Databaser har blivit viktiga lagringsverktyg för nästan alla tänkbara applikationer. Om din applikation innehåller data som måste nås så behöver du en databas för att lagra och hämta denna data snabbt.

Ett databashanteringssystem (DBMS) är en programvara som är utformad för användning, hämtning och definiering av regler för validering och manipulering av data i databaserna. Det finns många DBMS-typer: relationella, objektorienterade, hierarkiska och nätverksbaserade.

Att välja ett lämpligt DBMS är avgörande för hur framgångsrik och snabb din tillämpning blir. Det finns dock många tillgängliga DBMS med öppen källkod, inklusive MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL och Neo4j. Det kan med andra ord vara en utmaning att välja den mest lämpliga databasen för ditt projekt.

Låt oss jämföra de två mest populära hanteringssystemen med öppen källkod – MySQL vs SQLite – och i detalj beskriva hur de fungerar, deras grundläggande skillnader, för- och nackdelar och slutligen vilket som är att föredra för webbapplikationer som hostas av WordPress.

Fördelar med att använda databaser med öppen källkod

Även om det finns många proprietära DBMS-alternativ så har databaser med öppen källkod visat sig vara de mest populära. De viktigaste fördelarna är följande:

 • Databasinformationen delas inte med andra, vilket ger en säkerhetsfördel.
 • Det blir lägre skalningskostnader för att stödja större mängder data eller förfrågningar
 • Vissa databaser med öppen källkod fungerar på basis av tillgänglig källkod, vilket gör dem mer flexibla för att matcha din applikations behov.

Vad är SQLite?

Som vi tidigare nämnt så består DBMS av fyra huvudtyper. De flesta av dessa typer hanterar data i en hierarkisk modell. De är organiserade i en trädliknande arkitektur och ihopkopplade genom länkar.

SQLite är ett relationellt databashanteringssystem (RDBMS) med öppen källkod. RDBMS lagrar data i flera tvådimensionella tabeller i stället för i en enda stor tabell. Varje tabell består av rader som innehåller ett unikt värde som kallas nyckel och som används för att relatera tabellerna. Det är därför som dessa DBMS kallas relationella.

Det finns två typer av nycklar i RDBMS: primärnyckeln och den främmande nyckeln. Primärnyckeln är det unika värde som identifierar varje databasrad, medan du kan använda den främmande nyckeln för att hänvisa till andra tabeller. Anta exempelvis att du har en databas med anställda i ett företag. Det finns inget behov av att lägga till avdelningsnamnet i tabellen över anställda. Du kan istället lägga till en kolumn med en referens – den främmande nyckeln – till sektionen för anställda i tabellen. Den här främmande nyckeln hänvisar till en specifik rad i tabellen ”department”.

SQLite är, som namnet antyder, lättviktigt när det gäller installation, administration och lagring.

De flesta databaser kräver en serverprocess, men SQLite är serverlös, vilket innebär att applikationen kan läsa och skriva data direkt utan klient-serverarkitektur. SQLite är dessutom serverlöst och kräver ingen installation eller konfiguration, vilket gör det fristående och mindre beroende av operativsystemet (OS).

Dessa funktioner gör SQLite lämpligt för sakernas internet (IoT), inbyggda tillämpningar och skrivbordsapplikationer.

Vad är MySQL?

Det är snabbt, pålitligt och lätt att lära sig. De flesta tillämpningar nyttjar MySQL som sitt föredragna DBMS.

Till skillnad från SQLite så följer MySQL klientserver-arkitekturen och kräver en server för att köras. Servern hanterar kommandon som att hämta, manipulera och lägga till data med hjälp av ett strukturerat frågespråk (SQL).

MySQL har även ett inbyggt grafiskt användargränssnitt (GUI) som kallas MySQL Workbench för att komma åt data. Det finns dessutom ett kommandoradsgränssnitt (CLI) som kallas mysqladmin för att hantera användbara data.

MySQL är även plattformsoberoende, vilket innebär att det kan köras på alla operativsystem och är kompatibelt med olika programmeringsspråk som Python, Java och C++.

Att vara det mest populära DBMS: et har en annan fördel: dess community. Det finns miljontals handledningar på Internet som hjälper dig att lära dig MySQL, och du kan hitta ett svar på nästan alla frågor och problem på nätet. Eftersom Oracle underhåller MySQL så kan du hitta handledningar, certifikat och support på MySQL:s webbplats. Du kan även läsa mer om MySQL på vår blogg.

SQLite vs MySQL: Uppdelning av användningsområden

Även om både MySQL och SQLite är RDBMS med öppen källkod så har de väldigt olika arkitekturer och användningsområden.

Arkitektur

MySQL följer en arkitektur med flera lager – klientservern. Den består av en klient, server och lagring. Klientskiktet hanterar användarfrågor och kommandon med hjälp av GUI eller CLI. Serverlagret bearbetar kommandots logik och skapar en ny tråd för varje begäran. Lagringsskiktet ansvarar slutligen för lagringen av datatabellerna.

SQLite är däremot ett serverlöst DBMS som kompilerar SQL till bytekod som sedan utförs med hjälp av en virtuell maskin. Dess backend lagrar tabellerna på disken i en B-tree-implementering.

Datatyper

Precis som de flesta DBMS så använder MySQL statiska typer för datalagring, vilket innebär att du måste definiera kolonnens datatyper vid skapandet av tabellen.

Medan de flesta databasmotorer fortfarande använder statiska typer för strängdata, så använder SQLite dynamiska typer för lagring av data – värdet som lagras i en kolumn bestämmer kolonnens datatyp. Om du exempelvis skapar en tabell av typen heltal så kan du lagra vilken datatyp som helst i den här kolumnen eftersom typen är associerad med själva värdet, inte dess container. MySQL har dessutom bakåtkompatibilitet för vanliga statiska typer.

Istället för datatyper så använder SQLite lagringsklasser för data. Dessa är mer generiska än datatyper och kan ta någon av följande lagringsklasser: NULL, INTEGER, TEXT, BLOB och REAL.

Skalbarhet

MySQL: s klientserver-arkitektur är väl utformad för skalbarhet och stora databaser. Serverlagret förenklar serverns möjligheter utan att uppdatera klientsidan.

SQLite är däremot begränsat till åtkomst för en enda användare, vilket försvårar skalbarheten. Den nödvändiga mängden minne ökar dessutom när databasen blir större.

Portabilitet

MySQL måste komprimeras till en enda fil innan den flyttas, vilket kan ta lång tid när databasen ökar. Samtidigt så sparar SQLite databasen i en enda fil, vilket gör det enkelt att kopiera och flytta den. Eftersom SQLite kör frågor på en virtuell maskin så är beroendet av ett operativsystem minimalt.

Säkerhet

Vem som helst kan redigera och visa SQLite’s enda datafil. SQLite har inget inbyggt autentiseringssystem, så säkerheten är begränsad till de behörigheter som anges för den filen.

MySQL har å andra sidan många säkerhetsfunktioner. Detta inkluderar stöd för användarhantering med olika behörighetsnivåer och användning av det säkra skalet (SSH).

Enkel installation

MySQL kräver många konfigurationer som exempelvis serverkonfiguration, användaradministration och säkerhetskopiering. SQLite är å andra sidan lätt att installera och kräver inga konfigurationer för att kunna köras.

SQLite vs MySQL: Fördelar och nackdelar

Fördelar med MySQL:

 • Lätt att lära sig
 • Kompatibelt med nästan alla operativsystem
 • Fungerar med många språk som C++, PHP, Java, Perl osv.
 • Stödjer flera användarmiljöer
 • Hög prestanda

MySQL nackdelar:

 • Vissa fall av datakorruption (dock inte kritiska)
 • Felsökningsverktygen behöver förbättras
 • Kräver mycket minne

SQLite Fördelar:

 • Låga krav på serverprestanda och minne
 • Minskar energiförbrukningen
 • Självständigt och bärbart
 • Ingår som standard i alla PHP-installationer

SQLite nackdelar:

 • Stödjer inte miljöer med flera användare eller XML-format
 • Kan endast hantera en anslutning åt gången
 • Prestandan försämras när databasens storlek ökar
 • Kan inte söka i databaser från klienter

SQLite vs MySQL: Vilket är bäst för WordPress?

WordPress är en populär innehållshanteringsplattform (CMS) skriven i PHP, som använder databaser för att lagra all webbplatsinformation. Detta inkluderar användardata, inlägg, inställningar och innehåll.

Standard-DBMS för WordPress är MySQL, vilket gör att det är valet för de flesta WordPress-webbplatser. Det är väl lämpat för storskaliga projekt eftersom det skalar lätt och erbjuder en större säkerhet. SQLite är dock idealiskt för mindre projekt med färre anslutningar, särskilt om du behöver hoppa över komplikationerna med att konfigurera en MySQL-databas.

Även om du kan få SQLite att fungera med WordPress så är det inte helt enkelt. WordPress kärngrupp har börjat diskutera att ge WordPress ett officiellt stöd för SQLite. Att implementera den här funktionen kan ta lite tid, men att få tillgång till valet av databastyp under WordPress-installationen skulle vara superhjälpsamt.

Det finns även MariaDB, en stam av den mycket större MySQL. MariaDB erbjuder bättre prestanda, smidigare uppdateringar och bättre licensiering. Även om de generellt sett är likartade så finns det vissa fall där MariaDB är att föredra. Du kan läsa mer om MariaDB vs MySQL här.

Sammanfattning

Databaser är viktiga för de flesta tillämpningar. Även om databaser har olika licenstyper så är databashanteringssystem med öppen källkod ett utmärkt alternativ till andra proprietära lösningar.

Att jämföra SQLite vs MySQL är en utmaning eftersom båda har praktiska funktioner och unika användningsområden. SQLite är lätt och portabelt, vilket gör det bättre för småskaliga tillämpningar som IoT och webbplatser med låg trafik. Å andra sidan så har MySQL en stor community-bas och är bättre för skalbara tillämpningar.

Vilket verktyg som passar bäst beror på din applikations unika krav. Att välja den perfekta lösningen för lagrings och hosting kan kännas utmanande. Men oroa dig inte! Vi kan hjälpa dig.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.