Företag fortsätter att flytta till molntjänster. Det kanske handlar om att använda en enskild molntjänst eller att migrera hela din infrastruktur till ett nytt molnekosystem? Oavsett vilket så är du inte ensam om att söka efter de extra fördelarna med molnteknik.

Det finns en mängd anledningar till att ta steget in i molnet, allt ifrån förbättringar av skalbarhet, säkerhet och flexibilitet till minskade kostnader och miljöpåverkan. Dessvärre är övergången inte lika lätt som den en gång var.

Sedan starten har molnekosystemet blivit en komplex, ständigt växande myriad av leverantörer, tekniker, produkter och tjänster. När du försöker pussla ihop de olika kombinationerna kan dina val av alternativ snabbt bli tusentals. Det blir snabbt uppenbart att det finns något som kallas: För många val.

Företag och tjänster med molnteknik
Företag och tjänster med molnteknik (Bildkälla: imelgrat.me)

Precis som i alla andra branscher finns det en handfull företag som är marknadsledare. När vi tänker på molndataleverantörer finns det tre namn som toppar listan: Google Cloud Platform, Amazon Web Services och Microsoft Azure.

Idag kommer vi att jämföra två molnjättar, Google Cloud Platform och Amazon Web Services. Vi kommer att djupdyka i dessa leverantörers produkter och tjänster. Sen försöker vi att skapa klarhet och förenkla processen genom att jämföra dessa två molnleverantörer. Allt för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut.

Även om vi uteslutande använder Google Cloud Platform här på Kinsta, kommer vi att ge dig en opartisk åsikt. Båda plattformarna erbjuder omfattande fördelar, men vilken som är rätt för dig beror i slutändan på ditt företags egna unika krav.

Varför valde vi Google Cloud vs Amazon Web Services

Om du planerar att använda molntjänster är de tre leverantörerna som du utan tvekan kommer att upptäcka Google Cloud, Amazon Web Services och Microsoft Azure. Idag kommer vi att fokusera på att jämföra två av dessa, Google Cloud vs AWS.

Dessa molnjättar är hushållsnamn i tech-utrymmet. Båda organisationerna har dominerat i mer än ett decennium i sina respektive branscher. De är kända som världsledande företag och är noggranna i sin strävan efter innovation och excellens. Båda har en mängd teknisk branschexpertis som nästan är omöjlig att konkurrera med.

Med sina respektive tekniska grunder är det inte förvånande att de har utvecklat branschledande molnplattformar. I september 2020 utsåg Gartner återigen Google och AWS till ledare i sin Infrastrukture as a service (IaaS) Magic Quadrant.

För Amazon har AWS säkrat det övre högra hörnet av Ledarens kvadrant tio år i rad i Gartners Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). AWS fick den högsta placeringen för Förmåga att verkställa och Kommit längst i fullständighet av vision.

2020 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service
2020 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide (Bildkälla: Gartner)

Google Cloud och AWS fortsätter att dominera branschen

Google Cloud och AWS har dominerat molndatautrymmet sedan IaaS-lösningarna började få dragkraft 2008.

I augusti 2020 namngav rapport från Gartner både Google och Amazon i en grupp av 5 offentliga molninfrastrukturleverantörer som utgör 80% av IaaS-marknaden. Detta är en trend som bara kommer att fortsätta när båda organisationerna mer och mer konsoliderar sina fotfästen på marknaden.

Trots att den globala pandemin lamslår stora ekonomier förutspår Gartner en global tillväxt av offentliga molnintäkter under 2020 med 6,3 %. Tack vare en explosion när det gäller distansarbete kan vi rimligen förvänta oss jämförande resultat i molnutrymmet. Särskilt med rapporten som beskriver en 94% ökning av marknaden för Desktop as a Service (DaaS). Mot denna bakgrund kan du förvänta dig att Google och Amazon fortsätter att expandera.

Båda dessa organisationer startade i IaaS-utrymmet men nuförtiden kan du vända dig till Google Cloud och AWS för hundratals lösningar i IaaS, SaaS och PaaS. Båda organisationerna fortsätter att förnya och lägga till nya molntjänsterbjudanden till sin ständigt växande lista.

Intäkter från Google Cloud Platform 2020

Alphabets resultat för fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2019 visade att bolaget fortsatte att leverera stark tillväxt, med totala intäkter upp 18% från året innan. Även om det finns en brist på transparens i intäkterna från Google Cloud, rapporterade företaget en imponerande tillväxt på över 100%, vilket sätter företaget på en årlig körning på 10 miljarder dollar vid årsskiftet.

Under 2020, gjorde ankomsten av Coronavirus-pandemin att Google Clouds moderbolag – Alphabet – registrerade sin första kvartalsvisa intäktsminskning någonsin sedan börsnoteringen år 2004. Mot denna ödesdigra bakgrund har Google Cloud istället brutit trenden och verkar bara ha accelererat tillväxten.

Under första kvartalet gjorde Google Cloud betydande vinster tack vare Google Meet, när deras videokonferensverktyg blev en hit för distansarbetare. Intäktsrapporterna för Q1, Q2 och Q3 visar ett mönster av fortsatt intäktstillväxt för Google Cloud Platform. Mot slutet av 2020 beräknas Google Cloud-intäkterna växa till en årlig tillväxttakt på över 13 miljarder dollar – en förväntad tillväxt på 30 % under 2019.

Amazon Web Services Intäkter 2020

Under 2019 rapporterade Amazons intäktsrapport för fjärde kvartalet nästan 10 miljarder dollar för AWS. Detta innebär att organisationen har en årlig intäktshastighet på över $ 40 miljarder.

I och med coronapandemins framväxt 2020 har AWS-tillväxten mattats av avsevärt. Intäktsrapporter för Q1, Q2 och Q3 visar att tillväxten minskade och fick en tillväxttakt på under 30% under respektive kvartal. Detta är en markant avmattning från tillväxten på 40-50% under de senaste 3 åren.

Detta är dock knappast ett domedagsscenario, AWS är nu på en årlig intäktsökning på 43 miljarder dollar och detta förväntas expandera när Q4 är klar. Undantaget kan vara om du är en Amazon-aktieägare, särskilt efter att Jeff Bezos sa till Amazon-aktieägare att ”lugna sig” medan deras rädsla för COVID-19 åt upp vinstresultatet.

Jämförelse av Google Cloud vs Amazon Web Services

Det är ingen enkel uppgift att jämföra Google Cloud vs AWS-plattformarna. Deras spretiga och ständigt växande molntjänster inkluderar nu 100-tal produkter att välja mellan. För att komplicera saker ytterligare, använder leverantörerna ofta olika namnkonventioner för jämförande produkter. Så för att undvika att gå vilse i detaljerna krävs det en viss nivå av kunskap och förståelse.

En sak som förenklar uppgiften, är dock att både Google Cloud Platform och Amazon Web Platform grupperar sina produkter under samma kategorirubriker. Genom att påskynda processen för att du ska spara tid har vi jämfört de vanligaste tjänsterna från affärskritiska kategorier.

I det här avsnittet utforskar vi de produkter som kombineras för att skapa en typisk molndistribution – beräkning, nätverk, säkerhet och lagring. Här på Kinsta har vi en stor erfarenhet av att använda dessa tjänster för att leverera marknadsledande hosting-lösningar.

Vi går även igenom de kritiska överväganden som omger dessa tjänster. Servicesupport, plattformsstabilitet, prissättning och faktureringsstruktur.

Beräkningsfunktioner

När vi jämför beräkningsfunktioner för Google Cloud vs Amazon Web Services fokuserar vi på virtuella datorer (VMs).

Dessa datorsystem-emuleringar ger funktionaliteten hos en fysisk dator och kör nästan alla arbetsbelastningar som du kan tänka dig. De är grunden för din molnmiljö och det är viktigt att du väljer en VM-installation som passar dina affärsbehov.

Båda molnleverantörerna har antagit en liknande metod för virtuella datorer, även om de använder olika namnkonventioner för sina enskilda produkterbjudanden.

Compute Engine är tjänsteerbjudandet på Google Cloud Platform, medan Amazon Web Services heter Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Varje leverantör använder även olika terminologi och begrepp.

Tack och lov har Google kartlagt Amazon EC2: s terminologi och koncept och jämfört detta med Compute Engine – som du kan se i tabellen nedan:

Funktioner Amazon EC2 Compute Engine
Virtuella datorer Instanser Instanser
Maskinavbildningar Amazon Machine Image Avbildning
Tillfälliga virtuella datorer Punktinstanser Föregripbara virtuella datorer
Brandvägg Säkerhetsgrupper Regler för Compute Engines brandvägg
Automatisk instans-skalning Automatisk skalning Compute Engines automatiska skalning
Lokalt ansluten disk Efemeral disk Lokal SSD
Import av virtuell dator Format som stöds: RAW, OVA, VMDK och VHD Format som stöds: RAW, OVA, VMDK och VHD
Distributionslokalisering Zonal Zonal

Kartläggning av terminologi på hög nivå för Amazon EC2 och Google Compute Engine (Tabellkälla: Google)

Funktioner för virtuella datorer

När du distribuerar instanser av virtuella datorer på Compute Engine och EC2 kommer du se att båda tjänsterna levererar många funktioner som ligger nära varann, dessa inkluderar:

 • Möjligheten att använda lagrade diskavbildningar för att skapa instanser
 • Funktioner för att starta och avsluta instanser på begäran
 • Begränsningsfri hantering av dina instanser
 • Möjligheten att tagga dina instanser
 • En mängd tillgängliga operativsystem som kan installeras på din instans

Åtkomst till virtuell dator

När det gäller att komma åt din virtuella dator finns det ett antal viktiga skillnader i tillvägagångssättet mellan Compute Engine och Amazon EC2.

Om du vill ha terminalåtkomst till en instans i Amazon EC2 måste du inkludera din egen SSH-nyckel.

Compute Engine erbjuder en mer flexibel metod för terminalåtkomst. Du kan skapa en SSH-nyckel när du behöver den, även om den instansen redan körs. Du behöver heller inte lagra dessa nycklar på din lokala maskin, tack vare Compute Engine´s webbläsarbaserade SSH-terminal som är tillgänglig via Google Cloud Console.

Instanstyper för virtuell dator

När du distribuerar din virtuella dator erbjuder både Compute Engine och Amazon EC2 enkelhet genom en rad fördefinierade instanser. Dessa instanser innehåller specifika konfigurationer av virtuell CPU, RAM och nätverk.

Både Google och Amazon erbjuder hundratals typer av tillgängliga virtuella datorer i en mängd olika konfigurationer. Var och en erbjuder flexibilitet, så att du kan anpassa dina konfigurationer för att skala dina VM-resurser för att uppfylla de unika behoven för ditt företag.

Du kan göra detta genom att öka antalet processorer och tillgängligt RAM-minne till extremt avancerade specifikationer.

Leverantörerna maxar med följande:

 • Virtuella Datorer med Google Compute Engine som skalar upp till 416 vCPUs och 11 776 GB RAM-minne
 • Virtuella Amazon EC2-datorer som skalar upp till 448 vCPUs och 24 576 GB RAM

I de olika typerna av virtuella datorer använder båda plattformarna i stort sett samma kategorisering. Men i vissa kategorier kan en leverantör erbjuda en maskintyp som den andra inte erbjuder.

Beroende på dina affärskrav kan du välja mellan maskintyper i olika kategorier, inklusive kategorier med delad kärna, allmänt syfte, minnesoptimerad, beräkningsoptimerad, lagringsoptimerad, GPU och högpresterande kategorier.

För att ge dig den bästa VM-jämförelsen mellan Amazon EC2 och Compute Engine har vi sammanställt följande tabell som listar de senaste maskintyperna för båda tjänsterna.

Maskintyp Amazon EC2 Compute Engine
Delad kärna Ej tillämpligt f1-micro – g1-small
e2-micro – e2-medium
Allmänt syfte a1.medium – a1.metal
t4g.nano – t4g.2xlarge
t3.nano – t3.2xlarge
t3a.nano – t3a.2xlarge
t2.nano – t2.2xlarge
m6g.medium – m6gd.metal
m5.large – m5d.metal
m5a.large – m5ad.24xlarge
m5n.large – m5dn.24xlarge
m4.large – m4.16xlarge
e2-standard-2 – e2-standard-32
e2-highmem-2 – e2-highmem-16
e2-highcpu-2 – e1-highcpu-32
n1-standard-1 – n1-standard-96
n1-highmem-2 – n1-highmem-96
n1-highcpu-2 – n1-highcpu-96
n2-standard-2 – n2-standard-80
n2-highmem-2 – n2-highmem-80
n2-highcpu-2 – n2-highcpu-80
n2d-standard-2 – n2d-standard-224
n2d-highmem-2 – n2d-highmem-96
n2d-highcpu-2 – n2d-highcpu-224
Minnesoptimerad r6g.medium – r6gd.metal
r5.large – r5d.metal
r5a.large – r5ad.24xlarge
r5n.large – r5dn.24xlarge
r4.large – r4.16xlarge
x1e.xlarge – x1e.32xlarge
x1.16xlarge – x1.32xlarge
u-6tb1.metal -u24tb1.metal
z1s.large – z1d.metal
m1-ultramem-40 – m1-ultramem-160
m1-megamem-96
m2-ultramem-208 – m2-ultramem-416
Beräkningsoptimerad c6g.medium – c6gd.metal
c5.large – c5d.metal
c5a.large – c5ad.24xlarge
c5n.large – c5n.metal
c4.large – c4.8xlarge
c2-standard-4 – c2-standard-60
Lagringsoptimerad i3.large – i3.metal
i3en.large – i3en.metal
d2.xlarge – d2.8xlarge
h1.2xlarge – h1.16xlarge
Ej tillämpligt
GPU p4d.24xlarge
p3.2xlarge – p3db.24xlarge
p2.xlarge – p2.16xlarge
inf1.xlarge – inf1.24xlarge
g4dn.xlarge – g4dn.metal
g3s.xlarge – g3.16xlarge
f1.2xlarge – f1.16xlarge
NVIDIA® Tesla® T4 – NVIDIA® Tesla® K80
NVIDIA® Tesla® T4 Virtual Workstation – NVIDIA® Tesla® P100 Virtual Workstation
Hög prestanda Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Konfiguration av anpassad virtuell datorresurs Ja Ja

Avbildningar av virtuella datorer

Om du vill påskynda distributionen av virtuella datorer kan du använda datoravbildningar.

Dessa är vanligtvis konfigurerade för att inkludera ett operativsystem och den nödvändiga stödjande webbservern och databasprogramvaran. Både Compute Engine och Amazon EC2 använder maskinavbildningar för att skapa nya instanser. Förutom standardkonfigurationerna tillåter båda att du använder bilder som publicerats av en tredjepartsleverantör eller anpassade avbildningar som skapats för privat bruk.

Plattformarna är tillräckligt lika för att du kan använda samma arbetsflöde för skapandet av avbildningar på både Amazon EC2 och Compute Engine.

När det gäller lagring av avbildningar har de lite olika tillvägagångssätt. På Google Cloud lagras bilder med Compute Engine, medan Amazon EC2 lagrar sina bilder i olika tjänster – Amazon Simple Storage Service (S3) eller Amazon Elastic Block Store (EBS).

Den distinkta fördelen som Amazon EC2 erbjuder jämfört med Compute Engine är möjligheten att komma åt ett community-arkiv med färdiga bilder och möjligheten att göra dina egna bilder offentligt tillgängliga (om detta krävs).

Å andra sidan erbjuder Compute Engine fördelen med globalt tillgängliga maskinavbildningar. Amazon Machine-avbildningarna är istället geolåsta, vilket innebär att de endast är tillgängliga i en viss region.

Automatisk instansskalning av virtuella datorer

En av de största fördelarna med moln är möjligheten att skala dina arbetsbelastningsresurser för att möta efterfrågan. Detta går åt båda hållen, du kan öka resurserna under högsäsong för att upprätthålla prestanda och minska resurserna under lugnare tider för att begränsa slöseri. Den här processen är allmänt känd som automatisk skalning.

Både Compute Engine och Amazon EC2 stöder och implementerar automatisk skalning på samma sätt, så att du kan skapa och ta bort resurser i linje med användardefinierade principer.

Amazon EC2 skalar automatiskt instanser i en grupp, där varje instans skapas från en definierad startkonfiguration. Instanser skapas eller tas bort baserat på en av tre valda skalningsplaner

 • Manuell – du instruerar automatiskt skalning uppåt eller nedåt
 • Schema – du konfigurerar specifika tidsramar för att automatiskt skala resurser
 • Dynamisk – du skapar principer för att skala dina instanser baserat på Amazon CloudWatch-värden eller SQS-köer (Amazon Simple Queue Service).

Compute Engine skalar instanser i en hanterad instansgrupp. Varje instansgrupp skapas från en instansmall med resurser som skalas baserat på en princip för automatisk skalning. Till skillnad från Amazon EC2 stöder Compute Engine´s automatiska skalare endast dynamisk skalning.

Tillfälliga instanser av virtuella datorer

Om du vill öka kraften i molnbaserad databehandling, men endast har en begränsad budget, är det värt att utforska alternativet med tillfälliga instanser. Detta innebär virtuella datorer som körs på extra cykler av resurser som allokerats till andra processer.

Tillfälliga instanser är tillgängliga sporadiskt, så de passar bäst för jobb som:

 • kan avbrytas utan att du förlorar en massa jobb
 • inte behöver slutföras inom en fastställd tidsram, vanligtvis lågprioriterade arbetsbelastningar
 • inte behöver så hög beräkningskraft, exempelvis återgivande av video

Amazon EC2- och Compute Engine erbjuder båda en version av tillfälliga instanser. Även om de använder olika prissättningsmodeller och namnkonventioner delar de en uppsättning vanliga attribut, som att deras tillfälliga virtuella datorer:

 • är fullt kontrollerbara när de körs
 • kan köras på samma prestandanivåer som På begäran-instanser
 • är begränsade till en delmängd av datortyper och maskinavbildningar jämfört med instanser på begäran

Amazon EC2´s tillfälliga virtuella datorer kallas för punkt-instanser. De finns i två format:

 • Odefinierade punktinstanser – du köper en punkt-instans för en odefinierad tidsperiod och betalar det pris som gäller för den period som dina instanser körs. Denna typ av instans kan vara tillgänglig till ett rabatterat pris på upp till 90% av standardpris på begäran. Du kan kontrollera och jämföra aktuella punkt-priser jämfört med på begäran-priser via Spot Instance Advisor.
 • punktinstanser för den fördefinierade varaktigheten – du köper ett tidsblock i förväg. Finns i sjok på upp till 6 timmar. Med framåtplanering får du endast tillgång till rabatter från 30-50%.

Compute Engines tillfälliga virtuella datorer heter Preemptible Virtual Machines. De är tillgängliga längre än sina Amazon EC2-motsvarigheter, som körs i upp till 24 timmar (om de inte återkrävs) innan de avslutas automatiskt. Deras prissättningsstruktur är fast och är tillgänglig till en rabatterad taxa på upp till 80% jämfört med på begäran-priserna för motsvarande VM-instanser.

Nätverksfunktioner

Amazon Web Services och Google Cloud har båda utvecklat en formidabel global molninfrastruktur. Deras spretiga nätverk består av ett hundratal sammankopplade datacenter över hela världen.

Varje leverantör har utvecklat ett toppmodernt molnnätverk som är utformat för hög feltolerans, otaliga redundansscenarier och låga latensnivåer. Var och en erbjuder nätverkstjänster som kan leverera höghastighetsanslutning till virtuella datorer, andra molntjänster och lokala servrar.

I den här sektionen kommer vi att ta en närmare titt och jämföra de nätverksprodukter och tjänster som erbjuds från Google och Amazon.

Produkt Amazons webbtjänster Google Cloud-plattform
CDN Amazon CloudFront Cloud CDN
Dedikerad sammanlänkning AWS Direct Connect Cloud Interconnect
DNS AWS Route 53 Cloud DNS
Nätverksbelastning Elastic Load Balancing Cloud Load Balancing
Virtuella nätverk Amazon Virtual Private Cloud Google Virtual Private Cloud
Nivåer Ej tillämpligt Network Service Tiers

Platser

Båda leverantörerna fortsätter att ha en snabb expansion av sina respektive infrastrukturer, med nya datacenterplatser under utveckling eller som planeras för framtiden. När man jämför antalet platser för nätverkstillgänglighet är det otroligt jämnt.

Google Cloud-nätverksplatser

Google har molnnätverksplatser som för närvarande finns tillgängliga i 37 regioner, 73 zoner, 144 nätverkskantplatser och över 200 länder och territorier. De har nyligen lagt till nya platser i Seoul, Salt Lake City, Las Vegas och Jakarta.

I framtiden kommer Google Cloud att fortsätta expandera till följande platser: Warszawa (Polen), Doha (Qatar), Toronto (Kanada), Paris (Frankrike), Milano (Italien), Santiago (Chile) och Madrid (Spanien).

Google Cloud Regionala Nätverk
Google Cloud Regionala Nätverk (Bildkälla: Google Cloud)

Amazon Web Services nätverksplatser

AWS erbjuder nu molnnätverksplatser i 24 regioner, 77 zoner, 210 nätverkskantplatser och 245 länder och territorier. Även om siffrorna ligger väldigt nära varann, är Amazons nätverk större och erbjuder flera tillgänglighetszoner i dubbelt så många regioner som Google. Detta skulle ge dem ett övertag när det gäller latens.

Snart planerar Amazon att lansera ytterligare datacenter i Hyderabad (Indien), Jakarta (Indonesien), Osaka (Japan), Madrid (Spanien) och Zürich (Schweiz).

AWS regionala molnnätverk
AWS regionala molnnätverk (bildkälla: AWS)

 

CDN (Content Delivery Network)

AWS och Google Cloud erbjuder båda en CDN-produkt (Content Delivery Network). Båda gör att du kan leverera ditt innehåll och dina tjänster till slutanvändare snabbare. Detta görs genom replikering och hosting av innehållet i hela den globala infrastrukturen för att möjliggöra mer lokaliserad åtkomst. Detta innebär snabbare laddningstider, minskad belastning på bandbredden och större lyhördhet i dina program, webbplatser och tjänster.

De heter Amazon CloudFront och Cloud CDN och erbjuder var och en förbättrad säkerhet för att försvara dig mot de vanligaste DDoS-attackerna i nätverk och transportlager som standard. De erbjuder även en djup integrering med sina respektive plattformar så att du kan låsa upp ytterligare verktyg för att övervaka och förbättra prestanda.

Nätverksbelastning

Både Google Cloud och AWS erbjuder belastningsutjämnande tjänster. De har konfigurerats på rätt sätt och hjälper dig att automatiskt distribuera trafik över flera instanser för förbättrad tillgänglighet och feltolerans för dina program. Dessa tjänster erbjuds i olika konfigurationer som vi nu kommer att titta närmare på.

AWS belastningsutjämning

Belastningsutjämningstjänsten från AWS kallas Elastic Load Balancing (ELB). Den har följande egenskaper och funktioner:

 • Du kan både använda AWS belastningsutjämningstjänster internt och externt.
 • Den låter dig dirigera trafik till instanser i en eller flera tillgänglighetszoner i ett angivet område.
 • Det utförs regelbundna hälsokontroller på målinstanser, när en instans blir ohälsosam, omdirigeras trafiken.
 • ELB kan integreras med AWS Auto Scaling Service, vilket möjliggör automatiskt tillägg och borttagning av instansen när den automatiska skalningen skalar upp eller ner
 • En programbelastningsutjämnare är tillgänglig för innehållsbaserad routing och SSL
 • En nätverksbelastningsutjämnare är tillgänglig för anslutningar med högt dataflöde, låg latens, lager 4.

Kolla in avsnittet Elastic Load Balancing-jämförelse för en mer detaljerad funktionsjämförelse.

Google Cloud Load Balancing

Googles tjänst för belastningsutjämning heter passande nog Cloud Load Balancing. Den erbjuder olika kapaciteter:

 • Google Cloud loads tjänster är uppdelade i intern och extern åtkomst.
 • Till skillnad från ELB får du en enda IP-adress, tillgänglig globalt, när någon extern Compute Engine-belastningsutjämnare etableras. Den här IP-adressen används under belastningsutjämningens livstid och kan därför användas för DNS-poster, tillåtna listor och konfiguration i appar.

De olika typerna av Compute Engines belastningsutjämnare inkluderar:

 • Utjämning av nätverksbelastning – utformad för extern lager 4-belastningsutjämning stöder den UDP- och TCP-trafikbalansering över flera portar eller portintervall.
 • HTTP(S) belastningsutjämning med TCP- och SSL-proxy – utformad för extern lager 7-belastningsutjämning och trafiken balanseras genom olika globala och regionala protokoll. Trafiken omdirigeras automatiskt till närmaste backend, baserat på tillgänglig kapacitet.
 • Intern TCP/UDP-belastningsutjämning – programvarudefinierad regional belastningsutjämning som omdirigerar trafik från instansen till en backend-instans.
 • Intern HTTP(S) belastningsutjämning – levererar proxybaserad belastningsutjämning av Lager 7 programdata, med avancerad trafikhantering och TLS-avslutning.

Privat anslutning till andra nätverk

Om du vill skapa en privat anslutning till instanser utanför molnets installationsmoln, exempelvis din lokala miljö, erbjuder både AWS och Google Cloud tjänster för flera krav:

Virtuellt privat nätverk (VPN)

Respektive erbjudanden från Cloud Router och Amazon VPC låter dig skapa en privat gateway mellan deras moln och dina nätverk

Privat anslutning till en VPC

När ett VPN inte erbjuder den hastighet som du behöver för vissa arbetsbelastningar krävs en dedikerad resurs. Båda leverantörerna erbjuder privata anslutningstjänster med en nätverkslinje som har en dedikerad kapacitetsnivå:

 • Med AWS kan du skapa en privat leasad linje med en AWS-partner via dess Direct Connect-tjänst. Få tillgång till en 1-10 Gbps-anslutning som ger dig anslutningshastigheter från 50 Mbps.
 • Google låter dig skapa direkt fysisk anslutning till din Google VPC från en partneranläggning med 10 Gbps ökning via sin dedikerade sammanlänkningstjänst. Precis som AWS levererar Partner Interconnect anslutningshastigheter från 50 Mbit/s.

Höghastighetsanslutning till andra molntjänster

Båda leverantörerna erbjuder höghastighetsanslutning för åtkomst till molntjänster utanför din virtuella dator.

AWS Direct Connect-tjänst skapar ett separat virtuellt gränssnitt genom vilket du kan komma åt alla AWS-molntjänster.

Google Cloud har ett bredare utbud av tjänster:

 • Direct Peering – låter dig komma åt alla Googles molntjänster via en privat nätverkslinje till någon av Googles Edge Points of Presence.
 • Carrier Peering – erbjuder samma sammanlänkningstjänster, enda skillnaden är att anslutningen hyrs från en Google-partner.
 • Privat Google Access för lokala hostar – ger privat åtkomst via Dedikerad sammanlänkning eller partnersammanlänkning.

Nätverksanslutning för innehållsleverans

Båda leverantörerna erbjuder rabatterade utgående priser från dina molnresurser till en CDN-leverantör. Amazon tillhandahåller dessa priser endast för sin egen CDN-tjänst, Amazon CloudFront. Google erbjuder CDN Interconnect, som ger rabatterade utgångspriser via flera CDN-leverantörer.

DNS

Båda leverantörerna levererar hanterade DNS-tjänster via sina respektive Amazon Route 53– och Cloud DNS-erbjudanden. Var och en stöder nästan alla DNS-posttyper, anycast-baserad servering och domännamnsregistrering.

Amazon Route 53 stöder dock två routningsalternativ, som Cloud DNS inte stöder. Geografibaserad routning, så att du kan begränsa innehåll till geografiska platser. Och latensbaserad routning, som dirigerar trafik baserat på latensnivåer som mäts av DNS-tjänsterna.

Tabellen nedan beskriver en lista över funktioner för båda tjänsterna:

Funktion Amazon Route 53 Cloud DNS
Zon Hostad zon Hanterad zon
Stöd för de flesta DNS-posttyper Ja Ja
Anycast-baserad servering Ja Ja
Svarstidsbaserad routning Ja Nej
Geografibaserad routning Ja Nej
DNSSEC för DNS-tjänst Nej Ja
Privata zoner / Split Horizon Ja Ja

Nätverkstjänstnivåer

Hittills är Google Cloud Platform den enda leverantören som erbjuder nätverkstjänstnivåer till sina kunder. Om du väljer mellan en standard- och premiumnivå har du flexibiliteten att optimera nätverket baserat på prestanda och pris.

Premium-nivå

Om du väljer Premium-nivån låses Googles nätverk med hög prestanda och låg latens upp. Din trafik prioriteras och dirigeras genom minsta möjliga antal hopp via de snabbaste vägarna för att påskynda transporthastigheterna och öka säkerheten. Du får även tillgång till global utjämning av nätverksbelastning, samtidigt som du skyddas av ett globalt serviceavtal.

Premiumnivå för Google Cloud Platform
Premiumnivå för Google Cloud Platform (bildkälla: Google Cloud)

Standardnivå

Om du väljer standardnivån ansluter du till Googles nätverk med lägre prestanda, som fortfarande är mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra offentliga molntjänster. Dina belastningsutjämningstjänster förblir regionala och du skyddas inte av ett globalt serviceavtal. Det här alternativet passar bäst för dem som känner att kostnadsfrågan är viktigare prestandafrågan.

Standardnivå för Google Cloud Platform
Standardnivå för Google Cloud Platform (bildkälla: Google Cloud)

Lagringsfunktioner

Det finns fem olika typer av lagringstjänster tillgängliga från Amazon- och Google Cloud-plattformarna. Att förstå de olika lagrings- och disktyperna som används är viktigt, eftersom de kommer att ha ett direkt inflytande på din prestanda.

Lagring av distribuerade objekt

Distribuerad objektlagring är en metod för att lagra data som objekt, även kallat blobbar. Det låter dig lagra, skydda och komma åt stora mängder data för användning i ett brett spektrum av scenarier, inklusive webbplatser, mobilappar, säkerhetskopior, arkivering och stordataanalys.

Amazon Simple Storage Service (s3) och Google Cloud Storage är de konkurrerande lagringstjänsterna för distribuerade objekt. De fungerar på samma sätt, så att du kan lagra objekt i en bucket. Varje bucket kan identifieras med en unik nyckel, och varje objekt har en associerad metadatapost som innehåller information inklusive objektstorlek, datum för senaste ändring och medietyp.

Båda leverantörerna har även en liknande funktionsuppsättning för sina tjänster, inklusive:

 • Möjligheten att vara host för statiskt media och webbinnehåll
 • Objektversion – där ett objekt kan lagras som flera distinkta versioner för att förhindra dataförlust genom att objekt skrivs över av misstag
 • Hantering av objektlivscykel – så att du kan automatisera migrering och borttagning av objekt via förinställda användarspecificerade livscykelprinciper
 • Uppdateringsnotiser – som kan konfigureras för att utfärda meddelanden när objekt skapas, uppdateras eller tas bort. Google Cloud Storage erbjuder en mer detaljerad metod för meddelandetyper.
 • Service Level Agreement (SLA) – både Amazon S3 och Cloud Storage erbjuder SLA-drifttidsgarantier med ett nivåindelat återbetalningsbelopp när drifttiden sjunker under 99,95%.

Nedan finns en tabell som beskriver en mer detaljerad jämförelse av terminologi och funktioner:

Funktionen Amazon S3 Cloud Storage
Driftsättningsenhet Bucket Bucket
Identifiering av distribution Globalt unik nyckel Globalt unik nyckel
Emulering av filsystem Begränsad Begränsad
Metadata för objekt Ja Ja
Versionshantering av objekt Ja Ja
Hantering av objektlivscykel Ja Ja
Uppdateringsnotiser Händelsemeddelanden Pub-/sub-meddelanden för molnlagring, molnlagringsutlösare för molnfunktioner och meddelanden om objektändring
Serviceklasser Standard, standard-icke regelbunden tillgång, en zon-icke regelbunden tillgång, Amazon Glacier Standard, nearline, coldline, arkiv
Distributionslokalisering Regionala Multiregionala och regionala
Prissättning Prissatt för mängden data som lagras per månad, utgående från nätverket och antal vanliga API-begäranden Prissatt för mängden data som lagras per månad, utgående från nätverket och antal vanliga API-begäranden

Blocklagring

Blocklagring är processen att lägga till en virtuell disk på en molnbaserad virtuell dator.

Båda leverantörerna erbjuder blocklagringstjänster som integreras med de respektive VM-beräkningstjänsterna och erbjuder flera blocklagringstyper som kan konfigureras till olika prestanda- och prisnivåer.

Google tillhandahåller Beständig Disk i kombination med Compute Engine för sin blocklagringstjänst. Amazon tillhandahåller istället Elastic Block Store (EBS) tillsammans med Amazon EC2. Vart och ett av dessa alternativ ger dig möjlighet att ansluta diskar på två olika sätt:

Nätverksanslutna diskar

En nätverksansluten disk är en diskvolym som är ansluten till din virtuella datorinstans via molnleverantörens nätverk. Detta medför de inbyggda molnfördelarna med inbyggd redundans, ögonblicksbild och enkel borttagning och återanslutning av diskvolymer.

Låt oss ta en titt på funktionsjämförelserna mellan Google´s och Amazon´s blocklagringstjänster:

Funktion Amazon EBS Google Persistent Disks
Volymtyper EBS-etablerade IOPS SSD, EBS General Purpose SSD, Genomströmningsoptimerad hårddisk, Kall hårddisk Zonal standard beständiga diskar (HDD), regionala beständiga diskar, zonindelade SSD-beständiga diskar, regionala SSD-beständiga diskar
Regler för volymlokalisering Måste vara i samma zon som den är kopplad till Måste vara i samma zon som den är kopplad till
Bifogad volym En enda volym kan kopplas ihop med upp till 16 instanser – var och en med lässkrivningsbehörighet till den delade volymen En enda volym kan kopplas ihop med upp till 10 instanser i skrivskyddat läge
Kopplade volymer per instans Upp till 40 Upp till 128
Maximal volymstorlek 16 TiB 64 TB
Redundans Zonal Zonindelning eller flerzonindelning beroende på volymtyp
Ögonblicksbild Ja Ja
Lokalisering av ögonblicksbilder Regionala Globala

Det finns några distinkta funktionsskillnader som kräver en närmare inspektion:

Volyminfästning och borttagande
När du har skapat en diskvolym kan du koppla den till en enskild instans av Compute Engine eller Amazon EC2. Den här instansen kan sedan montera och formatera diskvolymen. Du kan även välja att avmontera och ta bort den här diskvolymen, som sedan kan sättas tillbaka till en separat instans.

Fram till nyligen hade Google en betydande fördel som erbjöd kapaciteten att en enda volym kunde kopplas till flera instanser i skrivskyddat läge. Detta ändrades med Amazons introduktion av EBS Multi-Attach, vilket gör att en enda volym kan fästas på upp till 16 AWS Nitro-baserade instanser inom samma tillgänglighetszon. När varje instans har lässkrivningsbehörighet till den delade volymen.

Ögonblicksbild av volym
Med Google Persistent Disk och Amazon EBS kan du skapa och lagra ögonblicksbilder av diskvolymen. Detta gör att du kan skapa nya volymer vid ett senare tillfälle med hjälp av ögonblicksbilden. Processen för att skapa ögonblicksbilder är liknande i alla tjänster. Du skapar först en fullständig kopia av volymen, med framtida ögonblicksbilder som endast kopierar ändringar från föregående volym.

Det är deras tillgänglighet som skiljer sig åt. Google Snapshots drar nytta av att vara tillgängligt globalt och kan användas i alla regioner utan extra avgifter eller krav. Amazon EBS-ögonblicksbilder är endast tillgängliga i en region som standard. Du måste uttryckligen kopiera och ådra dig dataöverföringsavgifter om du vill göra en ögonblicksbild med AWS tillgänglig i en annan region.

Lokalt anslutna diskar

En lokalt ansluten disk är direkt ansluten till den fysiska dator som kör instansen. Den här direktanslutningen skapar minskad latens och högre data flöde av ökad prestanda.

Låt oss ta en närmare titt på hur lokalt kopplade diskar i Compute Engine och Amazon EC2 skiljer sig åt när det gäller funktioner i sina respektive blocklagringstjänster:

Blocklagring Amazon EC2 Google Persistent Disks
Tjänstenamn Instance store Lokal SSD
Bifogad volym Bunden till instanstyp Kan kopplas till alla icke-delade kärninstanser
Enhetstyp Varierar beroende på instanstyp – hårddisk, SSD, osv. SSD
Kopplade volymer per instans Varierar beroende på instanstyp – upp till 24 24
Lagringskapacitet Varierar beroende på instanstyp – upp till 2500 GB per volym 356 GB per volym
Live-migrering Nej Ja
Redundans Ingen Ingen

Fillagring

Om du behöver fillagring som en del av din molninställning finns det tjänster för detta både hos AWS och Google Cloud. De heter Amazon Elastic File System (EFS) och Google Filestore, den senare är en ny utgåva som kommer från betatestning i slutet av 2018.

Båda erbjuder en fullständigt hanterad tjänst, där du snabbt kan skapa och konfigurera filsystem. Den underliggande infrastrukturen och tillhörande distribution, korrigering och underhåll hanteras av din leverantör. Datasäkerheten säkerställs genom kryptering i vila och under överföring, med möjlighet till skalning av dina instanser för att uppfylla ändringar i prestandakraven.

En stor skillnad mellan de två leverantörerna är att Amazon EFS körs på det nyare Network File System Protocol, NFSv4. Google´s Filestore-tjänst använder det äldre NFSv3-protokollet. Även om studier har visat att NFSv4 ger betydande prestandaförbättringar jämfört med NFSv3, är dataflödet och IOPS prestandaspecifikationerna från båda leverantörerna slående lika.

Amazon EFS erbjuder prestandakapaciteter på upp till 10 GB / sek och över 500 000 IOPS, medan Filestore sägs maxa på 16 GB / sek och 480 000 IOPS. I lekmannatermer kommer båda att erbjuda dig en lagringsinfrastruktur som kan hantera dina arbetsbelastningar med högsta möjliga prestanda och låg latens.

Cool Storage

Om du planerar att lagra data som sällan nås, och som inte kräver omedelbar tillgänglighet, bör du överväga cool storage.

Både Amazon S3 och Cloud Storage ger en reducerad lagringsklass för denna typ av data. Amazon S3 erbjuder sällsynta lagringsklasser Standard-IA och One Zone-IA. Cloud Storage däremot erbjuder sällsynta klasser av Nearline och Coldline.

Lagring av kalla data eller arkivdata

Om du planerar att lagra data för arkiveringsändamål, som inte kräver regelbunden eller snabb hämtning, erbjuder både Amazon och Google en extra kalllagringsklass för denna datatyp. De är kända som Amazon Glacier och Google Archival Cloud Storage.

Båda är kostnadseffektiva lagringsalternativ för långsiktigt bevarande av data som kanske behöver nås mindre än en gång om året.

Säkerhetsfunktioner

Säkerhet kommer att vara i topp bland dina överväganden när du utforskar en molnleverantör. När du jämför molnsäkerhet ska du utforska och fokusera på de kontroller, principer, processer och tekniker som kommer att kombineras för att skydda dina molnbaserade data, ditt system och din infrastruktur.

Både Amazon Web Services och Google Cloud är kända för att erbjuda banbrytande molnsäkerhet. De främjar ständigt forskning och utveckling av sina plattformar så att de förblir resistenta mot ett ständigt föränderligt hotlandskap.

Med en strategi på hög nivå levererar båda leverantörerna molnsäkerhet på tre sätt:

 • Säkerhet i deras moln – erbjuder ett standardmässigt skydd genom säkerhetsfunktioner som finns inbyggda i den underliggande infrastrukturen i deras molnplattform
 • Säkerhet i molnet – så att du kan förbättra skyddet av dina program och din data genom ytterligare säkerhetsprodukter och tjänster som är tillgängliga inom deras molnplattform
 • Säkerhet var som helst – skydda dina tillgångar oavsett plats, genom att utöka säkerhetsfunktionerna utanför deras molnplattform med protokoll som exempelvis kryptering

När vi djupdyker i tjänsten ska vi utforska de viktigaste sakerna att överväga när du jämför Google Cloud Security vs AWS Security.

Överensstämmelse

Dataskydd och efterlevnad är en ständigt ökande våg av regleringskontroll som tillämpas på information från både regeringar och branscher. Efterlevnad måste beaktas när du väljer din molnplattform.

Både AWS- och Google Cloud-plattformarna uppfyller några av de tuffaste efterlevnadskraven, inklusive CSA STARGDPRHIPPAPCI-DSS, och en rad ISO-standarder.

Båda leverantörerna erbjuder efterlevnadsprogram som omfattar certifieringar, lagar, förordningar, ramverk och integritet med en distinkt crossover.

Amazons molnplattform och AWS-efterlevnadsprogram uppfyller 75 efterlevnadsstandarder. Google Clouds efterlevnadserbjudanden uppfyller också 75 efterlevnadsstandarder. Detta gör båda leverantörerna till ett genomförbart alternativ, även om du arbetar i en hårt reglerad sektor som hälso- och sjukvård eller finansiella tjänster.

Något som fortsätter att stjäla rubriker när det gäller efterlevnad är GDPR. Du kan vara säker på att både AWS– och Google Cloud´s plattformar är GDPR-kompatibla, var och en erbjuder ett resurscenter. Detta hjälper dig att uppfylla skydds-, behandlings- och integritetskraven för alla uppgifter som du har som EUROPEISK medborgare.

Kryptering

Kryptering spelar en avgörande roll för att skydda din information. Praxisen att koda data – vilket gör den nästan omöjlig att dechiffrera utan dekrypteringsnyckel – bör implementeras oavsett var dina data lagras. Både Google Cloud och AWS erbjuder kryptering som standard för data-i-överföring och i vila med 256-bitars AES och ser till att dina data är säkra oavsett om de fångas upp under transport eller i vila.

Båda erbjuder en rad alternativ för att skydda data med antingen server- eller klientkryptering.

Google Cloud Key Management och AWS Key Management Service (KMS) är de konkurrerande krypteringstjänster som erbjuds. Var och en erbjuder dig möjligheten att enkelt skapa och hantera nycklarna som används för att kryptera och digitalt signera dina data.

Brandväggar

Som den första försvarslinjen för din IT-infrastruktur är en brandvägg ansvarig för att skydda ditt nätverk mot oönskade intrång. Både Google Cloud och Amazon levererar toppmodernt brandväggsskydd för sina molnplattformar.

Utöver detta erbjuder båda leverantörerna brandvägg-som-en-tjänst-produkter för att förbättra skyddet om du använder ett virtuellt privat moln (VPC). Dessa försvarar mot DDoS-attacker och centraliserar hanteringen av brandväggsinstallationen.

AWS Network Firewall och Google Cloud Firewalls är de konkurrenskraftiga tjänsterna som gör att du kan distribuera nätverkssäkerhetsåtkomst över dina VPN-tjänster med endast några klick. Om du är ute efter skydd mot DDoS-attacker kan du välja mellan liknande namngivna tjänster för AWS Shield eller Google Cloud Armor.

När det gäller den centrala konfigurationen och hanteringen av brandväggsregler över dina molnbaserade konton och applikationer erbjuder Amazon detta som en separat tjänst vid namn AWS Firewall Manager. Funktioner som Google inkluderar som en del av sin kärntjänst för molnbrandväggar.

Hantering av identitetsåtkomst (IAM)

Kontrollen om vem som har tillgång till vad, som spelar en avgörande roll i systemsäkerheten kallas allmänt Identity Access Management. Det är det första steget för att förhindra oönskade besökare från att få tillgång till känslig information.

Både Google Cloud och AWS levererar Identity Access Management-tjänster inom sin molnplattform. Detta ger dig detaljerad kontroll över vem som har tillgång till dina program, vilka data de kan komma åt och vad de kan göra med dina data.

Nedan är de viktigaste konkurrerande IAM-tjänsterna som erbjuds:

Konsolen för Identitets- och åtkomsthantering

Detta är den centraliserade IAM-tjänsten som ger dig fullständig synlighet och kontroll för att hantera dina molnresurser. Ge administratörer befogenhet att styra vem som kan vidta åtgärder för specifika resurser.

Hanterade tjänster för Microsoft Active Directory

Om du redan implementerar IAM med Microsofts Active Directory och planerar att fortsätta göra det i molnet, erbjuder båda molnleverantörerna dig en härdad tjänst för att köra Microsoft AD.

Enkel inloggning

Ha central hantering och kontroll av användaråtkomst till flera konton och program både lokalt och i molnet genom enkel inloggningsåtkomst. Detta hjälper dig att leverera förbättrad produktivitet och UX för anställda genom enkel åtkomst.

Mobil- och webbprogramkontroll

Dra nytta av en molnbaserad IAM-tjänst där du kan lägga till användarregistrering, inloggning och åtkomstkontroll till dina mobil- och webbappar.

Delat ansvar

Att implementera säkerhet och efterlevnad i molnet är ett delat ansvar.

Det är viktigt att du förstår vem som är ansvarig för vad när det gäller att implementera en robust molnsäkerhetsposition. Ett missförstånd här kommer att skapa säkerhetsproblem som lätt kan undvikas.

Amazon Web Services och Google Cloud Platform erbjuder en omfattande vägledning om sina modeller för delat ansvar när det gäller molnsäkerhet. Nedan finns en grafisk skildring på hög nivå av var och en.

AWS modell för delat ansvar

AWS Cloud Platform modell för delat ansvar
AWS Cloud Platform modell för delat ansvar (Bildkälla: AWS)

Modell för delat ansvar i Google Cloud

Google Cloud Platform modell för delat ansvar
Google Cloud Platform modell för delat ansvar (Bildkälla: Google)

Stöd

Genom att nyttja en ny molntjänst kommer du att stöta på instanser där du saknar nödvändig kunskap eller expertis för att uppnå en uppgift. I dessa situationer är det bra att ha en molnleverantör som har den ytterligare vägledning och support som du behöver för att övervinna sådana hinder.

Både AWS och Google Cloud är kända för sina omfattande bibliotek med teknisk dokumentation. Utöver detta finns ju även deras blomstrande moln-communities, fyllda med 1000-tal molnexperter som alltid är villiga att dela med sig av sin kunskap.

Här kan du bläddra bland en mängd ämnen och även hitta självstudier, diskussioner och till och med personliga träffar. Nedan hittar du länkar till respektive dokumentation och community-supportportaler:

Du kan lösa de flesta problem som du stöter på med stöd från källorna ovan. Så småningom kommer du att stöta på en situation där det krävs omedelbar, avancerad expertis och praktisk support. I den här situationen är det klokt att ha en officiell supportlösning på plats, direkt från din molnleverantör eller en auktoriserad tredjeparts-partner.

Som en del av deras supportmodell erbjuder både AWS och Google Cloud grundläggande support. Tillsammans med en rad ytterligare betalda premiumplaner. Om du funderar på en premiumplan kan du undersöka dessa för att se vad som ingår. Detta innebär även tillhörande avgifter, för att säkerställa att du väljer en plan som du behöver med ett pris som du har råd med.

Supportplaner för Google Cloud

Google Cloud har 4 tillgängliga supportplaner, som delas upp i två typer – rollbaserad support och premiumsupport.

Rollbaserat stöd är indelat i tre nivåer – Basic, Utveckling, Produktion:

 • Priserna varierar från kostnadsfritt till $ 250 / månad per användare.
 • Varje ytterligare nivåökning ger fler supporttyper, snabbare svarstider, fler kommunikationskanaler, större tillgänglighet och eskaleringsalternativ för mer omedelbara problem.
 • Utvecklings- och produktionsstödplaner kan kombineras för maximal täckning.

Premiumsupport är den högsta tillgängliga planen:

 • Priserna kan ligga på uppemot $ 150k / år med ytterligare 4% av GCP och / eller vad som spenderats på Google Workspace
 • Du får garanterade svarstider för support inom 15 minuter, support dygnet runt för problem med kritisk påverkan, en teknisk kontohanterare, intelligenta supportsystem och till och med utbildning.
 • Planen är helt anpassningsbar, så att du kan skräddarsy supporten för de produkter och tjänster som är viktigast för din organisation.

AWS-molnsupportplaner

AWS har också 4 tillgängliga supportplaner, som är uppdelade mellan kostnadsfria och premium.

Premiumsupporten är indelat i 3 nivåer – Utvecklare, Företag och Enterprise:

 • Priserna börjar från $ 29 / månad + 3% av AWS-användningen och skalas upp till $ 1200 / månad baserat på en procentandel av den månatliga AWS-användningen som minskar ju mer du spenderar
 • Varje ytterligare nivå ökar på ditt stöd med kontroller av bästa praxis, ytterligare kommunikationskanaler, tillgänglighet dygnet runt, svarstider om problem inom 15 minuter för affärskritiska systemavbrott, ett support-API, en teknisk kontohanterare och utbildningsresurser.
 • Planer på högre nivåer är även anpassningsbara, så att du kan välja och vraka bland de produkter och tjänster som du vill ha premiumsupport för.

Här på Kinsta förstår vi vikten och behovet av expertstöd i nödens tider. Det är därför hela Kinsta´s supportteam består av WordPress och Linux-ingenjörer. Oavsett om du är ett SME- eller Fortune 500-företag får du samma nivå av dedikerat premiumstöd.

Fakturering och prissättning

Exakta prisjämförelser mellan molnleverantörer är utan tvekan en av de mest utmanande aspekterna av beslutsprocessen. Varje leverantör har en unik fakturerings- och prissättningsmetodik med otaliga variabler och rörliga delar.

Nedan finns bara ett fåtal av de variabler som påverkar prissättningen av din önskade molndistribution. Allt för att du bättre ska förstå utmaningen med prisjämförelser för molnleverantörer:

 • Virtuella datorer – antal instanser, RAM-krav, antal processorer, reserverade eller tillfälliga instanser
 • Lagringsdiskar – lagringsmängd krävs, datatyper, redundanskrav, nätverksanslutna eller lokalt anslutna
 • Prenumerationsmodell – oavsett om du köper sekunder, minuter, timmar, dagar, månader eller år
 • Support – den nivå du väljer, om du väljer att anpassa ditt stöd, din genomsnittliga månatliga molnkostnad
 • Betalningsmodell – oavsett om du väljer en betala per användning-tjänst, reserverad instans eller ett långsiktigt utfäst användningsavtal
 • Plats – datacenterplats påverkar också prissättningen

Ju större din molndistribution är, desto större komplexitet. Särskilt när man tar hänsyn till de olika tekniktyperna mellan molnleverantörer. När det exempelvis gäller virtuella datorer, kan de olika teknikerna göra det omöjligt för en liknande jämförelse av RAM- och CPU-krav.

Frukta inte, vi har några verktyg, lite information och vägledning som hjälper dig att komma igång med att skapa din egen personliga prisjämförelse för Google Cloud vs AWS.

Prisjämförelse för AWS vs Google Cloud

Det finns bokstavligen hundratals olika produkter tillgängliga från Google Cloud och AWS. Var och en med sin egen underuppsättning av tjänster, tekniker och prissättningsmodeller. De tillgängliga alternativen innebär att distributionskombinationerna enkelt kan överstiga ett tusental. Det är inte förvånande att många blir överväldigade, när de till och med behöver utforska lagrings- och beräkningskombinationer för den mest grundläggande distributionen.

Molnpriskalkylatorer

Tack och lov har båda leverantörerna sin egen omfattande priskalkylator. Den innehåller alla produkter och tjänster, specifikationer och tillhörande kostnader. Detta är ditt första steg för att skapa en jämförbar prisuppskattning.

I den här prisjämförelsen utforskar vi VM-beräkningskostnader från Amazon EC2 och Google Compute Engine. Vi har valt det här jämförelsealternativet eftersom två tredjedelar av de totala molnutgifterna vanligtvis gäller beräkningsresurser, enligt Gartner. I de flesta fall kommer beräkningsresurserna även att utgöra grunden för din molndistribution. Så låt oss djupdyka i detta utan ytterligare dröjsmål.

Antaganden för jämförelse av molnprissättning

För att skapa en korrekt jämförelse väljer vi samma region, processorer och operativsystem för vår beräkningsinstallation:

 • Region: Norra Virginia – Östra USA
 • Operativsystem: Linux
 • virtuella processorer/kärnor: 4

Vi har sedan valt VM-instanser med jämförbara RAM-specifikationer för de olika datortyperna:

 • Allmänt syfte
 • Optimerad beräkning
 • Minnesoptimerad
 • GPU-instanser/virtuella datorer

Lek gärna med alternativen, eftersom växlandet mellan olika variabler av instanstyper, regioner, operativsystem och processorer avsevärt kan ändra ditt pris per timme.

Nedan finns en tabell som beskriver de valda instanserna för jämförelse:

Typ av instans Amazon EC2 EC2 RAM(GiB) Compute Engine Google RAM
(GiB)
Allmänt syfte t4g.xlarge 16 n1-standard-4 15
Optimerad beräkning c6g.xlarge 8 c2-standard-4 16
Minnesoptimerad r6g.xlarge 32 n2-highmem-4 32
GPU g4dn.xlarge 16 NVIDIA® Tesla® T4 64

Betala efterhand

AWS och Google Cloud erbjuder en prismodell där man kan betala efterhand. Detta passar bäst för individer som förväntar sig en återkommande molnanvändning, eftersom det ger dig en flexibel metod för att lägga till och ta bort tjänster när du behöver dem. Denna flexibilitetsnivå innebär naturligtvis en kostnad, vilket gör betala efterhand-modellen till den dyraste per timme.

Typ av instans Amazon EC2 EC2 Pris
(per timme)
Compute Engine Google Pris
(per timme)
Allmänt syfte t4g.xlarge $0.134 n1-standard-4 $0.150
Optimerad beräkning c6g.xlarge $0.136 c2-standard-4 $0.188
Optimerat minne r6g.xlarge $0.201 n2-highmem-4 $0.295
GPU g4dn.xlarge $0.526 NVIDIA® Tesla® T4 $1.40

Tabell som visar betala efterhand-timpriser för Amazon EC2 vs Compute Engine

Som du kan se från tabellen ovan erbjuder Amazon EC2 ett betydligt lägre pris per timme över de olika instanstyperna jämfört med Google´s Compute Engine. Detta faktum blir alltmer imponerande om du betänker att Compute Engine´s pris per timme inkluderar en ihållande användningsrabatt. Denna rabatttyp tillämpas när användningen i en månad ligger över ett visst tröskelvärde, vilket ger besparingar som börjar på 15% och skalar upp till 60%.

Om du endast söker efter beräkningsresurser under korta återkommande perioder är det värt att utforska tillfälliga instanser.

Det kallas för Spot Instances av Amazon och Preemptible Virtual Machines av Google. Detta gör att du kan uppnå betydande kostnadsbesparingar per användning, upp till 90% av betala efterhand-prissättningen ovan genom att utnyttja molnleverantörernas extra beräkningsresurser.

Så länge du är med på att arbetsbelastningar kan avbrytas om resursen plötsligt behövs någon annanstans.

Långsiktiga åtagandeplaner

Om du planerar på lång sikt – och kan göra ett långsiktigt åtagande i förväg för din molndistribution – kan du spara mycket pengar jämfört med en betala efterhand-modell.

Amazon och Google erbjuder båda en långsiktig prissättningsmodell med initiala åtagandealternativ på 1 eller 3 år. Google har namngett sina planer Engagerad användning medan Amazon använder termen Reserverade instanser. Båda erbjuder en betydande rabatt jämfört med betala efterhand-prissättningen, upp till 70% på Compute Engine och upp till 72% på Amazon EC2.

Lek återigen gärna med variablerna för att uppfylla dina behov – regioner, instanstyper, processorer, operativsystem – eftersom allt kommer att påverka ditt pris per timme. Hos Amazon EC2 kan du även påverka rabattbeloppet baserat på när och hur du betalar.

Det finns även möjlighet att välja konvertibla instanstyper, så att du kan växla till en nyare virtuell dator om den blir tillgänglig.

Icke-konvertibla instanser, där hela beloppet betalas i förskott, erbjuder den största rabattnivån. I den här jämförelsen över ett 1- och 3-årigt åtagande har vi använt dessa alternativ.

1 års åtagande

Som du kommer att se från tabellen nedan är Amazon EC2 återigen billigare över hela linjen för en 1-årig engagerad instans jämfört med Compute Engine.

Typ av instans Amazon EC2 EC2 Pris
(per timme)
Compute Engine Google Pris
(per timme)
Allmänt syfte t4g.xlarge $0.079 n1-standard-4 $0.125
Optimerad beräkning c6g.xlarge $0.080 c2-standard-4 $0.141
Optimerat minne r6g.xlarge $0.118 n2-highmem-4 $0.177
GPU g4dn.xlarge $0.309 NVIDIA® Tesla® T4 $0.880

Tabell som visar timpriser för ett 1-årigt åtagande för Amazon EC2 vs Compute Engine

Amazon EC2 är upp till 40% billigare över hela linjen för en 1-årig engagerad instans jämfört med Compute Engine.

Prisgapet ökar i och med att Amazon erbjuder en större rabatt på 40% mot betala efterhand-modeller för alla typer, som en belöning för engagemang. Medan Google´s rabattbelöning för din lojalitet endast uppgår till 15-20%.

Det är viktigt att notera att om du byter till noll i förskottsbetalning och alternativet för konvertibla instanser på Amazon EC2 sjunker ditt rabattbelopp under 30% och minskar prisskillnaden något.

3-årigt åtagande

När vi tittar på tabellen nedan upplever vi déjà vu, där Amazon EC2 fortsätter att vara billigare över hela linjen när vi gör ett 3-årigt åtagande vs Compute Engine.

Typ av instans Amazon EC2 EC2 Pris
(per timme)
Compute Engine Google Pris
(per timme)
Allmänt syfte t4g.xlarge $0.050 n1-standard-4 $0.046
Optimerad beräkning c6g.xlarge $0.051 c2-standard-4 $0.094
Optimerat minne r6g.xlarge $0.075 n2-highmem-4 $0.126
GPU g4dn.xlarge $0.198 NVIDIA® Tesla® T4 $0.640

Tabell som visar timpriser för ett 3-årigt åtagande för Amazon EC2 vs Compute Engine

Vi har dock ett undantag i kategorin Allmänt syfte, där Compute Engine bryter trenden och är billigare under ett 3-årigt åtagande.

Annars förblir prisgapet cirka 40% för alternativen optimerad beräkning och optimerat minne över ett 3-årigt åtagande. För GPU-jämförelsen, ökar den faktiskt till cirka 60%, en massiv besparing.

Jag bör återigen notera att ett byte till noll förskottsbetalning och alternativet för konvertibla instanser på Amazon EC2 kommer att ha en mer uttalad minskning av ditt rabattbelopp. Detta återspeglar den ökade risken för att behålla VM-instanser under 3 år.

Molntjänsterna utvecklas snabbt, och om du binder upp dig kommer du inte att kunna utnyttja nyare, snabbare och effektivare VM-instanser.

Kostnadsfria provperioder

Om du inte är redo att byta till en molntjänst erbjuder både AWS och Google Cloud möjligheten till en kostnadsfri nivå på ett brett utbud av deras produkter. Detta ger dig ett fördefinierat resursbelopp över en viss tid, perfekt om du vill testa en tjänst.

Båda leverantörerna erbjuder även molntjänster som alltid är kostnadsfria, idealiska om du har mycket låga användningskrav och inte har något emot att operationer avbryts. Låt oss ta en närmare titt.

AWS kostnadsfri nivå

Om du väljer AWS kostnadsfria nivå, låser du upp fri tillgång till 85 molnprodukter och tjänster.

AWS kostnadsfria nivå har tre olika typer:

 • Alltid kostnadsfritt – ett kostnadsfritt erbjudande som aldrig löper ut och är tillgängligt för alla AWS-kunder
 • 12 månader kostnadsfritt – tillgänglig kostnadsfritt under de första 12 månaderna från din första registrering hos AWS
 • Provperiod – kostnadsfri för en kort tid efter aktivering av en viss tjänst

Du kommer att kunna utforska ett brett utbud av produkter inom beräkning, lagring, databas, IoT, AI och mycket mer.

Om du just har börjat är det värt att överväga beräknings- och lagringsalternativen som är kostnadsfria i 12 månader efter registreringen:

 • Beräkning – Amazon EC2-åtkomst i 750 timmar i månaden med en t2. eller t3. mikroinstans
 • Lagring – Amazon S3 standardlagring på 5 GB per månad med 2 000 put, 20 000 förfrågningar

Google Cloud kostnadsfri nivå

GCP´s kostnadsfria nivå verkar vara lite mer restriktivt än AWS-alternativet. Detta trots att du fortfarande får tillgång till 24 molnprodukter och tjänster. Till skillnad från AWS är detta alltid ett kostnadsfritt erbjudande, inom månatliga användningsgränser.

Förutom AWS kostnadsfria erbjudanden kommer nya Google Cloud-kunder att kunna låsa upp $ 300 kostnadsfria krediter som kan spenderas på någon av Google Cloud´s produkter och tjänster.

Även om dina alternativ är mer begränsade kan du fortfarande utforska ett spännande utbud av produkter i IoT, AI, lagring, databas och beräkning som till stor del täcker de vanligaste önskade molntjänsterna.

Om du just har börjat, kan du precis som med AWS, , testa beräknings- och lagringsalternativen som alltid förblir kostnadsfria på GCP:

 • Beräkna – Compute Engine-åtkomst till en F1-mikroinstans med 30 GB hårddisk per månad och en ögonblicksbild på 5 GB
 • Sök – Molnlagringstillgänglighet på 5 GB för standardlagring med 5 000 put och 50 000 förfrågningar

När vi jämför de kostnadsfria nivåerna är det tydligt att GCP har en fördel över AWS-plattformen. De ger dig en mycket bredare tillgång till att testa de olika produkterna och tjänsterna. Perfekt om du ännu inte är redo att göra ett åtagande för en molndistribution.

Är Google Cloud billigare än AWS?

När det gäller molnberäkningsresurser, som utgör ryggraden i de flesta molndistributioner och utgifter, är svaret nej. AWS är definitivt billigare än Google Cloud´s plattform för VM-instanser.

Svaret blir dock mycket mer ”grumligt” när vi lämnar enkla beräkningsresurser. Efter att ha undersökt flera produkter, tjänster och prissättningsmodeller finns det ingen tydlig vinnare i priskriget.

Du måste hitta ditt eget svar på den här frågan, och det kommer helt att bero på de unika kraven i ditt företag. Vilken datacenterplats som du har valt, dina nätverkskrav, vilken typ av arbetsbelastningar du kör, säsongsvariation. Listan tar aldrig slut.

En sak är säker, det finns erbjudanden att hugga på, och verkligen en möjlighet för Google Cloud att bli billigare än AWS. Det beror bara på din installation och de tjänster som krävs.

Om du vill lägga till Azure i mixen kan du kolla in vår jämförelse av molnbaserad databehandling av AWS vs Azure.

Sammanfattning

Vårt mål när vi undersökte dessa molnleverantörer var att hitta det definitiva svaret på vilken som är den bättre molnplattformen, Google Cloud vs Amazon Web Services.

På vår resa är det tydligt att Google Cloud och AWS är marknadsledare. Båda plattformarna erbjuder ett omfattande utbud av molnprodukter och tjänster och ligger i framkant när det gäller tekniska framsteg. De ger dig betydande fördelar jämfört med en lokal distribution när det gäller skalbarhet, prestanda, säkerhet och kostnad. Vem du än har valt har du låst upp en premiumtjänst till ett konkurrenskraftigt pris.

På Kinsta använder vi GCP-plattformen för att leverera prestanda på toppnivå inom våra hosting-lösningar. Nätverkstjänsten på premiumnivå erbjuder betydande prestandaförbättringar för att minska latensen och minimera nertiden.

När det gäller framsteg är det tydligt att Google Cloud gör betydande förbättringar av plattformen. I år har de haft en imponerande tillväxt i molnintäkter och användning av nya tjänster, som Google Meet, mot bakgrund av den globala pandemin. 2021 väntas bli ännu ett spännande år för GCP.

Så vilken molnplattform är bäst? I slutändan beror svaret på ditt företags individuella behov. Oavsett hur svaret ser ut, ska du göra din efterforskning, följa vår Google Cloud vs AWS-guide och fatta det bästa beslutet för ditt företag.

Edward Jones

Edward Jones is a technology writer with 8 years of industry experience. He has published over 300 articles with major publications that include Microsoft, IBM, and Entrepreneur.