87% av B2B-marknadsförarna använder e-postmarknadsföring som distribueringskanal – det har blivit en hörnsten i kommunikationen som de flesta företag inte kan leva utan. Men vad händer med dina e-postmeddelanden efter att du har tryckt på ”skicka”? Där kommer programvaran för spårning av e-post in i bilden.

E-postspårning är ett viktigt verktyg för att mäta effekten av din kommunikation med kunder och prenumeranter. Det är viktigt för ditt företag att veta om dina e-postmeddelanden ger resultat.

Med programvaran för e-postspårning så kan du se exakt hur kunderna interagerar med dina e-postmeddelanden, vilket gör att du kan finjustera din kommunikation för att skapa mer trafik och förbättra försäljning och konverteringar.

I den här guiden så går vi igenom vad du ska leta efter i programvaror för e-postspårning, samt våra bästa rekommendationer som du kan börja använda helt kostnadsfritt.

Vad är en programvara för spårning av e-post?

Att skicka ett e-postmeddelande kan ibland kännas som att kasta ett brev från ett stup. Vart kommer det att hamna? Kommer någon att läsa det? Och hur kan du ta reda på detta?

De första personerna som började nyttja e-postmarknadsföring var plågade av just denna osäkerhet.

E-postmarknadsföring innan programvara för spårning

När det inte fanns någon programvara för spårning av e-postmeddelanden så hade marknadsavdelningarna ingen möjlighet att veta om en mottagare öppnade, läste eller klickade på ett e-postmeddelande – om det ens kom till inkorgen. E-postmarknadsföring handlade därför mestadels om gissningar och försök och misstag.

Det är tack och lov länge sedan som vi skickade e-post i blindo. Med ett stort urval av programvaror för spårning av e-post så är det nu lättare än någonsin att spåra e-postmeddelanden långt efter att de har skickats.

Programvara för spårning av e-post som är integrerad i Gmail.
Programvara för spårning av e-post som är integrerad i Gmail.

Men vad gör egentligen en programvara för spårning av e-post? Även om ”spårar e-post” tekniskt sett är det korrekta svaret, så handlar det även om andra saker.

Vad gör programvaran för spårning av e-post?

Programvara för spårning av e-post spårar bland annat öppningar av e-postmeddelanden och länkklick. Även om spårningsfunktioner och alternativ varierar något mellan olika programvarupaket så erbjuder de flesta samma grundläggande funktioner.

  • Spårar e-postklick med mera. De flesta e-postspårningsprogram spårar aktivitet genom spårning av öppningar, där en osynlig spårningspixel bifogas till dina e-postmeddelanden. Denna pixel håller reda på datum och tid och skickar ett meddelande i realtid när den ses (dvs. e-postmeddelandet öppnas/läses).

Även om de flesta e-postspårare ger dig mer information än att e-postmeddelanden öppnas (t.ex. länkklick), så utgör denna funktion grunden för de flesta tillgängliga programvaror.

De flesta programvarupaket inkluderar även spårning av klick. I stället för en osynlig pixel så skickas länkar som är inbäddade i ditt e-postmeddelande via en spårnings-webbadress. När en mottagare klickar på länken så besöker han eller hon webbadressen och din spårningsprogramvara får ett meddelande.

Vissa programvaror innehåller även aktivitetsspårning, som spårar e-postmeddelanden och inkorgar för antingen dig själv eller andra i din organisation. Men eftersom detta skiljer sig från vad de flesta programvaror för spårning av e-postmeddelanden erbjuder, så kommer vi i första hand att fokusera på spårning av öppningar och klickspårning.

  • Övervakar e-postaktivitet och interaktioner. Varje e-postmeddelande som du skickar kan hålla koll på användaraktivitet mellan spårning av öppningar och klick. Beroende på vilken programvara som du väljer så får du meddelanden i realtid när en användare öppnar ett e-postmeddelande, klickar på en länk eller, i vissa fall, raderar e-postmeddelandet eller skickar det till sin skräppostmapp.
  • Loggar kontaktaktivitet och lead-register. Spårning av e-post berör inte bara meddelanden. De flesta programvaror upprätthåller även fullständiga register för varje kontakt i din kampanj, så att du kan se hur väl och hur ofta var och en av dem interagerar med din kommunikation.

Vissa programvaror kan till och med hjälpa dig att organisera dina e-postmarknadsföringskampanjer genom att bygga upp riktade listor över personer som med större sannolikhet svarar bra på en viss typ av e-postmeddelanden.

  • Levererar värdefulla data och insikter. Du kan generera insikter och trender för hela kampanjer eller enskilda leads med massor av tillgängliga spårningsdata. Denna information kan hjälpa dig att förfina din e-postkommunikation ytterligare och bygga bättre relationer med dina kunder.
  • Ger dig möjlighet att jämföra olika e-postformat och tillvägagångssätt. Även om de flesta programvaror inte har A/B-testning som en inbyggd funktion, så gör e-postspårning det möjligt för dig att jämföra olika format, meddelanden, ämnesrader och tillvägagångssätt i dina kampanjer. Som ett resultat av detta så kan programvaran för e-postspårning vara ett praktiskt verktyg för A/B-testning.

Tillsammans så gör dessa funktioner e-postspårning till en ovärderlig del av alla e-postmarknadsföringskampanjer. Läs vidare för att lära dig några av de viktigaste fördelarna.

Fördelar med programvara för spårning av e-post

Som du kanske kan föreställa dig så finns det många fördelar med att veta hur dina prospekts, leads och kontakter interagerar med dina e-postmeddelanden. Här är bara några av dem.

Sparar tid och pengar

Även om ”spara tid och pengar” kan vara den vanligaste (och falskaste) marknadsförda fördelen med en produkt, så är det en av de enorma fördelarna med programvara för spårning av e-post.

E-postmarknadsföringskampanjer kan ta mycket tid i anspråk
E-postmarknadsföringskampanjer kan ta mycket tid i anspråk

Kommunikation tar tid, särskilt när man följer upp en utomstående eller försöker locka fram en lead. När du inte får det svar som du förväntar dig så är det oftast bäst att skicka flera uppföljnings-meddelanden för att uppmuntra ett svar. Men hur många uppföljningar är egentligen värda din tid?

Det beror på. Att skicka minst ett uppföljnings-meddelande kan öka svarsfrekvensen från 9% (utan uppföljning) till 13%, och erfarna marknadsförare kan få ännu större ökningar av svaren. Det är en lovande statistik, men den förutsätter att mottagaren läste det första e-postmeddelandet.

Många e-postmarknadsföringskampanjer slösar med andra ord värdefull tid, pengar och andra resurser på att skicka uppföljnings-meddelanden till dem som inte är intresserade. Det är här som programvaran för spårning av e-postmeddelanden kommer in i bilden.

Med en programvara för e-postspårning så kan du omedelbart identifiera mottagare som inte öppnade det första e-postmeddelandet. Detta hjälper dig att undvika att skicka uppföljnings-meddelanden som förmodligen skulle ignoreras. Genom att filtrera bort de som inte svarar så kan du också bygga mer riktade, personliga kampanjer till kontakter som verkligen är intresserade.

Att veta om en mottagare klickade på en länk eller laddade ner en fil är även en bra indikation på att en kund är intresserad. Med hjälp av programvara för spårning av e-post så kan du alltså fokusera din tid och dina pengar på dina mest lovande leads.

Ger värdefulla insikter

E-postspårning är ett av de bästa sätten att få nya insikter om dina potentiella kunder, leads, kunder och andra kontakter i dina nätverk – och hur väl dina e-postmarknadsföringsinsatser når ut till dem.

Men vilka insikter kan programvaran för spårning av e-post ge och hur kan du utnyttja dem? Spårning av öppningar och klickspårning ger en ganska enkel statistik (t.ex. öppningsfrekvens, klickfrekvens osv.), men om du utnyttjar dem på ett intelligent sätt så kan du få en ny förståelse för hur dina kontakter reagerar på dina e-postinsatser.

Här är några av de mest värdefulla insikterna som du kan få från programvaran för e-postspårning.

  • Vem som interagerar med dina e-postmeddelanden. Hur många av dina kontakter öppnar dina e-postmeddelanden? Denna siffra är det mest grundläggande måttet inom e-postmarknadsföring – och programvara för e-postspårning är nyckeln till denna kunskap.

Det finns dock mer i denna statistik än att bara se vem som läser dina e-postmeddelanden. Eftersom de flesta e-postspårare även loggar upprepade öppningar och klick av e-postmeddelanden så kan du se om en kontakt har öppnat ett e-postmeddelande flera gånger och vid vilka tidpunkter som de öppnade det.

Utifrån dessa uppgifter så kan du bedöma hur intresserad en kontakt är och vilken typ av innehåll som de engagerar sig mest i.

  • Leads med störst chans till konvertering. Genom att helt enkelt veta vem som läser dina e-postmeddelanden och vem som inte gör det så kan du omedelbart identifiera dina mest lovande leads bland dina kontakter. Genom att upprepa den här processen med ytterligare uppföljnings-meddelanden så kan du öka chanserna ytterligare för att hitta en lead som är redo att göra ett köp.
  • Bästa tiderna på dagen att skicka meddelanden. Älskar du inte att få ett försäljnings-meddelande klockan sex på morgonen? Det gör nog ingen. Men eftersom tidszonerna gradvis försvinner i takt med att affärsverksamheten blir mer global och decentraliserad, så är en persons 6:00 på morgonen en annan persons 17:00 på kvällen – eller vilken tid som helst däremellan.

Av den anledningen så kommer olika kontakter att vara mer aktiva och mottagliga vid vissa tider på dagen. Genom att använda programvara för e-postspårning för att hålla koll på öppnings- och klickfrekvensen vid olika tider på dagen så kan du identifiera de optimala tiderna för att skicka meddelanden.

Om du känner till den här informationen så kan du identifiera den bästa tiden för att skicka uppföljningar och andra e-postmeddelanden som i slutändan kommer att bidra till fler konverteringar.

  • Detaljerad information om dina kontakter. Många leverantörer av e-postspårning hjälper dig att upprätthålla detaljerade register över potentiella kunder, leads och andra kontakter. Förutom grundläggande kontaktinformation så kan dessa register även innehålla en fullständig historik över e-postmeddelanden som du har skickat till dem och hur de interagerade med dem alla.
  • Hur många mottagare har klickat på länkar eller laddat ner filer. Även om ett öppnat e-postmeddelande är ett utmärkt första steg mot konverteringar så är klickbara uppmaningar till åtgärder (CTA) och nedladdningar av filer bättre indikatorer.

När många människor öppnar e-postmeddelanden som de inte ens är intresserade av är det trots allt endast ett fåtal utvalda som klickar på länkar och gör nedladdningar. Denna lilla grupp är det främsta målet för varje e-postmarknadsföringskampanj, och spårningsverktyg är ett utmärkt sätt att hitta dem på.

Spårning av klick och nedladdningar gäller dock inte bara för e-postmarknadsföring. Många organisationer använder även e-postspårning för att se till att personalen läser vissa e-postmeddelanden och laddar ner vissa dokument. En chef kan exempelvis använda e-postspårning för att försäkra sig om att de anställda har läst ett e-postmeddelande eller ett viktigt dokument innan de planerar möten.

Du kan även få ut ännu fler insikter beroende på dina strategier för e-postmarknadsföring. I vilket fall som helst så kan alla dessa insikter tillsammans ge dig en djupgående insyn i din kampanj – och lite välbehövlig klarhet.

Ger klarhet i kampanjerna

Det är lätt att tappa bort helheten mellan att skriva e-postmeddelanden, upprätthålla kontaktlistor och följa upp leads.

Med en programvara för e-postspårning så kan du alltid ta ett steg tillbaka från de små detaljerna och få en bättre överblick av hela din kampanj. Genom att granska nyckelstatistik på en hög nivå så får du en nytt fågelperspektiv på hur effektiva dina e-postinsatser är.

Om du däremot kör en e-postmarknadsföringskampanj utan spårningsverktyg så är det extremt svårt (om inte omöjligt) att göra en korrekt bedömning av din kampanj. Om du inte vet hur många procent av mottagarna som öppnar e-postmeddelanden eller klickar på länkar så finns det inget tillförlitligt sätt att veta hur väl dina e-postmeddelanden leder till försäljning (om de inte är din enda marknadsföringskanal).

Hur man väljer en programvara för spårning av e-post

Även om många programpaket för spårning av e-postmeddelanden erbjuder liknande funktioner så är alla inte lika bra.

I takt med att spårning av e-post blir allt viktigare för företag så blir spårningsverktygen allt fler. Tänk på de här egenskaperna när du väljer nästa program för e-postspårning.

Kompatibilitet med e-posttjänster

Om du letar efter en programvara för spårning av e-post så är chansen stor att du redan använder en specifik e-postklient som Microsoft Outlook eller Gmail (läs: inte din host). Det är därför viktigt att se till att din valda programvara är kompatibel med den klient som du väljer.

Tack och lov så är kompatibilitet knappast ett problem när det gäller programvara för e-postspårning. I takt med att fler e-postklienter och plattformar flyttar över till webben så säljs många spårningsverktyg som enkla applikations-tillägg. Även om detta kan verka mindre robust, så har de fortfarande mycket spårningskraft.

I vilket fall som helst så fungerar de flesta spårningsverktyg med de flesta större e-postklienter och vice versa. Många populära spårningsprogram för e-post finns även som webbläsartillägg, och vissa erbjuder till och med kostnadsfria alternativ för användning.

Spårningstyper

Som vi har sett i den här guiden så finns det många sätt att spåra ett e-postmeddelande på. Även om du kanske inte behöver alla typer av spårningsverktyg till ditt förfogande, så kommer varje anständigt programpaket att erbjuda de flesta av dem.

Se åtminstone till att ditt val av spårningsprogram erbjuder både spårning av öppning och spårning av klick. Även om vissa verktyg även kan erbjuda aktivitetsspårning så är den funktionen vanligtvis inte nödvändig för e-post- eller innehållsmarknadsföring.

Spårningsmetoderna är dessutom, precis som för kompatibla klienter, relativt standardiserade i de flesta tillgängliga programvaror. Se bara till att de tillgängliga spårningstyperna stämmer överens med dina kampanjmål och strategier.

Spårningsstatistik

Även om det är bra att veta när någon öppnar ditt e-postmeddelande eller klickar på en länk så är denna statistik mest värdefull när den samlas in över tid. Genom att se hur en kontakt interagerar med dina e-postmeddelanden vid vissa tidpunkter på dagen eller med vissa ämnesrader och CTA: er så får du en bättre förståelse för vad som ”klickar” (ordvitsen är menad) hos dina leads.

Det är därför viktigt att se till att din e-postspårningsprogramvara kan upprätthålla noggranna register och statistik för varje spårningsmått, exempelvis öppningsfrekvens, klickfrekvens och så vidare.

Kontaktprofiler och historik

Personlig e-postmarknadsföring är mest effektiv, och både marknadsförare och kunder vet detta. 80% av konsumenterna säger att de är mer benägna att göra affärer med ett företag om det erbjuder dem en personlig upplevelse.

E-postspårning är långt ifrån det enda verktyget för att anpassa kommunikationen, men det är ändå ett viktigt verktyg. Många av de bästa verktygen för e-postspårning upprätthåller därför profiler och statistik för enskilda kunder, vilket ger dig en bra grund för att ha en mycket personlig kommunikation med potentiella (eller befintliga) kunder.

Integritet

Att ge tredjeparts-applikationer tillgång till din inkorg kan innebära betydande säkerhetsproblem, särskilt i företagsmiljöer. Se till att kontrollera sekretesspolicyn och användarrecensioner för alla applikationer innan du köper eller laddar ner dem – det kan göra hela skillnaden för både din egen och dina kontaktpersoners integritet.

Prissättning och överkomlighet

Precis som med alla andra programvaror så är det förstås viktigt att hitta en prisvärd lösning som passar in i din budget.

Även om många verktyg för spårning av e-post är kostnadsfria att använda, så begränsar de kostnadsfria versionerna ofta antalet e-postmeddelanden eller kontakter som du kan spåra. Tack och lov så är de flesta pro- och premiumalternativ relativt prisvärda, och insikterna är ofta väl värda de extra kostnaderna.

Din nuvarande programvara för e-postmarknadsföring

Om du använder programvara för e-postmarknadsföring för att organisera din kampanj så har du kanske redan funktioner för spårning av e-post till hands. Se till att kontrollera dina befintliga verktyg först.

Att din befintliga programvara innehåller spårningsverktyg betyder förstås inte att det är det bästa verktyget för uppgiften. Se i alla fall till att överväga hela utbudet av tillgängliga verktyg för spårning av e-post innan du bestämmer dig – och läs vidare i nästa avsnitt för att se våra tio bästa förslag.

Våra tio bästa val av program för spårning av e-post

Vid det här laget så bör du ha en god uppfattning om vad du ska leta efter i en programvara för e-postspårning. Så vilken bör du välja?

Även om det finns massor av alternativ att välja mellan så har vi minskat ner antalet till 10 bra val – varav två är helt kostnadsfria.

1. Mailtrack (kostnadsfritt)

Med över 1,5 miljoner användare världen så över är Mailtrack den ledande kostnadsfria e-postspåraren för Gmail-användare.

Mailtrack's API är integrerat med Gmail's användargränssnitt
Mailtrack’s API är integrerat med Gmail’s användargränssnitt

Även om detta främst finns tillgängligt som ett Chrome-tillägg så ska du inte tro att det är undermåligt. Förutom att hålla koll på öppningsfrekvenser, klick och andra e-postanalyser så integreras Mailtrack även direkt i Gmail’s användargränssnitt.

E-postklienter som stöds: Gmail

2. SalesHandy (kostnadsfritt)

SalesHandy är ett annat kostnadsfritt alternativ för Gmail-användare och erbjuder en obegränsad e-postspårning och omedelbara meddelanden som skickas direkt till skrivbordet.

SalesHandy's instrumentpanel.
SalesHandy’s instrumentpanel.

Det kan även generera e-postmallar och rapporter och hålla koll på kontakter och potentiella kunder.

E-postklienter som stöds: Gmail, Outlook (Premium)

3. Gmelius (Premium)

Gmelius är ett annat utmärkt alternativ för Gmail-användare som vill spåra och optimera intern kommunikation.

Gmelius instrumentpanel för e-postspårning.
Gmelius instrumentpanel för e-postspårning.

Även om det inte har några kostnadsfria alternativ så erbjuder det många funktioner som motiverar kostnaden: förutom spårning av öppningar och klickspårning så erbjuder Gmelius även robusta verktyg för e-postplanering och samarbete. Det är dock inte det bästa alternativet för övervakning av e-postkampanjer.

E-postklienter som stöds: Gmail

4. Streak (Premium)

Letar du efter e-postspårning med fler funktioner för hantering av kundrelationer (CRM)? Du ska du välja Streak.

Streak är integrerat med Gmail.
Streak är integrerat med Gmail.

Till skillnad från många plattformar för spårning av öppnade meddelanden så erbjuder Streak CRM-funktioner som hjälper dig att hålla koll på leads genom hela din pipeline – och inte bara deras inbox.

E-postklienter som stöds: Gmail

5. Mixmax (Premium)

Även om Mixmax främst är en Gmail-baserad app för produktivitet och försäljningsengagemang så erbjuder Mixmax även robusta funktioner för e-postspårning.

Mixmax spårningsdata för en kontakt.
Mixmax spårningsdata för en kontakt.

Förutom alla de spårningsfunktioner som du kan förvänta dig så erbjuder Mixmax även ytterligare funktioner som uppföljnings-påminnelser, e-postavstämning, schemaläggnings-verktyg och Salesforce-integrering.

E-postklienter som stöds: Gmail, Google Inbox, Salesforce

6. RightInbox (Premium)

RightInbox är ett annat populärt alternativ för Gmail-användare och erbjuder både spårning av öppningar och klickspårning samt andra funktioner som e-postplanering, uppföljningspåminnelser, mallar med mera.

Gränssnittet för RightInbox.
Gränssnittet för RightInbox.

E-postklienter som stöds: Gmail

7. Mailchimp (Premium)

Eftersom Mailchimp är den främsta plattformen för e-postmarknadsföring så är det ingen överraskning att Mailchimp även erbjuder e-postspårning.

Mailchimp-statistik för e-postspårning.
Mailchimp-statistik för e-postspårning.

Även om detta inte enbart är en plattform för e-postspårning så är det ett utmärkt val för dem som letar efter en holistisk e-postmarknadsföringslösning med betoning på A/B-testning.

Om det inte är rätt lösning, men du vill ha något liknande, så finns det många Mailchimp-alternativ som du kan kolla in.

E-postklienter som stöds: Gmail, Outlook

8. Cirrus Insight (Premium)

Cirrus Insight är mer en plattform för försäljningshantering och automatisering av marknadsföring än en programvara för e-postspårning. Det är dock en unik topplösning som integreras helt med din befintliga e-postklient.

Cirrus Insight e-postspårning i Office 365.
Cirrus Insight e-postspårning i Office 365.

Detta innebär att du får all kraft från en försäljningsplattform utan att behöva växla fram och tillbaka mellan applikationer.

E-postklienter som stöds: Gmail, Outlook

9. Yesware (Premium)

Yesware är särskilt utvecklat för säljteam och säljare och stöder en fullständig e-postuppsökande verksamhet på företagsnivå utan komplexiteten hos dedikerade plattformar.

Yeswares e-postspårning i Gmail.
Yeswares e-postspårning i Gmail.

Yesware finns som ett plugin för Gmail eller Outlook och är ett smart val för säljare som hanterar kampanjer för uppsökande e-post.

E-postklienter som stöds: Gmail, Outlook

10. HubSpot (Premium)

Precis som Streak är HubSpot’s försäljningsplattform en allt i ett CRM-plattform snarare än ett verktyg för e-postspårning.

HubSpot' försäljningsplattform.
HubSpot’ försäljningsplattform.

Med en robust e-postspårning i kombination med en mängd andra säljhanteringstjänster så är HubSpot dock en idealisk lösning för alla som letar efter något som både täcker försäljning och e-postmarknadsföring.

E-postklienter som stöds: Gmail, Outlook

Sammanfattning

E-postspårning är utan tvekan ett av de mest kraftfulla verktygen i din arsenal för e-postmarknadsföring.

Det gör att du kan ta bort alla gissningar från dina kampanjer genom att veta exakt vem som öppnar eller klickar på dina e-postmeddelanden. Med rätt programvara så kan du gradvis identifiera kritiska trender och insikter bland dina kontakter, vilket hjälper dig att bygga meningsfulla kundrelationer och öka försäljningen.

Om du vill ha mer information om hur du kan förbättra din e-postmarknadsföring så kan du ta del av våra tips om e-postmarknadsföring.

Jeremy Holcombe Kinsta

Content & Marketing Editor at Kinsta, WordPress Web Developer, and Content Writer. Outside of all things WordPress, I enjoy the beach, golf, and movies. I also have tall people problems ;).