Om du försöker att välja mellan Docker och Kubernetes är det osannolikt att du får ett slutgiltigt svar. Dessa två tekniker är så fundamentalt olika att du inte kan jämföra dem direkt.

Men det är ändå viktigt att förstå dessa två verktyg. Vad gör de? Hur gör de det? Vilka fördelar ger var och en av dem? Den här artikeln kommer att undersöka dessa frågor. Som ett resultat så kommer du att förstå var varje verktyg passar in i just din utvecklingsprocess.

Kubernetes och Docker: Olika verktyg för olika uppgifter

Moderna applikationer är invecklade och kräver att du installerar olika ramverk och bibliotek på din enhet. Lyckligtvis kan du konsolidera din applikation och de resurser som krävs.

Den här processen kallas containerisering och innebär att du kombinerar applikationer och alla nödvändiga beroenden i en fristående enhet – containern. Att packa en applikation på det här sättet gör den exempelvis mycket mer portabel och bekvämare att distribuera och hantera.

Containerisering kan lindra vissa svårigheter

Dessutom kan containerisering lindra vissa av de svårigheter som du kan stöta på när du försöker replikera din distribuerings-miljö för testning. En traditionell applikations-arkitektur kräver att du bygger en separat testmiljö manuellt. Containeriserade applikationer låter dig istället utföra tester i en miljö som är identisk med den miljö där du ska distribuera din app.

Containers gör det dessutom möjligt att distribuera och köra flera applikations-komponenter i en mikrotjänstarkitektur. Som ett resultat så delar dina appresurser samma hårdvara och du har större kontroll över varje komponent och dess livscykel. Containers är lättare än virtuella maskiner eftersom de utnyttjar kärnan i host-operativsystemet (OS) och inte kräver hypervisorer.

I molnmiljöer gör tekniken för containerisering det möjligt att tillhandahålla drifts-effektivitet, portabilitet vid migrering, miljökonsistens och sömlös skalning.

Vad är Docker?

Även om det finns flera containeriserings-tekniker är Docker fortfarande den mest populära och allmänt kända. Det är ett containeriserings-verktyg med öppen källkod som skapar ett ekosystem där du kan distribuera, hantera och dela dina applikationer.

Docker lanserades 2013 och möjliggör containerisering med en oöverträffad effektivitet och användarvänlighet. Dess innovativa funktioner tog exempelvis itu med flera problem som tidigare hade hindrat utvecklare från att praktisera containerbaserad utveckling.

Den centrala komponenten i Docker är Docker Engine, som är host för dess containrar. Docker Engine körs på host-operativsystemet och interagerar med containrarna för att få tillgång till systemresurser. Detta verktyg använder dessutom YAML-konfigurationsfiler som anger hur en container ska byggas och vad som körs i den. Detta är en av anledningarna till att Docker är portabelt och lätt att felsöka.

Docker-containrar kan kommunicera med varandra via definierade kanaler. Varje container har dessutom en unik uppsättning applikationer, bibliotek och konfigurationsfiler. De kan innehålla vilken applikation som helst och köras på vilken server som helst. Detta förbättrar exempelvis applikationens flexibilitet och portabilitet. Som ett resultat kan den köras i olika miljöer, inklusive på plats, i offentliga eller privata moln.

Arrangering av containrar med Kubernetes

Moderna programvaror bygger i hög grad på mikrotjänster. Det är självständigt körda komponenter som du enkelt kan distribuera och uppdatera snabbt. Containrar är användbara som hostar för mikrotjänstarkitektur. Men när applikationerna blir alltmer komplexa är de svåra att hantera manuellt, underhålla och migrera mellan olika miljöer. Detta har lett till framväxten av lösningar för container-arrangering.

Container-arrangering är processen att automatisera operationer som distribuering, administration, skalning, belastningsutjämning och nätverk. Allt som containeriserade arbetsbelastningar kräver för att kunna köras. Detta sker sedan i skala över flera noder, så kallade kluster. Som ett resultat kan en applikation distribueras i olika miljöer utan avbrott.

Kubernetes, även känt som K8s, är ett skalbart ramverk för arrangering av containrar med öppen källkod som använder ett API. Allt för att automatisera processen för att köra applikationer över ett nätverk och hantera de komplexa problem som uppstår i samband med detta. Google utvecklade detta och gav det år 2015 till Cloud Native Computing Foundation med öppen källkod.

Kubernetes letar upp den bästa hosten

Du bygger Kubernetes-resurser deklarativt. Först definierar du alla krav i en YAML-konfigurationsfil. För att distribuera en container letar Kubernetes upp den bästa hosten (en maskin som hostar en nod) som uppfyller alla krav i filen Manifest.yml. Därefter schemaläggs automatiskt klusterutplaceringen till den noden. Kubernetes hanterar dessutom containerns livscykel baserat på de definierade konfigurationerna.

Kubernetes ramverk använder följande nyckelkomponenter för att leverera container-arrangering:

  • Nod – En arbetsmaskin som Kubernetes distribuerar containers till
  • Kluster – En grupp anslutna noder. Att ha flera noder hjälper exempelvis till att balansera arbetsbelastningen och säkerställer att applikationen körs även om en nod går sönder.
  • Kubelet – En agent som körs på varje nod och ser till att containrarna körs som förväntat
  • Kontrollplan – En samling processer som har till uppgift att kontrollera all verksamhet
  • Pod – Ett objekt som kapslar in de containers som distribueras på en nod. En pod är i princip en programinstans och är det minsta objektet som du kan skapa i Kubernetes.

Kubernetes är ett utmärkt alternativ för organisationer som behöver distribuera och hantera ett stort antal containrar. Att hantera containrarnas livscykel med arrangerings-applikationer gynnar DevOps-team, som integrerar dem i arbetsflöden för kontinuerlig integrering/kontinuerlig utveckling.

Docker Swarm

Docker Swarm är Dockers egen lösning för arrangering av containrar med öppen källkod. Det är dessutom ett alternativ till Kubernetes. Här erbjuds skalning, nätverk för flera hostar, automatisk belastningsutjämning och alla andra funktioner. Allt som krävs för massutplacering och administration av containrar. Detta sker dock utan något beroende av en arrangerings-applikation från tredje part. Denna lösning har en enkel installationsprocess, är lättviktig och lätt att integrera om du redan är van vid Docker-ekosystemet.

Docker Swarm är ett utmärkt alternativ när man arbetar med några få noder och relativt enkla applikationer. Men om du arrangerar stora noder för kritiska applikationer skulle du ha större nytta av Kubernetes säkerhetsfunktioner, ständig övervakning, flexibilitet och motståndskraft.

Docker vs Kubernetes

Det är uppenbart vid det här laget att Docker och Kubernetes har olika användningsområden. Du använder Docker för paketering och leverans av applikationer och för att arbeta med en enda nod. Samtidigt distribuerar och skalar Kubernetes applikationer över ett kluster av noder. Dessutom hanterar Kubernetes endast containrar och kräver separat programvara för att bygga dem.

Även om Kubernetes och Docker är olika så delar de dock målet att leverera skalbara containeriserade applikationer. De är varken konkurrenter eller ömsesidigt uteslutande. Verktygen utgör helt enkelt det perfekta teamet.

Docker och Kubernetes

Docker skickar och distribuerar applikationer på en enda nod och Kubernetes hanterar applikationer i ett kluster av noder. När Docker och Kubernetes används tillsammans kan de dra nytta av varandra och ge applikationerna skalbarhet, smidighet och motståndskraft.

Kubernetes kan göra Docker-containrar mer motståndskraftiga genom att spåra tillståndet för varje nod i ett kluster. Det startar om automatiskt, ersätter felande noder och dödar noder som inte svarar och som inte klarar hälsokontrollerna. Belastningsutjämning säkerställer dessutom att noderna inte överbelastas.

Kubernetes och Docker erbjuder även en rik uppsättning funktioner. De hjälper till att bestämma hur olika applikationskomponenter ska köras. Som ett resultat blir det enkelt att uppdatera din applikation när du vill. Dessutom är skalningen sömlös, eftersom du kan skapa Docker-containrar snabbt och Kubernetes kan skala kluster med en minimal manuell inblandning.

Andra fördelar är bland annat:

  • Optimalt resursutnyttjande
  • Övervakning av programvarans hälsotillstånd
  • Automatiserad verksamhet, t.ex. automatiserad distribuering och självläkning
  • Styrning av lagring

Dessutom är Docker-containrar systemoberoende och kan köras i alla miljöer som stöder Docker Engine. Som ett resultat så blir migreringen problemfri.

Sammanfattning

Det finns inga gränser för vad du kan uppnå genom att strategiskt integrera Docker och Kubernetes. Båda är kraftfulla tekniker som kan utföra ett stort antal uppgifter. Denna dynamiska duo har sett stora framgångar inom exempelvis serverlös beräkning, multicloud-distribuering, mikrotjänstadministration och maskininlärning.

Tillsammans är Docker och Kubernetes det bästa sättet att bygga en anpassningsbar och effektiv mjukvaruutvecklingsmiljö. Docker ser till att dina applikationer är snabba och systemoberoende, medan Kubernetes ser till att de har maximal drifttid, korrekt belastningsutjämning och möjlighet att skala klustret efter behag.

Kinsta’s funktionsfyllda, högpresterande molnplattform inkluderar Kubernetes för maximal skalbarhet.

Steve Bonisteel Kinsta

Steve Bonisteel is a Technical Editor at Kinsta who began his writing career as a print journalist, chasing ambulances and fire trucks. He has been covering Internet-related technology since the late 1990s.