Databaser är i princip ryggraden i alla applikationer. Men myllret av databaser på marknaden och den ökande populariteten för databaser med öppen källkod har gett utvecklare och företag ett gemensamt problem: Hur väljer man rätt databas?

I den här artikeln så kommer vi att diskutera de två populäraste databaserna med öppen källkod – MariaDB och PostgreSQL.

PostgreSQL har funnits i 20 år och är exceptionellt bra när det gäller stabilitet. MariaDB har dock också visat sig vara ett bra databassystem, som har tagits från MySQL, det mest använda databassystemet. Både MariaDB och PostgreSQL stöder massor av funktioner som replikering, god säkerhet och mycket mer helt kostnadsfritt.

Om du slits mellan MariaDB och PostgreSQL så ska du inte oroa dig. Vi kommer att utforska databasernas olika funktioner, tillsammans med deras användningsområden och – viktigast av allt – deras skillnader.

Nu sätter vi igång!

Vad är MariaDB?

MariaDB's logotyp. (Bildkälla: MariaDB)
MariaDB’s logotyp. (Bildkälla: MariaDB)

MariaDB är en mycket skalbar databas med öppen källkod som skapades av MySQL’s grundare 2009 efter att ha förvärvats av Oracle. Även om den liknar MySQL så har den utvecklats avsevärt sedan starten.

MariaDB erbjuder exempelvis bättre prestanda i de flesta fall och är helt GPL-licensierad. Du kan antingen använda community-versionen med öppen källkod eller begära en offert för företags-versionen. Du bör kanske överväga den om du implementerar din applikation på storskaliga plattformar eller i molnet. Alla funktioner är dock tillgängliga i paketet med öppen källkod och är inte exklusiva för företags-versionen.

Förutom att MariaDB är en mycket stabil ersättare för MySQL så stöder MariaDB JSON och hybrida dataformat. Som ett resultat så kan data lagras, hämtas och manipuleras på ett enkelt sätt. Dokumentationen för MariaDB och route-planer är fritt tillgänglig.

Vad är PostgreSQL?

PostgreSQL. (Bildkälla: Uberconf)
PostgreSQL. (Bildkälla: Uberconf)

PostgreSQL är ett avancerat relationellt databassystem som har funnits sedan 1997. Det har stöd för standardiserade former av transaktionsisolering. Detta inkluderar exempelvis serialisering, läsning, bekräftelse och upprepad läsning. Dessa metoder ger fullständig ACID-överensstämmelse, vilket gör PostgreSQL till en mycket stabil databas. Faktum är att den kan göra nästan allt – inklusive att ge bra utbyggnadsstöd för bland annat NoSQL, React och Redis.

Den backas upp av mer än 20 års utveckling av öppen källkods-communityt och genomgår frekventa uppdateringar. Detta inkluderar det ständiga tillägget av nya delar av dokumentationen. Dokumentationen kan inte bara hjälpa till att felsöka eller hålla reda på problem. Den är även ett utmärkt referensverktyg för att utveckla eller förbättra PostgreSQL’s funktioner för framtida dokumentation. PostgreSQL är dessutom en mycket säker och tillförlitlig databas, eftersom alla felrättningar går igenom flera omgångar av rigorösa tester.

Huvudsakliga funktioner i MariaDB

MariaDB har flera funktioner som gör det till en bra databas, bland annat ett stort urval av lagringsmotorer, trådpooling, SQL-kompatibilitet och parallell sökfrågeställning.

Här är höjdpunkterna:

 • Lagringsmotorer: En av de funktioner som gör att MariaDB sticker ut är exempelvis det stora utbudet av lagringsmotorer. PBXT, XtraDB, Maria och FederatedX är några av dessa alternativ och kan anpassas efter dina behov. Här finns också InnoDB, en lagringsmotor för allmänna ändamål. Som ett resultat av den så får du en fin balans mellan hög tillförlitlighet och hög prestanda.
 • Trådpoolning: En trådpool är en samling arbetstrådar som effektivt utför asynkrona callbacks för programmets räkning. När en begäran görs så kan MariaDB helt enkelt hämta en tidigare skapad tråd som redan finns i poolen. Detta sparar den tid som krävs för att skapa en tråd och ger en lösning på trådcykelöverskottet. Som ett resultat av detta så kan förfrågningar köras snabbare och ge snabbare resultat.
 • SQL-kompatibilitet: MariaDB erbjuder stöd för majoriteten av SQL-utsagor, variabler, definitioner och funktioner genom klientprogram (t.ex. mysqldump, mysqladmin) och plugins (t.ex. ett audit-insticksprogram). Utvecklare kan även utnyttja JSON-funktioner, fönsterfunktioner och CTE-uttryck (Common Table Expressions) i MariaDB.
 • Virtuella kolumner: Stödet för virtuella kolumner är en av de viktigaste funktionerna i MariaDB. Det kan användas för att utföra beräkningar på databasnivå. När flera appar har tillgång till en kolumn så behöver användarna inte skriva beräkningar i varje app separat, utan databasen gör det för deras räkning.
 • Parallell utförande av frågor: Från och med version 10.0 så kan du exekvera flera sökfrågor samtidigt utan prestandaförlust. Som ett resultat av detta så får du ett snabbare utförande av uppgifter.

Huvudfunktioner i PostgreSQL

Förutom att PostgreSQL har öppen källkod så har den en mängd olika funktioner. Partitionering, belastningsutjämning och anslutningspooling fungerar exempelvis utmärkt med PostgreSQL. Detta ger dig ett betydande försprång jämfört med dess jämnåriga konkurrenter.

Här är en lista över några framträdande funktioner i PostgreSQL:

 • Stöd för JSON-data: Möjligheten att fråga och lagra JSON gör att PostgreSQL även kan köra NoSQL-arbetsbelastningar. Du kanske utformar en databas för att lagra data från flera sensorer och inte är säker på vilka specifika kolumner som du behöver för att stödja sensorerna? Då kan du exempelvis konstruera en tabell så att en av kolumnerna följer JSON-formatet för att lagra de ständigt föränderliga eller ostrukturerade uppgifterna.
 • Robusta tillägg: PostgreSQL har en imponerande funktionsuppsättning som omfattar Point In Time Restore, MVCC (Multiversion Concurrent Control), tablespaces, detaljerade åtkomstkontroller, write-ahead-loggning och online/heta säkerhetskopior. PostgreSQL är även lokalanpassat för känslighet för stor bokstav, sortering och formatering. Den är mycket skalbar både när det gäller mängden data som den kan hantera och antalet samtidiga användare som kan tas emot.
 • Uppdatering av data: Flera former av federationen, i kombination med replikering, ger både push- och pull-teknik för nästan alla typer av datasystem. Dessa kan kombineras i olika konfigurationer för att överbrygga databaslagringslösningar. Det krävs inget ELT/ETL-bearbetningspaket. Data flyttas inte alls från källsystemet, vilket innebär att den alltid är uppdaterad.
 • Testdriven utveckling: PostgreSQL följer testdriven utveckling, där varje fel möts med ett test och en kod som skrivs för att uppfylla testet. Som ett resultat av dessa integrerade tester så återkommer inte buggar i framtida versioner av PostgreSQL. En ny uppdatering av PostgreSQL släpps först när alla regressions-testfall klarar sig.

Användningsområden för MariaDB

Med sin ökande popularitet så har MariaDB visat sig vara ett exceptionellt och pålitligt databassystem. Det används som backend-databassystem för Samsung, Nokia och till och med Walgreens!

Flera befintliga programvaror kan dessutom användas för att migrera från MySQL till MariaDB. Detta är exempelvis phpMyAdmin och WordPress, världens mest populära innehållshanteringssystem (CMS). Med dessa programvaror så kan du utöka den redan flexibla databaslösningen ytterligare.

Här är några utmärkta tillämpningar av MariaDB:

 • Smarta transaktioner: MariaDB Enterprise stöder smarta transaktioner (dvs. hybrid transactional/analytical processing eller HTAP). Detta görs genom en kombination av radlagring som är optimerad för snabba transaktioner och kolumnlagring som är optimerad för snabb analys. Med smarta transaktioner så kan utvecklare berika webb- och mobilapplikationer med analyser i realtid. Som ett resultat av detta så blir det möjligt att skapa mer insiktsfulla kundupplevelser som drivs av övertygande data.
 • Analyser: MariaDB kan användas som datalager eller analysdatabas med hjälp av kolumnlagring och massiv parallellbearbetning (MPP). Den kan på så sätt utföra interaktiva ad hoc-frågor på hundratals miljarder rader utan att skapa index – och med standard-SQL (inklusive joins). Dessutom så implementerar MariaDB Enterprise en molnbaserad lagringsarkitektur och kan valfritt använda Amazon S3-kompatibel objektlagring. Som ett resultat av detta så sänks kostnaderna och det dras nytta av en obegränsad kapacitet. Användare kan analysera en massiv mängd data utan att behöva skapa ett index för varje potentiell sökfråga.

Användningsområden för PostgreSQL

Med PostgreSQL’s mångsidighet så är det ingen överraskning att jättar som Uber, Netflix och Instagram använder PostgreSQL i sin backend. Här är några viktiga användningsområden för databasen:

 • Geospatial databas: När PostgreSQL används tillsammans med tillägget PostGIS så stöder PostgreSQL geografiska objekt. Det kan då användas som ett geospatialt datalager för geografiska informationssystem (GIS) och platsbaserade tjänster. Detta kan vara ovärderligt vid utveckling av platsbaserade appar.
 • Backend-databas för LAPP-stacken: LAPP står för Linux, Apache, PostgreSQL och PHP (eller Python och Perl) och är ett alternativ till LAMP-stacken. PostgreSQL är en del av LAPP-stacken och används som en robust backend-databas för att köra dynamiska appar och webbplatser.
 • Allmänt användbar OLTP-databas: Många stora företag och nystartade företag använder PostgreSQL som huvuddatalager för att stödja sina applikationer, produkter och lösningar i internetskala.

MariaDB vs PostgreSQL: Jämförelse huvud mot huvud

Nu är det dags att ställa dessa två databaslösningar mot varandra. Låt oss undersöka hur MariaDB står sig mot PostgreSQL och vice versa.

Arkitektur/dokumentmodell

Både MariaDB och PostgreSQL har relationella databashanteringssystem (RDBMS) som primär databasmodell.

Deras sekundära databasmodell är dokumentlagret. Det är dock bara MariaDB som även kan integrera DBMS: er för grafer.

Både MariaDB och PostgreSQL har en klient/server-arkitekturmodell, där servern ansvarar för att hantera databasfilerna. Den tar även emot anslutningar till databasen från klientprogrammen och utför databasåtgärder för klienternas räkning. Klienten eller frontend-applikationen utför vanligtvis databasåtgärderna.

Utbyggbarhet

Både MariaDB och PostgreSQL har en utbyggbar arkitektur som är avsedd för anpassning. Som ett resultat så kan användare som behöver en viss ytterligare funktionalitet för sina behov implementera den med hjälp av delade bibliotek. Det gör det exempelvis möjligt för utvecklare att anpassa koden efter eget tycke och smak.

MariaDB stöder många olika SQL-lägen, partitionering, förfaranden för säkerhetskopiering och återställning av databaser, serverövervakning och loggning. Du kan till och med skapa egna funktioner, datatyper, operatörer, fönsterfunktioner eller i stort sett allt annat. Ser du inte en funktion som du gillar? Du kan skapa och anpassa den från själva källkoden, tack vare dess licens för öppen källkod.

Även om PostgreSQL har inbyggt stöd för JSON och XML så kan detta lätt utökas. Du kanske vill bygga en webbtjänst och använda PostgreSQL som backend-databassystem eller utnyttja stöd för Python-mappning för ditt affärsanvändningsområde? Detta kan göras utan att du behöver oroa dig för några problem.

Det som gör PostgreSQL så utbyggbart är dess katalogdrivna verksamhet. PostgreSQL behåller all information om kolumner och tabeller, tillsammans med detaljer om de datatyper, funktioner och åtkomstmetoder som finns.

Index

Det finns fyra huvudtyper av index i MariaDB, nämligen: primära nycklar (unika och inte noll), unika index (unika och kan vara noll), vanliga index (inte nödvändigtvis unika) och fulltextindex (för fulltextsökning).

PostgreSQL erbjuder ett större utbud av unika indextyper för att effektivt kunna matcha alla typer av förfrågningar. Detta gäller exempelvis B-tree, hash, GiST, SP-Gist, GIN och BRIN. PostgreSQL stöder dessutom funktionsdrivna index, partiella index och täckande index som inte utesluter varandra. Som ett resultat så kan du även använda dem alla samtidigt.

Dessutom så erbjuder både MariaDB och PostgreSQL stöd för fulltextindexering och sökning.

Språk och syntax

MariaDB och PostgreSQL har båda stöd för olika SQL-utsagor, regler, funktioner och procedurer, tillsammans med en mängd olika databasanslutningar. Detta inkluderar exempelvis C, C++, Perl, PHP och Python.

PostgreSQL kan även implementera CTE-uttryck (Common Table Expressions), språkliga kontrollstrukturer (if, for, case etc.) och strukturerad felhantering.

Partitionering

MariaDB erbjuder stöd för partitionering genom sharding med lagringsmotorn Galera Cluster/Spider. Detta sker ihop med horisontell partitionering av tabellen. Som ett resultat så förbättras MariaDB’s prestanda för sökfrågor. Med MariaDB så kan du även lagra nya data som ofta begärs i en separat partition från dina sällan refererade historiska data. Det leder till en ökad åtkomsthastighet.

PostgreSQL har å andra sidan inte stöd för något av detta. Även om vi är hoppfulla inför vad som kommer i framtiden så finns det ännu inget alternativ för tabellpartitionering i PostgreSQL.

Hastighet

Databasen är kärnan i din webbplats. Eftersom servrar ofta får tillgång till den, så speglar databasens hastighet hastigheten på din WordPress-webbplats. En snabb webbplats i kombination med snabba laddningstider kan bidra till att öka antalet besökare och webbplatsens prestanda. Som ett resultat så stärks din verksamhet ytterligare.

Olika plugins kan hjälpa dig att bli av med överflödiga saker, optimera, reparera och rensa din webbplats. Det föreslås dock att du börjar att förbättra din databas med en bra host. Kinsta erbjuder exempelvis säkerhetskopior och automatisk databasoptimering varje vecka. Med en hosting-leverantör som Kinsta behöver du därför inte majoriteten av alla databasplugins.

Med hanterad hosting hos Kinsta behöver du dessutom inte längre se över optimeringen eller kontrollera säkerhetskopiorna.

PostgreSQL besitter förmågan att erbjuda snabbare skrivningar och läsningar. Detta gör det till det rekommenderade valet där omloppstiden och hastigheten för dataåtkomst spelar en stor roll i affärsverksamheten. PostgreSQL är även det rekommenderade valet när volymen data som ska hanteras av databasen är betydande.

Å andra sidan så har MariaDB en avancerad trådpool som kan köras snabbare och stödja upp till 200 000+ anslutningar. Den har även 12 nya lagringsmotorer som gör att den kan konkurrera med PostgreSQL när det gäller hastigheten på bearbetningen av sökfrågor.

Verktyg för övervakning och administration

Eftersom databaser är kritiska applikations-komponenter så finns det en stor mängd verktyg att välja mellan för övervakning, administration, hantering och felsökning.

Grundläggande administrationsverktyg

Följande kommandoradsprogram är utmärkta för grundläggande administrationsuppgifter:

 • psql (PostgreSQL)
 • mysql (MariaDB, MySQL)

Eftersom dessa verktyg är inbyggda i sina respektive servrar så är både psql och mysql alltid tillgängliga, direkt från installationen. Både psql och mysql har en kommandohistorik. Som ett resultat av den kan du köra om tidigare utförda kommandon och sökfrågor, samt en uppsättning inbyggda kommandon som kan underlätta interaktionen med databasen. Psql använder exempelvis kommandot \d för att lista alla dina databaser och mysql använder kommandot status för att ta fram information som serverns drifttid och version.

MariaDB och PostgreSQL erbjuder även följande officiella grafiska verktyg:

 • pgAdmin4 (PostgreSQL)
 • MySQL Workbench (MariaDB, MySQL)

Verktyg för prestandadiskar

Förutom de ovan nämnda kommandorads- och diagramprogrammen så erbjuder både MariaDB och PostgreSQL även andra, mer specialiserade verktyg. Ett sådant verktyg är PgHero, som har skapats av PostgreSQL. Det är en omfattande instrumentpanel för prestanda.

PGHero instrumentpanel. (Bildkälla: PgHero)
PGHero instrumentpanel. (Bildkälla: PgHero)

I MariaDB så kan du använda MySQL Tuner för samma syfte som PgHero. MySQL Tuner är ett Perl-skript som kan analysera din databasstatistik och konfiguration för att generera konfigurations-rekommendationer.

Verktyg för logganalys

Du kan använda loggtolkningsverktyg som MariaDB:s pt-query-digest för att lokalisera långsamma sökfrågor. Pt-query-digest kan analysera dina loggar och köra test-sökfrågor för att identifiera de långsammaste sökfrågorna. Som ett resultat så kan du optimera dem i enlighet med detta.

PostgreSQL erbjuder pgBadger för liknande logganalyser. Det är ett snabbt och enkelt verktyg för att analysera din SQL-trafik och generera HTML5-rapporter med dynamiska grafer.

Prestanda

MariaDB anses lämplig för mindre databaser och kan lagra data i minnet, en funktion som PostgreSQL inte erbjuder. PostgreSQL utnyttjar å andra sidan en intern cache tillsammans med serverns sidcache för att extrahera ofta använda data. Ett resultat av detta är att den kan överträffa MariaDB’s sökfrågecache.

PostgreSQL erbjuder även olika avancerade funktioner. Detta inkluderar exempelvis partiella index och materialiserade vyer, för att optimera databasens prestanda. Med materialiserade vyer så kan du förberäkna dyra aggregerings- och sammanfogningsoperationer och lagra resultaten i en tabell i en databas. Detta gör att du kan förbättra prestandan för komplexa frågor som avfyras ofta. De får tillgång till en stor mängd data för att få fram sina resultat.

Partiella index genereras på sökfrågeresultat och inte på varje rad i en tabell. I de flesta fall så är det bara en delmängd av raderna i en tabell som används för sökningar, baserat på hög aktivitet/frekvens. Om ett partiellt index genereras för sökfrågeresultat som kommer från dessa ofta använda rader så kan det leda till mycket snabbare utförande av sökfrågor.

Dessa funktioner är praktiska när du har ett stort data-set med olika stora tabeller som ofta måste sammanfogas för att generera aggregat. Det är dock anmärkningsvärt att dessa funktioner saknas i MariaDB.

Pris

För MariaDB så är licenskostnaden cirka 4 000 dollar/år. Det faktiska priset baseras på antalet inlägg som du gör och vilken programvara som du väljer. MariaDB erbjuder även ett alternativ med öppen källkod och självhushållning som fungerar bra för nybörjare som vill bekanta sig med MariaDB.

PostgreSQL är känt som en lokal plattform med öppen källkod som används av utvecklare över hela världen för att den är enkel att använda, mångsidig och skalbar. Om du känner att du kan behöva en frekvent support kan du dock prova PostgreSQL’s kommersiella version, även känd som EnterpriseDB.

Datatypering

MariaDB är mer flexibel än PostgreSQL när det gäller datatypering. Den kan autokorrigera data för att matcha måldatatypen, acceptera data och utlösa en varning. MariaDB är därför det bästa valet för applikationer som behöver reagera intuitivt på avvikelser i datainmatningen.

PostgreSQL, å andra sidan, är mer strikt typad. Detta innebär att om inkommande data inte passar ihop med destinationsdatatypen så kommer PostgreSQL att registrera ett fel och inte tillåta insättning. PostgreSQL lutar åt en strikt dataintegritet.

Replikering och klusterbildning

Med en fördröjd replikering så kan du definiera en tidsperiod (i sekunder) som den sekundära replikeringen ska släpa efter den primära. Detta är för att säkerställa att den sekundära replikatorn återspeglar tillståndet hos den primära från en viss tid i det förflutna.

MariaDB stöder asynkron replikering med flera källor och primär-sekundär replikering. Halvsynkron replikering, kluster med flera primära källor, fördröjd replikering och parallell replikering kan utföras via MariaDB Galera Cluster.

PostgreSQL, å andra sidan, erbjuder primär-sekundär replikering tillsammans med kaskadreplikering, strömmande replikering och synkron replikering. Genom att utnyttja det senaste BDR-paketet kan du till och med utföra dubbelriktad replikering i PostgreSQL.

Quorum-utförande för synkron replikering ger en större flexibilitet i synkron replikering genom att du kan ange hur snabbt som varje utförande kommer att fortsätta när ett givet antal standbys svarar, oavsett deras ordning. Detta gör att du kan distribuera och uppdatera databasen kontinuerligt.

Med en logisk replikering så kan du skicka ändringar på en nivå per tabell eller per databas till olika PostgreSQL-databaser. Som ett resultat så kan du finjustera hur data replikeras till databaskluster.

Säkerhet

MariaDB släpper ofta säkerhetspatchar, vilket återspeglar hur viktig säkerheten är för MariaDB’s community.

På samma sätt så publicerar PostgreSQL Global Development Group (PGDG) en omfattande lista över aktiva gemensamma exponeringar och sårbarheter som regelbundet åtgärdas av ett stort och livligt community.

Storlek

MariaDB är betydligt mindre i storlek jämfört med PostgreSQL, och detta gäller för olika operativsystemversioner. MariaDB är även betydligt mer lättviktigt, vilket gör det till det bästa valet om du har ont om minnesallokering.

Support och community

MariaDB erbjuder support genom ingenjörer – i allmänhet mjukvaruutvecklare och databasadministratörer – som även är tekniska experter på MySQL och MariaDB. För användare med prenumerationer på enterprise-nivå så inkluderar MariaDB Corporation omfattande support dygnet runt och alla dagar på året.

Support finns även tillgänglig via MariaDB’s kunskapsdatabas, där du kan gå igenom handledningar, dokumentation, handledning och andra användbara resurser.

MariaDB är beroende av och engagerad i ett aktivt community, som omfattar grupper av utvecklare, bidragsgivare och icke-utvecklare. Du hittar olika sätt att interagera med communityts medlemmar genom sociala medier, sändlistor, evenemang och konferenser. Du uppmuntras även att själv hjälpa till att felsöka, dokumentera och utveckla MariaDB.

Även PostgreSQL har ett aktivt och omfattande community. Det erbjuder stöd till användarna genom användargrupper, dokumentation, sändlistor och ytterligare resurser. Detta inkluderar exempelvis en IRC-kanal där användarna enkelt kan ställa frågor till kunniga och aktiva medlemmar av PostgreSQL-gruppen. Det finns även flera internationella webbplatser för PostgreSQL. Där kan du hitta möjligheter till community-engagemang och resurser i ditt land och/eller på ditt språk.

På sidan för PostgreSQL’s community så finns det olika sätt att engagera sig. Det kan bland annat ske genom sändlistor, utbildningsmöjligheter och jobbannonser. På utvecklarsidan så kan du lära dig mer eller bli en aktiv utvecklare i PostgreSQL-projektet. Kompletterande community-resurser, där du kan hitta andra sätt att kommunicera och delta, inkluderar Planet PostgreSQL och PostgreSQL Wiki.

Utmaningar

MariaDB verkligen har gjort sig ett namn som en av de säkraste och mest lättanvända databaslösningarna på marknaden. Du kan dock, som med alla lösningar, ändå råka ut för svårigheter.

Här är några utmaningar med att utnyttja MariaDB som databas för din affärsverksamhet:

 • Brist på verktyg för felsökning av funktioner: MariaDB tillhandahåller inga särskilda verktyg för felsökning av funktioner och procedurer. Stabiliteten hos dessa MariaDB-procedurer, inklusive den för skalning av databasens onlinetransaktioner, är långt ifrån perfekt.
 • Avsaknad av en dedikerad replikerings-server: En dedikerad replikerings-server skulle förenkla replikeringsprocessen för användarna. Du måste ta fram en anpassad lösning för att spegla din databas i en live-miljö så att poster som skrivs i produktionen kan replikeras över servern. MariaDB skulle även kunna förbättras avsevärt om de förenklade primär-replikering för sina användare, men detta har ännu inte hänt.

Som MariaDB’s utmanare så har PostgreSQL skapat sig ett namn som en komplett databaslösning med öppen källkod och fortsätter att göra detta i en hård konkurrensmiljö. Trots de olika fördelarna som PostgreSQL erbjuder så är det dock otillräckligt på några punkter.

Här är några utmaningar som du kan möta när du arbetar med PostgreSQL:

 • Tid: Att se till att migreringen eller utvecklingsprojektet med PostgreSQL genomförs sömlöst kan ta längre tid än beräknat. Oväntade problem kräver vanligtvis ytterligare efterforskning. Som ett resultat så kan framstegen fördröjas. Det är därför absolut nödvändigt att bygga in tid för efterforskning på språng i projektplanen.
 • Kostnad: En vanlig missuppfattning är att PostgreSQL är 100 % kostnadsfritt. Men även om installation, nedladdning och användning av lösningen är kostnadsfri så finns det nästan alltid kostnader för support, migrering och underhåll – och dessa kan inte ignoreras.
 • Storlek på installation: Det kan vara lätt att byta till PostgreSQL för små företag med små databaser. Stora företag och medelstora företag kan dock möta migrerings-utmaningar och till och med hamna i behov av hjälp från en migreringstjänst eller en supportleverantör.
 • Intern expertis: Att underhålla alla databaser en kräver specialiserad kunskap, och PostgreSQL är inget undantag. Företagen måste jämföra kostnaderna för att anlita en intern expert jämfört med att låta ett internt team lära sig PostgreSQL från grunden.

MariaDB vs PostgreSQL: Vilket ska du välja?

MariaDB erbjuder en flexibilitet i fråga om datatyper när det gäller uppdateringar och infogningar genom att data konverteras till rätt typ. Detta kan vara fördelaktigt när det gäller hastighet och resursallokering. Det krävs dock mer omsorg för att se till att data följer schemat.

MariaDB’s stöd för primär replikering kan även vara till nytta för applikationer som behöver låg latenstid och hög tillgänglighet. Om detta låter klockrent för ditt nästa projekt så är MariaDB det klokaste valet.

PostgreSQL är ett beprövat och kraftfullt relationellt databassystem som har förblivit ett viktigt alternativ med öppen källkod för småföretag, företag och privatpersoner. Det är särskilt väl lämpat för företag och applikationer som är beroende av billigt underhåll och distribuering, men som också kräver stabilitet, tillförlitlighet och reaktionsförmåga i miljöer med hög volym.

Sammanfattning

I den här artikeln så har vi talat om MariaDB vs PostgreSQL i detalj. Vi har inkluderat centrala faktorer som hastighet, prestanda, syntax, utvidgbarhet, säkerhet, support och community. Utöver detta så tog vi även upp indexering och arkitektur för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilket databasverktyg som passar bäst för dina unika företagskrav.

Som du kan se så har både MariaDB och PostgreSQL sina fördelar och nackdelar. I slutändan så kommer valet mellan MariaDB vs PostgreSQL att kräva noggranna överväganden av ditt systems behov och en fullständig förståelse för hur en viss databas kan uppfylla dessa behov.

Vilken av dessa två databaser, MariaDB och PostgreSQL, tänker du använda i ditt nästa projekt och varför? Vi vill gärna höra dina tankar! Dela dem i kommentarsfältet nedan.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.