Prestanda är kärnan i alla applikationers framgång. Eftersom användarna är beroende av webbapplikationer för att uppfylla sina dagliga behov, är ett företags framgång nu direkt proportionell mot dess applikationers prestanda. Därför är Applikationsprestandaövervakning (APM) avgörande för att ett företag ska kunna leverera och upprätthålla en förstklassig användarupplevelse.

Efterfrågan på nyare, bättre applikationer har lett till antagandet av snabba applikationsutvecklingsmetoder. Medan det minskar utvecklingstiden skapar det också mycket underliggande komplexitet. Därför presenterar dagens komplexa applikationer, inklusive webbplatser, nya utmaningar som bara kan hanteras med användbara APM-verktyg.

Denna artikel utforskar vad ett APM-verktyg är, olika typer av APM-verktyg, typiska APM-funktioner och hur du kan använda Kinstas APM-verktyg för att hantera olika typer av WordPresswebbplatser.

Låter det intressant? Nu sätter vi igång!

Vad är Applikationsprestandaövervakning (APM)?

Applikationsprestandaövervakning (APM) är processen för övervakning, hantering och hålla koll på en applikations prestanda. APM inkluderar övervakning av både applikationens tekniska prestanda och användarnas upplevda prestanda.

Eftersom dagens applikationer körs på högt distribuerad infrastruktur är alla deras komponenter i konstant flöde och är riktigt komplexa att övervaka. Därför måste ett användbart APM-program se över alla viktiga delar av en applikation för att felsöka och hantera dess prestanda lättare.

 Olika komponenter i ett användbart APM-verktyg
Olika komponenter i ett användbart APM-verktyg

Eftersom en typisk webbapplikation omfattar olika komponenter, är övervakning av varje elements prestanda viktigt för att mäta en applikations övergripande prestanda. APM-verktyget borde gå igenom alla data och presentera det meningsfullt via en strömlinjeformad instrumentpanel. På så sätt behöver du eller din supportpersonal inte spendera så mycket tid på att tolka era loggade data.

Enligt Gartner kan applikationsprestandaövervakningsverktyg definieras som programvara som uppfyller tre primära kriterier:

 • Frontend-övervakning innebär UX-övervakning och syntetisk transaktionsövervakning för både dator- och mobilbaserade slutanvändare.
 • Applikationsupptäckt, spårning och diagnostik involverar flera funktioner som automatisk upptäckt av olika applikationselement, som webbservrar, plattformar, ramar, mikrotjänster etc. Därefter handlar det om att avgöra relationerna mellan dessa element och diagnostisera deras kod. Slutligen spårar det hur applikationen svarar på användarförfrågningar.
 • Analysvärden hänvisar till att logga alla data som genereras av en applikation och sedan använda olika tekniker för att upptäcka meningsfulla mönster. Det hjälper dig att hitta orsaken till prestandaproblem och förutse framtida problem innan de ens uppstår.

Genom att kombinera alla ovanstående funktioner gör applikationsprestandaövervakningsverktygen det enkelt att hålla dina applikationers prestanda på topp.

3 olika typer av APM-verktyg

Du kan klassificera APM-verktyg i olika typer baserat på vad de gör.

Applikations-mätvärdesbaserade APM-verktyg

Dessa APM-lösningar samlar i första hand in flera app- och serverrelaterade mätvärden. APM-verktyget använder sedan dessa data för att avgöra vilka av programmets webbadress-förfrågningar som är långsamma. Eftersom de inte profilerar applikationens kod, kan de inte berätta vad som orsakar hastighetssänkningen. Det är sällsynt för populära APM-verktyg att bara övervaka applikations-mätvärden.

Kodprofileringsbaserade APM-verktyg

Dessa APM-produkter utför kodprofilering och transaktionsspårning, vilket kan hjälpa dig att hitta prestandaproblemets exakta orsak. Många populära APM-verktyg använder domänspecifik artificiell intelligens och maskininlärningstekniker för att profilera olika kodtyper. Kombinerat med applikationsmätvärden hjälper det dem att identifiera den potentiella orsaken till eventuella prestandaproblem.

Nätbaserade APM-verktyg

Dessa APM-verktyg fokuserar på nätverkstrafik för att mäta applikationsprestanda. Eftersom det kräver högt specialiserade tekniker, är det bara några APM-verktyg som gör det. Därför har det lett till skapandet av en ny produktkategori som heter Nätverksprestandaövervakning.

De flesta APM-verktyg, inklusive Kinstas APM, faller i både de första och andra typerna som anges ovan.

Användbara funktioner i verktyg för applikationsprestandaövervakning

Kärnan i varje APM-program är att samla massor av data om hur applikationen presterar. Utvecklare behöver dock mer än bara data för att få praktiska insikter från det. APM-programmet måste presentera data med kontext så att du kan komma åt prestandaproblemets bakomliggande orsak snabbt.

Här är några av de mest användbara funktionerna som stöds av APM-program.

Mät prestandan hos applikationstransaktioner

I hjärtat av varje APM-verktyg ligger mätning av prestanda för varje förfrågan och svar. Tillsammans kallas de en transaktion. Att veta detta kan hjälpa dig att räkna ut de mest besökta förfrågningarna i din applikation, de långsammaste, och de du behöver fokusera på för att optimera applikationens prestanda.

Övervaka prestandan för applikationsberoenden

Din applikation kan också vara långsam på grund av ett problem med ett av dess beroenden, såsom databas, cachning, webbserver, en tredjepartstjänst, och mer. Till exempel kan en långsam databasförfrågning eller server påverka applikationens övergripande prestanda. Problem med externa HTTP-webbtjänster och cachning kan också leda till samma resultat. Därför är det viktigt att övervaka inte bara applikationen utan också alla dess beroenden.

Mät prestanda på kodnivå

Att veta vilken förfrågan eller transaktion som inte fungerar bra är bara början. Att räkna ut varför den presterar så är också viktigt. Genom att profilera din applikation på kodnivå kan ett APM-verktyg hjälpa dig att få användbara insikter om koden som gör att din applikation fungerar dåligt.

Övervaka serverresursanvändning

Att hålla koll på din servers CPU- och minnesanvändning är viktigt, särskilt om du automatiskt vill skala din applikation enligt den trafik den får. Här på Kinsta tar vi hand om det åt dig.

Centraliserat Applikationsloggningssystem

Applikationsloggdata och fel är avgörande för att utvecklare och supportpersonal snabbt ska kunna åtgärda applikationsprestandaproblem. Medan du manuellt kan komma åt alla de många serverloggarna genom andra medel, är det riktigt hjälpsamt att ha alla poster i en centraliserad instrumentpanel.

Övervakning av verkliga användare (Rom)

Övervakning av den faktiska användarupplevelsen med en applikation är avgörande för att se om applikationen presterar som den ska. Och om den inte gör det, vilken del av applikationen som inte funkar. Vanligtvis presterar RUM passivt genom att injicera en JavaScript-tagg i applikationen. Skriptet ger sedan feedback från klienterna (t.ex. webbläsare, appar) som använder applikationen.

Varför du behöver ett verktyg för applikationsprestandaövervakning för att hantera WordPress

WordPress är enkelt att använda. Och det är en av dess största styrkor. Men i sin kärna är det lika komplicerat som vilken annan webbapplikation eller ramverk att hantera.

Alla WordPresswebbplatser som hostas på Kinsta körs på virtuella maskiner som drivs av Google Cloud Platform. Vi använder LXD-hanterade värdar och LXC-mjukvarucontainrar för att isolera varje webbplats med all programvara som krävs – Linux, Nginx, PHP, MariaDB – för att driva WordPress smidigt.

Kombinerat med våra inbyggda prestandaoptimeringar som Kinsta Cache och Kinsta CDN gör detta Kinsta till en av de snabbaste WordPressvärdarna.

Kinstas hanterade WordPress-hostingstack
Kinstas hanterade WordPress-hostingstack

Som en leverantör av applikationshosting, databashosting och hanterad WordPress-hosting så tar vi hand om alla serveroptimerings- och underhållsuppgifter.

Vårt team använder Google Cloud Operations (tidigare Stackdriver) och olika SysOps-verktyg för att övervaka och förbättra vår molnhostade miljös prestanda.

I och med att det är så många olika tekniker involverade, så sker det knappt några serverprestandaproblem hos en hosting-leverantör som Kinsta.

Men du kan dock inte fixa flaskhalsar i prestanda på din WordPresswebbplats så värst snabbt. När saker går snett (och det gör de) är det otroligt frustrerande att felsöka din WordPresswebbplats.

De obegränsade anpassningsmöjligheter som WordPress ger genom sina plugins och teman lägger också till extra lager av komplexitet. Dessutom uppgraderar vi ständigt vår teknikstack för att hålla jämna steg med den nyaste, bästa tekniken. Och på så vis utvecklas WordPress i snabb takt.

Därför är det svårt att övervaka en applikations prestanda, till exempel WordPress (och dess komponenter). Denna situation gäller särskilt när det finns hundratals eller till och med tusentals webbplatser att övervaka. Och här är ett APM-verktyg superpraktiskt.

Kinstas APM-verktyg till undsättning

Kinstas APM-verktyg hjälper dig att identifiera prestandaproblem på din WordPress webbplats direkt från din MyKinsta-panel. Det är tillgängligt på alla Kinsta-planer utan extra kostnad, så du behöver inte registrera dig för någon tredje parts applikationsprestandaövervakningstjänst som New Relic. Obs! Om de vill hålla sig till New Relic kan Kinsta’s kunder lägga till sin egen licens.

Kinstas APM-sida i MyKinsta-panelen
Kinstas APM-sida i MyKinsta-panelen

Skräddarsydd för att övervaka webbplatser som finns på Kinsta, fånga och visar tidsstämplade data om din webbplats verksamhet: PHP-processer, MySQL-databasförfrågningar, externa HTTP-förfrågningar och mycket mer.

Du kan aktivera Kinstas APM för att spåra din webbplats prestanda under en angiven period (30 minuter till 24 timmar).

När det är aktiverat kommer Kinstas APM att visa den totala transaktionstiden och de långsammaste transaktionerna som förekommer på din webbplats. Dessa transaktioner spåras till de mest resurskrävande förfrågningarna på din webbplats (t.ex. admin-ajax.php, wp-cron.php).

Att klicka på en transaktion tar dig till transaktionsspårets tidslinje, varifrån du kan hitta det som orsakar problemet.

Kinstas APM gör felsökning av WordPress enklare
Kinstas APM gör felsökning av WordPress enklare

Med hjälp Kinstas APM-verktyg kan du övervaka och optimera WordPresswebbplatser för att säkerställa maximal prestanda. Det gör att du kan hitta WordPress-komponenter som orsakar problem snabbt. Beväpnad med den kunskapen kan du sedan snabbt fixa dem.

Även om du inte kan åtgärda problemet på egen hand och behöver anlita en WordPressutvecklare, att veta vad som orsakar problemet kan hjälpa dig att spara både tid och pengar.

Du kan se vår kunskapsbasartikel om Kinstas APM för att förstå hur det fungerar mer i detalj.

Användningsfall för applikationsprestandaövervakning

Här är några exempel på hur applikationsprestandaövervakning kan hjälpa olika typer av webbplatser.

E-Handelssajter

Hastighet och prestanda är allt för en e-handelsplats. Ju snabbare din e-handelssite laddar, desto bättre shoppingupplevelse. Enligt Akamai kan 100 millisekunders fördröjning i sidladdning påverka konverteringsfrekvensen med 7%, medan en 2 sekunders fördröjning kan öka avvisningsfrekvensen med enorma 103%.

Mobile Page Speed New Industry Benchmarks
Sidladdningstiden är avgörande för en e-handelsplats (källa: Think with Google)

Sedan har vi driftstopp. Om din e-handelsplats är nere för vissa användare (eller värre, för alla), förlorar du intäkter för varje sekund av driftstoppet. Ännu värre, det orsakar långsiktiga skador på ditt varumärkes rykte.

En e-handelssajt har många tjänster som interagerar med varandra, både internt och externt. Här arbetar flera komponenter med varandra: produktkatalog, produktsökning, produktrecensioner, användarkontohantering, lagerhantering, kundvagn, order och leveranshantering, betalningsprocessorer, säkerhetstillägg, personliga rekommendationer, integrationer från tredje part och mycket mer.

Vissa e-handelssajter inkluderar även Kundrelationshantering (CRM) och e-postmarknadsföringsprogramvara för att bättre jobba med sina kunder.

Ovanpå allt detta körs en modern e-handelssajt körs på en komplex teknikstack, precis som alla andra webbapplikationer. WooCommerce körs till exempel på WordPress, som drivs av PHP och MySQL-databasen med en webbserver som Nginx eller Apache på ett operativsystem som Linux.

Med så många element inblandade är det inte enkelt att hitta orsaken till ett prestandaproblem eller ett driftstopp. Ett APM-verktyg kan hjälpa dig enormt här. I de flesta fall kommer APM-verktyget att göra det möjligt för dig att hitta ett problem innan det ens uppstår, vilket gör att du kan vara proaktiv när du åtgärdar prestandaproblem istället för reaktiv.

CafePress t.ex., en mycket populär presentbutik online, hade regelbundna driftstopp på sin e-handelsbutik. De förlorade cirka 5,5% av sina dagliga intäkter för varje timmes driftstopp deras webbplats upplevde. CafePress använde ett APM-verktyg för att hitta problemet som orsakade driftstoppet och fixade det snabbt.

Transaktionsspårtidslinjen i Kinstas APM.
Transaktionsspårtidslinjen i Kinstas APM.

Med Kinstas APM kan du göra likadant. Du kan t.ex. använda det för att felsöka långsam backend-prestanda på din WooCommerce-webbplats. Om du gör det visas en lista över alla de långsammaste transaktionerna som förekommer på din webbplats.

Genom att klicka på ett transaktionsprov visas en tidstämplad lista över alla spännvidder som händer inom den. Denna lista kallas transaktionsspårstidslinjen.

Du kan klicka på ett spännvidds-objekt för att få en detaljerad rapport om alla processer som initieras inom det.

"Spännviddsdetaljer" och "Stackspår"-tidslinjen i Kinstas APM
”Spännviddsdetaljer” och ”Stackspår”-tidslinjen i Kinstas APM

Kinstas APM kommer på ett intelligent sätt att försöka avgöra vad som är främst ansvarigt för denna specifika spännvidd. I exemplet ovan, är det WooCommerce-pluginet. Stackspår-detaljerna kan hjälpa dig att förstå var du bör leta efter felsökning av prestandaproblem på din WooCommerewebbplats.

Kinstas WooCommerce-hostingplaner är skräddarsydda för att säkerställa att din webbutik presterar briljant hela tiden. Du kan också använda Kinstas APM för att optimera dina e-handelssajter för prestanda och en bättre användarupplevelse. Det leder till högre intäkter och vinster.

Medlemskaps- och Community-webbplatser

Medlemskaps- och community-webbplatser är ett bra sätt att tjäna pengar på innehåll och bygga en återkommande källa till intäkter. Att upprätthålla dem framgångsrikt är dock en enorm utmaning eftersom de involverar många samtidigt inloggade användare, komplexa förfrågningar, och höga datalagringskrav. På grund av deras mycket individanpassade natur är dessutom det mesta av innehållet de levererar ocachningsbart.

Enligt branschtester beror den långsiktiga framgången för ett prenumerationsbaserat företag på att minimera avhoppningsfrekvensen. Och det bästa sättet att göra det på är genom att förbättra kundnöjdheten. En stor del av det beror på hur väl din webbplats presterar.

MemberPress är ett populärt medlemskapsplugin för WordPress
MemberPress är ett populärt medlemskapsplugin för WordPress

Att hålla efter din medlemskaps- eller community-webbplats prestanda är därför nyckeln till att locka till sig nya och behålla befintliga medlemmar. Ett APM-verktyg kan hjälpa dig att göra just det effektivt.

Vår grupp driver cirka 20 webbapplikationer, som betjänar cirka 100k användare runt om i världen. Sedan vi började använda Application Insights har vi funnit att vi har en mycket tydligare bild av våra applikationers prestanda, och som ett resultat upplever våra användare bättre prestanda och mer användbara appar.” – APM med Application Insights

Kinstas APM-verktyg kan hjälpa dig att övervaka om din medlemssida fungerar bra under högre belastning. Och om inte, kan du använda det för att diagnostisera och felsöka problemet.

För medlemskaps eller community-webbplatser byggda på WordPressplattformen är de flesta potentiella prestandaproblem likadana som de som händer på en e-handelssajt. Men här kommer du att använda ett medlemskapsplugin eller ett forumplugin istället för WooCommerce. Om det behövs kan du också använda WooCommerce för att hantera medlemsabonnemang och återkommande betalningar.

Oavsett vad du använder gör vårt Kinsta APM-verktyg att du kan få nya insikter i hur dina medlemmar använder din webbplats. Spårning av sådana mätvärden är avgörande för framgången för medlemskaps- eller community-drivna webbplatser.

SaaS-Applikationer

Programvara som en tjänst (SaaS) handlar om att leverera en programvaruprodukt till användaren direkt via webbläsare eller appar. Det har nu blivit den ledande leveransmekanismen för många populära applikationer, särskilt de som tillhandahålls av stora företag. Några populära exempel:

 • Office-sviter: Google Docs, Office365
 • Meddelanden och chatt: Slack, Sendbird
 • Redovisning: Quickbooks Online, FreshBooks
 • Fakturering: Wave, PayPal Fakturering
 • Samarbete: Trello, Asana, Basecamp
 • Marknadsföring: HubSpot, MailChimp
 • Personalförvaltning: CakeHR. monday.com
 • Grafisk Design: Canva, Stencil

SaaS-användare brukar spendera många timmar med programmet, så de förväntar sig att det alltid ska prestera väl. Om användarna inte är nöjda med din SaaS-app kan de enkelt byta till en annan SaaS-leverantör. Därför måste SaaS-appar behålla sin prestanda under alla möjliga belastningar för att lyckas.

Men övervakning och hantering av SaaS-apparnas prestanda är utmanande. De flesta SaaS-applikationer körs på en multilager-arkitektur, varvid en enda instans av programvaran tjänar flera användare samtidigt.

Efterfrågan på mycket dynamiska och interaktiva webbplatser innebär att SaaS-appar också måste dra in dussintals (eller till och med hundratals) tillgångar från olika tredjepartsdomäner. Därför är de mer komplexa att hantera när det gäller kod på serversidan, och nätverksinfrastrukturen som används för att leverera dem.

Crelate, ett SaaS-företag med fokus på bemannings- och rekryteringsbyråer, använde t.ex. ett APM-verktyg för att hitta viktiga prestandaproblem innan de blev en katastrof.

Elder och hans team har sparat över $60 700 årligen och flera hundra timmar om året genom att proaktivt identifiera flaskhalsar och prestandaproblem tack vare Retraces omedelbara feedbackslinga i varje steg i SDLC.” – Crelate fallstudie på Stackify

Du kan dra nytta av WordPress mångsidighet i att använda den som en plattform. Vissa kallar det WordPress som en tjänst (WPaaS). WordPress.com, en hostad version av WordPress öppna källkod, är ett av de mest framgångsrika exemplen på en WPaaS.

WordPress.com är ett populärt exempel på WPaaS
WordPress.com är ett populärt exempel på WPaaS

På samma sätt kan du också använda WordPress som en bas för att bygga olika Saas-liknande projekt som Projekthanteringswebbplatser, fastighetskataloger, företagskataloger, lärplattformar och mycket mer!

Eftersom vårt Kinsta APM-verktyg fungerar oberoende av hur du använder WordPress kan du övervaka vilken typ av SaaS-applikations prestanda som helst med den. Att använda Kinstas APM-verktyg kommer inte bara hjälpa dig att fixa och undvika flaskhalsar i prestanda men också förstå kundtrender, minska avisningsfrekvens och utvärdera nya företagstillväxtstrategier.

Onlinetidningar och Nyhetssajter

Digital nyhetskonsumtion fortsätter att växa i stadig takt. Oavsett om det är politik, underhållning, sport, memes eller en blandning av allt, är onlinevärlden nu värd för många traditionella och digitala medier.

Att öka sin läsarkrets online och öka läsarengagemang är två av de tuffaste utmaningar som digitala utgivare står inför. Det är också jobbigt att försöka tjäna pengar på en högtrafikerad webbplats utan att först ta hand om användarupplevelseaspekterna ordentligt.

Enligt rapporten State of User Experience har läsare inget tålamod för långsamma webbplatser. De förväntar sig snabb webbprestanda på varje enhet. Det är en utmaning för webbplatser med hög trafik, särskilt de som serverar mycket rikt medieinnehåll.

Kinsta driver nyhetssajten "The Sport Review"
Kinsta driver nyhetssajten ”The Sport Review”

Ett annat sätt för utgivare att attrahera och behålla målgrupper på är genom personalisering. Men att göra det rätt och göra det bra kan vara knepigt. Det kräver också extra kostnader för webbplatsen, och det kan påverka dess prestanda.

Nyhetsorganisationer satsar alltmer på att erbjuda personligt innehåll för att dra till sig en publik till sina webbplatser – och få dem att komma tillbaka.” – Nieman Reports.

Medan stora mediaorganisationer kan anlita eller anställa ett separat IT-team för att ta hand om webbplatsens prestanda, är det inte möjligt för små digitala utgivare att göra det. En effektiv APM-lösning som Kinstas APM-verktyg och en hanterad hostinglösning kan hjälpa dessa utgivare att sänka kostnaderna för prestandaoptimering på webbplatsen.

Digitala utgivare kan också använda en lättanvänd, öppen källkod-baserad publiceringsplattform som WordPress för att spara på kostnader. Några av de största onlinetidningarna och nyhetssajterna, som Wired, New Yorker och TechCrunch, använder WordPress för att nå miljontals läsare varje dag.

På Kinsta kan vi hjälpa dig att göra exakt det. För mer bevis, läs Hur Kinsta hjälpte Open Plan Media, en brittisk digital utgivare, att nå 720k sidvisningar varje dag utan några problem.

Affärs- och företagswebbplatser

Stora företag kan använda en webbplats för att visa upp sina produkter och tjänster till miljontals potentiella kunder över hela världen. Publicering av användbart innehåll genom bloggar kan också locka allmänhetens uppmärksamhet och skapa varumärkeslojalitet.

Det är vanligt att företagssajter inkluderar funktioner som lokalisering, flerspråkigt innehåll och ett nätverk av mindre mikrowebbplatser. De behöver ofta komplexa rollbaserade åtkomstkrav, och allt detta kan komplicera webbplatsens tekniska arkitektur.

Att leverera en sådan webbplats till miljontals internationella användare på flera språk är ett stort projekt. Att göra det utförligt utan att skada företagets arbetsflöde och affärsmål är en ännu svårare utmaning.

För det första kräver det hosting-infrastruktur i toppklass som backas upp av ett team med tekniska experter i världsklass. För det andra, för att säkerställa att besökare får den bästa användarupplevelsen måste företagen noggrant övervaka varje användarinteraktion på sin webbplats. Och slutligen måste det vara säkert, skalbart och pålitligt.

Kinstas APM verktyg kan hjälpa dig enormt med att hålla koll på webbplatsens prestanda. Det kommer att bryta ner prestandaproblem baserat på flera faktorer som plats, enhetstyp, användaraktivitet, kodprestanda och andra applikationsmått. Du kan använda dessa datapunkter för att få djupgående insikter i applikationens tillgänglighet och prestanda.

Kinsta erbjuder kraftfull WordPresshosting för företag
Kinsta erbjuder kraftfull WordPresshosting för företag

WordPress erbjuder de flesta av de tekniska funktioner som alla företagswebbplatser behöver. Det är skalbart, har öppen källkod, uppdateras ofta, SEO-vänligt, användarvänligt och utbyggbart. Dessutom kan det anpassas för att göra nästan vad du vill.

Enligt BuiltWith använder 3 459 av de bästa 10 000 webbplatserna WordPress. Några kända exempel är Mercedes-Benz, Sony Music, BBC America, Xerox, och Harvard Business Review. Du kan se fler sådana exempel i vår artikel 130+ WordPresswebbplatser – Exempel på stora varumärken.

På Kinsta hjälper vi företag att leverera säkra och direkt skalbara WordPresswebbplatser med anmärkningsvärd prestanda. Du kan kolla in hur vi hjälpte Intuit – företaget bakom varumärken som QuickBooks, TurboTax och Mint – att skala deras WordPresswebbplatser för att tjäna miljontals användare varje månad.

Utbildnings- och lärplattformar

Onlineutbildning har öppnat nya möjligheter för både lärare och studenter. I över ett decennium nu har alternativa former av utbildning levererats genom Massivt Öppna Onlinekurser (MOOC), kodningsbootcamps, och onlinebaserade certifieringsprogram fortsatt att driva utbildningsbranschen framåt långsamt.

Tillväxt i distansutbildning på grund av COVID-19
Tillväxt i distansutbildning på grund av COVID-19

Vissa lärplattformar som Udemy och StraightLine har tagit denna trend ett steg längre. För ett månadsabonnemang erbjuder de sina elever en chans att tjäna överförbara högskolepoäng eller extra kompetenser. Pandemin har nu tvingat de flesta gymnasieskolor och universitet online också.

Etablerade MOOC-plattformar som EdX och Coursera använder olika tekniker för att leverera kurser till tiotals miljoner elever. Men dagens utbildningsinstitutioner är fortfarande fast i enkla ”fjärrinlärning”-kurser via Zoom eller Google Meet. Men det behöver inte vara så.

Du kan använda WordPress för allt inom utbildning genom att använda deras många plugins, teman och tjänster. Genom att konfigurera det som en Lärplattform (LMS) kan du enkelt hålla onlinekurser och utbilda studenter på distans.

LMS-webbplatser står dock inför många av de prestandautmaningar som drabbar medlemskaps och e-handelssajter. De är resurskrävande på grund av massiva mängder data (bilder, videor, forumtrådar), många samtidigt inloggade användare, ocachningsbart dynamiskt innehåll och komplexa databasförfrågningar. Om det inte tas hand om ordentligt, kan dessa problem sakta ner din webbplats avsevärt.

Kinstas APM-verktyg ger en fast grund för att ta hand om alla dessa prestandautmaningar. Oavsett om du står inför ett problem på grund av en långsam databasförfrågning eller ett optimerat LMS-plugin, eller en blandning av båda, kan du snabbt använda Kinstas APM för att hitta den exakta orsaken.

Vi har utformat vår hosting-arkitektur från grunden för att driva alla populära LMS-plugins för WordPress, inklusive LearnDash, LearnPress, Sensei LMS, Lifter LMS, och många fler. Som bevis, lär dig hur WP-Tonic driver medlemskaps- och LMS-sajter med Kinsta.

Digitala byråer som hanterar klientwebbplatser

Att utveckla och lansera klientwebbplatser har aldrig varit enklare, allt tack vare WordPress. Men att hantera dem alla är en utmaning, särskilt om du hanterar många webbplatser. Det är ett bra problem att ha, eftersom att hitta bra klienter är en ännu större uppgift.

Vanligtvis hanterar en digital byrå underhåll, säkerhet och prestanda för många WordPresswebbplatser. Varje klient har unika krav, vilket kräver att du använder olika teman, plugins och anpassad kod. Det komplicerar uppgiften att hålla koll på alla webbplatsers prestanda.

SkyrocketWP hostar alla sina klientwebbplatser med Kinsta
SkyrocketWP hostar alla sina klientwebbplatser med Kinsta

Men att se till att alla klientwebbplatser presterar perfekt är avgörande för en digital byrås framgång. På Kinsta är vi ständigt innovativa för att göra det snabbare och effektivare.

Till exempel gör vår anpassade MyKinsta-panel det problemfritt att hantera flera webbplatser från en enda skärm. Du kan också använda den för att ge klienterna full kontroll över sina webbplatser.

Kinsta är den bästa hosten för applikationer, databaser och hanterad WordPress-hosting du kan hitta när det gäller pris, tillförlitlighet och kundsupport, och de gör mitt liv så mycket lättare. Detta har gett mig en massa extra tid och låter mig fokusera på andra aspekter av professionell utveckling, vilket i sin tur ger ett mervärde till våra klienter. ” – Jared Strichek, Enventys Partners

Kinstas APM är ett till sådant verktyg som vi har utvecklat för att göra ditt jobb enklare. Du kan använda det för att övervaka prestanda för alla klientwebbplatser du hanterar. Om en webbplats börjar sakta ner kan du aktivera Kinstas APM-verktyg och snabbt hitta det som orsakar problemet. Det kommer att peka dig i rätt riktning och hjälper dig att få igång webbplatsen igen.

Dina klienter kommer att älska den snabbare lösningstiden på supportbiljetter. Och du kommer att älska den tid och de pengar som sparats på supportkostnader samtidigt som servicekvaliteten upprätthålls på högsta nivå. Dessutom kommer det att ge dig extra tid att fokusera på andra akuta behov, som att hantera och utveckla din växande digitala byrå.

WordPress-multisitenätverk

WordPress Multisite är en av de mest spännande implementeringarna av WordPress. Det låter dig driva ett nätverk av enskilda webbplatser från en enda WordPressinstallation. Oavsett om du vill hosta många liknande klientwebbplatser, driva flera företagssajter, eller hantera ett community-nätverk för en högskola eller universitet, kan WordPress Multisite hjälpa dig att konfigurera dem snabbt.

UBC hostar sina studentbloggar på WordPress Multisite
UBC hostar sina studentbloggar på WordPress Multisite

Men Multisitenätverk presenterar unika utmaningar som gör det svårt att underhålla dem och övervaka deras prestanda. Eftersom varje subsite på ett WordPress-multisitenätverk använder samma server-och databasresurser, överbelastas de enkelt och får lätt prestandaproblem.

En vanlig WordPressinstallation kan komma undan med kodoptimeringsproblem om den lockar mindre trafik. Men så är inte fallet med multisitenätverk eftersom det kan finnas många mindre webbplatser utspridda över nätverket. Om bara en av nätverkets subsites lockar hög trafik, kan icke-optimerad kod överbelasta hela nätverket.

Kinstas APM-verktyg kan hjälpa dig att upptäcka den långsammaste transaktioner på ditt multisitenätverk. Även om du eller din utvecklare inte är så erfaren med WordPress Multisite, kan det vara mycket användbart för felsökning att veta vad som får dina nätverkssajter att sakta ner. För en snabb och enkel ökning av din övergripande optimering, överväg att även minifiera din kod. Kinsta har byggt en kodminifieringsfunktion direkt i MyKinsta-instrumentpanelen, så att kunderna kan aktivera automatisk CSS- och JavaScript-minifiering med ett enkelt klick.

Om du använder en billig hostingplan för att driva ett WordPress-multisitenätverk, finns det en hög risk för att hela nätverket kommer att kollapsa och sluta svara. Därför stöder Kinsta WordPress Multisite endast på sina Pro hostingplaner och högre.

Sammanfattning

Vid felsökning av en applikations prestandaproblem hjälper ett APM-verktyg dig att enkelt hitta nålen i höstacken. Dessutom kommer APM-verktyget att proaktivt övervaka din applikations kod, förfrågningar, svar, användarupplevelser, och mer.

Eftersom vi är besatta av hastighet och prestanda släppte vi nyligen Kinstas APM-verktyg som en gratis ny funktion för alla våra kunder, oavsett vilken plan de använder. I stället för att manuellt kontrollera varje komponent på sin WordPresswebbplats för att se om de orsakar prestandaproblem, kan de på så sätt börja samla insikter genom Kinstas inbyggda APM och precisera den exakta orsaken direkt.

Med Kinstas APM-verktyg på din sida kan du nu spåra webbplatsens prestanda och snabbt övervaka dess övergripande hälsa. Och du kanske inte längre behöver vara beroende av verktyg från tredje part som Query Monitor och New Relic för att felsöka din webbplats.

Oavsett om du är en Kinstaklient eller inte kan du vara säker: APM ger dig en djupare, mer detaljerad förståelse av vad som händer på din webbplats eller applikation, så att du vet exakt var du behöver agera.

Salman Ravoof

Salman Ravoof är en självlärd webbutvecklare, författare, skapare och en stor beundrare av fri och öppen källkod (FOSS). Förutom teknik är han intresserad av vetenskap, filosofi, fotografi, konst, katter och mat. Lär dig mer om honom på hans hemsida och kontakta Salman på X.