Vad är IaaS, exakt? Vad skiljer detta från andra molntjänster som PaaS och SaaS?

Till skillnad från PaaS, som erbjuder en komplett miljö för distribution av appar, och SaaS, som tillhandahåller kompletta programvarulösningar, ger IaaS dig endast tillgång till virtuella datorer med lagring, nätverk och datorkraft.

Fortfarande förvirrad? Var inte orolig. Du kommer att förstå skillnaderna mellan dem i slutet av det här inlägget. Eftersom 91% av företagen åtminstone delvis flyttar till molnet är denna grundläggande förståelse helt nödvändig.

Låt oss utforska vad IaaS är, gå igenom hur det skiljer sig från andra molntjänster och kolla in några verkliga exempel på hur det används.

Vad är IaaS i enkla ord?

IaaS (Infrastructure as a Service) avser uthyrningsbart hårddiskutrymme eller datorkraft (t.ex. CPU, RAM) från internetanslutna datorer.

Du kan använda dessa tjänster för att hosta en affärsapp i molnet, bearbeta stora mängder data eller till och med hosta din webbplats.

I de flesta fall hyr du molnbaserad datorinfrastruktur per timme. Istället för ett låst månadspaket som innehåller olika tjänster kan du välja ut vad du behöver vid ett givet tillfälle.

Du kan exempelvis lägga till dussintals virtuella datorer för att bearbeta en ny dataström under endast några timmar. Du behöver inte binda dig till eller betala för tjänster som du inte använder.

Detta är även ett bra alternativ för relativt stabila och pågående arbeten, där efterfrågan ibland kan fluktuera kraftigt. Du kan exempelvis använda detta för att hosta din interna CRM eller andra program. Det är enkelt att skala upp eller ned baserat på användnings- och efterfrågeförändringar – till och med under en hektisk säsong.

Ett exempel på IaaS: Amazon EC2

Amazon EC2 var en av de första molntjänsterna som lanserades för allmänheten 2006. Det låter dig skapa instanser (virtuella datorer) i 77 olika datacenter över hela världen.

Instanserna är flexibla – utan standardoperativsystem eller kontrollpaneler – så att du kan anpassa dem efter dina behov, oavsett om det handlar om att testa programvaran på flera operativsystem, hosta en webbplats eller bearbeta stordata.

Amazon EC2, screenshot
Amazon EC2

Det är den här anpassningsbarheten som gör det till en IaaS-tjänst. Det är inte en komplett, paketerad lösning, redo för distribution eller användning. Du måste konfigurera servermiljön innan du kan använda den.

Än idag är EC2 en av de mest populära tjänsterna från den ledande molntjänstleverantören AWS, och alla betydande konkurrenter erbjuder liknande alternativ.

Vid det här laget bör du ha en grundläggande förståelse för IaaS, men du kanske inte helt förstår hur det skiljer sig från SaaS och i synnerhet PaaS.

Låt oss jämföra dem och gå igenom deras skillnader.

IaaS vs PaaS vs SaaS: Vad är skillnaden?

Infrastruktur som tjänst (IaaS) erbjuder endast grunderna, exempelvis lagring och datoranvändning, med vissa säkerhets- och skalningsverktyg. Det är helt enkelt en färdig mjukvaruapplikation som du kan hyra. En PaaS-tjänst är å andra sidan en komplett plattform för app-distribution.

Det enklaste sättet för att fullt ut förstå skillnaden mellan dem är att jämföra några exempel.

Vi har redan gått igenom AWS, så låt oss använda Googles molntjänster för att göra jämförelsen.

Google Compute Engine är en av Google Clouds primära IaaS-tjänster. Du kan hyra virtuella maskiner av olika slag beroende på dina behov.

Google Compute Engine, screenshot
Google Compute Engine

Men dessa virtuella datorer har inga förinstallerade servermiljöer eller kodbibliotek. Det är tomma griffeltavlor.

Allt du betalar för är datorkraften och hårddiskutrymmet – med andra ord infrastrukturen.

Google App Engine, å andra sidan, ligger under PaaS-etiketten. I stället för att konfigurera servermiljön kan du direkt börja utveckla och distribuera koden.

Google App Engine, screenshot
Google App Engine

App Engine tar hand om nödvändiga kodbibliotek och serverprogramvara. Den levererar den plattform som du behöver för att hosta dina egna appar och din egen programvara (eller öppen källkod).

Slutligen vill vi nämna Google Drive, en SaaS-produkt som erbjuder en lösning på ett specifikt affärsproblem.

Visst, det är en molntjänst som fokuserar på hosting av filer. Men tjänsten går utöver PaaS-nivån genom att den erbjuder ett fullt format användargränssnitt med funktioner som delning, behörighetskontroll och mer.

Google Drive, screenshot
Google Drive

Tjänsten tillåter inte att du kör andra appar, så det är inte en lämplig IaaS-plattform, men det är ovidkommande.

Det definierande elementet i en SaaS-app är att du kan börja använda den för att lösa affärsproblem utan att behöva syssla med kodning. Allt du behöver göra är att registrera dig (och om det är en betald tjänst, betala).

Det är så Google Drive fungerar: du kan ladda upp en fil, dela den eller se dina senaste Google Docs-redigeringar utan att skriva en enda kodrad.

Om du fortfarande är förvirrad kan du utforska följande lista med exempel från varje molntjänstkategori:

IaaS Exempel PaaS Exempel SaaS Exempel
Amazon EC2 AWS Elastic Beanstalk Google Docs
Google Compute Engine (GCE) Google App Engine Microsoft Dynamics CRM
Google Cloud Storage IBM Cloud Foundry Salesforce
Azure Virtual Machine Microsoft Azure App Service Slack
Rackspace Heroku Zendesk
Linode DigitalOcean App Platform Google Workspace (Formerly G Suite)

Okej, men hur skiljer sig IaaS från webbhosting?

Om du hyr datorutrymme och datorkraft från en internetansluten maskin, hur skiljer sig detta från en vanlig webbhostingtjänst?

Det finns fyra huvudskillnader:

  1. Flexibilitet: Du kan välja mellan olika lagringstyper (baserat på åtkomstfrekvens), maskinvarukomponenter, operativsystem och andra faktorer.
  2. Skalbarhet i realtid: Lägg till så många instanser som du behöver i realtid.
  3. Virtuellt nätverk: Simulera ett nätverk och kommunicera mellan datorer utan att använda offentligt internet.
  4. Betala efterhand-modell: Betala endast för de resurser som du använder under den tid som du använder dem. Du kan exempelvis lägga till 12 datorer i några timmar för att hantera en trafiktopp och sedan ta bort dem utan att förbinda dig till en månadsplan.

Billiga delade hostingplaner klumpar också ihop flera kunder i samma virtuella datorer, vilket kan leda till säkerhetsproblem och opålitlig prestanda beroende på de andra webbplatserna.

Kan du använda IaaS för att hosta en webbplats? Absolut, men det kräver mer teknisk expertis än att bara betala för en hanterad hostingtjänst, som Kinsta.

Nu när du har koll på några IaaS-grunder, låt oss utforska dess marknadsandel på den bredare molntjänstmarknaden.

IaaS-marknadsstorlek, andelar och ledande leverantörer

Under 2019 spenderade företag runt om i världen över 44,5 miljarder dollar på IaaS-tjänster. Branschexperter förväntar sig att antalet nästan fördubblas i slutet av 2022 till 82,2 miljarder dollar.

IaaS marknadsstorlek från 2015-2022 (Källa: Statista)
IaaS marknadsstorlek från 2015-2022 (Källa: Statista)

Men hur stort är IaaS jämfört med de andra molntjänsttyperna? Låt oss titta på data.

Molnmarknadsandelen mellan PaaS, IaaS och SaaS visar att SaaS är den tydliga ledaren, med IaaS på andra plats, enligt de senaste uppgifterna från Gartner.

Marknadsandel för offentliga moln (Källa: Gartner)
Marknadsandel för offentliga moln (Källa: Gartner)

Gartner separerar BPaaS (Business Process as a Service) som lönehanteringsverktyg, kommunikations-API:er och mer till en separat kategori.

Även om det är svårt att säga hur mycket av detta som ligger under SaaS och PaaS med bredare definitioner, ligger inget av dessa verktyg under IaaS-paraplyet. Även om vi generöst tilldelar hälften av dessa intäkter till PaaS är IaaS fortfarande mer framträdande, med en mycket snabbare tillväxttakt än PaaS.

Nu när vi förstår marknadsandelen för de viktigaste molnberäkningskategorierna, låt oss undersöka vilka företag som dominerar IaaS-marknaden.

Ledande IaaS-leverantörer och deras marknadsandel

De senaste uppgifterna visar en handfull betydande aktörer som kontrollerar över hälften av IaaS-marknaden under 2020.

IaaS leverantör marknadsandel (Källa: Statista)
IaaS leverantör marknadsandel (Källa: Statista)

Enligt Statista ligger AWS marknadsandel av IaaS 2020 på 33 %, före Microsoft Azures andel 18 % och Google Clouds marknadsandel9 %.

Datan under de senaste tre åren berättar en historia som har tre huvudpersoner. I begynnelsen fanns AWS och försprånget är tydligt när man tittar på marknadsandelsdata under de senaste åren.

AWS befäste sin ledning och innehar fortfarande nära en tredjedel av marknaden. Men Google och i synnerhet Microsoft växer allt snabbare och börjar komma ikapp.

På endast tre år har Microsoft Azure ökat sin marknadsandel från 13 %  till 18 %, medan AWS inte har hållit jämna steg. Hur lyckas de med detta? Microsoft använder regelbundet sina företagskontakter för att landa miljardaffärer (som den här dealen med Polska regeringen 2020 och Amerikanska försvarsdepartements molnavtal).

Om du bara tittar på det här diagrammet verkar IBM (AI-innovatör och företagsmolnkraftverk) nästan irrelevant. Det verkar som att Microsoft och Google har slukat IBM:s andel, som har fallit till under 7%  och grupperas med ”andra” företag i de senaste rapporterna.

Men enligt IBM:s officiella resultatrapport under tredje kvartalet 2020 fick företaget 4,9 miljarder dollar i intäkter från molninfrastrukturtjänster (från en blandning av IaaS och PaaS). Det är med andra ord fortfarande en betydande aktör på molnberäkningsmarknaden.

Andra färska rapporter visar stora kinesiska företag, särskilt Alibaba, som har en större andel under 2020.

IaaS marknadsandel 2020 (Källa: Canalys)
IaaS marknadsandel 2020 (Källa: Canalys)

Men de tre ledande aktörerna förblir desamma (AWS vs Azure & Google Cloud). AWS sitter på tronen med nästan en tredjedel av marknadsandelen, Microsoft Azure flörtar med 20% och Google Cloud kommer långsamt ikapp.

IaaS-tjänster och användningsområden

IaaS handlar inte endast om bearbetning av stordata. Det finns ett brett utbud av användningsområden för de olika tjänsterna som faller under IaaS-paraplyet.

Du kan exempelvis behöva långsiktig lagring av digitala arkivfiler som du inte kommer nyttja så ofta på anpassade lågeffektsservrar med låg kostnad.

Nedan utforskar vi fler IaaS-tjänster och deras användningsområden i detalj.

Beräkning (databehandling, testprogramvara, hosting-appar osv.)

Du kan definiera den första typen av IaaS-tjänster som ”molnbaserad databehandling som en tjänst”. I huvudsak hyr du virtuella servrar eller instanser av lagrings- och datorkraft för att köra program eller andra processer i molnet.

Till skillnad från en vanlig hosting-plan, följer du vanligtvis en betala efterhand-modell och kan fritt skala det du behöver i realtid. De flesta leverantörer låter dig även välja månatliga planer för regelbundna betalningar.

Men detta går utöver den fysiska hårdvaran. Virtuella molnservrar av IBM inkluderar exempelvis automatisk skalning, molnsäkerhet och efterlevnadsverktyg.

Virtuella IBM-molnservrar
Virtuella IBM-molnservrar

Du kan även enkelt knyta den här tjänsten till något av IBM:s andra PaaS- eller SaaS-erbjudanden, som datalagring eller AI.

Hosting av webbplatser

laaS-leverantörer sticker ut även när det ”endast” gäller hosting av en webbplats. Stora IaaS-leverantörer finns bland världens ledande hosting-leverantörer.

Leverantörer av webbhosting, marknadsandel (Källa: W3Techs)
Leverantörer av webbhosting, marknadsandel (Källa: W3Techs)

I januari 2021 var Amazon den #1 hosting-leverantören i världen. Amazon driver 5,8% av alla indexerade webbplatser på Internet.

Men varför väljer så många människor en IaaS-leverantör för grundläggande webbhosting?

Det finns några anledningar till detta. För det första, eftersom du inte betalar för praktisk support eller specifika miljöer tenderar det att vara billigare, särskilt i stor skala. Så för agenturer och interna företagsavdelningar som hanterar en portfolio av webbplatser är IaaS ofta det perfekta valet.

Om du kör en tung applikation eller har miljarder månatliga besökare kan en vanlig webbhostingtjänst få kämpa för att leverera den stabilitet som du behöver. Med IaaS kan du dock automatiskt skala för att möta fluktuerande användning.

Du kan även anpassa den virtuella datorn för att optimera webbplatsens hastighet och prestanda. Men det kommer naturligtvis vara kämpigt att skapa en korrekt servermiljö utan lämplig expertis.

Lagring (filhantering, säkerhetskopior)

Du kan klassificera den andra IaaS-tjänstkategorin som ”lagring som en tjänst”.

Nu när datorer och digitala filer har travats i årtionden har lagring och filhantering blivit svårare för stora företag. Varje gång du uppgraderar dina datorer och dina system blir export av arkiv och data alltmer arbetsintensivt.

Lyckligtvis kan en IaaS-lagringstjänst, som Amazons Simple Storage Service (eller Amazon S3), hjälpa till med detta.

Amazon S3-funktioner
Amazon S3-funktioner

Detta är en IaaS-lösning för att lagra filer och dokument i molnet. Du kan hantera offentlig åtkomst till filer, styra serverplatsen, kategorisera filer automatiskt i ”buckets” med mera.

Långtidslagring (arkivering)

En användbar funktion i S3 (och liknande lagringsbaserade IaaS-tjänster) är att du har flera lagringsnivåer. Du kan exempelvis välja superbillig lagring med långsam åtkomst, även känt som kyllagring, om du beräknar att du inte behöver frekvent åtkomst till dina data.

Om du vill arkivera filer utifall att du kanske behöver dem i framtiden är S3 Glacier ett bra alternativ.

AWS S3 Glacier
AWS S3 Glacier

Nätverkstjänster

Nätverk är det tredje lagret av IaaS-tjänster. Det är kopplat (fattar du?) till den övergripande användbarheten av de andra produkterna.

Med virtuella nätverk kan du exempelvis skapa ett hybridmoln som både använder datorer på plats och virtuella datorer för samma ändamål.

Även om du inte har en enda fysisk server själv, har IaaS-datorer inbyggda nätverkstjänster. Med ett virtuellt WAN och unika IP-adresser kan du kommunicera mellan virtuella datorer utan att ansluta dig till offentligt internet.

Moderna leverantörer erbjuder även laddningsbalansering, brandväggar och realtidssäkerhet och WAN-optimering.

De största IaaS-leverantörerna och de tjänster som de erbjuder

Nu när du förstår några IaaS-grunder, ska vi titta närmare på de ledande leverantörerna och vad de erbjuder.

AWS

På sin webbplats tenderar AWS att paketera sina IaaS-erbjudanden i olika PaaS-användningsområden.

AWS molntjänster
AWS molntjänster

Men de låter dig naturligtvis hyra den underliggande datorkraften. Och det är ofta allt du betalar för, även om du använder en PaaS-lösning som Elastic Beanstalk.

Som den ursprungliga innovatören inom offentlig molnbaserad databehandling täcker AWS allt i från datoranvändning till långsiktig lagring och nätverkande.

Beräkning Amazon EC2
Lagring Amazon S3
Arkivering & Säkerhetskopior Amazon S3 Glacier
Säkerhet Brandväggar och identifiering av hot i realtid
Privat & Hybrid Moln VMware Moln på AWS och AWS-utposter
Nätverk AWS PrivateLink (intern dataöverföring inom ett virtuellt nätverk, ingen offentlig internetanvändning)
Datacenter Över 109 datacenter i över 40 tillgänglighetszoner

Priserna varierar kraftigt beroende på specifikationerna för de virtuella datorerna och datacenterplatsen. Den billigaste instansen (t4g.nano med 0,5 GB minne) börjar på $ 0.0028 per timme.

Amazon EC2 prissättning
Amazon EC2 prissättning

Om behovet uppstår kan du lägga till eller ta bort maskiner i realtid.

Google Cloud

Google Cloud erbjuder ett brett utbud av molntjänster, från IaaS till PaaS och till och med SaaS.

Med Google Workspace och intelligent Google-driven sökning i ditt privata moln är detta ett utmärkt alternativ för företag som flyttar över allt till molnet.

Google Cloud-produkter
Google Cloud-produkter

Men om man tittar på grundläggande infrastruktur, hur skiljer sig Google från AWS?

Beräkning Google Compute Engine (GCE), Bare Metal
Lagring Google Cloud Storage
Arkivering & Säkerhetskopior Cloud Storage – Archive
Säkerhet Brandväggar och identifiering av hot i realtid
Privat & Hybrid Moln Virtuellt privat moln / Anthos
Nätverk Virtuellt privat moln (intern dataöverföring inom ett virtuellt nätverk, ingen offentlig internetanvändning)
Datacenter Över 142 datacenter i över 73 tillgänglighetszoner

Google Cloud täcker alla grundläggande baser och erbjuder till och med många datacenter och platser. Över 142 datacenter gör detta idealiskt för hög tillgänglighet eller haveriberedskap – perfekt om du har ett serviceavtal på 99,99 % .

Du kanske även vill veta litegrann om GCE-priserna?

Priser på Google Cloud Engine
Priser på Google Cloud Engine

Priserna per GB-minnestimme är jämförbara med AWS, åtminstone för E2-maskintypen. Med ett ettårsåtagande är priserna betydligt lägre.

Med ett 3-årigt åtagande får du 56% rabatt och behöver endast betala $ 0.001316 per GB-timme.

Om du vill jämföra de två alternativen mer i detalj kan du läsa vårt fullständiga inlägg på Google Clouds vs AWS.

Microsoft Azure

Microsoft, den näst största IaaS-leverantören globalt, erbjuder även ett brett utbud av robusta molntjänster.

Microsoft Azure-molntjänster
Microsoft Azure-molntjänster

Föga förvånande har Azure även täckt alla IaaS-baser.

Beräkning Azure Virtual Machines (Linux & Windows)
Lagring Azure-filer
Arkivering & Säkerhetskopior Azure-arkivlagring
Säkerhet Brandväggar och identifiering av hot i realtid
Privat & Hybrid Moln Privat Azure-moln
Nätverk Virtuell WAN, VPN (intern dataöverföring inom ett virtuellt nätverk, ingen offentlig internetanvändning)
Datacenter Över 100 datacenter i över 58 tillgänglighetszoner

Med pålitliga virtuella datorer, lagring, arkivering och säkerhetsprotokoll är detta en bra molnplattform att bygga vidare på.

Men hur är det med priset? Kan det konkurrera med Google och Amazon?

Prissättning av Azure Virtual Machines
Prissättning av Azure Virtual Machines

Den billigaste instansen, med 0,5 GB RAM, kostar något mer än dess AWS-motsvarighet med $ 0.0052 per timme.

Men den innehåller upp till 4 GB lagring, till skillnad från AWS, där du behöver använda en extra lagringstjänst.

Du kan även sänka priserna genom att förbinda dig till Azure för ett fastprisavtal på flera år.

IBM Cloud

IBM Cloud har visserligen inte kunnat hålla jämna steg med de ”stora tre” när det gäller tillväxt, men hur är det med dess faktiska produkter?

IBM Cloud-produkter
IBM Cloud-produkter

IBM erbjuder en robust molninfrastruktur i alla kategorier, precis som sina stora konkurrenter.

Beräkning Virtuella IBM Cloud-servrar, IBM Cloud Bare Metal Server
Lagring IBM Cloud Object Storage
Arkivering & Säkerhetskopior IBM Cloud Storage (Kallt valv)
Säkerhet Brandväggar och identifiering av hot i realtid
Privat & Hybrid Moln IBM virtuellt privat moln
Nätverk IBM virtuellt privat moln (intern överföring av data inom ett virtuellt nätverk, ingen offentlig internetanvändning)
Datacenter 60 datacenter i över 18 tillgänglighetszoner

Du kan konfigurera en virtuell dator, lagra eller arkivera filer och mycket mer. Men när det gäller priset kämpar IBM för att konkurrera med branschledarna.

En enda virtuell dator på 4 GB kostar dig $ 0.084 per timme, nästan lika mycket som en ny Google N2-instans med 8 GB RAM.

IBM Cloud prissättning av virtuella servrar
IBM Cloud prissättning av virtuella servrar

Och med ”endast” 60 datacenter i 18 zoner är detta det minst lämpliga alternativet för distribuerade moln.

Men IBM:s främsta styrka ligger inte främst i den fysiska infrastrukturen, utan i dess PaaS- och SaaS-lösningar som Watson AI.

Så detta kan vara rätt val för dig, det beror på vad du letar efter.

Sammanfattning

IaaS ger dig hela skalan av ett internationellt digitalt företag, med all lagrings- och datorkraft som du behöver med ett enda knapptryck.

Du kan använda detta för att bearbeta data, testa din programvara eller till och med hosta din webbplats. Men det kan vara utmanande att ställa in och komma igång om du är en komplett nybörjare.

Om du vill ha en webbhosting som använder banbrytande molnteknik kan du använda vår kostnadsfria migreringstjänst för att flytta din webbplats till Kinsta idag.

Våra tillgängliga planer för applikationshosting, databashosting och hanterad WordPress-hosting förlitar sig på molninfrastruktur från Google Cloud, utan huvudvärk (vi använder de senaste C2-beräkningsoptimerade virtuella datorerna för att optimera prestandan).

Matteo Duò Kinsta

Head of Content at Kinsta and Content Marketing Consultant for WordPress plugin developers. Connect with Matteo on Twitter.