Google Cloud’s marknadsandelar: Var Google Cloud Platform står

Som organisation behöver Google inte så mycket introduktion. Denna onlinejätte dominerar nästan varje hörn av internet – särskilt sedan Google Cloud introducerades år 2008. Denna teknik tillhandahåller en mängd olika tjänster, även om det mest anmärkningsvärda kanske är dess hosting.

Google Cloud’s marknadsandelar– TL;DR:

Bara här för statistik och fakta? Vi kan tillfredsställa dina behov:

Denna plattform innehar visserligen inte titeln som den största ägaren av marknadsandelar i molnberäknings-branschen. Men marknadsandelen för Google Cloud Platform (GCP) gör den till en av de tre främsta molntjänstleverantörerna i världen. Marknadsandelen för Google Cloud går upp och ner men har ökat stadigt sedan den släpptes 2008.

Var står Google Cloud nu jämfört med sina konkurrenter Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Alibaba? Vilken är den senaste statistiken om dess tillväxt? Och hur förväntas saker och ting utvecklas i framtiden?

Vad används Google Cloud Platform till?

Google Cloud Platform är ett rikt ekosystem av teknik, och nyttjas för många ändamål, precis som andra molnföretagsplattformar.

Med molnberäkning, kan du göra nästan allt som kräver en fjärrserver:

 • Köra appar eller Sakernas Internet(IoT)-enheter
 • Hosta webbservrar
 • Driva maskinlärande applikationer
 • Hantera stora mängder data
 • Lagra stora mängder data på en säker plats

GCP är endast så bra som dess leverantör.

Du hostar din app eller webbplats och lagrar dina filer i Google’s datacenter, där du sedan kan göra vad du vill med dem. Eftersom dina filer lagras och säkerhetskopieras i molnet är de säkra från dataförlust.

En annan viktig GCP-funktion är dess betala efterhand-betalningsmodell som säkerställer att du endast betalar för de resurser som du använder. Det finns inga orimliga förskotts- eller uppsägningsavgifter, och varje tjänst har sin egen prissättning.

Du får även $300 i kostnadsfria krediter under 90 dagar för registreringen, så att du kan testa Google Cloud innan du binder upp dig. Det är en rimlig betalningsmodell som är uppbackad av kraftfulla servrar.

Vad är marknadsandelen för Google Cloud?

Från och med det fjärde kvartalet år 2021 är Google Cloud’s marknadsandel 9 % över hela världen. Det placerar plattformen på tredje plats, bakom AWS och Microsofts molntjänst Azure. Ändå är GCP ett av de största molnföretagen i världen.

Google Cloud’s marknadsandelar i det fjärde kvartalet år 2021, enligt Statista.
Google Cloud’s marknadsandelar i det fjärde kvartalet år 2021, enligt Statista. (Bildkälla: Statista)

Under åren har Google Cloud’s marknadsandel fluktuerat mellan 5–9,5 %, utan en stadig uppåtgående eller nedåtgående trend. Även de andra molnföretagen på marknaden fluktuerade.

Detta betyder dock inte att Google Cloud’s marknadsandel inte har ökat. Genom åren har dess omsättningstillväxt konsekvent varit upp till 45 %.

Canalys rapporterar att under fjärde kvartalet år 2021 hade AWS, Microsoft Azure och Google Cloud en sammanlagd tillväxt på 45 % och stod för en sammanlagd andel på 64 % av kundernas utgifter.

Det är ändå oklart var Google Cloud’s marknadsandel är på väg. Molnmarknadsindustrin har vuxit i en häpnadsväckande takt tack vare innovationer som AI och maskininlärning – som Google har investerat mycket i.

Det är mycket möjligt att Google en dag kan vara i framkant av molnmarknaden. De har i vilket fall som helst förtjänat sin plats nära toppen.

Hur stor är Google Cloud’s marknadsandel jämfört med andra molnleverantörer?

Google Cloud’s fluktuationer i marknadsandelar är inte ovanliga. De andra toppmolnplattformarna har också förblivit stillastående under de senaste 5 åren och i stort sett inte uppvisat någon konsekvent tillväxt eller förlust av total marknadsandel förutom en tillfällig ökning i popularitet.

Även om det har skett liten förändring i toppföretagen under de senaste åren, växer de fortfarande stadigt. Molnmarknaden var värd 274,79 miljarder dollar år 2020 och förväntas ha en årlig tillväxttakt på 19,1 % för hela branschen. År 2028 kan branschen vara värd 1 251,09 miljarder dollar.

Alibaba Cloud ligger strax efter Google med en världsomspännande marknadsandel på 4–6 %, men dess närvaro i Kina är enorm. Enligt Canalys beror det troligen på molnregleringar i Kina. Även om det verkar som att Google har en säker placering, är det möjligt att Alibaba kan göra ett uppsving (eller att Tencent Cloud kan ta platsen som Googles konkurrent).

De tre dominanterna har 61 % av molnmarknadsandelarna: Amazon, Microsoft och Google. Alla andra molntjänsteleverantörer har endast 39 % av marknaden tillsammans.

Synergy Research Group fann att molnintäkterna för jättarna har vuxit sedan 2020, men att de mindre företagen växte med dem. Molninfrastrukturmarknaden är full av många olika enheter, som inte verkar förändras inom en snar framtid.

Google Cloud har gått om många av konkurrenterna, men har fortfarande en lång väg kvar att gå innan det kan gå om Microsoft eller Amazon. Och det är fortfarande möjligt att GCP kan bli omkört av ett mindre företag som Alibaba.

Trots detta har GCP haft en överraskande tillväxt på endast ett drygt decennium och har lyckats ta sig till topp 3, så allt är möjligt.

För Google Cloud Platform är framtiden hoppfull.

Hur stor marknadsandel har Google när det gäller molnlagring?

Molnlagring är en nischad del av molnmarknaden där Google endast har en liten del.

Marknaden för molnlagring var värd 61,15 miljarder dollar år 2020, och Google inledde ett samarbete med Box, Inc. för att försöka växa i den branschen.

Partnerskapet ledde till att Google Workspace integrerades, vilket gjorde det enkelt att dela filer med kollegor och kamrater. Det tillåter även Box-användare att använda Google Docs, Sheets och Slides för att samarbeta och överföra dessa filer.

Google erbjuder även flera molnlagringstjänster, från filarkiv till extra säker lagring till högpresterande lagring för att visa innehåll till användare.

Trots alla dessa användbara integreringar har GCP fortfarande endast en uppskattad marknadsandel på 0,23 % i molnlagringsbranschen, utklassad av Amazon S3 som har en marknadsandel på nästan 46 %.

Google Cloud’s lagringsmarknadsandel ligger för närvarande på 0.23%.
Google Cloud’s lagringsmarknadsandel ligger för närvarande på 0.23%. (Bildkälla: Datanyze)

När skapades Google Cloud Platform?

Monlberäkning började ta fart i slutet av 2000-talet. Amazon lanserade sin molnplattform 2006, Microsoft introducerade Azure 2010 och Alibaba Cloud lanserades år 2009.

Google tillkännagav sin molnplattform i april år 2008. Då kallades den Google App Engine, en plattform för att utveckla och köra webbappar på Google’s infrastruktur.

2010 lanserade Google Google App Engine for Business och introducerade nya funktioner som molnlagring och API:er.

Google släppte App Engine för allmänheten i november 2011. Sedan dess har Google lagt till många funktioner, stöd för programmeringsspråk och nya produkter till plattformen. Google har även släppt den utanför USA och skapat ett partnerprogram.

Google App Engine blev gemensamt känt som Google Cloud Platform, där App Engine endast utgjorde en av dess många tjänster. Nu kan du hosta en webbplats, arbeta i en Docker-container, analysera data och mycket mer.

App Engine är en populär tjänst hos Google Cloud Platform.
App Engine är en populär tjänst hos Google Cloud Platform. (Bildkälla: Google)

Google Cloud Produktöversikt

Google Cloud-produkter.
Google Cloud-produkter. (Bildkälla: Google)

Det finns över hundra tillgängliga produkter hos Google Cloud, specialiserade för olika uppgifter. Här är en översikt över allt som GCP erbjuder:

 • AI och maskininlärning: Med Google’s innovativa Vertex AI-plattform kan du föra kraften i det intelligenta molnet till din app med byggstenar som bild- eller videoigenkänning. Du kan även köpa de molninfrastrukturtjänster och GPU:er som du behöver för att köra maskininlärning.
 • API-hantering: Dra nytta av Apigee-plattformen, AppSheet’s automatisering, skalbara molnslutpunkter eller olika API-verktyg som är riktade mot hälsovårds-servrar.
 • Beräkning: Dessa virtuella maskiner, basinfrastrukturer och dedikerade GPU:er låter dig bygga applikationer på skalbara servrar – inklusive Google’s mest populära Platform as a Service (PaaS), Google App.
 • Containers: Utveckla och kör mjukvara i dedikerade containers (inklusive Google’s Kubernetes container), från app-byggande till djupinlärning.
 • Data-analys: Hantera stora mängde data och analyser och få insikter automatiskt från hostad data.
 • Databaser: Lagra stora mängder data och tabeller i Google’s backend.
 • Utvecklarverktyg: Olika användbara verktyg för utvecklingsteam, allt från molnbaserade integrerade utvecklingsmiljöer (IDE) och kommandoradsverktyg till att testa infrastruktur.
 • Hälsovård och hälso-vetenskap: Specialiserade verktyg för hälsovårdsbranschen, med alla dess unika mjukvaru-utmaningar.
 • Hybridmoln and Multimoln: : Dessa Infrastructure as a Service (IaaS)-verktyg är riktade till dem som använder en blandning av molnverktyg – antingen privata moln- och offentliga molntjänstleverantörer eller lokal infrastruktur.
 • IoT: Skapa sakernas internet-appar och anslut dem till kundernas enheter.
 • Hanteringsverktyg: Verktyg som hjälper dig att hantera dina appar och servrar i molnet.
 • Media och spel: Kör spelservrar på begäran och rendera visuella effekter.
 • Migrering: Olika verktyg för att överföra stora mängder data.
 • Nätverkande: DNSCDNsdomäner, nätverksanslutningar och mer hanteras här.
 • Operationer: Ha koll på vad som händer i dina molnservrar med mätvärden och övervakning.
 • Säkerhet och identitet: Logga dina nätverk och appar, hantera känslig data, hitta malware eller utveckla dina appar i säkerhetshärdade virtuella maskiner.
 • Serverfri beräkning: Dra nytta av den serverfria modellen för att utveckla och hosta appar.
 • Lagring: Lagra, arkivera, migrera, och dela filer med andra.

Google erbjuder även olika molnbaserade Software as a Service-produkter (SaaS), som videomötesplattformen Google Meet och produktivitetsappsviten Google Workspace.

Marknadsandelar för AWS vs Azure vs Google

Google Cloud är verkligen en unik tjänst med mycket att erbjuda. Vilka fördelar har den jämfört med AWS och Azure?

 • Du kan köra din tjänst på Google’s servrar, som erbjuder förstklassig hastighet, säkerhet och stabilitet, vilket leder till färre avbrott.
 • Google’s tjänster är innovativa och företaget ligger ofta i framkant när det gäller tekniken. Du kan förvänta dig bättre prestanda, snabbare containers och nya typer av molnhosting för att hänga med i den föränderliga teknikvärlden.
 • Google Cloud-infrastrukturen är global och spänner över 29 regioner och över 200 länder och territorier, och fler är på gång.
 • Den erbjuder ett brett utbud av specialiserade typer av molntjänster för funktionalitet, från webbplatser till appar till behandling av stora mängder data och maskininlärning. Även om AWS och Azure har större kataloger, har GCP vissa tjänster som AWS och Azure saknar.
 • AWS och Azure är starkt enterprise-fokuserade, men Google stöder både enterprises och mindre projekt.
 • Google’s UI är väldigt lättanvänt. All data som du behöver finns där utan att vara överväldigande.
 • GCP är överkomligt när det gäller kostnaden. Det är även prissatt per sekund, medan många (men inte alla) av AWS och Azures tjänster ligger kvar på ett faktureringssystem per minut.
 • Azure och AWS erbjuder vissa tjänster kostnadsfritt i ett år – om du håller dig inom deras resursgränser. Google erbjuder en kredit på 300 USD som täcker 3 månader. Den erbjuder även flera tjänster som är kostnadsfria för evigt så länge som du håller dig inom månatliga användningsgränser.

Sammantaget är det bästa med GCP dess snabba och säkra Google-drivna backend och dess unika tjänster. Den är även mer tillgänglig för mindre företag.

Kan Google fortsätta att få en allt större del av marknaden?

AWS och Azure dominerar för närvarande marknadsandelarna för molntjänst, men Google har lyckats ta sig in på tredje plats. Även om dess andel på 9 % inte är i närheten av Amazon’s 33 % eller Microsoft’s 22 %, hänger Google fortfarande med.

Google’s kvalitet på tjänster, integreringar och innovation har hjälpt Google att behålla sin plats och popularitet.

Även om det inte finns någon tydlig indikation på om Google kommer att gå förbi de andra två tjänsterna, växer marknaden, och Google med den. Google har verkligen en fortsatt framtid på molnmarknaden.

På Kinsta använder vi Google Cloud hosting eftersom det skapar bästa möjliga prestanda till det mest överkomliga priset för dig. Google har släppt en fallstudie som bland annat visar att laddningstiderna minskade med 50 %.

Även om marknadsandelen för Google Cloud kanske inte är den högsta i branschen, hade den en stor inverkan på våra servrar.

Prova Kinsta idag!

Om du letar efter en säker och kostnadseffektiv hosting-lösning erbjuder vi på Kinsta ApplikationshostingDatabashosting och Hanterad WordPress-hosting. Allt drivs av Google Cloud Platform. Detta ger dig det bästa av två världar – en kraftfull, säker och stabil hosting som är designad för att ta din webbplats till nästa nivå!