Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is. In het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is Engelstalige versie geldig. De originele juridische tekst kan hier gevonden worden.

Bijgewerkt op 12 januari 2021

Kinsta levert een industrieel toonaangevend product, en is verheugd om het te ondersteunen met deze Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveau dan wel de Service Level Agreement (“SLA”). Deze SLA wordt hierbij opgenomen in de Servicevoorwaarden, en maakt er deel van uit. Termen die niet gedefinieerd zijn in deze SLA hebben de definities zoals uiteengezet in onze Servicevoorwaarden. De in deze SLA uiteengezette rechtsmiddelen zijn het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor kwesties die onder de SLA vallen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze SLA op elk moment en naar eigen goeddunken. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze SLA, zullen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door de datum bovenaan deze SLA te herzien. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na kennisgeving van wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Gelieve deze SLA regelmatig na te kijken en te controleren of er updates zijn.

1. Definities

Noodzakelijke Diensten” betekent de delen van de Diensten die operationeel moeten zijn om een Website van de Klant die gehost wordt op ons platform toegankelijk te maken via Hypertext Transfer Protocol (HTTP). De Noodzakelijke Diensten omvatten geen Diensten van Derden, ons controlepaneel, ons ondersteuningssysteem, onze website, SSH / SFTP / phpMyAdmin toegang, of enig ander gedeelte van de Diensten dat niet strikt noodzakelijk is om Klanten Websites toegankelijk te houden.

Inschrijfdatum” betekent de datum waarop u zich abonneert op een hostingpakket.

Maandelijkse Verlengingsdatum” betekent dezelfde numerieke datum als de Aanmeldingsdatum in elke maand na de Aanmeldingsdatum. Bijvoorbeeld, indien de Aanmeldingsdatum 6 september is, dan zal de volgende Maandelijkse Verlengingsdatum 6 oktober zijn.

Maandelijkse Factureringsperiode” betekent de tijdsperiode vanaf de Aanmeldingsdatum tot de dag voor de eerste Maandelijkse Verlengingsdatum, en vanaf de Maandelijkse Verlengingsdatum tot de dag voor de volgende Maandelijkse Verlengingsdatum. Bijvoorbeeld, indien de Inschrijfdatum 6 september is, dan is de Maandelijkse Factureringsperiode 6 september tot 5 oktober, en de volgende Maandelijkse Factureringsperiode is 6 oktober tot 5 november, etc.

Downtime” betekent elke periode waarin de Noodzakelijke Diensten niet beschikbaar zijn voor de Klant.

Gedekte Downtime” betekent de totale duur in minuten van Downtime die zich voordoet gedurende een Maandelijkse Factureringsperiode. Alleen voor voorbeelddoeleinden:

Onderhoudsperiode” betekent maandag tot en met zondag van 2.00 uur tot 5.00 uur, lokale tijd, gebaseerd op de tijdzone van het datacentrum waar elke Website van de Klant wordt gehost.

Effectief Pakket” betekent het actieve hostingpakket op het moment dat Downtime optreedt.

Maandelijkse Pakketwaarde” betekent (a) voor Klanten met een maandelijkse factureringscyclus, de Vergoeding die wordt betaald voor het Effectieve Pakket, en (b) voor Klanten met een jaarlijkse factureringscyclus, de Vergoeding die wordt betaald voor het Effectieve Pakket gedeeld door 12. De Maandelijkse Pakketwaarde is exclusief enige andere vergoeding of bedrag, zoals, maar niet beperkt tot, betaalde add-ons, overschrijdingen en migratievergoedingen.

Uptime-Garantie” betekent dat de Noodzakelijke Diensten ten minste 99,9% van de tijd beschikbaar zullen zijn tijdens elke Maandelijkse Factureringsperiode.

SLA-Krediet” betekent het krediet zoals beschreven in deze SLA dat wordt toegevoegd aan een Klantenrekening en wordt toegepast op volgende facturen.

2. Hoe SLA- Krediet zal worden berekend

Om te bepalen of aan onze Uptime Garantie is voldaan, zal de Gedekte Downtime worden vergeleken met de hoeveelheid tijd in een normale periode van 30 dagen (43.200 minuten). Indien de Gedekte Downtime meer dan 43 minuten bedraagt (0,1% van de tijd in een normale periode van 30 dagen), zal worden vastgesteld dat niet aan de Uptime-garantie is voldaan.

Indien wij niet voldoen aan de Uptime Garantie, ontvangt u op verzoek, SLA Credits ter waarde van vijf procent (5%) van uw Maandelijkse Pakketwaarde voor elk volledig uur (60 minuten) van Gedekte Downtime. Gedekte Downtime wordt berekend op basis van onze monitoring.

Alleen als voorbeeld:

Indien u tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode van hostingpakket verandert, wordt uw Maandelijkse Pakketwaarde berekend op basis van de hoeveelheid tijd die u tijdens de Maandelijkse Factureringsperiode aan elk pakket hebt besteed. Bijvoorbeeld, in een Maandelijkse Factureringsperiode van 30 dagen, als u 10 dagen doorbracht in een pakket dat $ 30 per maand kost en 20 dagen in een pakket dat $ 60 per maand kost, zou de Maandelijkse Pakketwaarde $ 50 bedragen ( [$ 30 / 30 x 10] + [$ 60 / 30 x 20] ) en SLA-credits zouden worden uitgegeven op basis van de aangepaste Maandelijkse Pakketwaarde van $ 50.

3. Hoe u SLA-Krediet ontvangt

Om SLA-Krediet te ontvangen moet u een verzoek voor SLA-Krediet indienen via het chatsysteem in MyKinsta, niet later dan het einde van de Maandelijkse Factureringsperiode die volgt op de Maandelijkse Factureringsperiode waarin we niet aan onze Uptime-Garantie voldoen.

SLA Krediet zal worden toegevoegd aan uw Account en worden toegepast op toekomstige facturen. SLA Krediet zal niet hoger zijn dan de Maandelijkse Pakketwaarde voor de maand waarin wij niet aan onze Uptime-Garantie hebben voldaan en zullen niet in contanten worden uitbetaald. Indien u uw Account of Overeenkomst beëindigt voordat het SLA Krediet is toegepast, ontvangt u het SLA Krediet niet.

4. Wanneer u geen SLA-Krediet zult ontvangen

Downtime veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden, zoals naar ons eigen goeddunken bepaald, zal niet worden opgenomen in de Gedekte Downtime en zal niet in aanmerking komen voor SLA-Krediet: