När det gäller GitLab vs GitHub, vilken är den bästa utvecklingsplattformen för ditt team år 2024? Vilken är den bästa lösningen för just dig?

Det är de viktigaste frågorna vi svarar på i dagens inlägg.

Både GitLab och GitHub är utvecklingsplattformar med starkt fokus på den öppna källkoden i Git-systemet för distribuerad versionskontroll. Enorma 87,2% av tillfrågade utvecklare förlitar sig på Git för versionskontroll, samarbete och smidigare driftsättning.

Git har blivit ett grundläggande verktyg för utvecklare i nystartade företag, storföretag och till och med statliga organisationer. Du kan också använda Git på Kinsta.

Därför är det viktigt att välja rätt verktyg för just ditt team.

Låt oss göra en djupdykning i skillnaderna mellan GitLab och GitHubs, deras fördelar och nackdelar och vilken du borde välja.

Grunderna i Git och molnbaserade Git-arkiv

Om du är nybörjare och ny på Git bör du lära dig några grunder innan du kan välja rätt alternativ. Men om du är en erfaren Git-användare kan du hoppa över det här avsnittet.

Git är ett versionskontrollsystem (VCS) med öppen källkod som låter dig spara ögonblicksbilder av ett programvaruprojekt. I princip håller det reda på alla ändringar du gör i ett program.

Det som skiljer det från traditionell versionskontroll är att du kan arbeta på olika förgrenade versioner av programvaran och hantera dem allihop samtidigt.

Du kan sedan testa dem genom att slå samman dem med en staging-gren och sedan med live-versionen när du slutfört en bättre variant.

Git-grenar
Git-grenar(Källa)

Endast med Git har du denna frihet att arbeta med en mängd olika versioner på en gång. Det är ett måste för alla team som vill arbeta med funktionsbaserad utveckling.

Med Git händer allt detta lokalt på din dator. Men du kan också begära och ge tillgång till andra utvecklare manuellt – över ett LAN, till exempel.

Git gemensamt arkiv
Git gemensamt arkiv (Källa)

När du arbetar med större avlägsna eller distribuerade team vänder de flesta företag sig till molnbaserade lösningar. Det är här GitLab och GitHub kommer in.

De erbjuder obegränsad molnbaserad lagring för arkiven. Utvecklare från hela världen kan enkelt samarbeta med koden. Och de kan göra det utan att behöva ställa in ett virtuellt LAN eller dela ett arkiv manuellt.

Men molnbaserade Git-arkiv som GitHub och GitLab går utöver den grundläggande Git-funktionaliteten. De omfattar även projektlednings-, samarbets- och distributionsverktyg för att förbättra arbetsflödet för utveckling.

Vårt inlägg om Git vs GitHub förklarar dessa aspekter mer i detalj. Du kan även kolla på videon nedan:

Nu ska vi se hur GitLab och GitHub står sig mot varandra.

GitLab vs GitHub: Grunderna

Låt oss börja med grunderna genom att snabbt utforska varje plattform och vad varje företag har att erbjuda.

Vad är GitLab?

GitLabs hemsida
GitLabs hemsida

GitLab är en molnbaserad Git- och DevOps-plattform som hjälper utvecklare att övervaka, testa och distribuera sin kod.

Ett molnbaserad Git-arkiv brukade vara den viktigaste försäljningspunkten för GitLab. Men plattformen har utvecklats bortom dess enkla ursprung. Idag erbjuder GitLab ett brett utbud av DevOps-funktioner, som kontinuerlig integration, säkerhet och till och med appdistributionsverktyg.

GitLab började som ett självhostat öppet källkods-alternativ till GitHub. De erbjuder nu molnbaserade gratis och betalda SaaS-planer också.

De ger dig också viktiga projektledningsverktyg för att övervaka och kontrollera dina teammedlemmar. Det är inte bara ett versionskontrollsystem för programvarans källkod.

Vad är GitHub?

GitHubs hemsida
GitHubs hemsida

GitHub är en av de ursprungliga molnbaserade Git-plattformarna som låter utvecklare hosta och övervaka sina kodändringar. Det har också utvecklats till en fullständig utvecklingsplattform.

Men det är mindre av ett ”färdigt” paket än GitLab – istället ger de utvecklare möjlighet att implementera appar och integrationer fritt genom GitHubs marknadsplats.

Fokus ligger på att utnyttja det levande GitHub-communityt och låta dem bidra med de funktioner som de saknar.

Är GitLab och GitHub samma företag?

Nej, de två onlinetjänsterna kommer från helt olika företag. GitLab Inc. är ett privatägt, helt distansstyrt företag med 1 303 anställda.

GitHub är ett dotterföretag till Microsoft, med sitt huvudkontor i San Francisco och 1600+ anställda över hela världen.

Även om det är en vanlig fråga – och missuppfattning – är de två företagen helt orelaterade, annat än att de är konkurrenter. Det är ungefär som att tro att Coca-Cola och Pepsi är samma företag.

Äger Microsoft GitLab också?

Nej, Microsoft äger inte GitLab – bara GitHub.

GitLab är ett privat företag med minoritetsandelar som innehas av flera riskkapitalister och riskkapitalfonder. I synnerhet är Goldman Sachs och Iconiq Capital betydande investerare i GitLab.

GitLab brukade hosta sina tjänster på Microsoft Azure, men flyttade till Google Cloud Platform efter att Microsoft köpte GitHub.

GitLab vs GitHub: Likheter

Okej, så nu vet vi att trots att de vid första anblicken erbjuder ganska lika tjänster, är företagen 100% orelaterade.

Låt oss nu titta på några av de mer specifika likheterna bortom ytan av namn och hemsida. Vi börjar med en djupdykning i funktionerna.

GitLab vs GitHub: funktionsgenomgång

När det gäller de övergripande funktionerna finns det få skillnader mellan de två tjänsterna. Det mesta av vad GitLab erbjuder har GitHub också på menyn, och vice versa.

Funktion GitLab GitHub
Git
Självhostad version ✓ (Med Enterprise-plan)
Kontinuerlig integration och leverans ✓ (Med tredjepartsapp)
Wikibaserad dokumentation
Förhandsgranskning av kodändringar
Problemspårning
Kodgranskning
Tilldelning av ärenden till flera personer ✓ (Betald plan) ✓ (Endast offentliga arkiv på gratisplan)
Projektledningstavlor
Gruppdiskussioner
Tidsspårning ✓ (Med app)
Säkerhets- och efterlevnadsverktyg
Laddningsprestandatester ✓ (Betald plan) ✓ (Med app)
Webbläsarprestandatester ✓ (Betald plan) ✓ (Med app)
Iterationer och Sprint-planering (inklusive Burndown Chart) ✓ (Betald plan) ✓ (Med app)
Problemberoenden ✓ (Betald plan)

Det finns inga betydande områden där en leverantör erbjuder stöd men inte den andra. Skillnaden ligger främst i hur du kan komma åt dessa funktioner.

I många fall måste du använda en app eller tredjepartsintegration med GitHub. Du kan få samma resultat – funktionen – men du måste ta dig igenom några extra hinder för att komma dit. Vi kommer att gå igenom denna skillnad mer detaljerat senare, när vi pekar ut var tjänsterna skiljer sig från varandra.

Låt oss gå bortom funktionslistan och ta en närmare titt på väl hur de två används med Git specifikt.

Versionskontroll och Git-funktionalitet

Git-funktionaliteten och grundläggande kommandon förblir mestadels desamma mellan de två plattformarna:

  • Gren: Skapa en oberoende utvecklingslinje med grenkommandot. Det kan representera en mindre funktion, en utvecklingsversion eller huvudgrenen.
  • Fork: en fork är en personlig kopia av ett specifikt kodarkiv  som alla utvecklare kan använda och experimentera med, också om de är en extern bidragsgivare. Du kan sedan skicka förfrågningar om att slå samman ändringar som gjorts i denna fork med en annan gren senare.
  • Dra: en draförfrågning (eller sammanfogningsförfrågning i GitLab) är en inlämning av föreslagna kodändringar i den redigerade grenen. När den har godkänts integrerar den automatiskt kodändringarna i den relevanta grenen. En senior utvecklare eller ett QA-team kommer att testa eventuella ändringar innan de införlivas i huvudgrenen.
  • Sammanfoga: GitLabs namn för draförfrågningar.

Annat än att byta namn på draförfrågningar till sammanfogning – vilket kan verka mer intuitivt – finns det inte så stor skillnad i den faktiska grundläggande Git-funktionaliteten mellan de två tjänsterna.

Men när det gäller det rekommenderade arbetsflödet med dessa funktioner är de ganska olika. GitLab och GitHub har olika åsikter om hur ett idealiskt kodningsflöde ser ut, och vi går igenom dessa skillnader i vårt nästa avsnitt.

Versionskontrollsystemet och Git är naturligtvis kärnan i vad dessa verktyg har att erbjuda, men nuförtiden har de blivit endast grunden för en fullständig tjänst.

Båda plattformarna erbjuder ett brett utbud av samarbets-, kodgransknings- och projekthanteringsverktyg.

Samarbets-, kod- och projekthantering

Båda plattformarna inkluderar inbyggda samarbets- och kodgranskningsverktyg. Det är en del av det huvudsakliga kit som ingår i båda gratisversionerna.

Du kan till exempel visa och diskutera dra- (eller sammanfognings-) förfrågningar i realtid, göra ändringar och få en fullständig visuell översikt över kodskillnaderna.

GitHubs kodgranskningsverktyg
GitHubs kodgranskningsverktyg

Dessa verktyg markerar alla ändringar och gör det enkelt för den som granskar koden. Det kan hjälpa dig att fånga upp misstag tidigt, vilket minskar risken för allvarliga fel eller säkerhetsbrister.

Medan skärmdumpen ovan belyser GitHub erbjuder GitLab lika kraftfulla kod-, samarbets- och granskningsverktyg.

Båda plattformarna innehåller också viktiga projektledningsverktyg.

I GitLab kan du till exempel skapa en logisk hierarki mellan problem, lägga till uppgiftslistor och beskrivningar och tilldela olika utvecklare olika grenar.

GitLabs projektledningsverktyg
GitLabs projektledningsverktyg

Det ger också dina projektledare tillgång till framstegsdiagram som burndown charts och andra visualiseringsverktyg.

I GitHub kan du också kategorisera problem, draförfrågningar och anteckningar i specifika projekt. Utöver det kan du ställa in och spåra milstolpar och mäta produktivitet med olika diagram och rapporter.

Det finns också över 500 projekthanteringsappar och integrationer tillgängliga på GitHubs marknadsplats.

GitHub-sidor vs GitLab-sidor

Både GitHub och GitLab erbjuder gratis statiska webbsidor med information om ditt mjukvaruprojekt och arkiv.

Utvecklare på båda plattformarna kan sedan enkelt forka projektet för att börja göra sina ändringar och experimentera med dem.

GitHub-sidor
GitHub-sidor

GitHub erbjuder en grundläggande installationshandledning, inklusive några grundläggande teman som hjälper dig att skapa din webbplats.

Varken GitHub eller GitLab erbjuder dynamisk bearbetning på serversidan, som du skulle behöva med PHP- eller ASP-filer. Du kan bara publicera statiskt webbplatsinnehåll som HTML och CSS.

Även om detta innebär att du inte kan flytta din WordPresswebbplats direkt till GitHub eller GitLab, kan du fortfarande ha versionskontroll i WordPress om du har rätt inställning. Med Kinsta kan du dra direkt från ditt Git-arkiv med SSH.

Gratis plan med obegränsade arkiv

Båda tjänsterna erbjuder gratis planer med obegränsade arkiv (offentliga och privata). De begränsar också tillgången till avancerade hanterings-, säkerhets- och efterlevnadsfunktioner i sina gratisalternativ.

Dessa senare funktioner är höga på vilket företags som helst prioriteringslista, men små team och frilansare kommer inte att sakna dem så värst mycket.

Generellt sett är de två alternativen ganska lika. Naturligtvis hjälper det förmodligen dig inte särskilt mycket när det gäller att välja mellan dem.

Så låt oss gräva lite djupare och utforska några av skillnaderna mellan dessa Git-plattformar.

GitLab vs GitHub: Viktiga skillnader

Som du förmodligen gissade från deras namn har GitLab och GitHub mer gemensamt än vad som skiljer dem åt.

Men det betyder inte att de inte har några skillnader. I det här avsnittet går vi igenom de största skillnaderna mellan de två plattformarna.

Kontinuerlig integration

Kanske är den viktigaste skillnaden i användarupplevelse GitLabs hängivenhet för CI (kontinuerlig integration) och ett DevOps-arbetsflöde.

GitLabs CI-verktyg låter dig bygga, iscensätta och distribuera kod automatiskt utan att du behöver förlita dig på manuella uppdateringar eller klumpiga, specialbyggda integrationer.

GitLab för CI
GitLab för CI

Om du redan använder en PaaS-lösning som hostad Kubernetes, kommer GitLab-integrationen låta dig distribuera, iscensätta, testa och skala dina appar automatiskt.

Ditt utvecklingsteam arbetar endast inom GitLab och kan fokusera på att ta mindre uppdateringar live flera gånger per dag, istället för att slå ihop dem i stora utgåvor.

En av de avgörande sakerna som får detta att hända är det automatiserade testverktyget som automatiskt skannar kod efter potentiella säkerhetsrisker.

Medan du kan ställa in ett CI/CD-arbetsflöde med GitHub måste du arbeta med ett CI-verktyg från tredje part som TravisCI eller CircleCI. Du får inte samma plattform med CI-funktioner som samverkar direkt med ditt GitHub-arkiv.

GitHub-flödet vs GitLab-flödet

Medan den underliggande Git-tekniken och funktionerna är praktiskt taget identiska är det rekommenderade arbetsflödet inte detsamma. Det är inte ens i närheten.

GitHub betonar hastighet, medan GitLab betonar tillförlitlighet. Det är skillnaden mellan de två molnlagringsplattformarna.

GitHub-flödet vs GitLab-flödet
GitHub-flödet vs GitLab-flödet (Källa)

GitHub förespråkar en snabb, funktionsfokuserad utvecklingsstrategi för att slå samman (inkludera) nya grenar med huvudgrenen. Detta arbetsflöde är perfekt för mindre och smidiga team och projekt.

Huvudgrenen är alltid redo att distribueras så att du snabbt kan återställa status quo om något går fel. Du kan gå tillbaka till föregående version på några sekunder.

I GitLab-arbetsflödet skapar du flera stabila grenar förutom huvudgrenen, vanligtvis åtminstone en för produktion och en för förproduktion. Det innebär en testprocess i flera steg där en enda kodgranskning vid sammanfogningsförfrågan inte räcker.

För mindre team kan det sakta ner processen tills en ny funktion är live i produktion. Men om du har ett dedikerat QA-lag är det ett sätt att låta ditt RandD-team arbeta fritt på nya funktioner utan att oroa dig för att testa varje enskild liten kodändring.

Vissa drar slutsatsen att detta gör GitLab till den mer säkerhetsinriktade Git-plattformen, men GitHub stöder också samma arbetsflöde. Det är bara det att de inte rekommenderar det officiellt.

Komplett plattform vs marknadsplats

GitLab har tagit tillvägagångssättet med en komplett, paketerad plattform, snarare än att låta användare välja att bygga sin plattform med olika appar.

Det betyder inte att det är helt utan integrationer. GitLab stöder integrationer med Asana, Jira, Microsoft Teams, Slack, Gmail och 30+ andra appar och plattformar.

Men trots att du har alternativ är de mycket mer begränsade än om du väljer GitHub. GitHub har för närvarande 374 gratis appar på sin marknadsplats, och dessutom ett stort antal betalalternativ.

GitHubs marknadsplats
GitHubs marknadsplats

Men du måste komma ihåg att det är genom dessa tredjepartsintegrationer som GitHub erbjuder några av de funktioner som GitLab erbjuder direkt.

GitLab erbjuder till exempel funktioner som kontinuerlig integration, tidsspårning och säkerhetskopiering som standard. Med GitHub behöver du dock en app för den funktionen, till exempel den kostnadsfria CI-appen Jenkins.

GitHub Actions automatiseringar gör CI/CD möjligt utan verktyg från tredje part, men du kommer inte att ha samma översiktsnivå.

Obs! Även om själva GitHub-appen är gratis kostar tredjepartstjänster fortfarande pengar.

Självhostad installation för privat server

GitLab började som en självhostad öppen källkods-plattform. Med det sagt har du fortfarande möjlighet att hosta en privat version av GitLab på dina virtuella maskiner.

Och du kan göra det med en gratis GitLab-plan, medan GitHub endast är tillgänglig för GitHubs Enterprise-planer.

Öppen källkod

GitLab erbjuder gratis företagsfunktioner och upp till 50,000 CI-minuter för organisationer eller mindre team som arbetar med öppen källkod.

GitLab för öppen källkod
GitLab för öppen källkod

GitLab är själv programvara med öppen källkod, och den självhostade versionen är gratis för alla att använda.

Det betyder inte att GitHub inte är ett bra alternativ för öppen källkod, eftersom det erbjuder omedelbar tillgång till majoriteten av dessa utvecklare. GitHub uppmuntrar dem också att bidra till öppen källkod varje fredag vilket regelbundet utökar antalet tillgängliga offentliga resurser.

GitHubs utvecklarteam bidrar också till öppna källkodsprojekt – särskilt Git LFS och andra Git-relaterade projekt.

Betalda planer och prissättning: GitHub Enterprise vs GitLab Ultimate

Medan båda gratisplanerna erbjuder obegränsade offentliga och privata arkiv finns det en anmärkningsvärd skillnad i betalplanernas prislappar.

GitLabs Premiumplan kostar från $19 per användare/månad. Det ger chefer och teamledare tillgång till projektledningsverktyg och kodintegritetskontroller.

GitLabs pris
GitLabs pris

På samma sätt fokuserar betalda planer för GitHub också på avancerade samarbetsverktyg (för privata arkiv) samt säkerhets- och efterlevnadsfunktioner.

Men det finns en märkbar skillnad mellan de två plattformarna när det gäller priset.

GitHubs Teamplan kostar från $4 per användare/månad.

GitHubs pris
GitHubs pris

GitLab Ultimate kommer att kosta dig $99 per användare/månad jämfört med $21 per användare/månad för GitHub Enterprise.

GitLab sätter sin gratisplan som konkurrent till GitHubs Teamplan och dess premiumplan som motsvarighet till Enterprise-planen.

Men när det gäller säkerhets- och efterlevnadsverktyg behöver du den dyraste GitLab-planen för att spegla GitHubs funktioner.

GitLab vs GitHub: Vilket är det bästa alternativet?

Som de flesta saker i livet finns det tyvärr inget tydligt ”bästa val för alla” här. Det beror på ditt team, den större organisationen, dina mål och unika användningsfall.

När det gäller medföljande funktionalitet och självhosting vinner GitLab överlägset. Men GitHub är i en unik position som marknadsledare. Det har ett mycket högre antal integrationer och appar.

  • För egenhostade privata arkiv är GitLab det bättre valet. Du kan komma igång utan att behöva betala någon månadsavgift.
  • Båda alternativen är bra för öppen källkods-projekt, där GitLab erbjuder premiumfunktioner gratis och GitHub erbjuder tillgång till en större mängd aktiva öppen källkods-utvecklare.
  • För kommersiella projekt erbjuder GitHub en betydligt billigare Enterprise-plan.
  • Om du vill starta med DevOps är GitLab det mer eftertänksamma och sannolikt billigare valet. (Du kan komma igång gratis utan att förlita dig på andra betalda tjänster.)

Det beror också på vilka verktyg dina team redan använder och behärskar. Om GitLab inte erbjuder en integration med ett verktyg som du använder regelbundet, men GitHub gör det, kommer det att göra valet självklart för dig.

Och eftersom GitHub erbjuder ungefär 300+ fler integrationer än GitLab är detta ganska sannolikt.

Varför är GitHub mer populärt än GitLab?

En av de främsta anledningarna till att GitHub är mer populärt än GitLab är att GitHub hade ett försprång. Det lanserades 2008, medan GitLab startade som ett öppen källkod-projekt 2011.

Men med inbyggda kontinuerliga integrationsfunktioner och ett gratis alternativ för privata, självhostade servrar börjar GitLab komma ikapp. Enligt en undersökning fick GitLab 4,6% marknadsandelar från 2018-19, medan GitHub sjönk med 0,4%.

Men ändå, i Stack Overflows senaste utvecklarundersökning säger 82,8 % av respondenterna att de använder GitHub, och endast 37 % säger att de använder GitLab.

Samarbetsverktyg kodanvändning
Samarbetsverktyg kodanvändning (källa)

Medan GitHub fortfarande är standardvalet för nya utvecklare, förändras det långsamt allteftersom GitLab utvecklas till en specialiserad plattform med unika funktioner och fördelar.

Sammanfattning

Som utvecklare under 2024 har du inte råd att ignorera verktyg som Git eller stora molnlagringsleverantörer som GitHub och GitLab.

De allra flesta utvecklare, team och företag använder dessa verktyg för att säkerställa att varje bit av kod granskas noggrant innan den tas live, och att ingens bidrag försvinner.

Medan skillnaderna mellan verktygen verkar minimala på ytan är huvudskillnaden denna: GitLab erbjuder en omfattande DevOps-plattform. GitHub erbjuder däremot djup utbyggbarhet genom sin app-marknadsplats.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.