Om du överväger en flytt till molnet kommer ditt mål säkert vara att förbättra din situation. Beroende på dina unika krav kan du dra nytta av molnanvändningens olika fördelar.

Oavsett om du försöker få igenom ny driftsättning eller migrering av en befintlig tjänst, vill du att din molnkonfiguration ska vara bättre än om tjänsten distribuerades på plats. Men först behöver du förstå de bredare fördelarna med molnberäkningsteknik och hur det kan fungera för ditt företag.

De flesta försöker förstå molnanvändningens fördelar på en mycket hög nivå, men när du tittar på helheten är det inte alltid lätt att kontextualisera hur ditt företag kan använda dessa fördelar på hög nivå. Utan att förstå några av de komplexiteter som ligger under ytan kommer du inte fullt ut kunna uppskatta det verkliga värdet som dessa lösningar kan tillföra till din organisation.

I den här guiden går vi bortom det typiska tillvägagångssätt många ofta väljer. Vi strävar efter att ge dig en tydlig och mer fullständig bild av fördelarna med molnet. Vi går bortom den stora bilden och fokuserar på varje fördel med molnet genom att gräva djupare för att hjälpa dig att förstå de underliggande funktionerna och hur det hela fungerar.

Så följ med när vi tar dig på en upptäcktsresa för att bättre förstå fördelarna med molnanvändning år 2024.

Molnanvändning: Kostnadsbesparingar

Migreringstjänster till molnet låter dig byta kapitalkostnader mot en rörlig kostnad. Istället för massinvesteringar i serverhårdvara och programvara som du kanske inte behöver betalar du när du konsumerar datorresurser och bara för den mängd du konsumerar.

Med rätt tillvägagångssätt kan molnanvändning vara det mest kostnadseffektiva sättet att distribuera, hantera och uppgradera din IT-infrastruktur.

Molnanvändning är i själva verket utformat för att spara på kostnader. Flexibla prissättningsmodeller, kontroll över beräknad resursförbrukning och att slippa tillhörande förvaltningskostnader är bara några sätt på vilka molnanvändning levererar verklig kostnadsbesparing jämfört med att själv förvara dina servrar.

Låt oss ta en närmare titt på några grundläggande mekanismer som gör att molnet kan leverera kostnadsbesparande fördelar.

Stordriftsfördelar

Med molnanvändning kan du uppnå en lägre variabel kostnad än du realistiskt sett kan uppnå på egen hand.

Med aggregerad användning över hundratusentals kunder kan ledande molnleverantörer uppnå massiva stordriftsfördelar, vilket gör det möjligt för dem att skicka vidare dessa fördelar till kunden mot en låg kostnad, och med prissättningsmodell där du betalar för vad du använder.

Det skapar billig tillgång till avancerad teknik, inklusive robotik, maskininlärning och kvantberäkning. Du skulle aldrig ha råd med dessa tekniker utanför molntjänstmodellen, eftersom den kombinerade hårdvaran, programvaran och tillhörande kostnader för att distribuera och underhålla sådan avancerad teknik är astronomisk.

Molnet är också en enorm möjlighet för mindre företag. Det jämnar ut spelplanen och öppnar dörren till teknik som tidigare endast varit tillgänglig för storskaliga företag.

Betala baserat på användning

Prissättningsmodellerna för molnet ger dig flexibilitet att kontrollera kostnaderna för din teknikkonsumtion.

Du kan lägga till eller ta bort molntjänster efter behov – skala dina resurser i linje med efterfrågan, oavsett om det är säsongsmässighet eller arbetstid för din personal – samtidigt som du undviker kostnader för driftsättning, hantering och uppgraderingar som alltid följer med att ha allt i dina egna lokaler.

Att själv lagra allt kräver att du själv betalar kapitalkostnaden för att äga hårdvara och mjukvara. Oavsett om du använder tekniken eller inte, måste du också punga ut tillhörande kostnader för hantering och underhåll.

Som ett resultat ger molnets prismodeller dig möjlighet att göra faktiska kostnadsbesparingar, för att inte tala om möjligheten att testa teknik utan risk eftersom du inte får några kostnader för teknik- och distribution.

Automatisk skalning

Din serverhårdvara och de beräkningsresurser som den tillhandahåller är den plattform som din teknikinfrastruktur är byggd på. Det utgör vanligtvis majoriteten av din kostnadsbas.

I molnet ger autoskalningsfunktioner dig möjlighet att styra din konsumtion av beräkningsresurser och tillhörande kostnader. Du kan automatiskt lägga till eller ta bort resurser för att svara på förändringar i efterfrågan, optimera ditt utnyttjande och din kostnadseffektivitet för att konsumera beräkningsresurser, så du betalar bara för vad du behöver.

Att distribuera beräkningsresurser på egen lokal är en fast kostnad. Du köper den serverhårdvara du tror att du behöver och får kostnader för att hantera och underhålla denna beräkningsresurs, oavsett om du använder den eller ej.

Här är det lätt att se hur du kan spara pengar med molnanvändning. Du kan utforska de kostnadsbesparande fördelarna med molnet från alla större leverantörer:

Tillfälliga instanser av virtuella maskiner

Ett tydligt exempel på hur molnteknik kan erbjuda betydande kostnadsbesparingar är tillfälliga instanser av virtuella maskiner (VM).

Dessa VM kan köras på en molnleverantörs oanvända kapacitet. De är oförutsägbara, eftersom leverantörer kan omfördela sina resurser när som helst. På grund av deras inkonsekventa tillgänglighet finns tillfälliga instanser tillgängliga till mycket rabatterade priser – vanligtvis 80  -90 % billigare än standardpriset där du betalar efter användning.

Om du regelbundet kör lågprioriterade arbetsbelastningar som kan avbrytas, kan tillfälliga VM vara en idealisk lösning. Inte bara ger de betydande kostnadsbesparingar över standardkostnaderna för molnbaserad VM, utan de sparar också kostnaden och besväret att köpa, distribuera och underhålla en server speciellt för dessa typer av arbetsbelastningar.

Tillfälliga VM-instanser är tillgängliga från alla fyra ledande molnleverantörer:

Gratisnivå

Om du bara behöver begränsade resurser kan gratisalternativen från olika molnleverantörer ge dig tillgång till denna teknik utan kostnad.

Bland de ledande molnleverantörerna finns gratisalternativ som inkluderar kortsiktiga provperioder, 12 månader gratis, och alltid gratis. Var och en ger dig tillgång till 100+ molnprodukter som inkluderar artificiell intelligens, beräkning, databas, utveckling, nätverk, lagring med mera.

Om dina krav är tillräckligt små kan du köra en molndistribution genom vilken du aldrig får en kostnad. Det kan man kalla en kostnadsbesparande mekanism!

Dessutom ger gratisnivån dig möjlighet att prova teknik som annars skulle ha höga kostnader om du distribuerade den i dina lokaler.

Du kan utforska kostnadsbesparingarna i gratisalternativet från alla fyra ledande molnleverantörer:

Molnanvändning: Rörlighetsfördelar

Molnanvändningens rörlighetsegenskaper ger dina medarbetare möjlighet att arbeta när som helst, var som helst, på vilken enhet som helst, förutsatt att de har en internetanslutning. Aldrig tidigare har denna fördel varit viktigare.

Microsoft Mobile – Molnöversikt och strategi.
Microsoft Mobile – Molnöversikt och strategi. (Källa)

Arbeta hemifrån

Coronapandemin har lett till ett massivt kulturskifte mot distansarbete under de senaste 12 månaderna. Företag över hela världen har stängt sina kontor och deras anställda arbetar nu hemifrån, många på obestämd tid.

Molnanvändning erbjuder fördelarna hos virtuella arbetsstationer genom att ge dina hemarbetande anställda snabb, säker och stabil tillgång till företagsapplikationer och data direkt hemifrån. Du kan ge dem tillgång till samma teknik som om de var på kontoret, så din personal kan vara lika produktiva hemifrån.

Anställda kan också dra nytta av flexibiliteten i detta alternativ, så att de kan optimera sin arbetsupplevelse och skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Arbeta på språng

Jobba var som helst, när som helst med molnanvändning, för en arbetskraft som är på resande fot. Oavsett om det är en resande säljkår, långdistans-pendlare, eller en nödsituation utanför kontoret, kan dina anställda arbeta på språng.

Mobila anställda kan hålla sig uppdaterade med tillgång till senaste företagsdata så snart de publiceras, och samarbeta med sina kollegor även om de är hundratals mil från varandra.

Molnanvändning: Säkerhetsfördelar

Molnsäkerhet är av största vikt för alla organisationer och deras kundwebbplatser. Du är inte ensam med att ha frågor om säkerhet när du flyttar dina viktigaste system och känsliga data till en molnanvändningslösning. När filer, program och andra data inte längre sparas säkert på dina egna lokaler, hur kan du veta att de är skyddade?

I själva verket för molnteknik med sig otaliga säkerhetsförbättringar och tillhörande fördelar. RapidScales forskning fann att 94% av företagen rapporterade en förbättring av säkerheten efter att de gått över till molnet. Låt oss ta en titt på hur.

En modell för att säkra molnbaserade arbetsbelastningar.(Image source: HyTrust)
En modell för att säkra molnbaserade arbetsbelastningar. (Källa)

Automatiska programuppdateringar

Genom en flytt till IaaS och SaaS får du tillgång till säkerhetsfördelarna med automatiska programuppdateringar. Det blir molnleverantörens ansvar – i de flesta situationer – att hantera säkerhetsuppdateringar och att patcha sårbarheter i sin plattform.

Det innebär att ditt teknikteam inte behöver oroa sig och slipper slösa resurser på konsekvent spårning och uppgradering av programvara för att förhindra sårbarheter. Att flytta över tjänster till en molnplattform tar också bort risken att personal ignorerar uppdateringar, vilket ibland händer med lokalt installerad programvara.

Banbrytande verktyg

När du går över till molnet kommer du att kunna dra nytta av ökad tillgång till en svit av avancerade verktyg för att förbättra säkerheten.

Dessa säkerhetsverktyg är tillgängliga som molntjänster ovanpå din molnleverantörs befintliga säkerhetsinfrastruktur. Därmed kan de dra fördel av en djupgående integration. Nedan är bara några exempel på molnsäkerhetstjänster som du kan använda.

DDoS-skydd

En molntjänst automatiserar detektering och begränsning av DDoS-attacker. Det låter dig underhålla dina molntjänster och skydda mot oförutsedda DDoS-attackkostnader som ökad resursförbrukning.

Brandväggar

Molnleverantörer levererar en grundlig skyddsnivå genom toppmoderna brandväggar som omger deras plattform. Utöver detta finns det flera vanliga molnbaserade brandväggstjänster tillgängliga:

 • Management Consol – Ett centralt verktyg för att konfigurera och hantera brandväggsregler över dina molndistributioner.
 • Webb-brandväggar (WAF) – En tjänst för att skydda dina webbappar från vanliga attacker.
 • Virtuella privata nätverksbrandväggar – En hanterad tjänst för att distribuera brandväggsskydd över dina molnbaserade VPN-tjänster.

Konsol för hantering av identitetsåtkomst

De flesta leverantörer kommer att erbjuda en central konsol genom vilken du kan hantera och säkra identiteter, kontrollera vem som har tillgång till vad samt vad varje identitet kan göra i alla dina molntjänster.

Single Sign-On

Hantera och kontrollera åtkomst till flera konton och applikationer i molnet och i dina lokaler genom en så kallad Single Sign-On. Det medför förbättrad produktivitet och användarvänlighet för dina anställda.

Kryptering som standard

Kryptering är livsviktigt när det gäller skyddet av dina data. Genom att koda data blir det praktiskt taget omöjligt att avkoda utan dekrypteringsnyckel, vilket säkerställer sekretess och säkerhet för dina data även om de skulle kapas eller extraheras.

Molnet är alltid krypterat, som standard. Ledande leverantörer krypterar data med 256-bitars AES, som kan skapa ett av de mest robusta krypteringschiffren som går att få.

Molnleverantörer kommer vanligtvis att tillhandahålla kryptering av dina data i två former:

 • Kryptering i vila – Skydda dina data där de lagras i molnet
 • Kryptering i transit – Skydda dina data när de flyttas till eller från molnet

Delat ansvar

En betydande fördel för molnanvändning är att säkerheten blir ett delat ansvar, så att du enklare kan hantera långvariga utmaningar inom informationssäkerhet.

Lösningar på dina egna lokaler lider sannolikt av bristande ansvar och begränsade resurser för att investera i säkerhet. Din uppmärksamhet delas över många områden och detta skapar lätt en miljö där angripare kan börja utnyttja sårbarheter i alla lager.

Med en molnbaserad distribution kan du lösa dessa problem och utnyttja leverantörens inbyggda motståndskraft och skydd på infrastrukturnivå. Genom att flytta det dagliga säkerhetsansvaret till din molnleverantör kan du lägga din uppmärksamhet någon annanstans för att förbättra din totala säkerhet.

Delat ansvar i molnet för att lösa flera säkerhetsutmaningar.
Delat ansvar i molnet för att lösa flera säkerhetsutmaningar. (Källa)

Molnanvändning: Hög flexibilitet

En av de grundläggande fördelarna med molnanvändnin

Molnteknikens flexibilitet låser upp fördelarna med flera viktiga funktioner och kontroller.g är flexibiliteten. Med den underliggande infrastruktur och de resurser som redan finns tillgängliga ger molnteknik dig möjlighet att lägga till eller ta bort resurser genom att klicka på en knapp.

Du skapar fördelar som inte är tillgängliga via lokala distributioner, där du måste överväga den komplicerade, tidskrävande och dyra processen med att distribuera en ny tjänst.

Företagsexpansion

Om du har ett nystartat företag, eller en växande organisation, kan flexibiliteten i molnet låta dig starta ett nytt virtuellt kontor var som helst i världen med bara några klick. Det befriar dig från de kostnads- och tidsbegränsningar som alltid medföljer en lokal lösning. På samma sätt har du också friheten att stänga ner resurser vars ekonomiska börda har börjat bli för tung.

Resurskontroll

Att distribuera tjänster i molnet ger dig flexibiliteten att kontrollera dina resurser. Genom att klicka på en knapp kan du lägga till eller ta bort molnresurser för att möta befintlig efterfrågan, med automatiseringsverktyg som ger dig ett extra lager för att optimera resursförbrukningen. Denna typ av resurskontroll hjälper dig med kostnadseffektiviteten samtidigt som optimal tjänsteleverans för dina slutanvändare fortfarande upprätthålls.

En annan dimension hos resurskontrollen är flexibiliteten i prismodellerna. Molnleverantörer erbjuder prissättningsmodeller för att betala efter användning, och reserverade instanser, vilket ger dig flexibilitet och kontroll över hur du konsumerar och betalar för dina molnresurser. Du kan bestämma om du vill låsa upp rabatter genom att betala i förskott, få tillgång till inbyggda alternativ för att uppgradera till den senaste tekniken automatiskt eller hålla fast vid en och samma teknik under hela tiden.

Testa ny teknik

Att testa ny teknik på dina egna lokaler är inte praktisk eller ekonomiskt hållbart. Med molnet har du flexibiliteten att aktivera en ny tekniktjänst och få igång den inom några timmar. Molnleverantörer erbjuder gratis provperioder och prissättning där du får betala efter användning, vilket låter dig testa dessa nya tekniker utan ekonomiska begränsningar.

Arbeta var som helst, när som helst

Rörligheten hos molnteknik – som vi har fokuserat på mer detaljerat ovan – ger dina anställda flexibiliteten att arbeta när som helst, var som helst. Det ger dem möjlighet att säkert komma åt företagsapplikationer och data via vilken enhet som helst, så länge de har en internetanslutning.

Molnanvändning: Ökad hastighet

Hastighet inom molnanvändning kommer i många former, och låser upp en rad olika fördelar och möjligheter. I det här avsnittet kommer vi att undersöka hur hastighet spelar en roll inom molnanvändning.

Hastighet i distribution

Att distribuera nya resurser i molnet är så enkelt som ett par klick med musen. Då tjänster är tillgängliga på begäran minskar du den tid det tar för ditt team att komma åt sådana resurser från veckor till minuter – för att inte tala om att ta bort den extra arbetsbelastningen som annars låg på ditt teknikteam.

Fördelen är en dramatisk ökning av din organisations smidighet. Du minimerar den tid och de kostnader som vanligtvis krävs för att utföra experiment och utveckla nya applikationer.

Bearbetningshastighet

De nästan obegränsade beräkningsresurserna i molnet låter dig utnyttja fördelarna hos överlägsen bearbetningshastighet. Komplexa arbetsbelastningar som kan ta timmar att bearbeta på dina egna lokaler är färdiga på några minuter. Webbplatser kommer att laddas snabbare; videoklipp renderas fortare. Användningsområdena är mycket stora.

Överlägsen bearbetningshastighet är också värdefullt när den tillämpas på datahantering. Med hjälp av molnets nästan gränslösa beräkningsresurser för tjänster som Big data och maskininlärning kan du låsa upp djupa insikter från dina data mycket snabbare än en traditionell analys.

Latens

Azure, AWSGoogle Cloud, och Alibaba driver globala nätverk för att leverera applikationstjänster lokalt med minimal latens.

Samtidigt som att ha tjänsterna på dina egna lokaler utan tvekan kan leverera den lägsta latensen, kommer molnet alltid att vara överlägset när du går internationellt. De stora nätverken av globala molnleverantörer kan ge tillgång till dina program och data för anställda och kunder med låg latens, vilket ger en förbättrad och konsekvent UX, fri från de begränsningar som geografiska avstånd sätter på lokala lösningar.

Molnanvändning: Bättre samarbete

Om ditt företag har två eller flera teammedlemmar bör samarbete vara en högsta prioritet. Att utnyttja den kombinerade kompetensen hos ditt team ökar innovation och förbättrade arbetsresultat. Fördelarna med molnbaserat samarbete är många och viktiga för alla team att överväga.

Samarbeta när som helst, var som helst

Rörlighetsfördelarna hos molnet som vi redan pratat om gäller också för samarbete. Molnet låter dig ge tillgång till företagsdokument och data när som helst, var som helst, via alla enheter med tillgång till internet.

Det betyder att team kan samarbeta oftare och mer effektivt, oavsett om de arbetar hemifrån, kontoret, eller till och med i olika tidszoner. Det bidrar till att öka deltagandet och främja inkluderandet av distansarbetare som ofta kan känna sig isolerade.

Realtidsuppdateringar

Molnet hjälper till med konsekventa data för ett stressfritt samarbete. Ändringar i molnbaserade filer, dokument och datasynkronisering sker automatiskt i realtid, vilket innebär att ditt team alltid arbetar på den senaste versionen, med en enda källa.

Det förhindrar skapandet av inkonsekventa dubbla dokument och säkerställer att personalen inte väntar på sin tur för att få tillgång till ett dokument. Alla revideringar loggas, så att du kan spåra vem som ändrat vad och gå tillbaka till tidigare versioner om fel skulle uppstå.

Åtkomst till stora filer

Det kan tyckas vara trivialt, men att skicka, ta emot och komma åt viktiga filer begränsar produktiviteten. Lägg till frustrationen att de flesta e-postleverantörer inte låter dig skicka dokument över 25 MB, och fördelarna med molnbaserat samarbete blir snabbt mycket tydliga.

Att lägga upp dokument i molnet innebär att det inte finns något behov av att skicka filer, vilket frigör ditt team från de förseningar som ofta ingår i att ta emot dokument och ordna distribution. Det är också säkrare: konfidentiell information kan inte av misstag skickas till fel person eller laddas ner till en enhet med säkerhetsproblem.

Molnanvändning: Effektiv katastrofåterställning

Oavsett om det är skadligt uppsåt, naturkatastrofer, mänskliga fel, programvarufel, eller maskinvarufel, lever alla företag under hotet av IT-katastrofer, inklusive Kinsta. Att inte ha tillgång till viktiga system och data, ens under en kort period, kan ha en stor effekt, negativt påverka intäkterna genom produktivitetsstopp och skada företagets rykte.

Att flytta din katastrofåterställningslösning till en molnbaserad modell ger dig betydande fördelar vid katastrofåtgärder.

Snabbare återställningstider

Det kanske inte är möjligt att förutse eller förebygga katastrofer, men du kan implementera processer för att påskynda återställningen. Dataåterställning och distribution går snabbare i molnet så att du kan återuppta produktiviteten och den normala verksamheten tidigare, vilket snabbar upp din återhämtning efter alla typer av akuta scenarier.

Mer än dubbelt så stor andel av molnanvändare kan vara återställda efter en katastrof på under fyra timmar jämfört med icke-molnanvändare, enligt RapidScale.

Ingen enda felpunkt

Att distribuera tjänster och lagra data på plats skapar en enda felpunkt. Du riskerar att en katastrof slår ut hela din verksamhet. Molnet ger dig ett globalt nätverk med otaliga failover-scenarier, vilket avsevärt minskar risken för driftstopp.

Inga gränser för geografisk plats

Med molnet blir hela världen din återställningsplats. Oavsett om strömmen går på kontoret eller om det har brunnit ner, innebär molnets mobila tillgänglighet att tekniken kan följa med dig på vilken enhet som helst, så att det alltid är tillgängligt.

Förhindra förlust av data

När du flyttar till molnet lagras dina data inte längre på dina lokala enheter. I stället lagras dokument och databaser i molnet med en rad säkerhetskopior och realtidsuppdateringar för de ändringar du gör. När du lagrar data på lokal hårdvara finns det många risker för dataförlust – brand, stöld, enkelt hårdvarufel – men dessa risker har nu försvunnit.

Molnanvändning: Hållbarhetsfördelar

När vi talar om hållbarhet talar vi om att minska din organisations koldioxidavtryck tillsammans med ett miljövänligt tillvägagångssätt för teknik. Med den situation som råder för miljön idag är alla organisationer ansvariga för att investera i lösningar som skapar verklig hållbarhet.

Genom att välja ett molnbaserat tillvägagångssätt för teknik kan ditt företag utnyttja hållbarhetsfördelarna med molnanvändning.

100% förnybar energi

AmazonGoogle, och Microsoft investerar allihop aktivt i utvecklingen av grön energi. Var och en har åtagit sig att gå vidare mot en framtid med ren energi där 100% av deras energiförbrukning kommer från gröna källor.

Genom att välja en av dessa leverantörer, antar du en grönare energistrategi för teknik.

Koldioxideffektivitet

Genom att flytta över till en ledande molnplattform kommer du avsevärt att minska ditt koldioxidavtryck. Genom att kombinera grön energi, högre serverutnyttjande och andra metoder kan molnleverantörer utföra samma uppgifter med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än lokala lösningar.

Studier från Amazon och Microsoft uppskattar en minskning av koldioxidutsläppen mellan 88 – 98 % för molnet jämfört med lokala motsvarigheter.

Molnanvändning: Pålitlig support

När du arbetar med vilken teknik som helst stöter du så småningom på problem som du saknar kunskap att felsöka. En av de stora fördelarna med molnanvändning är tillgången till bra support när detta inträffar. Ännu bättre är att majoriteten av supportkanalerna är gratis. Så, låt oss utforska dem lite mer på djupet.

Självbetjäningssupport

Du kan lösa ett omfattande utbud av molnproblem genom fritt tillgängliga självbetjänande supportkanaler (det vill säga om du har tid och lust att försöka hitta lösningen själv).

Dokumentation

Molnleverantörer är kända för sina omfattande arkiv av teknisk dokumentation. De låter dig bygga, konfigurera, distribuera, hantera och felsöka hela deras utbud av tillgänglig teknik helt utan kostnad.

Nedan finns länkarna till den dokumentation som finns tillgänglig från ledande leverantörer för att hjälpa dig att förstå omfattningen av dessa resurser:

Communityn

Förutom dokumentation erbjuder varje molnplattform ett nav som stöder en blomstrande nätcommunity. De är hem för hundratusentals oberoende molnexperter och entusiaster, som öppet delar och samlar sin kombinerade kunskap och expertis.

När du besöker denna community kan du ansluta till och ta del av denna massiva gratis supportresurs, ett ständigt växande ekosystem av bloggar, händelser, handledningar och diskussionsforum som täcker alla tänkbara ämnen och tekniker.

Du kan utforska dessa ovärderliga supportcommunityn nedan:

Supportplaner

Du kommer inte alltid att ha kapacitet eller förmåga att hantera och felsöka din molndistribution. Så småningom kan du komma att stöta på en situation där du behöver omedelbar praktisk support från en expert för att hålla igång din verksamhet.

För att täcka denna eventualitet erbjuder varje molnleverantör ett urval av grundläggande molnsupportplaner, tillsammans med en rad betalda premieplaner. När du skalar upp genom premiumplanerna kan du uppgradera din supportnivå för att inkludera:

 • Kontroller enligt bästa praxis.
 • Ytterligare kommunikationskanaler – telefon, e-post, chatt, videosamtal
 • Tillgängligt dygnet runt.
 • Svarstider inom 15 minuter för företagskritiska avbrott
 • Stöd för API
 • Utbildningsresurser – både online och personligen
 • Tillgång till en teknisk kontoansvarig

Du har också den extra fördelen att anpassa dina supportplaner, vilket ger dig flexibiliteten att skräddarsy supporten för att möta dina individuella behov – livsviktigt i och med att officiella supportplaner kan sträcka sig från var som helst mellan $30/månad och $15 000/månad.

Du kan kolla in länkarna nedan för att utforska de supportplaner som finns tillgängliga från ledande molnleverantörer:

Molnanvändning: Enklare efterlevnad

När det gäller teknik är efterlevnad ett stigande tidvatten av regler och krav från myndigheter och industrier.

Oavsett om du arbetar i en högt reglerad bransch, en specifik geografisk plats, eller båda, är teknikefterlevnad en skrämmande utmaning som snabbt kan bli överväldigande, oavsett hur gärna du vill följa alla regler.

Förstå aspekterna av korrekt efterlevnad. (Image Source: Medium)
Förstå aspekterna av korrekt efterlevnad. (Källa)

Molnet erbjuder tekniklösningar efter behov, som redan uppfyller några av de mest krävande kraven på efterlevnad. Dessa inkluderar CSA STARDataskyddsförordningenHIPPAPCI-DSS, och en rad ISO-standarder. Att flytta till en molndistribution sparar dig den tid, expertis och ekonomiska resurser som krävs för att följa efterlevnadsstandarder som du annars kanske inte ens kommer kunna uppfylla.

Varje plattformsleverantör erbjuder omfattande efterlevnadsprogram för sina molnlösningar. De konkurrerar alla för att leverera efterlevnad för fler certifieringar, lagar, branschspecifika regler, säkerhets- och integritetsramar än sina konkurrenter.

Kolla in länkarna nedan för att utforska de efterlevnadsprogram som erbjuds av ledande molnleverantörerna:

Molnanvändning: Konkurrensfördelar

Att flytta till molnet kan ge dig den konkurrensfördel som krävs för att slå dina rivaler. Enligt en Version-studie tror 77% av företagen att molnteknik kommer ge dem en konkurrensfördel.

Det finns inget enda sätt att få denna fördel. Det uppnås på otaliga sätt och det är din egen kreativitet med att använda molnets inneboende egenskaper till din fördel som sätter gränserna. Nedan följer några exempel på hur molnet kan ge dig en konkurrensfördel:

 • Frigör ditt team att fokusera på innovation – En flytt till molnet flyttar ansvaret för att hantera den underliggande infrastrukturen till din leverantör. Ditt IT-team är då fritt att fokusera på innovationsprojekt för att främja dina affärsprospekt.
 • Använder alltid den senaste tekniken – Molnets flexibla efter-behov-karaktär innebär att du kan anta avancerad teknik direkt när den når marknaden. Fri från distributionsförseningar eller finansiella krav som uppstår i en anläggning på plats.
 • En mer agil verksamhet – Molnteknik låter dig lansera i en ny region, experimentera med ny teknik, och lägga till eller ta bort tjänster i takt med det, och dessutom enkelt. Denna agilitet låter dig hålla jämna steg med förändringar på marknaden och dra nytta av nya möjligheter när de dyker upp, före dina konkurrenter.
 • Utjämnar spelplanen – De stordriftsfördelar som går att få via molnet gör avancerad teknik mycket mer tillgänglig; djupa fickor är inte längre ett krav för att låsa upp fördelarna med nämnda teknik. Mindre organisationer har nu möjlighet att skaffa sig en fördel på den stora scenen.

Molnanvändning: Handlingsbara insikter

Den digitala tidsåldern har förändrat ordspråket ”kunskap är makt” till ”data är pengar”.

Idag genererar vi mer digitala data än någonsin tidigare. Aktuella uppskattningar tyder på att 2,5 kvintillioner byte av nya data skapas varje dag år 2021. Dold i dina data finns ovärderlig och handlingsbar information som bara väntar på att identifieras och ageras efter.

Visualisering av Big Data-analys. (Image Source: Usability Geek)
Visualisering av Big Data-analys. (Källa)

Genom molnteknik kan du få större inblick i data som omger dina kundtransaktioner, affärsprocesser och teknikutnyttjande, vilket hjälper dig att förvandla dina data till pengar.

Det överkomliga priset och den flexibilitet som molnanvändning medför ger dig tillgång till tjänster som maskininlärning, AI och Big data-analys. Med dessa tjänster kan du analysera och få insikt från data på nya sätt, vilket skapar värde från tidigare otillgängliga data, särskilt i ostrukturerade data.

Många molnbaserade lösningar har också inbyggda analysverktyg, vilket ger dig en integrerad bild av dina data över hela din distribution. Oavsett om det är användarnas beteende, resursförbrukning eller någon annan typ av data, kan du enkelt skapa spårningsmekanismer och anpassade rapporter för att analysera information över hela företaget. Genom dessa insikter kan du öka effektiviteten, förbättra säkerheten, automatisera resurshantering och skapa handlingsplaner för att uppnå företagets mål.

Sammanfattning

Om du har läst så här långt, vet du nu att fördelarna med molnanvändning är obestridliga och långtgående. Genom att göra en flytt till molnet kan du få verkliga förbättringar för nästan alla områden av ditt företag.

Vi har beskrivit de underliggande funktionerna, funktionaliteten och mekanismerna som tillsammans gör detta till en verklighet, och vi har diskuterat hur vissa av dessa fördelar är inneboende, medan andra kräver ett aktiv agerande från din sida. Förhoppningsvis har du nu en solid förståelse för molnets centrala fördelar utöver den stora bilden.

Genom denna nyfunna förståelse har du nu en mycket bättre möjlighet att förverkliga fördelarna med molnanvändning för din organisation.

Edward Jones

Edward Jones is a technology writer with 8 years of industry experience. He has published over 300 articles with major publications that include Microsoft, IBM, and Entrepreneur.