nu när du helt har tagit bort MAMP är det dags att installera om det! Du kan ladda ner en ny kopia av MAMP från den officiella webbplatsen och sedan installera applikationen som vanligt.

När du har installerat MAMP kanske du vill återställa databaserna. Navigera till /Library/Application Support/appsolute/MAMP PRO/db i din favoritfilhanterare. Du kan sedan dra db-filerna till den mappen.

Sammanfattning

MAMP´s lokala servermiljö kan vara ovärderlig för att bygga och testa din webbplats. Men om du stöter på felet ”localhost refused to connect” måste du lösa detta innan du går vidare.

Om du stöter på det här problemet, finns det lyckligtvis steg som du kan vidta för att lösa det. Vi rekommenderar att du testar om problemet är webbläsarspecifikt genom att försöka komma åt ditt projekt via en alternativ webbläsare. Du kan även få positiva resultat genom att ändra brandväggsinställningarna och MAMP:s portkonfiguration.

Har du några frågor om att lösa felet ”localhost refused to connect”? Dela dem i kommentarssektionen nedan!