Push-meddelanden kan vara en otroligt användbar funktion. De hjälper dig att få information om uppdateringar och erbjudanden och ger viktig information nästan omedelbart. Men det kan kännas överväldigande att hantera många popup-meddelanden på alla sina enheter.

Du kan lyckligtvis anpassa vilka push-meddelanden som du ser på dina enheter och webbläsare.

I den här artikeln visar vi dig hur du stänger av push-meddelanden i de flesta större operativsystem (OS) och webbläsare. Nu börjar vi!

Vad är push-meddelanden?

Push-meddelanden är popup-meddelanden som visas på dina enheter för att ge snabb information. På mobila enheter visas push-meddelanden exempelvis när du får textmeddelanden eller när ett program behöver din uppmärksamhet:

Ett exempel på ett push-meddelande på iOS
Ett exempel på ett push-meddelande på iOS

Push-meddelanden är dock inte begränsade till mobila enheter. Det visas även regelbundet om du använder Windows- eller macOS-datorer. Några exempel är:

  • Meddelanden om programuppdatering
  • Meddelanden från webbläsare
  • Aviseringar om ny e-post

I de flesta fall fungerar push-meddelanden på två sätt. Det finns de som du kan konfigurera och inaktivera på operativsystem-nivå och andra som kan konfigureras via appar.

Vissa webbplatser kommer exempelvis att fråga dig om du vill få push-meddelanden via din webbläsare:

Ett exempel på en förfrågan om push-meddelande på webbplatsen
Ett exempel på en förfrågan om push-meddelande på webbplatsen

I följande avsnitt kommer vi att visa dig hur du inaktiverar push-meddelanden från båda dessa håll och går igenom varje större webbläsare och operativsystem.

Så här inaktiverar du push-meddelanden på operativsystem-nivå

Nedan går vi igenom hur du stänger av push-meddelanden för Windows 10, macOS, Android och iOS. Låt oss börja med Windows.

Inaktivera push-meddelanden i Windows 10

I Windows kan du helt inaktivera push-meddelanden, stänga av ljudet för dem tillfälligt eller stänga av dem för specifika appar. Om du vill nå Windows meddelandeinställningar öppnar du Start-menyn och går till Inställningar > System > Meddelanden och åtgärder.

Om du vill inaktivera aviseringar helt och hållet inaktiverar du alternativet som lyder Hämta aviseringar från appar och andra avsändare:

Inställningar för push-meddelanden i Windows 10
Inställningar för push-meddelanden i Windows 10

Eftersom push-meddelanden kan innehålla viktig information kanske du endast bör inaktivera meddelanden för specifika program (de som du tenderar att ignorera).

Du gör detta genom att bläddra nedåt tills du når avsnittet inställningar för att hämta aviseringar från dessa avsändare. Där kan du stänga av push-meddelanden för varje installerat program:

Inaktivera meddelanden för enskilda appar i Windows
Inaktivera meddelanden för enskilda appar i Windows

Slutligen innehåller Windows en funktion som heter ”fokusstöd” som ger dig möjlighet att tillfälligt inaktivera eller stänga av push-meddelanden.

Om du vill använda fokusstödet klickar du på Inställningar för fokusstöd under alternativet för aviseringar. På nästa skärm kan du bestämma vilka aviseringar som ska inaktiveras och när det ska träda i kraft:

Inställningar för Windows Fokusstöd
Inställningar för Windows Fokusstöd

Windows erbjuder många alternativ för att hantera push-meddelanden. Nyckeln är att ta reda på vilka applikationer som är värda att ta emot notiser från, och vilka som endast blir en distraktion.

Inaktivera push-meddelanden på macOS

Om du använder macOS kan du både pausa eller inaktivera aviseringar, beroende på dina önskemål. Om du vill stoppa alla aviseringar öppnar du Apple-menyn och går till Systeminställningar > Aviseringar.

Där ser du en lista över alla appar som kan skicka aviseringar till dig och du kan inaktivera dessa behörigheter för varje enskilt objekt:

Meddelandeinställningar i macOS
Meddelandeinställningar i macOS

Om du vill pausa aviseringar kan du aktivera inställningen Stör ej till vänster under samma meddelandefönster:

macOS-Inställningarna för Stör ej
macOS-Inställningarna för Stör ej

När inställningen Stör ej är aktiverad kommer du inte bli störd av push-meddelanden. För att komma åt dem måste du öppna meddelande-centret.

Det är här de kommer att finnas tills du tar bort aviseringarna.

.

Inaktivera push-meddelanden på iOS (iPhone och iPad)

Med iOS kan du både inaktivera push-meddelanden helt eller stänga av dem för enskilda appar.

Om du vill komma åt iOS meddelandeinställningar går du in på menyn Inställningar > Meddelanden.

Högst upp på menyn visas alternativet Visa förhandsgranskningar. Om du ställer in detta på Aldrig kommer alla push-meddelanden att stängas av:

Meddelande-menyn i iOS
Meddelande-menyn i iOS

Om du endast vill inaktivera meddelanden för specifika appar ska du inte röra den tidigare inställningen. Bläddra istället ner till Meddelande-menyn och klicka på en enskild app:

Appmeddelande-meny i iOS
Appmeddelande-meny i iOS

Från den listan kan du konfigurera varje apps meddelandeinställningar eller inaktivera dem. Den här funktionen är praktisk för att filtrera bort meddelanden som du inte är intresserad av.

Så här inaktiverar du push-meddelanden på Android

Du kan inaktivera push-meddelanden på Android genom att gå till alternativen Inställningar > Aviseringar. I likhet med iOS tillåter Android att du stänger av push-meddelanden för enskilda appar eller använder läget ”Stör ej”.

Om du vill inaktivera meddelanden för specifika appar bläddrar du ned till menyn Senast skickad och trycker på knappen Mer under den:

Inställningsskärmen för Android´s appmeddelanden
Inställningsskärmen för Android´s appmeddelanden

På nästa skärm kan du använda knapparna till höger för att stänga av meddelanden för vilken app du vill:

Stänga av meddelanden för enskilda appar i Android
Stänga av meddelanden för enskilda appar i Android

För att aktivera stör ej-läget i Android, ska du gå tillbaka till meddelande-skärmen och hitta stör ej-knappen längst ner. På nästa skärm kan du aktivera inställningen Stör ej och konfigurera hur länge den ska vara aktiverad:

Androids stör ej-läge.
Androids stör ej-läge.

Den här skärmen innehåller även alternativ för att konfigurera undantag från stör ej-reglerna. Du kan exempelvis göra så att meddelanden från vissa program fortfarande visas på skärmen.

Inaktivera push-meddelanden för webbläsare

I det här avsnittet kommer vi att visa dig hur du stänger av push-meddelanden för Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox och Microsoft Edge. Låt oss börja med Chrome.

Inaktivera push-meddelanden i Google Chrome

Om du använder Chrome kan du förhindra att webbplatser ber om tillstånd att skicka push-meddelanden, vilket i huvudsak inaktiverar dem helt och hållet. Webbläsaren låter dig även blockera meddelanden för specifika webbplatser.

Om du vill komma åt dessa inställningar går du till Inställningar > Sekretess och säkerhet och väljer alternativet Webbplatsinställningar:  

Menyn för Sekretessinställningar i Chrome
Menyn för Sekretessinställningar i Chrome

Klicka på Meddelanden under behörighets-inställningarna på nästa skärm:

Konfigurera Chromes behörighetsinställningar för push-meddelanden
Konfigurera Chromes behörighetsinställningar för push-meddelanden

Om du vill inaktivera alla aviseringar inaktiverar du alternativet som säger att webbplatser kan be om att skicka meddelanden. Detta förhindrar att webbplatser visar dig förfrågningar om att skicka push-meddelanden:

Inaktivera push-meddelanden i Chrome
Inaktivera push-meddelanden i Chrome

Om du klickar på knappen Lägg till kan du ange specifika webbadresser att blockera meddelanden från. Det finns även en motpartsinställning för vitlistning av webbplatser, som du kan nå genom att bläddra längst ner på skärmen:

Vitlista webbplatser för push-meddelanden i Chrome
Vitlista webbplatser för push-meddelanden i Chrome

Genom att kombinera alla tre inställningarna kan du göra så att webbplatser inte kan skicka distraherande behörighetsförfrågningar till dig. Du kan även vitlista de webbadresser som du vill se meddelanden från.

Så här inaktiverar du push-meddelanden i Safari

Att inaktivera push-meddelanden i Safari är ganska enkelt. Du gör detta genom att komma åt preferens-webbplatser > meddelanden i din webbläsare. När du är inne ser du en lista över webbplatser som har begärt tillstånd att skicka push-meddelanden till dig:

Inställningar för push-meddelanden Safari
Inställningar för push-meddelanden Safari

Du kan förbjuda meddelanden från specifika webbplatser via den listan och vice versa. Du kommer även att hitta ett alternativ som lyder Tillåt webbplatser att be om tillstånd för att skicka push-meddelanden längst ner i meddelandefönstret.

Om du inaktiverar det alternativet hindras webbplatser från att begära tillstånd om att skicka meddelanden till dig.

Så här stänger du av push-meddelanden i Mozilla Firefox

Med Firefox kan du blockera webbplatser från att skicka push-meddelanden, vitlista undantag och tillfälligt inaktivera dem alla.

Om du vill komma åt inställningarna för Firefox-aviseringar navigerar du till Alternativ > Sekretess och säkerhet och letar efter alternativet Meddelanden under Behörigheter:

Komma åt Firefox behörighetsinställningar
Komma åt Firefox behörighetsinställningar

Om du vill inaktivera push-meddelanden tills du startar om webbläsaren markerar du alternativet som säger Pausa meddelanden tills Firefox startas om.

Om du vill ha mer kontroll över popup-aviseringar och meddelanden klickar du på knappen Inställningar till höger om meddelande-alternativet. Då öppnas ett fönster med en lista över alla webbplatser som har begärt tillstånd att skicka push-meddelanden till dig:

Inaktivera push-meddelanden i Firefox
Inaktivera push-meddelanden i Firefox

För varje webbplats kan du välja om du vill blockera eller tillåta meddelanden. Det finns även alternativ för att ta bort enskilda webbplatser från listan, eller rensa den helt.

Firefox låter dig även blockera nya förfrågningar om push-meddelanden genom att aktivera funktionen blockera nya förfrågningar som ber om att tillåta meddelanden, som finns längst ner i fönstret.

Inaktivera push-meddelanden i Microsoft Edge

Som med de flesta andra webbläsare tillhandahåller Microsoft Edge en mängd olika metoder för att inaktivera, blockera och vitlista meddelanden. Webbläsaren innehåller även en funktion som heter Tysta aviseringar, som samlar alla push-meddelanden under en ikon så att de inte avbryter dig. Du kan granska dem när som helst.

Om du vill komma åt Edge:s meddelandeinställningar går du till Inställningar > Cookies och webbplatsbehörigheter och väljer alternativet Meddelanden:

Inställningarna för Cookies och webbplatsbehörigheter i Microsoft Edge
Inställningarna för Cookies och webbplatsbehörigheter i Microsoft Edge

På nästa skärm inaktiverar du alternativet Fråga innan du skickar om du vill stänga av push-meddelanden i Edge helt och hållet.

Om du hellre vill blockera eller tillåta vissa webbplatser kan du klicka på knapparna Lägg till bredvid varje inställning:

Inaktivera push-meddelanden i Edge
Inaktivera push-meddelanden i Edge

Du kommer även att hitta alternativet Tysta meddelanden, som ska aktiveras som standard. När den inställningen är aktiverad avbryts du inte av aviseringar när du använder webbläsaren.

Så här inaktiverar du push-aviseringar på Facebook

Även om Facebook varken är ett operativsystem eller en webbläsare är det en av de mest populära sociala medieplattformarna i världen. Det är många som hör av sig med funderingar om hur man inaktiverar push-meddelanden så att meddelandena inte avbryter surfupplevelsen.

Om du vill komma åt Facebooks inställningar för push-meddelanden går du till Inställningar och sekretess > Inställningar > Meddelanden. Du får då tillgång till en lista över alla typer av meddelanden som Facebook kan skicka, och du kan välja vilka som ska inaktiveras:

Facebooks inställningar för meddelanden
Facebooks inställningar för meddelanden

Tänk på att Facebook använder en handfull olika meddelandetyper. För varje alternativ i listan kan du stänga av aviseringar i olika kanaler, inklusive push-element, e-post och till och med SMS.

Om du helt vill inaktivera aviseringar bläddrar du ner till avsnittet Så här får du aviseringar.  Expandera webbläsarmenyn så ser du att standardwebbläsaren visas under Push-meddelanden:

Inaktivera push-meddelanden i webbläsaren på Facebook
Inaktivera push-meddelanden i webbläsaren på Facebook

Du kan inaktivera Facebook-webbläsarens push-meddelanden här, liksom ljuden som följer med dem.

Inaktivera push-meddelanden i Gmail

Om du använder Gmail kanske du vill förhindra att push e-postmeddelanden visas på skrivbordet. Processen för att inaktivera dessa meddelanden är densamma, oavsett om du använder Chrome, Firefox, Safari eller en annan webbläsare.

Öppna först Gmail och klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet, följt av Se alla inställningar. Bläddra ner till avsnittet Skrivbordmeddelanden:

Stänga av meddelanden i Gmail
Stänga av meddelanden i Gmail

Välj alternativet E-postmeddelanden.

När du är klar klickar du på knappen Spara ändringar längst ned på sidan.

Sammanfattning

Även om push-meddelanden kan vara oerhört användbara är de produktivitetsdödare. Man vill helst bestämma själv vilka applikationer och webbplatser som kan skicka push-meddelanden, så att man har full kontroll över de meddelanden som man ser.

Det är enkelt att anpassa hur push-meddelanden fungerar. Nästan alla webbläsare, appar, enheter och operativsystem erbjuder inställningar som gör att man kan anpassa den här funktionen för att passa ens unika behov.

Matteo Duò Kinsta

Head of Content at Kinsta and Content Marketing Consultant for WordPress plugin developers. Connect with Matteo on Twitter.